Views
3 years ago

2013-22

 • Text
 • Oktober
 • Marine
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Europort
 • Jaar
 • Onze

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 22 oktober 2013 PandID B.V. is een technisch handelsbureau met voorraad en verkoop van de hier onderstaande apparatuur voor de binnenvaart, zeevaart en maritiem in het algemeen. Onze apparatuur is onder te verdelen in mechanische, elektromechanische, pneumatische, elektra-pneumatische en elektronische meet en regeltechniek inclusief de benodigde classificatie keuren. Druk: manometer, contactmanometers, drukschakelaars, druktransmitters. Temperatuur: Niveau: Doorstroming: Afsluiters: Veiligheden: thermometers, staaf, bimetaal, pyro, schakelaars, thermokoppels en RTD (PT100) elementen, zelfregelende temperatuurafsluiters, temperatuur recorder voor reefer containers. peiltoestellen (glas, reflex, magnetisch) vlotterschakelaars, vlotterkamers, bilge kabelvlotterschakelaars, trilvork niveauschakelaars, kabelvlotter schakelaars en hydrostatische, dompel, druk & verschildruk transmitters, Bunker Overvul Beveiligings Systeem (B.O.B.S.) kijkvensters en glazen, vaanschakelaars, magnetische doorstroommeters, meetschijf flenscombinatie, PITOT buis, venturi buis. afsluiters en appendages, regelafsluiters, instrument afsluiters en 2 & 3 weg (forged) manifolds, magneetafsluiters, blokkeerafsluiters (Line Blinds), etc. overdruk onderdruk veiligheden en noodveiligheden, vlamdovers, ATEX-PED veiligheidstoestellen, veiligheidstoestellen voor gecomprimeerde lucht / gas / vloeistoffen. O.A. OP VOORRAAD ≤ Horizontale vlotter schakelaar inclusief classificatie keuren. Bilge kabelvlotter schakelaar Postbus 22 – 2680 AA - Monster – Nederland Vlotlaan 506 - 2681 TX – Monster – Nederland Tel. +31 174 280 371 – Fax. +31 174 280 853 E-mail. info@pandid.nl – Web. www.pandid.nl en www.lineblindvalve.eu Marine Crane Premium, plug & play kraan • Mooi gelijnde en gezette giekvorm • Snel en eenvoudig plaatsbaar • Alle techniek in giek en mast verwerkt • Via rvs deksel alles goed toegankelijk • Geen losse tankset meer te plaatsen • Geheel inwendig hijsmechanisme • Vrijwel onderhoudsvrij Biesboschhaven Noord 4 | 4251 NL Werkendam T (0183) 501811 | F (0183) 501362 | info@dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl Universeel van opbouw en hierdoor geschikt voor meerdere doeleinden. Naast de veel gebruikte toepassing als autokraan op een binnenvaartschip is hij uitermate geschikt als storekraan in de zeevaart en offshore. Ook stationaire opstellingen voor de aannemerij, waterschap of industrie zijn mogelijk.

De Binnenvaartkrant 17 22 oktober 2013 EUROPORT 2013 connecting the maritime world 5-8 november Ahoy Rotterdam Overvliet Assurantiemakelaars altijd actueel en bij de tijd! In een voorgaande editie van de krant hebben wij uitgebreid vermeld het feit dat Overvliet op 5 september haar 100-jarig bestaan heeft gevierd. Bij zo’n gelegenheid worden altijd allerlei belangrijke gebeurtenissen uit het verleden aangehaald, maar...schreven wij toen ook: “Overvliet is niet stil blijven staan”. Zij kijken ook steeds naar de toekomst, waarbij zij alert zijn op de veranderingen op het gebied van verzekeringen. Op dit moment is, naast een aantal andere zaken, bijzonder actueel in Nederland het feit dat er een nieuwe regeling komt met betrekking tot het al dan niet kunnen verhalen van brandschaden door brandverzekeraars op de (vermoedelijke) veroorzaker van de brand. In onderstaand artikel wordt in het kort vermeld wat er zo al speelt. Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres Verzekeraars zien af van brandregres. Al ver voor 1940 maakten brandverzekeraars geen gebruik van de hen bij wet gegeven bevoegdheid om een uitgekeerde brandschade te verhalen op een aansprakelijke derde. Verhaal vond wel plaats indien bijvoorbeeld sprake was van opzet of een misdrijf. Verzekeraars hebben hiervoor met elkaar een bedrijfsregeling afgesloten. Op dit moment geldt de Bedrijfsregeling Brandregres (2000). Particulieren volledig, zakelijk beperkt Op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres (2000) verklaren verzekeraars: • noch direct noch indirect verhaal te halen op particulieren die uitsluitend in hun particuliere hoedanigheid aansprakelijk zijn voor de door de brandverzekeraar uitgekeerde schade • hun verhaalsrecht jegens niet-particulieren niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 500.000,- per schadegebeurtenis ontstaan na 31 december 2001. Tevens is bepaald dat dit recht jegens nietparticulieren alleen zal worden uitgeoefend indien de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalaten. Belangrijke wijziging per 1 januari 2014: Op 19 december 2012 is door de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars besloten de brandregresregeling met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. De wijzigingen komen neer op: 1. De regeling voor particulieren wordt gehandhaafd. Buiten een aantal bijzondere situaties, zoals schade als gevolg van opzet of misdrijf vindt geen regres plaats. 2. Jegens niet-particulieren komt de huidige regeling volledig te vervallen. Dit betekent dat in de sfeer van niet-particulieren volledig regres mogelijk zal zijn. Uitgezonderd op zakelijke huurders. De nieuwe regeling geldt voor schaden ontstaan na 31 december 2013. Gevolgen voor de praktijk Adviseurs zullen in het verleden hun zakelijke relaties hebben geadviseerd over de hoogte van de verzekerde som van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij het bepalen van deze hoogte zal een rol hebben gespeeld dat, indien de relatie aansprakelijk zou zijn voor een brand bij een derde, deze schade tot maximaal € 500.000,- verhaald zou kunnen worden. Brandschades zijn in de praktijk vaak veel hoger. Naar schatting van het NIVRE zijn er over de eerste drie maanden van 2013 alweer 35 branden van meer dan 1 miljoen euro. De gemiddelde schade van deze grote branden bedroeg 3,3 miljoen euro. Nu met ingang van 1 januari 2014 dit verhaal wel mogelijk wordt, kan er aanleiding zijn het advies te geven om het verzekerde bedrag te verhogen. Hiertoe kan aanleiding zijn indien bijvoorbeeld: • brand in het eigen pand kan leiden tot brandschade in naburige panden; • werkzaamheden bij derden kunnen leiden tot brand in de panden van die derden. Nu al is duidelijk dat deze inventarisatie zal kunnen leiden tot een behoefte aan verzekerde sommen die ver boven de reguliere som van een AVB-polis uit kunnen stijgen. Maar ook dat de wijziging impact heeft op de aansprakelijkheidspositie van de zelfstandige. Ook gevolgen voor particuliere markt Hoewel verzekeraars als hoofdregel afzien van verhaal in de particuliere markt gaan ook hier zaken veranderen. Een klein voorbeeld: Het verhaal van een uitbetaalde glasschade (door een particulier veroorzaakt) op een opstalverzekering mag niet, maar verhaal van uitbetaalde schade op een aparte glasverzekering mag wel verhaald worden, want een aparte glas verzekering is geen brandverzekering. Advies Overvliet zal haar (zakelijke) relaties tijdig attenderen op de wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres en de extra risico’s die dit voor de relaties kan meebrengen. U doet er goed aan om contact met Overvliet op te nemen dan wel met uw eigen tussenpersoon om uw bestaande verzekeringsportefeuille op dit onderwerp te inventariseren of de verzekerde som van de AVBpolis verhoogd moet worden. Overvliet is te bereiken op telefoon (010) 411 95 95. Ook kunt u ze bezoeken tijdens de Europort op standnummer 1417. De volgende medewerkers zullen de stand bemannen: dinsdag: Arjan de Mik, Nico Hoogelander, Dave Mulders woensdag: Els Oosse, Marc Grandia, Jeroen Eekhout, donderdag: Nico Hoogelander, Els Oosse, Helen Taylor Parkins vrijdag: Arjan de Mik, Maurice van Diggelen, Els Oosse www.overvliet.nl

Binnenvaartkrant