Views
2 years ago

2013-05

 • Text
 • Schip
 • Februari
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Marine
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Boord

De Binnenvaartkrant 4 26

De Binnenvaartkrant 4 26 februari 2013 [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,80 per mm in hoogte, excl. 21% BTW. “Zijn werk was zijn passie” JAN WILLEM DEN BOER 14.11.1939 – 09.02.2013 Hij blijft geborgen in onze herinnering, geworteld in ons bestaan. We hebben veel bewondering voor al wat Hij heeft gedaan. Zeer snel en onverwacht is op 16-02-2013 door een kortstondige ziekte van ons weggevallen, onze Directeur Dhr Bonno Henri v.d. Wal voormalig bestuur van “NOORD NEDERLAND” schepenverzekering.. Fam. T.Brand Fam. S. v.d. Brink -Pals Fam. O.J. Heida Fam. K. Knobbe Fam. P. Kunst Fam. K. v.d. Meer Fam. C.P. v. Vliet Fam. E. v.d. Veen Fam. D. Visser Dhr. R.H. Witjes Fam. P. Zeldenrust Hier zijn geen woorden voor .. Dordrecht. ms “Fossa” Heerenveen. Dordrecht ms “Dina”. ms “Hinte”. mts “Da Vinci”. Haskerdijken. ms “Meander”. Tolkamer. kvb “Deo Gratias”. Met nog veel plannen voor de toekomst, is na een kort ziekbed onze geweldige directeur en collega Bonno van der Wal overleden, hij is slechts 58 jaar oud geworden. Met zijn enorme gevoel voor humor, maakte hij elke dag op kantoor bijzonder; wij zullen hem verschrikkelijk missen. Onze gedachten zijn bij Aukje, de kinderen en kleinkinderen en wij wensen hen alle sterkte toe om dit enorme verlies te verwerken. Heerenveen, 16 februari 2013. Hendrik en Jeanette Esther en Iris, Dick en Anja Chanoe Klaasje en Jan Serife George en Arianne Robin, Desire, Yaron en Stefan Stephan en Patricia Timon, Joeri en Ruben Laura en Koop Steffan en Ina Esther en Jessica DEN BOER SCHEEPSSCHROEVEN Krimpen a/d Lek Correspondentieadres: Johan in ’t Veltstraat 17 3078 JG Rotterdam 24 UUR SERVICE • Batterijen en Tractiebatterijen • Alle elektrische- en elektronische herstellingen • Nieuwbouw en verbouwingen • Eigen inbouw van generatorsets • Airconditioning installaties, Orlaco camera’s Tel: +32 (0)3 326 70 90 Vosseschijnstraat Haven 140 B-2030 Antwerpen B UYCK T Fax: +32 (0)3 326 02 87 E-mail: info@vanstappen.eu www.vanstappen.eu VERDELER VAN MASTERVOLT - VICTRON - HATZ JOHN DEERE - RADIO HOLLAND ECHNIEK B.V. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken. 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl WWW.BUYCKTECHNIEK.NL DRUGS & ALCOHOL TESTEN VOOR DE SCHEEPVAART Erik Sinjorgo volgens wettelijke gestelde richtlijnen gespecialiseerd in (urine)testen op personeel (binnen- en /of grote vaart) flexibel inzetbaar gekwalificeerd- en gedegen inzet M +316 288 421 23 · E info@eriksinjorgo.nl www.eriksinjorgo.nl Dankbaar voor wat hij voor ons bedrijf en voor ons persoonlijk heeft betekend, delen wij U mede dat op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden onze oud-directeur, oud-commissaris en oud-aandeelhouder • Levering en installatie van alle merken motoren • Reviseren en uitlijnen Officieel dealer van Tevens steunpunt van Iveco Machinefabriek A.A. Vink B.V. Rivierdijk 78 3361 AR Sliedrecht Henk Olthof * Rotterdam, 1 juli 1928 † Rotterdam, 22 februari 2013 Wij danken hem voor zijn inzet, optimisme in moeilijke tijden en doorzettingsvermogen. Ook na zijn pensionering is hij als commissaris nog vele jaren van onschatbare waarde voor ons bedrijf geweest. Directie en medewerkers van Machinefabriek G. Olthof N.V. Nijverheidstraat 120-124 2901 AR Capelle a/d IJssel Wij zoeken een schip voor koop of charter 80 x 8,20 tot max. 85 x 9,50 Stalen vloer, technisch jong uitgerust. Reacties kunt u richten aan verzijl@wasmaco.nl www.kika.nl Giro 8118 Tel: +31 (0) 184 411 922 Fax: +31 (0) 184 419 565 Email: mfvink@xs4all.nl

De Binnenvaartkrant 5 26 februari 2013 Geen langsschotten nodig in tanks >> Vervolg van de voorpagina >> Vervolg van de voorpagina Er wordt in de Nederlandse scheepsbouw nog te veel gedacht in het delen van de taart in plaats van het laten groeien van de taart, stelde Goof Hamers. Als alle partijen zich daarvoor openstellen, kunnen ze door intensievere samenwerking meer verdienen. Niet áán maar mét elkaar. Dat begint bij de onderhandelingen met de opdrachtgever van een te bouwen schip. “Die klant moet niet denken: ‘Ze verdienen geld aan mij; dus ik moet nog meer van de prijs af zien te krijgen.’ Hij moet denken: ‘Leuk dat IHC Merwede geld verdient; daardoor kunnen we samen nog meer business generen.’ Als onze klant veel geld kan verdienen met ons product, gaat het niet meer om de prijs van het bootje.” Een correct beladen tanker was niet in problemen gekomen, zei Thorsten Dettmann tijdens de persconferentie. Hij was namens het Bundesanstalt für Wasserbau verantwoordelijk voor de computersimulaties. Naast de ongewone stroming als gevolg van het hoge water waren een tegemoetkomend schip – waardoor de Waldhof de bocht kort moest nemen – de op dat moment drukke bergvaart, het ontbreken van mogelijkheden om aan boord stabiliteitsberekening uit te voeren en het ontbreken van AIS van invloed, aldus de commissie. De Waldhof was volledig uitgerust om met zwavelzuur (96 procent, soortelijk gewicht 1,84 t/m3) te varen. Door de verkeerde verdeling van de lading voldeed het schip tijdens de ongeluksreis niet aan de voorgeschreven stabiliteitscriteria uit het ADNR en het ADN, noch aan de algemene stabiliteitsvoorschriften van de politieverordening voor de Rijnscheepvaart, zo schrijft de door het Bondsministerie voor Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling ingestelde onderzoekscommissie. Het onderzoek heeft geen belastende aanwijzingen opgeleverd dat er gebreken zouden zijn in ontwerp, bouw of uitrusting van de Waldhof. Ook de bemanning voldeed qua sterkte en patenten aan de eisen. Ook van technische defecten, uitval van machines of roerwerk, lekkages of een nautische fout van de kapitein is geen sprake, stelt de commissie. De twee gaten in de romp die na de berging werden ontdekt, zijn volgens de commissie later ontstaan en hebben dus geen rol gespeeld bij het kenteren. Eénrichtingsverkeer De onderzoekers doen enkele aanbevelingen naar aanleiding van het ongeval. Eén daarvan is het verplicht stellen van het gebruik van AIS op de Rijn. Dan zien schippers beter welke schepen hen tegemoet varen. Verder beveelt de commissie aan voor enkele gevaarlijke plaatsen op de Middenrijn bij hoogwater (Hochwassermarke I) éénrichtingsverkeer in te stellen voor grote schepen en Samenwerking in scheepsbouwketen wordt steeds belangrijker Patrick Janssens van Shipyard de Hoop toonde met een van zijn sheets dat de werf alle onderdelen moet beheersen om het ‘gouden schip’ te kunnen bouwen. (illustratie Shipyard De Hoop) Verdedigingsmodel IHC Merwede levert schepen, machines en componenten voor de baggerij, de mijnindustrie en de offshore. Het wereldwijd toonaangevende bedrijf heeft een jaaromzet van circa één miljard euro en 4.000 medewerkers. Het Sliedrechtse bedrijf is geen scheepsbouwer maar een system integrator, zei Hamers op Dutch Maritime Industry, het jaarlijks door Management Producties georganiseerde congres. “Het Nederlandse model met uitbesteding en componenten vind ik niet goed. Het is om leegloop te voorkomen en daarmee een verdedigingsmodel – niet één voor de aanval.” Niet gericht op vooruitgang dus. Hij kiest liever voor de integratie van processen. Het samen ontwikkelen van nieuwe processen. “Ontwerp en design worden steeds complexer; één partij kan niet alle risico’s op zich nemen. Die zul je moeten delen.” Hamers begrijpt dat het voor bedrijven lastig is research & development met anderen af te stemmen. De resultaten willen ze voor zichzelf houden; dat bepaalt hun positie op de markt; ze verdienen er aan. “Maar laten we een voorbeeld nemen aan andere sectoren. De luchtvaartindustrie is bijvoorbeeld verder dan de maritieme industrie. Airbus maakt met meer dan 10.000 toeleveranciers een vliegtuig dat uit 7 miljoen onderdelen bestaat. En in de hightech zie je dat een bedrijf als ASML met klanten co-investeringsprogramma’s opzet.” De andere sprekers op het congres waren het met hem eens dat de samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt: werven moeten koppelverbanden. Het gaat in elk geval om Betteck, Bankeck en Tauberwerth. Ook adviseert de commissie dat varend personeel beter getraind wordt in het maken van stabiliteitsberekeningen. Wat de commissie niet voorstelt, en waarover sinds het ongeluk is gespeculeerd, is dat dubbelwandige tankers voortaan met langsschotten in de tanks uitgerust moeten worden. De huidige voorschriften in het ADN zijn even veilig zolang de door zowel met ontwerpers en toeleveranciers als met opdrachtgevers en overheden afstemmen en samenwerken. “Het draait allemaal om de keten”, aldus Hamers. Blowfish Patrick Janssens, directeur-eigenaar van Shipyard de Hoop, heeft voor one-stop-shopping gekozen. Door nauwe samenwerking met onderaannemers en toeleveranciers kan de nieuwbouwwerf uit Lobith flexibel reageren op de fluctuerende markt. Hoe sterk die markt schommelt, liet hij zien met de omzetcijfers: de afgelopen vijf jaar varieerde de omzet van 40 tot 140 miljoen euro. “Met 200 man vast personeel kunnen we dat opvangen. Dat kan alleen als je investeert in een perfecte basiscapaciteit; die faciliteiten moeten goed zijn. Daarmee hebben we een organisatie gebouwd die lean & het klassebureau vastgestelde stabiliteitsberekeningen worden nageleefd. Naar aanleiding van het ongeval met de Waldhof zijn enkele van de aanbevelingen al ingesteld. Zo moet elke tanker tegenwoordig een stabiliteitsprogramma aan boord hebben waarmee de bemanning elke reis kan controleren of het schip met die belading aan de stabiliteitseisen voldoet. mean is. We zijn net een blowfish: we ademen en groeien mee met de behoefte. Het is dezelfde vis, maar de ene keer kleiner en de andere keer groter. En dus kan het dat er in een topjaar 650 mensen op de werf aan het werk zijn. Zoals in 2011 het geval was.” Intelligente koppen en gouden handjes De wereld verandert sterk (op het gebied van technologie, financiering, concurrentie, werkprocessen, wetgeving, klantengedrag, personeel) en als werf moet je daar op zien in te spelen, aldus Janssens. Om continuïteit te realiseren heeft hij ingezet op diversificatie: De Hoop bouwt allerlei soorten schepen voor alle maritieme markten – van riviercruisevaart tot offshore. “Verbreding verkleint de risico’s.” Thecla Bodewes uitte ook nog haar zorg over het gebrek aan goed personeel. De directeur van Scheepswerf de Kaap zet dat onderwerp al enkele jaren op de kaart (en benutte ook haar verkiezing tot Nederlandse Zakenvrouw van het Jaar 2011 om er aandacht voor te vragen). “We hebben intelligente koppen en gouden handjes nodig. Daarom moeten we kinderen al op de basisschool gek maken van water: laten zien dat maritieme techniek de mooiste opleiding is die er bestaat.” Waarover twittert de binnenvaart? @gerardantonius Aan alle schippers: zojuist is er wederom ingebroken op een schip, dat ligt afgemeerd aan de Rooseveltlaan.Erg vervelend! @Politie #opletten @Koedood Een mooi stuk over de Onderneming IV in de binnenvaartkrant @InlandLinks CTT Rotterdam verbindt #Maasvlakte terminals via spoor&binnenvaart met rest van #havenrotterdam. Portshuttle concept met TX Logistik opgezet @CBRBtweets Aanwezig bij de informatiebijeenkomst RWS/SAB over deel C afval. Discussie rond de middenkolk van de Volkerak, 66% minder inzamelcapaciteit. @Tieschellekens Van @BramOosterwijk de biografie van @JanRijsdijk gekregen. Hij is dikker dan die van Nelson #Mandela #havenrotterdam @khalid_tachi #Binnenhavens niet te snel met verplicht LNG-tankstation opzadelen - #binnenvaart De Lloyd http://bit.ly/XDrXJi @maritiemmuseum Voor de expo ‘Zeekastelen’ (vanaf 6-4 te zien) zoeken we jouw foto aan boord van een cruiseschip. Mail deze naar info@maritiemmuseum.nl. @HavenRotterdam AD: #Speelstad Rotterdam krijgt #maritiem karakter. Henny vd Most zoekt scheepsattributen zoals reddingboten. #portofrotterdam @eubiva KS-IA heeft in Emmerich de bouw van de nieuwe autosteiger bekeken. Robuust en goede investering voor de binnenvaart! @ReneOverveld Naar Brussel voor stuurgroepvergadering ontgassingen BINNENVAART. CEFIC/EBU/EUROPIA/FETSA/ CCNR @HavensNL WiFi in havens en bij ligplaatsen #binnenvaart Binnenkort horen de ïnteresseerde havenbeheerders de vervolgstappen. Blijf op de hoogte van het nieuws en volg De Binnenvaartkrant op Twitter: @BVK_binnenvaart.

Binnenvaartkrant