Views
6 years ago

2013-24

 • Text
 • Jaar
 • November
 • Schip
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Haven
 • Meter
 • Binnenvaart

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl 24/7 SERVICE Kobelt motorbedieningen, schroefasremmen, trek-/ duwkabels & MJP waterjets Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl E N G I N E S E R V I C E Officieel dealer van: Servicestation ABC, Brons, Bolnes en Stork +31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU Limburg maakt continubediening Toekomst mainport staat op het spel Als olie over dertig jaar aan belang verliest, neemt ook de overslag in Rotterdam af. De haven krijgt dan een heel andere rol en aanzien. “Als Rotterdam op lange termijn een motor voor de Nederlandse welvaart wil blijven dan is een fundamentele herziening van de havenactiviteiten noodzakelijk. De haven neemt al stappen op het gebied van energie, biomassa en grondstoffen. De effecten die hiermee worden bereikt zijn echter te beperkt of komen te laat.” Dat staat in het onderzoek De Toekomst herzien, verricht in opdracht Pleidooi voor binnenvaart bij protest tegen goederenspoor Oost-Nederland Afgelopen weekend hebben inwoners van Gelderland en Overijssel opnieuw geprotesteerd tegen de plannen om het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland uit te breiden. Vandaag (dinsdag 19 november) biedt de actiegroep RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) aan de Haagse politiek een petitie aan. De stichting Spoorhinder organiseert op 22 november in Arnhem een symposium over “vijf onbesproken alternatieven”. Eén daarvan is meer vervoer over water. Havens zijn geen eilanden meer 3 Maasroute mogelijk 21 23 De Tweede Kamer behandelt op 25 november het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur (MIRT). Staatssecretaris Mansveld kondigde afgelopen vrijdag aan dat ze het besluit over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland met een half jaar uitstelt. Onderdeel van het plan is de noordelijke aftakking van de Betuweroute, een traject tussen Arnhem en de grens bij Oldenzaal. Bij de protesten afgelopen weekend betoogden tegenstanders van de spoorplannen dat het niet nodig is om meer goederentreinen door Oost-Nederland te laten rijden. Ze wezen erop dat dat de binnenvaart de groei van het goederenvervoer gemakkelijk kan opvangen. Overijssel heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in februari ook al laten weten dat er wat de Provincie betreft “geen toename van het goederenvervoer via het spoor in Oost-Nederland mag zijn zolang de Betuweroute en de mogelijkheden voor vervoer over water niet maximaal benut worden”. Stahl und Schifffahrt: Starke Partner vanaf pagina 9 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 25.000 | Verspreidingspunten: 700 Editie 24 - 19 november 2013 van het Havenbedrijf Rotterdam. De modellen van de Club van Rome zijn toegepast op de haven van Rotterdam: wat betekenen de toename van de wereldbevolking, schaarste aan grondstoffen, landbouwgrond en fossiele brandstoffen voor de ontwikkeling van de haven in de periode tot 2100? Kan Rotterdam mainport blijven? Is de haven niet te afhankelijk van olie, kolen en gas? Ook voor de binnenvaart zijn dat cruciale vragen. Tot 2040 groeit de overslag in Rotterdam fors. Naar 580 tot 680 miljoen ton. Dan dient zich echter een omslagpunt aan. Naarmate de samenleving later overschakelt op duurzame productiewijzen en consumptiepatronen zal de achteruitgang vanaf die tijd groter zijn. Mogelijk halveert de overslag zelfs in de tweede helft van de eeuw. Het Havenbedrijf Rotterdam is gewend te werken met langetermijnplannen. Doorgaans kijkt men vijftien tot twintig jaar vooruit. Zo’n periode is met de gebruikelijke macro-economische modellen redelijk te voorspellen. De Club van Rome is een van de weinige organisaties die met rekenmodellen werkt voor de belangrijkste voorspelbare factoren voor de ontwikkeling van economie en samenleving (zoals bevolkingsomvang, voedselproductie, milieu, beschikbaarheid van grondstoffen en energie) op wereldschaal. Daarom is de Club of Rome Climate Foundation gevraagd om IMSA Amsterdam dat model toe te laten passen op de Rotterdamse haven: wat betekenen de verwachte ontwikkelingen voor (de overslag in) de haven van Rotterdam in de periode tot 2100? IMSA is een onafhankelijke denktank, onderzoeksbureau en adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid en innovatie geleid door onderzoeker en Club van Rome-lid Wouter van Dieren. Het heeft van drie verschillende scenario’s gekeken wat de gevolgen zijn voor Rotterdam: één dat uitgaat van ongewijzigd beleid, één dat rekent op technologische doorbraken en één dat technologische vooruitgang combineert met gedragsverandering van de wereldbevolking. Dat laatste scenario is het enige dat geen forse neergang van de overslag in Rotterdam voorspelt. Lees verder op pagina 5 >> Service en reparatie als vaste koers! Bel: 0183-501811 www.dewaalbv.nl OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 CONNECTING SPECIALISTS Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500 www.teamcoshipyard.nl Op zoek naar een baan in de binnenvaart? SwetsODV werkt! 088-619 12 34 www.swetsodv.com info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net

Binnenvaartkrant