Views
3 years ago

2013-20

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • September
 • Binnenvaart
 • Antwerpen
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Marine
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 8 24

De Binnenvaartkrant 8 24 september 2013 B UYCK T ECHNIEK B.V. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken. 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl WWW.BUYCKTECHNIEK.NL 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel, Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl www.gratisborduren.nl tel. 038 4651728 KICKER PLAATSEN? 010-4140060 24 UUR SERVICE • Batterijen en Tractiebatterijen • Alle elektrische- en elektronische herstellingen • Nieuwbouw en verbouwingen • Eigen inbouw van generatorsets • Airconditioning installaties, Orlaco camera’s Tel: +32 (0)3 326 70 90 Vosseschijnstraat Haven 140 B-2030 Antwerpen Fax: +32 (0)3 326 02 87 E-mail: info@vanstappen.eu www.vanstappen.eu VERDELER VAN MASTERVOLT - VICTRON - HATZ JOHN DEERE - RADIO HOLLAND GROUP BAECK zoekt (M/V) voor haar vestigingen te Antwerpen: - Algemeen Bedrijfsleider voor haar afdeling scheepsluiken, Baeck Marine nv - Bedrijfsleider ir. of ing. voor haar afdeling drijvende steigers / jachthavens, The Marinas Company nv (met kantoor naar keuze Antwerpen en/of Balen) - Verkoper voor haar afdeling drijvende steigers / jachthavens, The Marinas Company nv - Schipper / walkapitein voor haar aannemersbedrijven Voor meer info kan U zich richten tot dhr. I. Leflot, GSM 0498/59 93 98 of e-mail ives.leflot@baeck.be Voor meer info: www.baeck.be Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier cruiseschepen en veerponten Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam Postbus 528 NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160 E : info@breejen-shipyard.nl W: www.breejen-shipyard.nl - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - machinale bewerking TE HUUR: DIRECTIEVAARTUIG L 14.99 BR 4.14 H 3.50-2.40 D 0.80 Ook geschikt voor langere reizen (Frankrijk-Belgie), zowel in de zomer als in de winter.4 personen. Telefoon: 06-51125174 NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.eu Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • takels en dommekrachten Maatwerk voor de binnenvaart Het zal je maar gebeuren! Elk schip is uniek en vraagt om maatwerk. SON levert maatwerk voor de binnenvaart en is 24 uur per dag bereikbaar. In geval van schade zorgen wij ervoor dat alles snel en vakkundig voor u wordt geregeld. Het is immers belangrijk dat uw schip zo snel mogelijk weer in de vaart is... Maak kennis met SON scheepsverzekeringen, een pure schepenverzekeraar. Praat eens met onze adviseurs over een verzekering op maat. Advies aan boord? Bel 050-5255500 Telefoon + 31 (0)50-525 55 00 info@son.nl | www.son.nl ZEK ER IN DE VAART

De Binnenvaartkrant 9 24 september 2013 Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen: ‘Dringend behoefte aan Europese consensus’ Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV), de Vlaamse poot binnen de Federatie Belgische Binnenvaart (FBB), blikte tijdens de Open Scheepvaartdagen terug op zijn eerste werkingsjaar, dat grotendeels in het teken stond van de schippersstaking. In het KBV werken zeven Vlaamse binnenvaartorganisaties en de binnenvaartafdeling van de Kamer van Koophandel Antwerpen samen. De sector kan nu met één stem spreken, waardoor de lijnen met de bevoegde instanties korter zijn, stelt secretaris Jo Van Duynslaeger. Zo stapte het KBV begin dit jaar naar NV De Scheepvaart om over de omstreden plannen voor trajectcontrole op het Albertkanaal te praten. “Dat was niet gebaseerd op hedendaagse snelheden”, aldus KBV-voorzitter Gisèle Maes. “Wij hebben bij De Scheepvaart aangedrongen op een onderzoek. De resultaten worden binnenkort verwacht. Daarna kan er bekeken worden wat de nieuwe reglementering moet worden.” In april speelde het KBV via de FBB de rol van bemiddelaar tussen de stakende schippers en de overheid. Van Duynslaeger: “Wij zagen dat het fout ging. De stakers beweerden dat de overheid niet met hen wilde praten. Wij hebben toen contact gezocht met de kabinetten van Hilde Crevits en Melchior Wathelet. Een dag later mochten we op gesprek komen.” Het protocolakkoord tussen sector en overheid, dat een einde maakte aan de staking, is in uitvoerig. Binnenkort wordt het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat varen onder de kostprijs verbiedt. Maes: “Vervolgens moeten we dit in een wettelijk kader gieten, zodat we hierover in de praktijk afspraken kunnen maken. Wij zouden zo’n anti-dumpingwet ook op het Europese niveau willen zien, maar Nederland heeft al laten blijken geen belangstelling te hebben.” “Wij zien in deze wet een boodschap aan verladers en tussenpersonen dat ook zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Europese verladers hebben erkend dat er een probleem zit in de grote droge ladingschepen. Men geeft aan in deze crisistijd geen exorbitante prijzen te kunnen betalen, maar daar gaat het ook niet om. Waar het wel om gaat, is dat we kostendekkend moeten kunnen varen.” Europees kader De Belgische overheid beloofde de stakende binnenschippers in april dat ze de crisis zou aanmelden. Volgens Maes is er inmiddels een vooraanmelding gedaan. “Op dit moment leggen we binnen de werkgroep de laatste hand aan het dossier. We willen er zeker van zijn dat dit compleet is en rekenen erop dat de overheid het in oktober zal indienen.” Terugblikkend op de voorbije maanden, zegt Maes: “De Belgische overheid heeft hard gewerkt. We hebben daar respect voor en zijn dankbaar. Wat het Europees kader betreft, zijn we minder tevreden. Het zal zeer moeilijk worden om crisismaatregelen te onderhandelen waar iedereen zich in kan vinden.” “Het stoort mij enorm dat EBU en ESO nog steeds niet samen hebben gezeten om de crisis te bespreken. Nochtans zijn in hun standpunten ook gemeenschappelijke zaken te vinden. Die zou men moeten proberen te verdedigen. Ga samenzitten en kijk naar overeenkomsten. Dat hebben wij ook gedaan, toen wij het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hebben opgericht. Je zult het nooit over alles eens zijn met elkaar, maar met standpunten waarover je het wel eens bent, moet je naar buiten treden. Er moet op Europees niveau consensus komen hoe we verder gaan.” Sociale knelpunten De ontwikkelingen rond de technische eisen voor kleine, oudere schepen stemmen het KBV tevreden. “Er ligt een voorstelt tot uitstel bij de CCR. Daar moeten nog wel alle landen hun zeg over doen.” Minder vlot verloopt volgens Maes het overleg over de sociaaleconomische knelpunten in de Belgische binnenvaart, waaronder de hoge loonkosten en het verbod op interim-arbeid. “Op dit terrein scoren we nog niet. Minister van Werk, Monica De Coninck, is niet bereid te onderhandelen. Terwijl deze zaken de concurrentiepositie van Belgische binnenvaartondernemers op de internationale markt ernstig verzwakken.” De komende maanden wil het KBV een werkgroep opzetten om met de Vlaamse overheid te praten over de regionalisering van de scheepvaartbevoegdheden. Volgens Maes is nog verre van duidelijk wie de taken in de toekomst zal uitvoeren. “De vaarwegbeheerders spreken nu al over personeelstekorten.” “Verder bekijken we wat we nog meer kunnen doen om de sector te professionaliseren. De workshops die we de afgelopen maanden organiseerden zijn een succes. We vinden echter ook dat de opleidingen voor de binnenvaart verbeterd moeten worden. Men moet praktijkgerichter gaan opleiden, doelgericht.” Feest in ‘t Stad “Achterlandverbindingen zijn knelpunt” Via een ‘Politiek Lab’ informeert de Kamer van Koophandel (VOKA) West-Vlaanderen dit jaar voor het eerst op regelmatige basis West- Vlaamse parlementariërs over onderwerpen die belangrijk zijn voor de socio-economische ontwikkeling van de provincie. Na eerdere sessies over onderwijs, innovatie en productontwikkeling stonden vorige week de achterlandverbindingen van de haven van Zeebrugge centraal. Het natransport van goederen naar het achterland is een pijnpunt. De haven is onvoldoende aangesloten op het Europese vaarwegennetwerk, en dat wordt – anders dan in Hamburg –niet gecompenseerd door de ontsluiting via het spoor. Onlangs werd bekend dat de bouw van een derde spoor tussen Zeebrugge en Dudzele voorlopig niet doorgaat. De verbreding van het Schipdonkkanaal voor de binnenvaart is eveneens op de lange baan geschoven. VOKA roept de bevoegde politici op definitief kleur te bekennen. “Als u nog gelooft in de toekomst van de haven, moet u dringend beslissingen nemen over haar ontsluiting”, luidt de boodschap. Grondwal tegen omgevingshinder De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel werpt een blik in de mysterieuze container die door de drijvende hijsbok Brabo naast de Waagnatie op de kaai is gezet. De Brabo, met in zijn kielzog ruim 200 schepen, luidde afgelopen zaterdag het slotevenement in van een feestelijk jaar, waarin haven en stad stilstonden bij het tolvrij maken van de Schelde 150 jaar geleden. Op zaterdagavond vond nabij het MAS een klank- en lichtspel plaats, met in de hoofdrol de stadsmaagd Antverpia. De belangrijkste boodschap van het Scheldejaar: de bevaarbaarheid van de Schelde en de bereikbaarheid van de Antwerpse haven moeten een blijvende zorg voor de Antwerpenaren zijn. De Open Scheepvaartdagen profiteerden dit jaar van alle aandacht rond het slotweekend van ‘150 jaar tolvrije Schelde’. “Het Havenbedrijf heeft ook voor onze beurs veel promotie gemaakt”, aldus de organisatoren. Ondanks de economische crisis zijn de Open Scheepvaartdagen weer een succes geweest. “We hebben veel bezoekers geteld en van diverse standhouders gehoord dat ze contracten hebben afgesloten. We zijn tevreden.” (foto’s Sarah De Preter) Een grondwal langs het Albertkanaal in Grobbendonk kan geluidshinder afkomstig van de containerterminal Beverdonk indammen. Dat staat in een voorstel van NV De Scheepvaart aan de gemeente. Buurtbewoners klagen al sinds de opening van de terminal begin vorig jaar over hinder en vinden dat ze te weinig inspraak hebben gehad. “Wij zijn niet tegen de komst van bedrijven, maar werkgelegenheid mag geen excuus zijn om eender Containerdienst Antwerpen-Gent PSA Antwerp is een nieuwe containerverbinding tussen de havens van Gent en Antwerpen gestart. Deze verbindt drie keer per week de twee containerterminals van Stukwerkers in Gent en geeft invulling aan de strategie van de Gentse haven om meer containers via het water naar het achterland te brengen. De nieuwe containerverbinding is een van de acties uit ‘Flanders Port Area’, het programma waarmee de overheid de samenwerking tussen de Vlaamse havens wil versterken. welke industrie naar een woongebied te brengen”, klonk het vorig jaar tijdens een informatieavond van het actiecomité Rust voor Grobbendonk. De bewoners gaven aan het groene karakter van hun buurt in snel tempo te zien verdwijnen. De containerterminal zou een grote impact hebben op hun rust en gezondheid. Ze eisten dat de impact van Beverdonk zou worden onderzocht. Havenbedrijf en Exmar partners in LNG Het Antwerpse Havenbedrijf heeft Exmar aangesteld als strategisch partner voor de bunkering van LNG in de Antwerpse haven. De rederij met hoofdkantoor in Antwerpen ziet LNG-bunkering als een strategische doelmarkt voor de komende jaren. Het Havenbedrijf en Exmar gaan samen een bunkerschip voor LNG ontwikkelen; de bouw start in het voorjaar van 2014. Verder zullen diverse studietrajecten worden gestart. Vanaf 2015 kunnen schepen in Antwerpen LNG bunkeren. “Als blijkt dat een geluidsdam voor ons een oplossing kan zijn, moet die er komen.” Inmiddels heeft NV De Scheepvaart het nut van zo’n dam onderzocht. Het schepencollege in Grobbendonk heeft goedkeuring gegeven om het voorstel verder uit te werken. Het gaat om een 5meter hoge, 30 meter lange en 30 meter brede aarden wal. Brug Viersel verdwijnt In Viersel wordt deze week de brug over het Albertkanaal afgebroken. Er komt een 2 meter hogere stalen boogbrug voor in de plaats, die passeerbaar is voor schepen met vier lagen containers. Om onteigeningen te voorkomen laat NV De Scheepvaart de nieuwe brug op dezelfde plaats bouwen als de bestaande. Begin oktober start de bouw van de brughoofden. De nieuwe brug wordt begin maart 2014 ingevaren. Als alles volgens planning verloopt, gaat ze voor het bouwverlof van 2014 open. In een latere fase wordt het kanaal onder de brug verbreed van 50 naar 86 meter.

Binnenvaartkrant