Views
3 years ago

2013-01

 • Text
 • Januari
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Goede
 • Mensen
 • Boord

De Binnenvaartkrant 10 8

De Binnenvaartkrant 10 8 januari 2013 Maasdriel Kerkdriel www.bunkerstation.nl Zaandam en IJmuiden www.antonvanmegen.nl Kampen en Zwartewaterland www.bunkerstation.nl Papendrecht en Werkendam www.bunkerstationpapendrecht.nl Millingen www.bunkerstationheijmen.nl Dinteloord en Moerdijk www.bsdintel.nl Rotterdam www.bunkerpartnerrotterdam.nl

De Binnenvaartkrant 11 8 januari 2013 Praktische hulp en een luisterend oor DOOR SARAH DE PRETER Ook in de binnenvaart krijgen steeds meer mensen te maken met armoede, stelt de sociale dienst van de Schroef vast. “Gelukkig merken we ook dat de problemen steeds beter bespreekbaar worden.” Tijdens de Open Scheepvaartdagen lanceerde de Schroef een ‘bezoekersploeg’, een team van vrijwilligers dat klaarstaat om zieken, eenzamen en ouderen te bezoeken. “Dit werk heeft na het overlijden van pater Machar stilgelegen”, vertelt maatschappelijk assistente Leen De Cock. “Veel mensen kwamen daardoor in een soort vacuüm terecht. We vonden dat we iets moesten doen.” De taken van de bezoekersploeg zijn inmiddels grotendeels overgenomen door de nieuwe Antwerpse binnenvaartaalmoezenier Paul Renders. Mensen bezoeken en met hen praten is een onderdeel van zijn pastorale taken. Hij deed dit jarenlang als rondtrekkend missionaris in Chili en als straatpastor in Sint-Truiden. En hij deed het altijd met heel veel plezier. “Ik vind dat de Kerk verder moet gaan dan alleen het aanbieden van sacramenten.” Samenwerking Renders is zich volop aan het inwerken in de binnenvaart. Hij legt inmiddels een tiental huisbezoeken per week af. Hij vindt zelf dat hij het gemakkelijker heeft dan zijn voorganger Jos Van Hoof. “Voor Jos was het moeilijk om uit de schaduw van Machar te treden. Nadat ik Chili had verlaten, hoorde mijn opvolger óók steeds dat broeder Paul het ánders had gedaan. Bovendien had Jos slechts de helft van de uren die ik heb. Hij deed er het zeevaartpastoraat bij, terwijl ik alleen binnenvaart doe.” ‘Ik wil me goed kunnen inwerken en heb geen zin om van de ene mis naar de andere te vliegen zonder de mensen te kunnen begroeten. In mijn benoeming staat wel dat ik de integratie met het stadspastoraat moet bevorderen, en dat doe ik ook. Ik ga nauwgezet naar de vergaderingen van de stadspastores. Samenwerking is belangrijk. Zo moet het in de Kerk. Juist daarom vind ik ook de samenwerking met de mensen van de Schroef zo plezierig.” De sociale dienst van de Schroef is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 14.30 uur. telefoon: 03 541 45 72 gsm: 0479 33 30 57 leen@deschroef.be Vlnr: Schroef-coördinator Marina Willems, Paul Rendes, Leen De Cock en Filip Pauwels. (foto Sarah De Preter) Ook bij de Schroef is men blij broeder Paul ‘aan boord’ te hebben. De sociale dienst van de Schroef ziet met name het armoedeprobleem in de binnenvaart groeien. De Cock: “Het treft jong en oud. Vaak gaat het om mensen die tot voor kort nog een heel goed leven hadden. Door één kink in de kabel zijn ze in de miserie beland. Geen werk meer, een echtscheiding, een ernstige ziekte. Je ziet mensen zó de armoede inglijden. Afhankelijk van de leeftijd komen we verschillende hulpverleningsvragen tegen. Gezinsdrama’s bij veertigers. Ouderen die hun hele leven keihard gewerkt hebben en die nu een sociale woning moeten zoeken omdat ze geen eigendomswoning hebben. Schrijnend. Als sociale dienst doen we een stuk schuldbegeleiding en verwijzen we mensen door naar andere instanties. In zo’n situatie hebben mensen vaak nood aan praktische hulp.” Schroef-coördinator Filip Pauwels voelt als oud-schipper de noden van zijn varende collega’s goed aan. “Vroeger was de restwaarde van je schip een stuk pensioen ter aanvulling op het lage zelfstandigenpensioen. Dat gaat nu niet meer op. We krijgen de indruk dat veel mensen hun laatste reserves aan het opgebruiken zijn.” “Er steekt ook een stuk onverschilligheid de kop op. Ik zie mensen die vroeger heel fier waren op hun schip, maar die zich nu minder druk maken over een opgelopen schade aan het schip. Dat raakt me.” Ingangsexamen Leen: “We zien gelukkig wel dat de problemen bespreekbaar worden. Het laatste wat je wil toegeven is dat het minder goed gaat. Zeker als je een hoge levensstandaardaard gewoon was.” Filip: “Dat is ook eigen aan ondernemers. Als zelfstandige moet je alles geven. Je gebruikt je laatste energie om boven water te blijven. Hulp vragen zit niet in de natuur van ondernemers, en dus ook niet in schippers. Vaak kloppen ze pas bij ons aan als ze met het hoofd al onder water zitten.” Hulp aan boord De Schroef doet momenteel onderzoek naar de behoefte van schippers om aan boord hulpverlening te ontvangen. Filip: “We willen mensen de kans geven om ook al varende hun verhaal te vertellen. Alleen in de stuurhut zitten met zo’n loodzware economische realiteit, dat is een explosief mengsel. We moeten voorkomen dat de zorgen zich opstapelen.” De Cock: “Schippers, jong en oud, mogen altijd bellen of mailen als ze problemen of vragen hebben. Van welke aard die ook zijn. We kunnen veel aanbieden en zijn heel flexibel.” Luisteren zonder een oordeel te vellen is ook wat broeder Paul de schippers te bieden heeft. “Bij mij kan men altijd z’n hart komen luchten. In alle discretie. De problemen als zodanig kan ik niet oplossen, maar ik kan wel helpen de dingen in de juiste proporties te zetten. Angst is een slechte raadgever. Daar wil ik mensen van bevrijden.” Broeder Paul is al twee maanden binnenvaartaalmoezenier, maar hij heeft nog steeds geen ‘ingangsexamen’ gedaan. En dat wordt wel eens tijd, vindt hij zelf. “Ik wil graag een keer meevaren om te kijken hoe het dagelijkse leven aan boord eruit ziet.” Wil jij de aalmoezenier een lift geven? Neem dan gerust contact met hem op: (0485) 30 74 50 of paul.renders4@telenet.be. “Ik kom niet in de weg lopen”, zegt hij lachend. “Een beetje schrobben kan ik ook. En patatten schillen!” Geen vrij spel bij verruimen vaarwegen Antwerpse overslag daalt licht De haven van Antwerpen heeft de goederenoverslag in 2012 lichtjes zien dalen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die het Havenbedrijf eind december presenteerde. De teller stond toen op 183,8 miljoen ton, wat 1,8 procent minder was dan in 2011. Als reden voor de daling noemt het Havenbedrijf behalve het maritiem-economische klimaat ook de tijdelijke sluiting van de Belgian Refining Corporation (BRC). DOOR SARAH DE PRETER De transportcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met het TEN-T-voorstel van de Europese Commissie voor 2014-2020 en de financiering daarvan via de Connecting Europe Facility. Voor de Europese binnenvaartvertegenwoordigers gingen spannende uren aan die stemming vooraf. In het TEN-T-voorstel maken alle vaarwegen van klasse IV en hoger De Antwerpse containertrafiek bleef met 8.629.992 TEU ongeveer op hetzelfde peil. Het roro-verkeer is gestegen, de overslag van conventioneel stukgoed en massagoederen is gedaald. Er kwamen minder zeeschepen naar Antwerpen dan in 2011, maar het aantal aanlopen van containerschepen boven de 10.000 TEU is gestegen. Teken dat de haven de vruchten plukt van de Scheldeverdieping, aldus het Havenbedrijf. deel uit van het zogenoemde ‘kernnetwerk’. Lidstaten kunnen Europese subsidie krijgen om deze vaarwegen te verruimen. Ze moeten dit dan wel doen conform de eisen die Europa stelt. Door politiek spel van de Duitse sociaaldemocraat Ismail Ertug dreigde de toekomst van de vaarwegen in het Europees Parlement toch nog onzeker te worden. TEN-T-rapporteur Ertug komt uit Beieren, waar veel te doen is rond de verruiming van de Donau tussen Straubing en Vilshofen. Het was bijna gelukt een tekst door de transportcommissie te sluizen die lidstaten de vrijheid zou geven om “uit milieuoverwegingen”, zonder afstemming met en toetsing door de Europese Commissie, bepaalde kernnet-vaarwegen niet te verruimen conform de afspraak. Europese binnenvaartvertegenwoordigers konden hier, gesteund door onder meer de Nederlandse Europarlementariërs Corien Wortmann (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie), op het laatste moment een stokje voor steken. De transportcommissie stemde uiteindelijk in met een amendement waarin staat dat op verzoek van lidstaten voor vrij stromende rivieren (zoals de Donau) uitzonderingen kunnen worden toegekend. Er staat niet expliciet in wie geraadpleegd moet worden. “Maar het staat buiten kijf dat lidstaten zelf geen toestemming kunnen verlenen voor hun eigen uitzonderingsverzoek, dus blijft uiteindelijk alleen de Europese Commissie over”, verklaart INE-secretaris Karin De Schepper. INE is ‘niet ontevreden’ met hetgeen bereikt is: “We hadden graag een veel strenger uitzonderingsmechanisme gezien, maar deze procedure geeft ons een handvat. Lidstaten kunnen hierdoor niet zomaar doen wat ze willen. Ook als binnenvaart vinden we dat het milieu beschermd dient te worden. Alleszins kan het niet zo zijn dat lidstaten de verruiming van rivieren blokkeren zonder dit te motiveren en eigenlijk het milieu als excuus gebruiken. We zijn blij dat we hiervoor een parlementaire basis hebben. Met een rapporteur die uit Beieren komt is dat niet evident.” Het is echter nog geen gelopen race voor de binnenvaart, want uiteindelijk moeten de Europese Raad en het Parlement het dit voorjaar eens worden over TEN-T. Er zal nog veel gelobbyd moeten worden om de grote landen en Europese geldschieters (Nederland, Frankrijk maar vooral Duitsland) aan boord te krijgen, aldus De Schepper.

Binnenvaartkrant