Views
2 years ago

2012-23

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • November
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Drechtsteden
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Maritieme
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 34

De Binnenvaartkrant 34 DRECHTSTEDEN 6 november E.O. 2012 DE BINNENVAARTKRANT 18 UW SPECIALIST IN REPARATIE & INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN EN ULTRA WATERJETS ELEKTRONISCHE MOTORBEDIENINGEN SCHROEFASREMMEN STUURWERKEN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN ULTRA WATERJETS TREK- & DUWKABELS “ Wij produceren onze eigen kabels en bieden 24/7 service aan alle systemen ” Innovatie De milieueisen voor de binnenvaart worden strenger, de samenstelling van de brandstof verandert en de motortechnologie vraagt om hoogwaardige brandstof. Kortom, er is behoefte aan een duurzame brandstof die klaar is voor de toekomst en die de nadelige effecten van het bijmengen van biobrandstoffen beperkt. In samenwerking met haar moedermaatschappij TOTAL heeft Fiwado daarom TOTAL AZUR Diesel ontwikkeld. TOTAL AZUR Diesel bevat speciale additieven die ervoor zorgen dat de motoren van binnenvaartschepen optimaal kunen functioneren onder deze veranderende omstandigheden. TOTAL AZUR Diesel bevat additieven die zorgen voor een schonere verbranding en minder interne vervuiling van de motor. TOTAL AZUR Diesel houdt het brandstof-systeem schoon en helpt filterverstopping te voorkomen. Dit resulteert in een verlaging van de onderhoudskosten. TOTAL AZUR Diesel bevat een additief dat de wrijving in de motor verlaagt. Afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik leidt een verminderde wrijving tot een lager brandstofverbruik. Voor een innovatieve koers Postadres: Oudeland 61 · 3335 VH Zwijndrecht Bezoekadres: Julianastraat 1 · 3331 XG Zwijndrecht · T. 078 619 20 03 F. 078 619 15 39 · E-mail info@dcsint.nl · www.dcsint.nl U vaart er wel bij TOTAL kies je niet toevallig OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX EN DUITSLAND Foto: Scheepswerf Grave MPS Armadagio Scheepswerf Grave De Marine-afdeling van Klimaatservice Holland is actief in het nieuw bouwen, renoveren en onderhouden van technische installaties aan boord van passagiersschepen, veerponten, binnenvaartschepen, bagger- en werkschepen. Kwalitatief goede en bedrijfszekere installaties zijn essentieel en aan boord van cruiseschepen is voor onze klanten de luxe en het comfort voor hun gasten zeer belangrijk. Het realiseren van installaties aan boord van cruiseschepen is een van de specialismen van Klimaatservice Holland. De gasten verwachten, evenals in een hotel, altijd warm water, een goed functionerende airco en verwarming in de hutten, het restaurant en de salon. De basis is behaaglijkheid en wij zorgen daarvoor. Verwarming, luchtbehandeling, koeling en de bijbehorende regeltechniek zijn de oorspronkelijke disciplines van Klimaatservice Holland. Deze zijn echter niet meer los te denken van andere specialisaties. Wij leveren koel- en vriescellen, het sanitair, warm- en koud-waterinstallaties, de vacuümsystemen en sewage Foto: Scylla Tours MPS Swiss Tiara treatments. Eveneens worden onder onze verantwoordelijkheid sprinklerinstallaties gerealiseerd. Dit zijn zowel conventionele sprinklersystemen als systemen waarbij het water onder hoge druk verneveld wordt, waardoor er met relatief kleine hoeveelheden water een groot neveleffect bereikt wordt. De waterschade is dankzij dit laatste systeem derhalve aanmerkelijk minder. Wij beschikken over ervaren specialisten die het hele traject verzorgen. Vanaf ontwerp en installatie van de systemen tot en met Foto: Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. MPS Excellence Royal het onderhoud. Hierin geven wij u graag advies, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Vèrgaande service Klimaatservice Holland onderscheidt zich in de branche doordat het een snelle service in de vaargebieden kan waarborgen. Om onnodige kosten voor onze klanten te voorkomen wordt eerst geprobeerd eventuele problemen telefonisch op te lossen. Als het noodzakelijk is komen Foto: Scheepswerf Grave Veerpont Brakel II wij naar de klant toe. Vroeger wist de machinist zelf de meeste problemen aan boord op te lossen, tegenwoordig is de technische ervaring met de steeds complexer wordende installaties vaak onvoldoende. Daarom hebben wij een aparte servicegroep die wij in de vaargebieden van onze klanten kunnen inzetten. Wij verlenen 24 uur per dag service door heel Europa. Snelheid van reparatie is veelal heel belangrijk. Indien de ligplaats binnen redelijke tijd per auto te bereiken is wordt hiervoor gekozen, echter bij grotere afstanden gaan onze servicespecialisten per vliegtuig. Met andere woorden: Wij verlenen zowel letterlijk als figuurlijk vèrgaande service! Foto: Oceanco Alblasserdam Alfa Four Klimaatservice Holland met vestigingen in Amsterdam, Delft, Helmond en Hardinxveld-Giessendam is het moederbedrijf van andere ondernemingen in de installatiebranche die samen de Klimaatgroep vormen. Van de KLIMAATGROEP maken mede deel uit: Nijverheidsstraat 31 3371 XE Hardinxveld-Giessendam Postbus 118 - 3370 AC Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184 -613911 Fax. 0184-614230 E-mail: info@klimaatservice.nl internet: www.klimatservice.nl scheepsinstallaties

DE BINNENVAARTKRANT De Binnenvaartkrant 35 6 november 2012 Special 6 november 2012 DRECHTSTEDEN E.O. 19 Henk ten Hoopen (voorzitter Koninklijke Schuttevaer Drechtsteden): “Ingrepen overheid maken binnenvaart kwetsbaar” Sinds 25 oktober worden enkele belangrijke bruggen in Zuid- Holland niet meer bediend als er te veel wind staat. Het gaat onder meer om de Merwedebrug, de Papendrechtsebrug, de Van Brienenoordbrug en de Giessenbrug. “De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de bruggen beschadigd raken. Dat snap ik”, zegt Henk ten Hoopen. “Maar voorheen werd per situatie en ter plaatse beoordeeld of het veilig was de brug te openen. Nu blijven ze per definitie dicht bij een windkracht van 7 Beaufort…gemeten in Hoek van Holland! Maar dat zegt toch niets over de wind bij de Merwedebrug bij Gorinchem? Dit soort maatregelen maakt de binnenvaart onnodig kwetsbaar”, aldus de voorzitter van Koninklijke Schuttevaer Drechtsteden. “Wel hebben wij inmiddels bij Schuttevaer begrepen dat Rijkswaterstaat de windmeters die ter plaatse staan opnieuw gaat kalibreren. We mogen hopen dat dit betekent dat men binnenkort de wind dan ook weer ter plaatse gaat meten en daar de bediening bij wind van laat afhangen.” Henk ten Hoopen is sinds 2004 zelfstandig consultant en coach. Daarvoor heeft hij tal van functies vervuld bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zo was hij onder meer directeur van de Scheepvaartinspectie (1995-2004). Sinds december 2008 is hij voorzitter van Koninklijke Schuttevaer Drechtsteden, met 282 leden de grootste afdeling van de nautisch-technische vereniging. Henk ten Hoopen: “De gemeente Binnenmaas verdient een pluim voor opknappen van de haven in ‘s-Gravendeel.” (foto MG Redacties) Vorig jaar werden de walstroomkasten in de Drechtsteden feestelijk in gebruik genomen. Op de foto regionaal portefeuillehouder Teunis Stoop (rechts) van Milieu en de Papendrechtse wethouder Wilco Scheurwater. (foto René Zoetemelk) Belemmerend Ook als lid van de Maatschappelijke Adviesgroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden komt hij op voor de belangen van de binnenvaart. In het Deltaprogramma worden voorstellen gedaan om het gebied te beschermen tegen overstromingen en om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. “Er passeren allerlei verregaande ideeën, die veelal belemmerend zijn voor de binnenvaart – ook dat maakt de branche kwetsbaar. Extra dammen bijvoorbeeld. Weliswaar met een sluis erin, maar dat is toch een belemmering. Terwijl een goede infrastructuur zo belangrijk is voor de binnenvaart én voor Nederland. Door de economische situatie valt het nu mee met de files op de weg, maar die worden beslist weer langer. Terwijl op het water nog zo veel ruimte is.” Eroderende oevers “De overheid moet ook het onderhoud aan de vaarwegen op peil houden. Dat is in ieders belang. Nederland heeft de binnenvaart veel te hard nodig – zorg ervoor dat de branche ook in de toekomst haar werk kan doen. Dus ga alsjeblieft niet aan de ene kant dom bezuinigen en aan de andere kant eroderende oevers aanleggen. Heb je eerst voor veel geld die stenen als oeverbescherming geplaatst, worden ze nu voor weer veel geld weggehaald, terwijl je bovendien moet gaan baggeren als gevolg van deze keuze. Natuur en milieu zijn belangrijk maar er moet wel een balans zijn met economische activiteiten.” Een voorbeeld van goede keuzes is volgens Ten Hoopen de recente opknapbeurt van de haven in ’s-Gravendeel. “Die haven lag er niet goed bij en dreigde onbruikbaar te worden. We hebben ons als Schuttevaer in 2011 sterk gemaakt voor de renovatie en daar is de gemeente Binnenmaas mee akkoord gegaan. Ze verdienen echt een pluim.” Het overleg met de overheden in de regio Drechtsteden is in de regel positief en constructief, blijkt uit het verhaal van Ten Hoopen. “We spreken elkaar regelmatig. De gemeenten zijn onder het bestuur verdeeld, zodat men een vaste gesprekspartner heeft.” De gemeentebesturen zijn doordrongen van het belang van de maritieme sector voor de regionale economie. Of het nu gaat om ligplaatsen, walstroom of havengeld, het bestuur van de Schuttevaerafdeling kan rekenen op een willig oor. Parkeertarieven “We proberen nog wel iets te doen aan de parkeertarieven en de parkeerfaciliteiten voor schippers in Dordrecht. De Rotterdamse en de Dordtse havens vallen onder hetzelfde beheer, maar in Rotterdam kunnen schippers wel tegen gereduceerd tarief hun auto parkeren en in Dordrecht is dat door de gemeenteraad afgeschaft. Daardoor is het een dure grap als je een paar dagen in Dordt ligt en de auto op de kade hebt staan.” “We zijn al lang in overleg, maar kwamen niet verder. Nu heeft burgemeester Brok beloofd zijn best te doen en de mogelijkheden nog eens te bekijken.” Walstroom Over de walstroom krijgt Koninklijke Schuttevaer Drechtsteden steeds minder klachten. “Het gaat beter. Al knalt de stroom er nog wel eens uit als een schipper meer dan 43 Ampère nodig heeft. Dat is vooral in de winter het gevaar als het stroomverbruik toeneemt. Als er stroomstoringen optreden dan is het oplossen tijdrovend en dat wekt veel irritatie.” “Je hoort ook nog wel eens wat over de prijs. Die is niet overal in het land gelijk. In Amsterdam is het 34 cent; in de Drechtsteden 27 cent en in Wageningen 17 cent. De onvrede over de hoogte van het tarief zelf is wat geluwd. Met de stijgende brandstofprijzen is walstroom in een aantal gevallen aantrekkelijker geworden dan zelf opwekken met een aggregaat.” Fusie met afdeling Rotterdam? De Schuttevaer-afdelingen Drechtsteden en Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden om te fuseren. Geografisch en economisch worden die regio’s op nautisch vlak steeds meer een eenheid; zo valt het beheer van de havens in het Drechtstedengebied sinds vorig jaar onder Havenbedrijf Rotterdam. Als de voor- en nadelen van een eventuele fusie tussen de afdelingen Drechtsteden en Rotterdam in kaart zijn gebracht, willen de beide besturen tijdens de eerstkomende jaarvergaderingen hun leden over het plan raadplegen.

Binnenvaartkrant