Views
5 years ago

2012-23

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • November
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Drechtsteden
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Maritieme
 • Schepen

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Samenwerken is ook in de offshore de boodschap 100 jaar ABC Diesel: alle reden voor een feest 7 11 43 Volkswagen will mehr mit der Binnenschifffahrt tun www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 23 - 6 november 2012 victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Rabobank Shipping www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 Drechtsteden in de schijnwerpers Van oudsher zijn de Drechtsteden verbonden met het water. Ze hebben hun ontstaan en groei zelfs te danken aan de bereikbaarheid over water. Zowel goederen als mensen vinden al vele eeuwen lang zo hun weg naar en van de gemeenten. Andersom zijn de Zuid-Hollandse Vrijwel alle partijen uit de wereld van transport en logistiek hebben opgelucht gereageerd op het regeerakkoord, waarin geen plannen staan om verder te bezuinigen op de infrastructuur. De binnenvaart wordt er zelfs expliciet in genoemd, al is dat in directe samenhang met de Rotterdamse haven en dan nog alleen de ‘duurzame binnenvaart’. In het op 29 oktober door de politieke leiders van VVD en PvdA, Mark Rutte en Diederik Samson, gepresenteerde regeerakkoord voor het kabinet Rutte II staat deze zin: “We inventariseren belemmeringen voor duurzame binnenvaart die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kernfuncties van de haven Rotterdam en nemen die waar mogelijk weg.” Koninklijke Schuttevaer reageert plaatsen op en rond het Eiland van Dordrecht van grote betekenis voor de binnenvaart. Dat verklaart het grote aantal schepen dat hier hun domicilie hebben en de concentratie van scheepswerven en toeleveranciers. Een meer dan geslaagd huwelijk, dat ook in tijden van crisis altijd Nieuw kabinet pro infrastructuur enthousiast: “Goed nieuws voor de binnenvaart.” De vereniging is tevens blij met de prioriteit die wordt gegeven aan ‘de economische gebieden rond de mainports, brainports en greenports’. “Ook hier zal de binnenvaart voordeel van ondervinden.” Minister Schultz De coalitiepartners willen weliswaar vooral inzetten op beter benutten van de huidige infrastructuur, maar van bezuinigingen op die infrastructuur is verder geen sprake. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt vooral gekeken naar publiek-private samenwerkingsconstructies. Koninklijke Schuttevaer vindt dit in principe geen probleem, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft en er duidelijke afspraken worden gemaakt over het onderhoud. hecht is gebleken. Alle reden dus om deze regio met een special in de schijnwerpers te zetten. Lees over de ondernemende Drechtsteden: pagina 17 tot en met 40. Over het algemeen is de transportsector zeer te spreken over het aanblijven van Melanie Schultz als minister van Infrastructuur en Milieu. Haar staatssecretaris, CDA’er Joop Atsma, is opgevolgd door PvdA-gedeputeerde in Groningen, Wilma Mansveld. Over de rolverdeling op het ministerie tussen Mansveld en Schultz was maandag nog niets bekend. Mansveld was als gedeputeerde voor Economie lid van het dagelijks bestuur van Groningen Seaports en bestuurslid van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ze is pas anderhalf jaar gedeputeerde Economische Zaken. Haar portefeuille bestond verder uit Onderwijs en Jeugdbeleid. Ze staat bekend om haar grote dossierkennis. Lees verder op pagina 3 >> Actie Ons Recht: teraardebestelling van binnenvaart Met een protestactie op donderdag 8 november wil de Belgische schippersorganisatie Ons Recht duidelijk maken hoe slecht binnenvaartondernemers er momenteel aan toe zijn. Het bestuur roept schippers uit de hele Europese Unie op om samen te komen bij het Paleis Albert Borschette in Brussel (Rue Froissart 36) “ten einde deel te nemen aan de teraardebestelling van ons vak”. De schippers zullen symbolisch een bloemenkrans neerleggen. “Op deze wijze willen we aan de verschillende overheden duidelijk maken wat de huidige situatie van de binnenscheepvaart is.” Het besluit werd genomen na de schippersvergadering die Ons Recht zondag 28 oktober op het Kerkschip in Antwerpen hield, in samenwerking met de ASV (Nederland) en La Glissoire (Frankrijk). Om de situatie te verbeteren wenst Ons Recht “het aangeven van concurrentievervalsing bij de verschillende Europese en nationale overheden, het aangeven van de economische situatie in de binnenvaart bij diezelfde overheden, en de banksector te ontmoeten om samen naar duurzame oplossingen te zoeken teneinde de binnenvaartondernemers uit deze moeilijke situatie te helpen”. De bijeenkomst bij het Paleis Borschette, een congrescentrum van de Europese Commissie, duurt van 09.00 tot 11.30 uur. De datum en locatie zijn niet zomaar gekozen: de Europese Commissie en de CCR hadden daar op 8 november een workshop gepland over de financiele situatie, marktontwikkelingen en kredietbeleid in de binnenvaart. Die bijeenkomst is echter geannuleerd. Lees over de schippersvergadering van Ons Recht op pagina 9. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Holland Diesel Maassluis Officieel dealer van: info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl HYDRAULISCHE (STUUR)INSTALLATIES +31 (0)10 258 02 58 info@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU

Binnenvaartkrant