Views
3 years ago

2013-22

 • Text
 • Oktober
 • Marine
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Europort
 • Jaar
 • Onze

De Binnenvaartkrant 48

De Binnenvaartkrant 48 22 oktober 2013 Verkoop en keuring van brandblusmaterialen RiBrandy Brandbeveiliging N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf Keuring brandblusser aan boord € 8,50 excl. BTW inclusief voorrijden en SI certificaat Ook keuringen van zwemvestjes. U belt en wij komen. Vierlinghstraat 12 e 4251 LC Werkendam tel. 0183 - 678030 of mob. 06-22248335 BINNENVAART NIEUWS MOBIEL www.binnenvaartkrant.nl /mobiel Voor alle sloop- en saneringsschepen Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel T: +31 (0)78 - 673 60 55 www.sloperij-nederland.nl €1450,- 45 NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.eu Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • takels en dommekrachten Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier cruiseschepen en veerponten Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam Postbus 528 NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160 E : info@breejen-shipyard.nl W: www.breejen-shipyard.nl - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - machinale bewerking SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV Maatwerk voor de binnenvaart Elk schip is uniek en vraagt om maatwerk. SON levert maatwerk voor de binnenvaart en is 24 uur per dag bereikbaar. In geval van schade zorgen wij ervoor dat alles snel en vakkundig voor u wordt geregeld. Het is immers belangrijk dat uw schip zo snel mogelijk weer in de vaart is... voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten 023 - 5325211 06 - 53187317 Maak kennis met SON scheepsverzekeringen, een pure schepenverzekeraar. Praat eens met onze adviseurs over een verzekering op maat. Advies aan boord? Bel 050-5255500 Contante betaling E-mail: treffers@hetnet.nl Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem Telefoon + 31 (0)50-525 55 00 info@son.nl | www.son.nl ZEKER IN DE VAART

De Binnenvaartkrant 49 22 oktober 2013 Antwerpen profileert zich als ‘ketenhaven’ Met twee nieuwe initiatieven versterkt de Antwerpse haven zijn rol als multimodale toegangspoort tot het achterland. Ze werden vorige week gelanceerd tijdens de beurs Transport & Logistics in Antwerp Expo. Havenschepen Marc Van Peel kon de kick-off bijeenkomst niet bijwonen, maar liet een boodschap overbrengen waarin hij het belang van intermodale vervoersoplossingen onderstreepte. De problemen op het Belgische spoor, maar ook de blokkade van binnenschippers in het voorjaar bewijzen volgens Van Peel dat havens en hun klanten niet afhankelijk mogen zijn van één modus. Hij ziet echter nog veel fragmentatie in de logistieke ketens. De Antwerpse haven wil hier samen met de marktspelers verandering in brengen. Workshop ADN bij KBV Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) organiseert op 26 oktober een workshop rond de ADN-wetgeving in de binnenvaart. Hierin komen onder andere ontgassingstechnieken en de stabiliteit van tankers aan bod. Verder krijgen De NV Via-Invest heeft van de Vlaamse overheid opdracht gekregen om zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Het gaat om missing links in het transportwegennet die via publiek-private samenwerking (PPS) worden weggewerkt. Met de projecten is een investering van 750 miljoen euro gemoeid. Op de lijst staan ook drie vaarwegenprojecten. De Dampoortsluis Jan Blomme tijdens de presentatie van de nieuwe achterland-cel. (foto Sarah De Preter) Intermodaal netwerk De tijd is er rijp voor, bleek uit de woorden van Jan Blomme. “Zo’n twintig jaar geleden focuste de havengemeenschap sterk op de haven zelf, maar inmiddels weten we dat we naar de supply chain in zijn geheel moeten kijken.” Blomme staat aan het hoofd van Port of Antwerp Intermodal Solutions, het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Havenbedrijf en Alfaport waarmee de Antwerpse haven zijn positie wil versterken. De opdracht luidt: volumes bundelen. Daarbij ligt de focus volgens Blomme op het ‘captive hinterland’, in een straal van 200 kilometer rond de haven. “In dit gebied werken wij aan een dens intermodaal netwerk met de focus op barge en truck.” Voor het achterlandvervoer over lange afstanden is het spoor de eerste keuze. Antwerpen gaat partnerships met hinterlandterminals opzetten om verbindingen te ontwikkelen naar strategische bestemmingen in Zuid-Duitsland en Oost-Europa. Drie vaarwegenprojecten in voorbereiding Ondernemers in Oost-Vlaanderen hebben de overheid gevraagd de Dender versneld uit te bouwen voor schepen tot 1.350 ton. Ze deden hun oproep via de Kamer van Koophandel (Voka). De bedrijven zijn gebruikers van de vaarweg, die op dit moment tussen Dendermonde en Aalst alleen bevaarbaar is voor kempenaars. Tussen de twee steden werd vorig jaar 540.000 ton vervoerd. de deelnemers een stand van zaken met betrekking tot het ADN in België en wordt er vooruitgekeken naar het ADR 2015. De workshop vindt plaats van 09.30 tot 12.30 uur in zaal De Schroef, Elzasweg 14 in Antwerpen. Deelname kost € 10,- Er bestaan al jaren plannen om de Dender op te waarderen tot Aalst. Het gaat om een vak van 10 kilometer. Het project bevindt zich in de studiefase. Er moeten nog de nodige vergunningen worden aangevraagd en er is ook nog geen budget. De bevoegde diensten schatten de doorlooptijd van het dossier op vijf jaar. Deze raming houdt geen rekening met eventuele beroepsprocedures. voor leden van beroepsorganisaties aangesloten bij het KBV en € 15,- voor schippers/ondernemers die geen lid zijn. Vooraf inschrijven op kbvbin@gmail. com met de naam van het schip. op het Kanaal Gent-Brugge wordt vernieuwd zodat er grotere schepen kunnen passeren. Ook de Steenbrugge wordt vernieuwd, waarna het kanaal ter hoogte van de nieuwe brug verbreed wordt. Verder gaat de overheid op publiekprivate basis vijftien bruggen over het Albertkanaal verhogen. In totaal moeten er op het kanaal 32 bruggen worden verhoogd, goed voor een investering van 234 miljoen euro. Ruim de helft wordt via het reguliere investeringsbudget gefinancierd, de andere helft op PPS-basis. Vlaanderen krijgt ook 1,4 miljoen euro TEN-T-subsidies van Europa voor de verruiming van het Albertkanaal tussen Merksen en Schoten en de sluis Wijnegem. Ook voor toekomstige projecten op het Albertkanaal wil de Vlaamse overheid maximaal beroep doen Europese cofinanciering. Bedrijfsleven wil versnelde opwaardering Dender Voor de bedrijven is dit tijdspad onaanvaardbaar. Ze onderzoeken momenteel met Voka hoe de plannen versneld kunnen worden. Zonder de opwaardering vreest Voka voor een verschuiving van lading naar de weg. Het probleem wordt nog urgenter door de aanstaande verplichte dubbelwandigheid in de tankvaart. Zo’n 34 procent van de goederen die over de Dender vervoerd worden zijn brandstoffen. Succesverhalen Rudi De Meyer, directeur van koepelorganisatie Alfaport, riep de havengemeenschap op zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe ‘hinterland-cel’. Een korte bevraging van de aanwezige havenondernemers leerde dat hier wel degelijk behoefte aan is. Het merendeel gaf aan een modal shift-beleid te hebben, maar 67 procent vindt het moeilijk om nieuwe intermodale concepten te ontwikkelen. Hier kan Port of Antwerp Intermodal Solutions bij helpen. De eerste succesverhalen zijn er al. Een schoolvoorbeeld van supplychain-optimalisatie is de intermodale oplossing die de havens van Duisburg en Antwerpen voor Audi realiseerden. De Duitse autofabrikant opende onlangs een distributiecentrum in Duisburg van waaruit containers met auto-onderdelen per spoor en binnenschip naar Antwerpen worden gebracht. Ze worden verscheept naar China en India, waar de onderdelen worden samengebouwd tot complete auto’s. Met de nodige overtuigingskracht kon de haven van Duisburg Audi Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk streven naar de maximale Europese cofinanciering van 40 procent voor de realisatie van deelprojecten uit de Seine-Scheldeverbinding. De verkeersministers van de vier landen hebben vorige week samen met Europees Transportcommissaris Siim Kallas een verklaring ondertekend tijdens de Trans-Europese Transportnetwerkdagen (TEN) over de streep trekken, zei Steve Declercq, Duisport-directeur voor de Benelux: “Aanvankelijk wilde Audi zijn bestaande distributiecentrum in Hannover uitbreiden en de onderdelen per vrachtwagen naar Hamburg vervoeren. Aan ons de uitdaging om een alternatief te bedenken. Men wilde een kostenefficiënte, duurzame oplossing. Wij bieden synchromodaliteit als product aan, waarbij wij het transport naar de zeehaven zelf verzorgen. Daarbij willen we flexibel zijn. Als de Rijn niet genoeg water voert, wijken wij uit naar het spoor. De klant kan erop vertrouwen dat zijn containers altijd op tijd in de zeehaven aankomen.” Via een nieuwe website, het Connectivity Platform, informeert de Antwerpse haven bedrijven hoe zij hun goederen vanuit Antwerpen naar het achterland kunnen brengen. De website biedt een overzicht van de maritieme verbindingen, de terminals in de zeehaven en de intermodale verbindingen met het achterland. Bij het platform hebben zich inmiddels 185 hinterlandterminals, 50 bargeoperators en 11 railoperators aangesloten. Dit netwerk zal verder uitgebouwd worden, zei marketing manager Anne-Marie Van Asbroeck. “Uiteindelijk moet dit een echt samenwerkingsplatform worden. Vanaf begin volgend jaar gaan we ook nieuwe features ter beschikking staan.” Rudy De Meyer noemt de website een grote stap vooruit in de communicatie met klanten van de haven. “Ik las onlangs dat de competitie tussen zeehavens zich in de toekomst in het achterland zal afspelen. Welnu, wij zijn er klaar voor. Met deze inspanningen zijn we goed op weg een ketenhaven te worden.” Afspraken rond Seine-Schelde De haven van Gent gaat 15 miljoen euro investeren in betere infrastructuur voor de binnenvaart. Het Havenbedrijf krijgt hiervoor 1,5 miljoen euro Europese subsidie. De renovatie van de Moervaartkaai is met zo’n 10 miljoen euro de grootste investering. In het Rodenhuizedok worden de steigers voor binnenschepen verlengd tot 90 meter, zodat er schepen tot 135 meter kunnen afmeren. Heel wat stootkussens aan de kaaimuren worden in Tallinn. Ze spraken af dat ieder op zijn grondgebied alles in het werk gaat stellen om de Seine- Schelde-verbinding volledig te realiseren. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent. Onder meer de bouw van de nieuwe sluis Terneuzen en de projecten Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk komen in aanmerking voor een hoge Europese cofinanciering. Gentse haven verbetert binnenvaartinfrastructuur vernieuwd, en bij het Kluizendok komen aanmeerpalen voor duwbakken. Verder gaat het Havenbedrijf trappen plaatsen aan hoge kaaimuren. De binnenvaart in de haven van Gent was vorig jaar goed voor een overslag van ruim 23 miljoen ton. Na de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller op 16,9 miljoen ton, een daling van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Binnenvaartkrant