Views
3 years ago

2013-01

 • Text
 • Januari
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Goede
 • Mensen
 • Boord

De Binnenvaartkrant 24 8

De Binnenvaartkrant 24 8 januari 2013

De Binnenvaartkrant 25 8 januari 2013 Onrustige jaarvergadering KS-afdeling Utrecht DOOR EVERT BRUINEKOOL Uit de vele discussies tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Schuttevaer afdeling Utrecht blijkt dat er veel mis is in de binnenvaart. Teruglopende vrachtprijzen, vraaggestuurde bediening van kunstwerken, problemen met het walradarsysteem Amsterdam, een teruglopend ledenaantal, het transitieproces van de vereniging en een contributieverhoging veroorzaken grote verdeeldheid onder de leden. De jaarrede van voorzitter Peter de Jonge is somber van toon. “Schippers, vaar niet voor prijzen waaraan je dood gaat”, waarschuwt hij. Ook concludeert de voorzitter dat banken schippers dwingen door te varen voor elk tarief. Over het transitieproces is hij positief. De leden oordelen echter zeer verdeeld. Veel leden hebben zelfs hun lidmaatschap opgezegd. Ook regiocoördinator Anne Ruth Smink-Scheijgrond toont haar bezorgdheid: “Ieder jaar komen minder leden naar de vergadering. Rijkswaterstaat bezuinigt voortdurend en kennis verdwijnt. Bij waterwerken zijn meer aannemers met minder kennis van zaken en de vraaggestuurde bediening van kunstwerken is niet meer terug te draaien.” En dat is slechts een klein aantal van haar ‘aandachtspunten’. WINNAAR KERSTPUZZEL KRANT 26 Naam: H. Hoeve Plaatsnaam: Schiedam Scheepsnaam: ex. Fix 19 Oplossing: Prettige Feestdagen en een Goede Vaart in 2013! ADVERTENTIE Opzegging Bestuurslid Anné Middendorp kan vanwege werkzaamheden aan boord van de Traviata niet aanwezig zijn. Hij zegt zijn lidmaatschap op. Zijn vrouw Anjo leest tijdens de vergadering zijn verklaring voor. “De voorzitter wil deze brief niet voorlezen omdat hij het er niet mee eens is”, begint zij haar voordracht. De Jonge zelf bevestigt dit en stelt dat de brief onjuistheden bevat. In zijn verklaring stelt Middendorp dat de contributieverhoging en de weinige daden van de vereniging mede hebben geleid tot zijn opzeggen. “In de regio’s zijn mensen die zich enorm inzetten. Maar vaak worden zij door de directie in de steek gelaten. Ik voel mij vooral in de steek gelaten door Kees de Vries, directeur van vereniging Schuttevaer. Ik verwijt hem gebrek aan leiding en ik verwijt hem dat hij geen stelling neemt bij belangrijke gebeurtenissen zoals het drama Waldhof aan de Loreleyhaven, de containeroverslag aan het Klooster, het transitieproces en de contributieverhoging.” De verklaring van Middendorp veroorzaakte een heftige discussie. Voorzitter De Jonge stond hierin alleen en voelde zich ernstig in de steek gelaten door De Vries. Deze had toegezegd het transitieproces toe te lichten. Alsof Middendorp zijn afwezigheid had voorzien, beëindigde hij zijn afscheidsbrief met de woorden: “Een oud-collega zei eens: ‘als het stormt, hoort de kapitein op de brug.’ Geachte aanwezigen, ik had weleens de indruk dat de officieren niet eens aan boord waren.” Prinses Beatrixsluis Ook de lezing van Rob Nieuwkamer van Advies- en Ingenieursbureau Witteveen en Bos over de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis leidde tot discussie. Nieuwkamer kreeg een storm van kritiek te verduren over het niet toekomstgericht denken van Rijkswaterstaat. “Wij kunnen alleen binnen de kaders van RWS werken”, reageerde hij op de kritiek. “Wij kunnen schippers met 30 meter verlenging van de sluis niet tegemoet komen.” Naar verwachting start de inspraakprocedure in augustus en wordt het project eind 2013 aanbesteed. Dirk Hemink stelde zich voor als het nieuwe Hoofd Waterdistrict Utrecht van Rijkswaterstaat. Omdat de laatste jaren het aantal ongelukken en schadevaringen toeneemt, roept hij schippers op mee te denken over het verbeteren van de veiligheid op het Amsterdam- Rijnkanaal. Port of Utrecht, een organisatie die is opgericht door ondernemers samen met de Kamer van Koophandel, gaf een korte presentatie over haar plannen om het industriegebied van Utrecht beter op de kaart zetten. Over één zaak zijn de schippers het eens: het niet functioneren van het walradarsysteem moet ingebracht worden op de vergadering van Amsterdam. Vrijwel iedereen ondervindt er last van: blokgebieden zijn De puzzel van deze week staat alleen op onze site: www.binnenvaartkrant.nl. Stuur de oplossing vóór 11 januari in! Dat kan via het antwoordformulier op de website. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. te lang, verkeersleiders die stellen dat melding verplicht is terwijl de borden dit niet aangeven, onheuse bejegening door havenmedewerkers en bijna-ongelukken waarbij de centralist aangeeft dat jachten niet te zien zijn op het radarsysteem. Uit alles blijkt dat het een zware tijd is voor de binnenvaart en dat de meningen over het functioneren van Koninklijke Schuttevaer sterk verdeeld zijn. De oproep om foto’s te maken van het hoogwater leverde veel mooie plaatjes op. Deze foto, opgestuurd door Eric de Haan, is van de stuw bij Driel in de Nederrijn. Op die rivier werden na de kerstdagen ook de stuwen in Amerongen en Hagestein opengezet om het extra water af te voeren. Op de Maas opende Rijkswaterstaat eveneens de stuwen (Belfeld, Roermond en Sambeek). Peter de Jonge en Anjo Middendorp. (foto E.J. Bruinekool) Hoogwater leverde stremmingen en mooie beelden op (foto Scoopshot/Eric de Haan) De Binnenvaartkrant werkt samen met Scoopshot, een handige, gratis app waarmee eigenaren van een smartphone gemakkelijk foto’s kunnen maken en opsturen. Daarmee helpt u deze krant te maken, met het nieuws dat ù belangrijk vindt. En...publiceren we de foto in de krant, dan verdient u er nog geld mee ook. Als de redactie op zoek is naar een actuele foto van een gebeurtenis, dan ontvangt u een verzoek (‘taak’) om een foto Maar tot problemen of stremmingen leidde het hoge water niet in Nederland. De hevige regenval in Midden- Europa en de relatief hoge temperaturen in de Alpen, die veel sneeuw deden smelten, veroorzaakten op de Rijn, Donau en Neckar vlak voor en tijdens de Kerst op diverse plaatsen stremmingen omdat Marke II werd overschreden. Inmiddels zijn er geen beperkingen meer. Uw foto in de krant? Stuur hem met Scoopshot! te maken als u in de buurt bent. Wilt u er zeker van zijn dat u alle taken op uw smartphone ontvangt, donwload dan de Scoopshot-app (beschikbaar voor iPhone en Android) en word ook meteen lid van De Binnenvaartkrant Scooptshot Club. Alleen leden van onze ‘community‘ ontvangen namelijk de speciale themataken. Download de app via www.binnenvaartkrant.nl

Binnenvaartkrant