Views
3 years ago

2013-22

 • Text
 • Oktober
 • Marine
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Europort
 • Jaar
 • Onze

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 22 oktober 2013 Vanaf 2015 moet ook uw schip gaan voldoen aan geluidsnormen! 70 decibel de woonverblijven en 60 decibel in de slaapverblijven (bij continue vaart) Wij hebben 25 jaar ervaring met geluidsproblematiek in de binnenvaart. Wij kunnen u van dienst zijn met: • Analyse, waarbij wij met u meevaren en metingen doen (Gratis) • Adviezen • Praktische oplossingen als kleine aanpassingen of verbouwingen om aan de normen te voldoen Bel of mail ons voor een geheel vrijblijvende afspraak. Biesboschhaven Zuid 9 • 4251 NM Werkendam TEL: 0183-500855• FAX: 0183-500856 info@scheepsinterieurbouw.nl www.scheepsinterieurbouw.nl Innovatie als traditie RAFA is een efficiënte en dynamische organisatie die topkwaliteit aluminium en messing scheepsramen produceert, voorzien van diverse soorten beglazing. Onze ramen zijn altijd custom-made: ze worden in samenwerking met de opdrachtgevers ontwikkeld en zijn op verzoek leverbaar onder keur. Op onze thermisch onderbroken ramen is Nederlands en Europees octrooi verleend. RAFA staat voor optimale service, vijftig jaar expertise en innovatie in de veeleisende binnenvaart en garandeert dat er professionals voor u aan het werk zijn. Voor gedetailleerde informatie kijk op www.rafa.nl of bel +31 (0)33 494 50 40

De Binnenvaartkrant 21 22 oktober 2013 EUROPORT 2013 connecting the maritime world 5-8 november Ahoy Rotterdam Let op dat ROSR 2015 je niet aan de grond zet DOOR JOHAN DE WITTE De Leeuw Scheepsinterieurbouw en RAFA ramen profileerden zich op Construction Shipping & Industrie met foto’s en brochures om de ROSR overgangsbepalingen onder de aandacht van scheepvaartondernemers te brengen. Intussen tikt de klok en loopt op 1-1-2015 af! ROSRovergangsregelingen bepalen onder andere dat vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvoor, ingeval van nieuwbouw, verbouw, ombouw of bij vernieuwing van het certificaat, op 1-1-2015 moeten voldoen aan de hierna genoemde bepalingen… Het zijn er te veel om hier weer te geven en zullen ons beperken tot de artikelen betreffende geluidsdruk. Voor schepen met exploitatiewijze A1 is er geen geluidsbeperking. Voor overige exploitatiewijzen mag op 1-1-2015 de geluidsdruk maximaal 70 dB zijn in woonverblijven, 60 dB in slaapkamers en 110 dB in de machinekamer. Het door een varend schip voortgebrachte geluid mag op 25 m zijdelings van de scheepswand niet meer zijn dan 75dB. Bij stilliggende schepen met uitzondering van laden en lossen mag dit 65dB zijn. Ook moeten verblijven zijn beschermd tegen ontoelaatbare geluidshinder en trillingen. Dit alles is nogmaals niet van toepassing op schepen met exploitatiewijze A1, evenals 1-1- 2015 niet geldt voor schepen met een Comunautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB zonder Rijn)! Voor deze schepen loopt de overgangsbepaling door naar 2030. Let op: veel nieuwe voorschriften worden pas bij de eerstvolgende vernieuwing van het CVO-certificaat van kracht. Ingeval het niet duidelijk is of het ROSR 2015 in combinatie van exploitatiewijze uw De Leeuw zorgt met NR ramen voor aangenaam leefklimaat schip bij verrassing ‘aan de grond zet’, is er nog tijd om dit te voorkomen. Hopelijk halen banken hun financieringen van de handrem en is er volgend jaar weer sprake van Rafa NR geruisloos glashelder. ‘winst uit onderneming’. Ergerlijk is dat beleidsbepalingen hier geen rekening mee houden! Voor wettelijke omschrijving zie: artikel 24.03 ROSR. Advies We zijn in gesprek met Vivian Zoetmulder en Erwin Septer van RAFA en Johan de Leeuw van Scheepsinterieurbouw. Een ervaren gezelschap in het tackelen van decibels. “Kijk”, zegt De Leeuw, “als men aan boord wil weten hoe het geluid betreffende de nieuwe wetgeving ervoor staat, wil ik een stukje meevaren en advies geven. Dat kost niets! Essentieel is als er aangepast moet worden, dat je tijd hebt om efficiënt in te grijpen.” “Geluid hoor je wel, maar kost soms moeite om het te traceren. We hebben met isolatie, flexibels, zwevende en zonder vaste verbindingen aan het casco veel ervaring. Nieuwbouw in het algemeen, inmiddels een paar honderd nieuwbouwschepen, zowel tankers als droge lading, met onder andere het mts Virginia en mts Duandra, hebben ons veel geleerd. Meten is weten waar de schoen wringt. Soms kan de oplossing eenvoudig zijn, een andere keer is het advies ingrijpender. De ramen en kozijnen zijn vrijwel altijd een punt van geluidsdruk.” Hiermee zijn we op het terrein van Rafa. Voor de decibelreductie heeft Rafa een ramenserie met geluidwerende beglazing. “Onze beglazing heeft een bijzonder gelaagde opbouw voorzien van een geluidwerende specialfolie die, ten opzichte van een ‘standaard’ geïsoleerde beglazing, het buitengeluid met 50 procent doet afnemen. Naast het geluidwerend effect zijn de neveneffecten van deze beglazing niet onaanzienlijk: de beglazing heeft een extra isolerende werking ten opzichte van standaard beglazing.” “Ook is er sprake van een veiligheidswerking; bij breuk van de buitenruit of binnenruit, blijft het glaspakket in stand door de toegepaste folie. Wat weer resulteert in een verhoogde inbraakwerende werking. Deze geluidwerende beglazing kan worden toegepast in onze standaardframe’s, onze thermisch onderbroken-frame’s en de frame’s uitgevoerd met tracing”, aldus Vivian Zoetmulder en de verkoopmanager binnenvaart Erwin Septer van Rafa Scheepramen BV. Twee firma’s synoniem aan kwaliteit, duurzaamheid en service die hierbij ‘de zere vinger leggen’ op overgangsbepalingen, houden ook voor u de vaart erin! Meer dan 100.000 passagiers per dag Bakker Sliedrecht voorziet zeven catamarans van aandrijfsystemen Bakker Sliedrecht gaat aandrijfsystemen ontwerpen, leveren en in bedrijfstellen die bedoeld zijn voor zeven aluminium catamarans, ontworpen door CoCo Yachts Holland BV uit Heukelum en bestemd voor de staat Rio de Janeiro in Brazilië. De ferry’s zullen gebouwd worden bij Afai Southern Shipyard in China. De zeven double ended ferry’s van 78 meter hebben een capaciteit van 2.000 passagiers en gaan varen tussen Rio de Janeiro en Niterói. Dit met het oog op het WK Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. “Per dag worden er 100.000 mensen vervoerd op die route,” aldus Henk van Herwijnen, General Manager van CoCo Yachts. De zeven ferry’s worden gebruikt ter vervanging en aanvulling van de huidige vloot. De levering van Bakker Sliedrecht bestaat per ferry uit: • 690VAC-hoofdschakelbord: het hoofdschakelbord bestaat uit twee delen en is met elkaar verbonden middels een cable tie. • 2 Aux-schakelborden voor het thruster drive-systeem • 2 thruster drive-systemen, geschikt voor twee motoren per drivesysteem • 4 elektromotoren van 700 kW per stuk De engineering van de aandrijfsystemen vindt plaats in Nederland, de bouw van de schakelborden en drive-systemen zal worden uitgevoerd in Bakker Sliedrechts werkplaats in China. Nadat de aandrijfsystemen naar de werf zijn gegaan, worden deze in bedrijf genomen bij de werf in China. Na afname in China worden de ferry’s verscheept naar Rio de Janeiro waar nog testst zullen worden uitgevoerd. Daarna worden de ferry’s overgedragen aan de eindgebruiker.

Binnenvaartkrant