Views
3 years ago

2013-16

 • Text
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Onze
 • Antwerpen
 • Schepen
 • Meter

De Binnenvaartkrant 6 30

De Binnenvaartkrant 6 30 juli 2013 Verkoop en keuring van brandblusmaterialen RiBrandy Brandbeveiliging N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf Ook keuringen van zwemvestjes. U belt en wij komen. Vierlinghstraat 12 e 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel, Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl www.gratisborduren.nl tel. 038 4651728 GEZOCHT: KAPITEIN VOOR MTS ST. RITA In bezit van Rijnpatent tot Mannheim, radarpatent en ADN. Contact: Van den Abbeele Edmond Tel: 0475-945434 GSM NL: 0031 650 539 024 B UYCK T ECHNIEK B.V. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken. 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl WWW.BUYCKTECHNIEK.NL 700 verdeelpunten! Ga naar www.binnenvaartkrant.nl voor de verspreiderslijst EXECUTORIALE VERKOOP SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. 1.250,- excl 4 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR Startaccu 12V v.a. 79,- excl Semi-tractie 12V v.a. 84,- excl 2 JAAR GARANTIE BEZORGING DOOR GEHEEL NEDERLAND EN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl Ten overstaan van mr. A.H. Geerling, notaris te Rotterdam, kantoor NautaDutilh N.V., advocaten notarissen belastingadviseurs, of zijn waarnemer op 28 augustus 2013 om 14.00 uur in de Leeuwen Room of een der andere zalen van het BEURS-WORLD TRADE CENTER te Rotterdam, Beursplein 37, van: 1. het stalen motorvrachtschip, genaamd “MERWE” gemerkt “16874 B Rott 1982”, afmetingen 84,97 x 9 x 2,73 m., gebouwd te Bodenwerder in 1967, verplaatsing 1.449,561 m3, hebbende voor- en achterroef, laadruim, stuurhut, machinekamer, voortbewogen door een Caterpillar dieselmotor van 1.050 pk, type 3512 DITA. 2. het stalen motorvrachtschip, type duwschip, genaamd “MERWEDE” gemerkt “9434 B Rott 1956”, afmetingen 94,28 x 11,98 x 3,49 m., gebouwd te Duisburg in 1956, verplaatsing 2.885,333 m3, hebbende voor- en achter een ankerlier, voorpiek, machinekamer voor, een laadruim, machinekamer achter, salonroef met stuurhut, voortbewogen door een Cummins dieselmotor van 701 kW / 953 pk, type KTA-38-M en een Cummins dieselmotor van 956 kW / 1.300 pk, type KTA 38 M2. 3. de stalen vrachtduwbak, genaamd “MERWEDELTA” • Levering en installatie van alle merken motoren • Reviseren en uitlijnen Officieel dealer van Tevens steunpunt van Iveco Machinefabriek A.A. Vink B.V. Rivierdijk 78 3361 AR Sliedrecht Tel: +31 (0) 184 411 922 Fax: +31 (0) 184 419 565 Email: mfvink@xs4all.nl www.huizinga-snijder.nl gemerkt “24481 B R 2000”, afmetingen 89,47 x 11,45 x 3,50 m., gebouwd te Constanta, Roemenië, in 1999, verplaatsing 2.455,488 m3, hebbende 1 laadruim. De omschrijvingen worden gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoordelijkheid voor de feitelijke staat waarin de schepen zich bevinden. De executie geschiedt op verzoek van de Coöperatieve Rabobank Altena U.A., gevestigd te Woudrichem, te dezer zake domicilie gekozen hebbende ten kantore van mr. A.H. Geerling, notaris te Rotterdam, ten laste van V.O.F. Chr. A. Cornet Baggerman en Zn., gevestigd te 4251 GE Werkendam, Wilgenlaan 59, de heer C.A. Cornet en mevrouw A.C. Cornet-Baggerman, wonende te 4251 GE Werkendam, Wilgenlaan 59, de heer C.A. Cornet, gedomicilieerd te 4251 HT Werkendam, de Graaff 41, de heer A. Cornet, gedomicilieerd te 3225 RB Hellevoetsluis, Das 23 en de heer D. Cornet, wonende te 4251 CK Werkendam, Hoogstraat 103, ingevolge de artikelen 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, waartoe betrekkelijk is een akte van hypotheekstelling, verleden voor notaris mr. J.B. van Nieuwland te Rotterdam op 18 januari 2005, een akte van hypotheekstelling, verleden voor notaris mr. H.E. Meerburg te Werkendam op 11 januari 2007 en een akte van hypotheekstelling, verleden voor notaris mr. R.W.T. Salomons te Werkendam op 18 april 2012 en geschiedt tot verhaal van het door genoemde vennootschap onder firma V.O.F. Chr. A. Cornet Baggerman en Zn. en haar genoemde vennoten aan executant verschuldigde, per 27 maart 2013 groot EUR 2.916.451,68, onverminderd de reeds vervallen en/of de nog te vervallen rente en boeten en onverminderd alle te dezer zake gevallen en/of nog te vallen kosten. De schepen liggen in de Swin haven, Merwedeweg 13, Zwijndrecht, alwaar bezichtiging kan plaatsvinden op 14 en 20 augustus 2013 van 13.00 tot 16.00 uur. De koper van een schip moet zich ter veiling kunnen legitimeren en zijn financiële gegoedheid door middel van een bankverklaring aan kunnen tonen. Hij is tevens verplicht terstond na de toewijzing 15% van de koopsom als waarborgsom aan de notaris te betalen en het restant van de koopsom uiterlijk 30 dagen daarna te voldoen. Tot en met 13 augustus 2013 kan schriftelijk bij notaris mr. A.H. Geerling, voornoemd, onderhands worden geboden, conform het bij NautaDutilh N.V. verkrijgbare biedingformulier. Verdere informatie en veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het voormelde kantoor NautaDutilh N.V., Weena 750, Rotterdam, telefoonnummer 010-2240277 / 2240333, faxnummer 010-2240014 (de heer J. van Kranenburg / mevrouw D.E. Saarloos), e-mail: jan.vankranenburg@nautadutilh.com / diana.saarloos@nautadutilh.com. OMBOUW NAAR DUBBELWANDIG Bodewes Millingen kan voor u de ombouw van uw tanker realiseren. Concreet houdt dat voor u in: Bodewes Millingen verzorgt het tekenwerk en de keur. Bodewes Millingen verzorgt het staalwerk op de eigen helling. Bodewes Millingen verzorgt alle overige aanpassingen aan het leidingwerk, de elektrische installatie of overige systemen. Bodewes Millingen verzorgt de aflevering van uw omgebouwde tanker die voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan gesteld heeft. Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met: Bob Klaver Bodewes Binnenvaart B.V. 0481- 438238 06- 30003214 Of een mailtje sturen naar: bk@bodewes-millingen.nl www.binnenvaartkrant.nl/mobiel

De Binnenvaartkrant 7 30 juli 2013 Stremming Parksluizen duurt langer De stremming voor de vervanging van een van de deuren van de grote Parksluis in Rotterdam is flink uitgelopen. Tijdens de voorbereidingen om de buitendeur aan de Nieuwe Maaszijde te verwijderen, bleek dat ook de geleiderails vervangen moeten worden. Door de ernst van de schade is de grote sluis al bijna twee weken buiten bedrijf. De reparatie gaat tot 6 augustus duren. Aanvankelijk zou in het weekend van 20 en 21 juli alleen de sluisdeur worden vervangen. Nader onderzoek van de dienst Stadsbeheer leerde dat de geleiderails waarover de deur rolt om de sluis te openen en te sluiten niet meer gebruikt kan worden en eveneens moet worden De oude deur is al weggehaald. (foto Sander Jensen) vervangen. De duur van de werkzaamheden was mede afhankelijk van de levering van materialen en de fabricage van onderdelen. Tijdens het herstelwerk aan de grote Parksluis, blijft de kleine Parksluis beschikbaar. De bedieningstijden voor de kleine sluis zijn ongewijzigd. Schippers die regelmatig schutten in de Parksluizen, reageerden dat ze niet verbaasd zijn door de problemen. Zij hadden al eerder gemeld dat de deur piepende en andere onheilspellende geluiden maakte. Koninkljike Schuttevaer heeft de gemeente Rotterdam vragen gesteld over de stremming waar de vereniging “absoluut antwoord op wil hebben”. Onder meer of er wel alles aan gedaan wordt om de sluis weer zo snel mogelijk in bedrijf te krijgen. Ook wil KS weten of het periodiek onderhoud wel tijdig is gepleegd en als dat niet het geval of dat de oorzaak is van de schade aan de rails. Tevens heeft KS alvast gevraagd hoe gedupeerde schippers en bedrijven een eventuele schadeclaim kunnen indienen bij de gemeente. Een woordvoerder van de afdeling Stadsbeheer heeft tegenover RTV Rijnmond verklaard dat achterstallig onderhoud niet de oorzaak is van de storing. De Parksluizen worden twee keer per jaar gecontroleerd en bij die controles is geen schade geconstateerd. Inmiddels zijn de oude rails en het beton verwijderd. In een werkplaats worden nieuwe rails gemaakt die vervolgens in beton worden gegoten. Als dat is gebeurd, kan de nieuwe sluisdeur worden geplaatst. De werkzaamheden zijn, als er verder niets meer tegenzit, op 6 augustus klaar. Aantal bunkermorsingen moet omlaag Het aantal bunkermorsingen moet omlaag. Rijkswaterstaat, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en belangenbehartiger NOVE gaan zich daar gezamenlijk voor inzetten. Hun aandacht richt zich vooral op uniformiteit in bunkeraansluitingen en naleving van de procedures. Het gaat nogal eens mis doordat een slang verkeerd wordt aangesloten. Het bevoegd gezag en de bunkerbranche zijn naar aanleiding van een ernstig ongeval in overleg getreden over het risico van morsingen bij het bunkeren van binnenschepen. Ze willen betere preventieve maatregelen en meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van iedereen die bij deze activiteit betrokken is. De discussie kwam in een stroomversnelling na incidienten. Zo raakten op 15 augustus 2012 twee personen zwaargewond doordat de brandstofslang op een binnenvaartschip werd aangesloten op de smeeroliebunker. Dit bleek geen uitzondering. De OZHZ wees NOVE erop dat de verantwoordelijkheid wettelijk bij het bunkerstation berust. “Naar de letter is dat juist, wanneer er wordt gebunkerd aan een afgemeerd walstation. Bij bunkering varend, op stroom is dit niet het geval”, stelt de NOVE. Dan is het bunkerende binnenschip eerste aanspreekpunt. Standaard gebruik van verschillende types slangkoppelingen voor gasolie en smeerolie om vergissingen bij het aansluiten te voorkomen, zou een goede maatregel zijn. Maar binnenvaartschepen verschillen onderling, zowel binnen de Nederlandse vloot als uit andere Europese landen. Daarnaast verschilt ook de wetgeving per vlagstaat. Er wordt nu gewerkt aan betere procedures. Vooral de bunkerwacht op het ontvangende binnenschip heeft een belangrijke taak, die voorgeschreven is en in het ROSR omschreven staat. “Het is niet iets dat een bemanningslid er maar even bij doet”, aldus NOVE. Ook een goede productaanduiding is nodig. “Omdat binnenschepen onderling veelal verschillen, is goed labelen noodzakelijk. Ook dit staat reeds omschreven in het ROSR, echter er moet eenheid in de aanduiding komen.” “Er is geen verbod, wel onduidelijkheid” DOOR EVERT BRUINEKOOL Hoelang mag een schip ‘wachten op lading’. En wat is in de tussentijd de toegestane activiteit. Die vragen hebben Havenbedrijf Amsterdam en BBZ, de Vereniging voor Beroepschartervaart, voorgelegd aan de bezwaarcommissie die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam adviseert over het ligplaatsbeleid. Gerard Folkers aan boord van de Soeverein. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Afgelopen winter werden vier schepen gesommeerd onmiddellijk de Sumatrakade te verlaten en niet terug te keren. Zouden zij dat wel doen dan dreigde Havenbedrijf Amsterdam een boete op te leggen van 3000 euro per dag. De klacht van Havenbedrijf Amsterdam is dat de schepen zich bezig houden met ‘hotellen’, een niet-watergebonden activiteit. BBZ stelt dat het scheepseigenaren vrij staat gasten te laten overnachten in hun schip. Daar zijn de schepen voor ingericht en of zij dat nu doen in een haven of tijdens een meerdaagse tocht doet daarbij niet ter zake. Gerard Folkers, eigenaar van spiegelretourschip Souverijn, is een van de schippers die van Havenbedrijf Amsterdam de Sumatrakade moest verlaten. “Dat is bepaald geen leuke ervaring. En het heeft mij ook verrast. Ten eerste omdat de directie van Havenbedrijf Amsterdam, toch een concern dat met heel belangrijke zaken bezig is, hier een punt van maakt en er zo faliekant op tegen is. Ten tweede omdat er op de Sumatrakade helemaal geen maximale termijn is voor het innemen van een ligplaats.” ADVERTENTIE SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831 Toestemming “Er zijn in Amsterdam plekken waar je 3 x 24 uur mag liggen; er zijn plekken waar je 7 x 24 uur mag liggen. Maar de Sumatrakade is een wachtplaats voor laden en lossen. En dat is wat wij doen. Wij wachten op lading. En dat dat wachten soms enkele weken kan duren in de wintermaanden, dat is nu eenmaal een feit. Je hebt niet iedere dag of week een tocht.” Een punt dat Havenbedrijf Amsterdam naar voren brengt, is het feit dat in de hoofdstad alleen een ligplaats mag worden ingenomen na toestemming van het Havenbedrijf. “Ja, die regel is er sinds 2011”, bevestigt Folkers. “Het is in principe overal verboden aan te meren tenzij het Havenbedrijf vooraf toestemming heeft verleend. En die toestemming vragen wij dan ook altijd vooraf en wij hebben die toestemming ook altijd gekregen.” “Dat kunnen wij ook aantonen en ik denk ook dat wij daarom die boete waarmee werd gedreigd ook niet hebben gehad. Wij lagen en liggen daar met toestemming en er is geen maximale tijdsduur voor het innemen van een ligplaats aan de Sumatrakade.” Folkers is verbaasd dat Amsterdam zo fel gekant is tegen schepen die overnachtingsmogelijkheden aanbieden. “In Rotterdam worden hotelschepen verwelkomd. De Hartstocht is vertrokken naar Antwerpen en doet daar dienst als hotelschip. Schippers die overnachtingen aanbieden, doen dat alleen in tijden dat ze even niet varen. Ze snoepen geen kamers weg van de gewone hotels maar bieden juist extra capaciteit.” “Wij nemen ook geen ruimte in van andere schepen. Meestal is de Sumatrakade helemaal leeg als wij er liggen. Zelfs tussen Kerst en oud en nieuw, als ook de meest fanatieke schippers niet uitvaren, is er ruim voldoende plek. Er is echt geen reden om ons te weren.” Wanneer de bezwaarcommissie uitspraak doet, is nog niet bekend. Het kan tot medio augustus duren voordat zij advies doet aan het college van b en w en gezien de vakantieperiode is een uitloop niet ondenkbaar. Havenbedrijf Amsterdam wenst in afwachting van de uitspraak niet te reageren. ADVERTENTIE

Binnenvaartkrant