Views
6 years ago

2013-21

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Oktober
 • Meter
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Nederland
 • Twee

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Méér dan verf! Tel.: 0187 482 381 info@vandongenverf.nl www.vandongenverf.nl CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 Officieel dealer van: HYDRAULISCHE (STUUR)INSTALLATIES +31 (0)10 258 02 58 info@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU WWW.AXCES.COM Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Samenwerken in de hele keten 11 15 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 25.000 | Verspreidingspunten: 700 Editie 21 - 8 oktober 2013 Schoner dankzij subsidie Piet en Nelly Schapers van de Fixut Maris ontvingen vrijdag 4 oktober als eersten de beschikking van de subsidieregeling Milieumaatregelen Binnenvaart Zuid-Holland. Gedeputeerde Er moet veel strenger gecontroleerd en zwaarder gestraft worden tegen het bijmengen van chemisch afval in stookolie. Dat adviseert prof. dr. Toine Spapens, lector Milieucriminaliteit aan de Politieacademie. Hij publiceerde vorige week het onderzoek 'Vuile olie. Onrechtmatig verwerken en mengen van olieproducten als vormen van milieucriminaliteit'. Passagiersvaart floreert: alle lichten op groen Strengere controles dringend nodig voor aanpak ‘vuile olie’ Vervuilde stookolie voor schepen is een van de oorzaken van het fijnstofprobleem. Het levert gezondheidsklachten op voor de bemanningen en voor inwoners van havengebieden. Spapens noemt vervuilde olie "een onderbelicht, complex en hardnekkig milieuprobleem". Het is ook een Nederlands probleem, aangezien Rotterdam een van de grootste bunkerhavens ter wereld is. Het is moeilijk om de branche tot gedragsverandering te brengen vanwege de hoge winsten die met vuile olie worden gemaakt. Straffen en boetes zijn in verhouding te laag – ze hebben geen enkele afschrikkende werking. 21 Janssen (provincie Zuid-Holland), wethouder Van Huffelen (gemeente Rotterdam) en portefeuillehouder Van Belzen (Stadsregio Rotterdam) waren naar boord gekomen om het document te overhandigen. De subsidieregeling, bedoeld om de luchtkwaliteit in en rond Rotterdam te verbeteren, is in trek bij binnenvaartondernemers. Het totale subsi- Miljoenenwinsten “Een effectieve aanpak van het probleem vereist daarom vooral stevige handhaving. Handhaving is echter complex omdat hierbij verschillende partijen zijn betrokken. Betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze partijen is noodzakelijk om de handhaving te verbeteren en het probleem effectiever aan te pakken.” De basis van stookolie voor zeeschepen bestaat uit dikke, teerachtige oliesoorten. Om te kunnen worden verbrand moeten die worden aangelengd met lichtere olieproducten, zoals dieselolie. Afgewerkte olie en bepaalde soorten brandbaar chemisch afval zijn ook te gebruiken als ‘blendmiddel’. Bij het mengen met dat afval kan echter "vuile olie" ontstaan, aangezien er dan nog allerlei schadelijke stoffen inzitten. Aangetroffen zijn onder meer kwik, fenol, styreen en dioxides. Het mengen met deze goedkopere, schadelijke alternatieven levert per ton stookolie een winst op van 200 tot 500 dollar en ook de verwerkingskosten van het afval worden zo ontlopen. De winsten lopen al gauw in de miljoenen. Lees verder op pagina 3 >> Zu viel Schiffsraum: kalte Sanierung droht diebedrag van 6,2 miljoen was in een mum van tijd overschreden. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op de subsidieregeling. Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen, kwamen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. Op 1 juli, de eerste dag dat de subsidieregeling werd opengesteld, ontvingen Zuid-Holland, Rotterdam en de Stadsregio al een groot aantal aanvragen. Vooral voor een SCR-katalysator, maar ook om de bestaande motor te vervangen door een schonere. Piet Schapers is content met de subsidie: “Als kleine binnenvaartondernemer is het erg moeilijk om de investering voor nabehandelingsapparatuur volledig zelf te financieren. Ik vind het echter wel belangrijk om zo schoon mogelijk te opereren en toekomstgericht te werk te gaan. Wij overwegen dan ook om naast de installatie van de SCR-katalysator, die nu mede dankzij de subsidie kan worden gefinancierd, ook extra roetfilters te laten plaatsen.” (foto Erik Jansen Fotografie) OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net Rabobank Shipping www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl Druk Temperatuur Niveau Flow Uitlezingen Explosieveilig SENSORS & CONTROLS FOR ROUGH CONDITIONS Tel.: +31(0)162 31 42 85 www.sensors.nl

Binnenvaartkrant