Views
3 years ago

2013-22

 • Text
 • Oktober
 • Marine
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Europort
 • Jaar
 • Onze

De Binnenvaartkrant 4

De Binnenvaartkrant 4 22 oktober 2013 Miljoenen voor LNG-infrastructuur Sinds de zomer mag in de Rotterdamse Seinehaven zonder ontheffing LNG worden gebunkerd. Nog wel uit een vrachtwagen. (foto Tekst & Toebehoren) Havenbedrijf Rotterdam is zeer blij met de toekenning van twee Europese subsidieaanvragen op het gebied van LNG. Daarmee ondersteunt de Europese Unie de ontwikkeling van een Rotterdamse LNG-hub. Belgisch kabinet staat achter antiprijsdumping De Belgische ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Melchior Wathelet voor Mobiliteit ook de tweede versie van het Koninklijk Besluit goedgekeurd over de prijsvorming van goederenvervoer over de binnenwateren. De wet moet prijsdumping voorkomen. Hij kwam tot stand na de schippersacties in april. UYCK HYDRAULIEK en slangenservice WWW.BUYCKTECHNIEK.NL 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel, Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl www.gratisborduren.nl tel. 038 4651728 Het gaat om een subsidie van 40 miljoen euro voor LNG-infrastructuur voor het Rijn-Main- Donaugebied en om een subsidie van 34 miljoen euro voor LNGbreakbulk-terminals in Rotterdam en Göteborg. De projecten maken de weg vrij voor een logistieke keten voor LNG, zodat de binnenvaart en kustvaart op de belangrijkste routes de brandstof kunnen bunkeren. Rotterdam streeft er naar de duurzaamste haven in zijn soort te zijn en ziet in LNG de mogelijkheid om de uitstoot door de scheepvaart aanzienlijk te verminderen. De subsidie past in het streven van het Havenbedrijf Rotterdam om de markt voor LNG als brandstof tot volle ontwikkeling te krijgen en om vóór eind 2015 een LNG-hub in Rotterdam te openen. TELESCOPISCHE SPUDPALEN KAPITEIN Reeds vele geplaatst ! Plaatsing gezocht op dubbelwandige overal in NL/B en Duitsland tanker. Men dient in het bezit Boterman Techniek BV te zijn van ADN, radardiploma, Tel. 06 54287373 Rijnpatent. Vooral ARA-vaart. Vrijetijdsregeling te bespreken. 0032-477479870 B T ECHNIEK B.V. ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken. 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl Rijncorridor Om dat te bewerkstelligen investeert het Havenbedrijf in infrastructuur (onder andere de breakbulk-terminal voor kleine ladingen LNG), is het nauw betrokken bij de totstandkoming van het benodigde (inter-) nationale beleid en regelgeving en investeert het in samenwerking met andere partners. Ook de twee subsidies zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met andere (inter-) nationale partijen. De subsidie betekent een belangrijke impuls voor de Rotterdamse LNG-hub maar lang niet al het geld gaat naar de Rotterdamse haven. De hele Europese logistieke LNG-keten profiteert ervan. Zo zijn er bij het LNG Masterplan van de Rijn-Main-Donaucorridor 33 partners betrokken. Dat project wordt gecoördineerd door ProDanube. Het Havenbedrijf is co-coördinator voor de Rijncorridor. Daarbij zijn ook de havens van Antwerpen, Straatsburg, Mannheim en Basel en enkele private partijen betrokken. De subsidie voor de breakbulkterminals heeft betrekking op een samenwerkingsverband tussen de havens van Göteborg en Rotterdam. Via de breakbulkterminal kan straks LNG ook geleverd worden aan de bunkermarkt in (Noord)west-Europa. Sinds 2011 heeft de haven van Rotterdam een speciale terminal voor de op- en overslag van vloeibaar aardgas; de Gate-terminal. Die is sinds dit jaar geschikt voor kleinere schepen. De eerste binnenvaartschepen die op LNG varen, zijn de Argonon, de Greenstream en de Greenrhine. Afgelopen zomer paste de gemeente Rotterdam de regelgeving aan zodat er nu door de binnenvaart gebunkerd kan worden zonder dat telkens een ontheffing nodig is. Vervoerders, opdrachtgevers en “vervoercommissionarissen” mogen geen vervoer aanbieden, verrichten of laten verrichten tegen een ongeoorloofde prijs. Daarmee wordt bedoeld een prijs onder de kostprijs. “De transportsector voor goederen over de binnenwateren is getroffen door de economische regressie. Een groter aantal schepen en grotere schepen die op de markt werden gebracht hebben een overcapaciteit van vervoer teweeggebracht en dus lagere vervoerskosten, waardoor er oneerlijke concurrentie is ontstaan.” Aldus de toelichting van het ministerie van Mobiliteit. Halfrond 89, 3017 PP Bezoekadres: Rotterdam Yacht Centre City Marine (Binnenhaven) Tel. 010-404 87 17 . Autotel.: 06-54 967880 info@lvos.nl . www.lvos.nl Te koop nieuwbouw tanker 7500 ton eventueel werk voorhanden prijs anno 2013 Tanker 3200 ton 110 x11.40 snel te leveren Diverse dagpassagiersschepen van 12 tm 1000 personen Wij kopen enkelwandige tankers ver boven de sloopwaarde snelle en contante afwikkeling Wilt u uw schip verkopen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen Nehmen Sie Platz als KAPITÄN auf der Flotte der Reederei Somtrans! Reederei Somtrans bietet Ihnen eine Flotte von 30 modernen, ausschliesslich eigenen Tank- und Mega-Tankschiffen, die innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes minerale Ölprodukte, als auch chemische Produkte transportiert. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir suchen motivierte Kapitäne mit Rheinpatent bis Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat. Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be OMBOUW NAAR DUBBELWANDIG Bodewes Millingen kan voor u de ombouw van uw tanker realiseren. Concreet houdt dat voor u in: Bodewes Millingen verzorgt het tekenwerk en de keur. Bodewes Millingen verzorgt het staalwerk op de eigen helling. Bodewes Millingen verzorgt alle overige aanpassingen aan het leidingwerk, de elektrische installatie of overige systemen. Bodewes Millingen verzorgt de aflevering van uw omgebouwde tanker die voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan gesteld heeft. Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met: Bob Klaver Bodewes Binnenvaart B.V. 0481- 438238 06- 30003214 Of een mailtje sturen naar: bk@bodewes-millingen.nl TE KOOP? INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 ADVERTENTIE@BINNENVAARTKRANT.NL www.huizinga-snijder.nl

De Binnenvaartkrant 5 22 oktober 2013 Duits vaarwegenbeleid mist Europese spirit DOOR SARAH DE PRETER De kwaliteit van de Duitse vaarwegen holt achteruit, maar Duitsland toont zich geen groot voorstander van de Europese netwerkgedachte. Tijd voor een mentaliteitsverandering, klonk de roep onlangs op het Binnenvaartforum in Duisburg. Peters Shipyards uit Kampen heeft op het Binnenvaartforum in Duisburg de Innovatieprijs ontvangen voor zijn Greenstream-concept. Hiermee heeft de werf een belangrijke bijdrage geleverd aan de noodzakelijke technische vernieuwing in de binnenvaart, zei Walter Szabados, directeur van verzekeraar esa Allianz. Met de Greenstream en de Greenrhine leverde Peters Shipyards dit jaar al twee LNG-binnenvaarttankers op. Het gaat om volledig nieuwe scheepstypes, die volgens Peters-directeur Geert van Voorn Logistiek dienstverlener M. Zietzschmann uit Neuss heeft van oudsher nauwe banden met de binnenvaart, maar directeur Günter Haberland ziet de vaarweginfrastructuur steeds minder betrouwbaar worden. “Vooral over de kanalen maken wij ons zorgen”, aldus Haberland, die ook voorzitter is van de vakgroep binnenvaart bij de logistieke bond DSLV. Op de Rijn is de situatie volgens hem nog niet problematisch, maar dat kan veranderen naarmate de schepen groter worden. Niet alleen op de West-Duitse kanalen wringt het. Manfred Sprinzek, voorzitter van de Saale-vereniging, hoopt dat de Duitse overheid de geplande verruiming van de Saale in Saksen-Anhalt niet opgeeft, “alleen maar omdat er op dit moment geen geld voor is”. boven verwachting presenteren. Door de besparing op de brandstofkosten kunnen de meerkosten voor de bouw binnen een redelijke termijn worden terugverdiend. Het Binnenvaartforum, georganiseerd door de vakbladen Schuttevaer, Binnenschifffahrt en Schifffahrt und Technik, stond deels in het teken van de verduurzaming van de binnenvaartvloot. De mogelijkheden zijn divers: van LNG als brandstof tot dual fuel en het optimaliseren van bestaande aandrijfsystemen. Financiering Twee slachtoffers bij aanvaring op Nieuwe Maas Klaagzang Ook Boris Kluge, directeur van de binnenhavenbond BöB, vindt dat de overheid moet vasthouden aan gestelde doelen. De vier jaar durende klaagzang van verkeersminister Peter Ramsauer over het geldtekort voor de infrastructuur heeft volgens Kluge niets opgeleverd. “Integendeel. De nieuwe vaarwegencategorisering is juist een poging om rond te komen met minder geld.” Als gevolg van die nieuwe categorisering dreigen vooral in het oosten van het land investeringen in vaarwegen volledig stil te vallen. Een foute beslissing, vindt Volker Seefeldt van HTAG Häfen und Transport. “Prioriteiten stellen is moeilijk, maar als je het netwerk grondig zou analyseren, zou je vaststellen dat er ook in Oost-Duitsland kansen liggen voor de binnenvaart.” In Duitsland wordt momenteel naar oplossingen gezocht om de verkeersinfrastructuur in de toekomst betaalbaar te houden. De binnenvaart ziet niets in een verhoging van de vaarrechten op de kanalen. Dat zou schadelijk zijn, meent Seefeldt, die erop wijst dat de huidige kanaalrechten, zo’n 70 miljoen euro per jaar, in de schatkist verdwijnen. “Dit geld moet in de vaarwegen worden gestopt. Daarnaast moeten wij er onze politici op wijzen dat behalve binnenvaart nog meer partijen gebruik maken van de vaarwegen.” In Nederland volgt men het debat op de voet, zei Martin van Dijk van Innovatieprijs voor Greenstream-concept Koninklijke Schuttevaer. Het optuigen van een goed financieringsmodel voor de vaarwegen wordt volgens hem een moeilijke opgave. Hij spoorde de Duitse politici aan “moed te tonen” en “vandaag al aan overmorgen te denken.” Geert van Voorn (links) ontving de innovatieprijs uit handen van Walter Szabados. (foto Sarah De Preter) Eén ding werd duidelijk: dé oplossing voor het vergroenen van de vloot bestaat niet. Per geval moet bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. De technische ontwikkelingen rond LNG zijn volgens Van Voorn nog lang niet ten einde. Aandachtspunten zijn de standaardisatie van de regelgeving, het bijscholen van scheepsbemanningen en het uitbouwen van een netwerk van bunkerstations. Vooralsnog kan op een beperkt aantal locaties LNG en alleen uit een vrachtwagen worden gebunkerd. Shell wil binnen 24 maanden een vast bunkerstation voor LNG in de Rotterdamse haven bouwen en heeft plannen voor zo’n bunkerstation in Keulen. Maar verduurzaming kost geld. Scheepsfinanciering is moeilijk geworden, maar niet onmogelijk, bleek tijdens het forum. De vrije capaciteit op het water en de structuurverandering in de tankvaart zijn voor de Bank für Schifffahrt en UniCredit Leasing Finance redenen om te blijven investeren in schepen – voornamelijk dubbelwandige tankers, cruiseschepen en schepen die geschikt zijn voor de kanalen. Wie een financiering wil krijgen, moet wel voldoende eigen kapitaal Betrouwbaarheid Voor werkzaamheden aan de vaarwegen kan Duitsland net als Nederland Europese steun krijgen. Alle vaarwegen vanaf klasse IV maken deel uit van het TEN-T-kernnet; Europa verstrekt subsidie om ze uit te bouwen. “De Europese binnenvaartorganisaties hebben daar hard voor moeten lobbyen”, zei Van Dijk. “Duitsland was vanaf het begin sceptisch. Wij proberen momenteel om ook het renoveren van sluizen in aanmerking te laten komen voor Europese subsidie. Dat zou met name voor Duitsland erg interessant zijn.” Kluge vindt het tijd voor een mentaliteitsverandering: “Wat moeten onze buurlanden denken als uitgerekend het grootste land weigert de Europese netwerkgedachte te ondersteunen? Dit is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van betrouwbaarheid.” Onbetrouwbaarheid is het laatste wat de binnenvaart kan gebruiken, aldus Roberto Spranzi van de Deutsche Transport Genossenschaft. “Laten we eerst opknappen wat we aan infrastructuur hebben – hoe vaak is de scheepslift in Scharnebeck de laatste jaren defect geweest? Vervolgens kunnen we kijken naar verdere uitbreiding van het netwerk.” Kluge ziet potentieel voor de binnenvaart, zowel in West- als Oost- Duitsland. De politiek moet planningszekerheid voor verladers creëren. “De vaarwegencategorisering die nu op tafel ligt, biedt definitief géén planningszekerheid. Voor geen enkele vaarweg.” en een goed businessplan meebrengen. “Ook voor particulieren die hun hele leven goede ondernemers zijn geweest, maar die door de overgang naar dubbelwandigheid hun eigen kapitaal zagen verdwijnen, zijn er mogelijkheden”, klonk het. Politie, brandweer en de Havendienst van Rotterdam zochten samen met duikteams. (foto Johan de Witte) Bij een aanvaring op de Nieuwe Maas ter hoogte van Ridderkerk zijn woensdagochtend 15 oktober twee opvarenden van een motorjacht verdronken. Het plezierjacht zonk na een aanvaring met een opvarige Duitse binnenvaarttanker. Op het jacht voer een Zwitsers gezin. De 20-jarige dochter kon worden gered door andere recreatievaarders. De vader werd een dag later gevonden. Naar het lichaam van de moeder is woensdag en donderdag tot laat gezocht, maar dat leverde geen resultaat op. Op vrijdag kwam er een melding dat een lichaam gezien was in de Schiehaven in Rotterdam. Vermoed werd dat het de Zwitserse vrouw was. Een zoektocht naar het stoffelijk overschot op die plek leverde niets op. Het ongeluk gebeurde op het Drierivierenpunt van de Noord, de Lek en de Nieuwe Maas. Dat staat bekend als een gevaarlijke plek. Er doen zich daar regelmatig (bijna-)ongelukken voor. Rijkswaterstaat studeert al langer op maatregelen om het scheepvaartverkeer er veiliger te maken. Eerder dit jaar werd in dat verband een enquête gehouden onder de beroeps- en de pleziervaart. “Initiatief is nu aan binnenvaart” >> Vervolg van de voorpagina Schultz onderschrijft de meeste aanbevelingen in het rapport: “De binnenvaart kent een zeer versnipperd aanbod. Het moment is gekomen vanuit de sector stappen te zetten. Betere samenwerking leidt tot versterking van de positie van de binnenvaart in de logistieke keten en daarmee tot een betere onderhandelingspositie over vrachtprijzen. Daarmee zou de sector beter bestand worden tegen economische crises.” De minister ziet in het rapport overeenkomsten met het onderzoek dat de Universiteit van Antwerpen deed in opdracht van het Droge Lading Comité. Dat ”geeft als belangrijkste aanbeveling dat structuurverbetering in dit segment bereikt kan worden door vorming van pools, eveneens een vorm van samenwerking tussen ondernemingen”. Schultz concludeert dat het initiatief voor structuurverbetering “duidelijk bij de sector [ligt]. Naar mijn oordeel is de onderzoeksfase nu afgerond, en is het moment gekomen om vanuit de sector stappen te zetten. Ik hoop dat de recente initiatieven van het Droge Lading Comité, die ook bij de banken op een positieve grondhouding mogen rekenen, invulling hieraan zullen geven. Naar mijn mening is het door Panteia benoemde momentum voor een noodzakelijke cultuuromslag in de sector, gericht op samenwerking en professionalisering, nu gekomen.” “Verbeterde samenwerking in de sector zal uiteindelijk ook leiden tot een versterking van de positie van de binnenvaart in de gehele logistieke keten en daarmee tot een betere onderhandelingspositie over vrachtprijzen.” Ook een betere informatie-uitwisseling en gebruik van internet kan de marktwerking in de sector volgens Panteia verbeteren. Minister Schultz wijst op de plannen van de Europese Commissie om vanaf 2014 meer gegevens beschikbaar te stellen over onder meer vervoersvolumes. Voor de realisatie van samenwerkingsverbanden wil ze met BLN en CBRB kijken of de brancheorganisaties en de overheid kunnen aansluiten bij het nieuwe Europese stimuleringsprogramma NAIADES 2.

Binnenvaartkrant