Views
2 years ago

2012-23

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • November
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Drechtsteden
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Maritieme
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 DRECHTSTEDEN 6 november E.O. 2012 DE BINNENVAARTKRANT 2 Als onafhankelijk revisiebedrijf is DBH al vele jaren uw specialist voor de motormerken Cummins, Detroit Diesel, Mitsubishi, Isuzu en Yanmar. Zowel aan boord op locatie als in onze moderne werkplaats in Dordrecht worden door onze vakmensen de werkzaamheden uitgevoerd. Complete machines en installaties kunnen probleemloos bij ons aangevoerd worden. Onze specialisten werken niet alleen intern maar wereldwijd kunnen wij u van dienst zijn. In onze pompkamer in de werkplaats te Dordrecht zijn wij in staat om voor de Cummins motoren de brandstofpompen en verstuivers te reviseren en op onze testbank(en) weer volgens de Cummins specificaties af te stellen. Uiteraard werken wij ook aan andere bekende merken dieselmotoren. Voor alle genoemde merken motoren kunnen wij u de originele onderdelen (veelal uit voorraad) leveren tegen scherpe prijzen. DBH IS TEVENS UW LEVERANCIER VOOR NIEUWE MOTOREN, POMPSETS EN GENERATORSETS. Heliotroopring 500 3316 KG Dordrecht Postbus 8179 3301 CD Dordrecht The Netherlands T. +31(0)78 - 652 43 10 F. +31(0)78 - 651 00 71 E. info@dbhbv.nl I. www.dbhbv.nl Wanneer heeft u een uurtje tijd? Als ondernemer in de binnenvaart loopt u specifieke risico’s. Onnodig om te zeggen dat deze goed moeten zijn afgedekt. Trek daarvoor eens een uur uit. En praat bij met een expert van Oranje Verzekeringen. We gaan graag na of uw polissen nog altijd passen bij uw huidige bedrijfsactiviteiten en privé-situatie. Is alles gedekt en betaalt u niet teveel? Hierna geven we u een advies, in klare taal. Aan u de keuze. Oranje Verzekeringen en dochterbedrijf Assumair Assurantiën bieden op maat gemaakte verzekeringspakketten voor schip, zaak en privé. Alles in één keer goed geregeld. Maak een vrijblijvende afspraak, bel met (078) 61 22 500 en we trekken de agenda. WWW.ORANJE-VERZEKERINGEN.NL

DE BINNENVAARTKRANT De Binnenvaartkrant 19 6 november 2012 Special 6 november 2012 DRECHTSTEDEN E.O. 3 Maritieme revival in de Drechtsteden DOOR JOHAN DE WITTE Drechtsteden brengt door weten regelgeving de zaak op orde. Dikke nota’s maken is achter de rug. Concrete uitvoering is waar het bedrijfsleven op wacht. Verduurzaming van de binnenvaart, educatie voor de jeugd en maritieme industrie staan bovenaan de agenda. Er is een draai gemaakt in het politiek en Topsectorenbeleid door de bewustwording dat de maritieme sector profiel geeft aan de Drechtsteden en na de zorgsector de grootste werkgever is. We praten met wethouder Hans Tanis in Sliedrecht, die tevens in de regio Drechtsteden de maritieme sector in zijn portefeuille heeft. Naast Arno Brok, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van Drechtsteden, geeft hij met zijn collega’s uit Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht sturing aan de Drechtsteden. “Niettemin heeft elke plaats haar eigen cultuur en industrie, dat zit er van oudsher in gebakken”, waarmee de kop eraf is van dit interview. “Wanneer er bij IHC een schip uit de loods rolt, zijn de bewoners ter plaatse op de hoogte. Iedere gemeente heeft zo zijn specifieke nijverheid en bij elkaar zijn de Drechtsteden als maritiem cluster uniek”, volgens de wethouder. “Economie en arbeidsmarktbeleid zijn prioriteiten en bovendien verkopen we opleidingen waarin een koppeling met het bedrijfsleven wordt gemaakt. Het technische bedrijfsleven vraagt om onderwijs. We brengen vraag en aanbod bijeen en motiveren jongeren voor de maritieme sector.” De Provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden willen de economie in de regio versterken. De nadruk ligt daarbij op haven, maritieme zaken, scheeps- en waterbouw, evenals het inspireren, ondersteunen en coachen van degenen die hun rol spelen in het netwerk. Topsectorenbeleid In het uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid van de Drechtsteden worden zeven projecten concreet uitgewerkt die aansluiten bij de sectoren water en logistiek in het Topsectorenbeleid van het Rijk. Dit uitvoeringsprogramma versterkt de innovatiekracht van de regio Drechtsteden via een zevental investeringsprojecten: 1. Herstructurering bedrijventerreinen 2. Schone schepen Het belang van de waterwegen voor de regio Drechtsteden is ook van bovenaf evident. (bron: Bureau Drechtsteden) 3. LNG, Maritieme Campus 4. University college 5. Innovatie Showcases bouwen met water 6. EcoShape 7. Promotie en acquisitie We gaan niet uitgebreid in op alle projecten, maar waar scheepvaart en bedrijfsleven in voorkomen manoeuvreren we even langszij. Herstructurering van bedrijventerreinen is gebundeld in een zestal clusters waarin op de korte en middellange termijn ambities en een groot aantal maatregelen voor 33 droge en 23 natte bedrijventerreinen worden geformuleerd. Dit vraagt om een stevige programmasturing op regionaal niveau, onder andere met Rotterdam en West-Brabant. Rijk, provincie en marktpartijen worden hierbij uitgenodigd om het samen met Drechtsteden op te pakken. In Schone schepen heeft Drechtsteden het voortouw genomen om als regio de overstap naar duurzame binnenvaart voortvarend op te pakken en maximaal te faciliteren. Samen met Rotterdam, Provincie en marktpartijen wordt gekeken naar hoe opslag en gebruik van LNG voor de binnenvaart ingepast kan worden in ruimtelijke en milieuwetgeving. Over de randvoorwaarden waarin LNG-bunkering kan plaatsvinden wordt volop gestudeerd. Op basis hiervan zal medio 2013 een ruimtelijk beleidskader, standaard omgevingsvergunning worden opgesteld voor de Zuidvleugel en gehele Vlaams-Nederlandse Delta. Aanvullend neemt de provincie het initiatief tot de oprichting van een LNG-kenniscentrum dat functioneert als vraagbaak voor ondernemers en overheden. Tot slot zal in 2013 op initiatief van de Drechtsteden, binnenvaartmarktpartijen en Zuidvleugelpartners een strategie worden bepaald voor locaties waar LNGbunkering zou kunnen plaatsvinden. De Maritieme Campus beoogt breed gedragen doelstellingen zoals het versterken van de innovatiekracht van het MKB-bedrijfsleven in relatie tot het Topsectorenbeleid en bijbehorende innovatiecontracten, ofwel het veiligstellen van voldoende talent voor de maritieme sector. Van Gorinchem tot Maasvlakte zal gezamenlijk worden afgestemd over maritiem-technisch onderwijsaanbod met vraagsturing vanuit de branche. Hierbij krijgt het vormgeven van werk naar werk en zij-instroomtrajecten voor de sector aandacht, evenals het neerzetten van wervend perspectief naar jongeren, studenten, investeerders en ondernemers in deze mooie sector. De activiteiten hiertoe zullen in 2013 onder de noemer Maritieme Campus/Delta uitgevoerd gaan worden. University College Dordrecht beoogt een 3-jarige Engelstalige bacheloropleiding voor excellente studenten die door kunnen stromen naar masters bij universiteiten en anderzijds als wetenschappelijk onderlegde ‘practitioner’ worden opgeleid waarbij ‘water’ het centrale thema is. In 2012 is gestart met de oprichting van een kwartiermakersorganisatie, met onder andere uitwerking van het onderwijscurriculum en overleg met de moederuniversiteiten. Afhankelijk van de uitkomst zal in 2013 verder gewerkt worden aan huisvesting, bekostiging, doelmatigheidstoets en accreditatie. Showcase bouwen met water is voor het Eiland Dordrecht betreffende de toepassing van nieuwe concepten gericht op ‘meerlaagse’ waterveiligheid en integraal waterbeheer een interessant gebied. Waterschappen, overheden en gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om van het eiland Dordrecht een Nederlandse showcase te maken van meerlaagse veiligheid en overstromingsrisicobeheersing. Onder de noemer Delta Life gaat dit initiatief gedragen door een breed consortium van partijen in 2013 de lucht in. Topinstituut EcoShape, bestaande uit een breed consortium van waterbouwers en ingenieursbureaus, is bouwen met de natuur en dient om eveneens in 2013 een forse stap te zetten naar versterking van de kennisvalorisatie rondom het thema ‘Duurzame waterbouw’. Om kennis en ervaring bij de toekomstige generatie te laten landen, doen studenten mee in deze projecten en worden er op basis van ervaringen onderwijsmodules ontwikkeld voor wo en hbo en onder andere de University College. Promotie en acquisitie: vanuit het belang van de maritieme sector voor Drechtsteden zullen in 2013 activiteiten en instrumenten worden ingezet op behoud en het aantrekken van nieuwe bedrijven in de volle breedte van de regionale sectoren. De Binnenvaartkrant wenst de overheden, besturen, bedrijven en organisaties hiertoe een ‘hand breedte water onder de kiel’. Meer informatie: www.drechtsteden.nl

Binnenvaartkrant