Views
3 years ago

2012-22

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Oktober
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Marine
 • Schepen
 • Gaat

De Binnenvaartkrant 32

De Binnenvaartkrant 32 23 oktober 2012 Wij feliciteren Gausch Tankschifffahrt van harte met het mts Piz Bever. .GmbH v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 33 23 oktober 2012 Veranderingen door komst flex-BV (deel 2) Het Nederlandse vennootschapsrecht met betrekking tot besloten vennootschappen is per 1 oktober volledig op zijn kop gezet. In de vorige aflevering van In Balans informeerden we u al over de veranderingen voor bestaande BV’s en de faciliteiten die het nieuwe BV-recht met zich meebrengt. De statuten van besloten vennootschappen krijgen straks een veel belangrijker rol, net als de daarop te baseren reglementen en overeenkomsten. Speciaal voor zieke en gehandicapte oud-schippers en voormalige zeevarenden organiseert het Rode Kruis dit jaar een Kerstreis. Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 december 2012 kunnen de gasten op de J. Henry Dunant genieten van een bijzondere en ongetwijfeld nostalgische reis over de Rijn. De reis is een initiatief van Joke Raaijmakers, kapitein op de J. Henry Dunant. “We verlengen ons vaarseizoen met een week. Zo bieden we oud-varenden die door een lichamelijke of sociale beperking niet gewoon op vakantie kunnen, toch de kans een bijzondere reis te maken.” Binnen de flex-BV-wetgeving is veel meer mogelijk en aandeelhouders en bestuurders kunnen daarvan gebruik maken. Belemmeringen en blokkeringen die bijvoorbeeld in statuten zijn opgenomen, zijn niet langer een verhindering later in de onderneming. Om optimaal van deze nieuwe wettelijke mogelijkheden te profiteren, zullen bestuurders en aandeelhouders duidelijke keuzes moeten maken. Binnen de flex-BV-wetgeving veranderen wet- en regelgeving eigenlijk op twee thema’s: • op het gebied van aandelen • op het gebied van crediteuren- en kapitaalbescherming Aandelen De Nederlandse wetgeving kende alleen het gewone aandeel. Met de nieuwe wetgeving zijn ook het winstloze en het stemrechtloze aandeel geïntroduceerd. Het stemrechtloze aandeel heeft net als het gewone aandeel een vergaderrecht en een winstrecht, maar geen stemrecht. Het stemrechtloze aandeel kan worden vergeleken met de certificaten van aandelen zoals die voorheen wel werden uitgegeven. Het winstrechtloze aandeel kent ook een vergaderrecht, kent een stemrecht, maar geen winstrecht. Het winstrechtloze aandeel lijkt veel op wat eerst als prioriteitsaandeel bekend was. Alle drie de aandelen kunnen deelnemen aan de vergaderingen van In Kerstsfeer de Rijn op Het gaat om een volledig verzorgde vaarvakantie. Alle voorzieningen en zorg die nodig is voor mensen die aan een bed of rolstoel gebonden zijn, zijn voorhanden. Er kunnen 68 gasten mee op de Kerstreis. Dat zijn de mensen met een lichamelijke of sociale beperking, plus hun gezonde partner. Dubbele doop Eventus en Piz Bever >> Vervolg van pagina 35 “De sterke, niettemin gewichtbesparende constructie, motoren en equipment hebben geleid tot een 150 ton groter laadvermogen dan gebruikelijk bij deze afmetingen”, volgens De Graaff. Met een Van Wijk-bunkermast en Konutherm thermische olieketel is dit relatief kleine schip in de huidige markt groot in bunkeren. Het schip heeft acht tanks waarvan zes voor zware olie en twee voor gasolie. Aan de ladingpompen hangt het Kamperslabel. De paviljoenbouw op het achterschip maakt de lengte van het woninggedeelte relatief kort, maar geeft over de volle breedte veel ruimte. Voor de elektrische installatie en inrichting van de stuurhutlessenaar staat Kadlec & Brödlin. Gausch en Hochbein, zowel reder, Schiffsmakler als ook scheepsbouwers, zijn trots op de innovatieve projecten van hun werf. Met verschillende bureaus en instanties is er veel research gepleegd voor deze afwijkende type ‘Sunrise’ tanker. Hochbein: “Innovatie eerst uit te testen voordat we de kiel leggen is bij ons structureel. We gebruiken West- Europees scheepsbouwstaal. Het is een beetje duurder, maar heeft een oppervlaktestructuur die zich beter laat bewerken en lassen dan staal uit andere regio’s.” “We leveren als Groningen Shipyard topkwaliteit en dit omvat ook grotendeels het gebruik van kwaliteitsproducten. Met onze leveranciers hebben we een zeer goede relatie.” Groningen Shipyard vertrouwt onder andere op Wessels, Kadlec & Brödlin, Verhaar, Heinrich Harbisch Schiffswerft, Deymann Rohrbau, ProMarin, Steger & Windhagen, Dolderman, Van der Velden, NRF, Leder FS en Schiffstechnik, aldus Christian Hochbein. De Piz Bever gaat onder andere in de bunkerbusiness op de Weser. Aan het roer staan kapitein Thomas Schreuder en Wolfgang Sulinma. aandeelhouders met dezelfde soort aandelen. Dit vergaderrecht kan ten aanzien van houders van aandelen niet worden uitgesloten. Met deze verschillende soorten aandelen kan men structuren van besloten vennootschappen op verschillende manieren organiseren. Crediteuren- en kapitaalbescherming De wettelijke regelingen die crediteuren en andere stakeholders beschermen in die zin dat zij het vermogen en het kapitaal van besloten vennootschappen verplichtend beheersen, zijn grotendeels afgeschaft. Het is nu de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat de vennootschap verhaal biedt voor de vorderingen van haar schuldeisers en dat de vermogenspositie toelaat en toestaat dat de besloten vennootschap op termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen en onderneming kan blijven voeren. “Maar in plaats van de partner mag dat natuurlijk ook een broer, zus, ander familielid of vriend(in) zijn”, zegt Joke Raaijmakers. Er zijn uitsluitend 2-persoonshutten aan boord. Daarnaast gaan er 53 vrijwilligers mee: onder wie verpleegkundigen die garant staan voor professionele zorg. De gasten gaan op maandag 17 december in Vlaardingen aan boord van het 97 meter lange schip. De J. Henry Dunant meert de dag erna af in IN BALANS Düsseldorf. Woensdag volgt Keulen. Daarna begint de terugreis, met op donderdag weer een stop in Düsseldorf. Op vrijdag komt het schip aan in Utrecht, waar de passagiers op zaterdag weer van boord gaan. Onvergetelijk Aan boord maar ook aan de wal is alles in Kerstsfeer. Tijdens de stops is er volop gelegenheid om aan wal te gaan en de beroemde Duitse In dat verband doet het bestuur een zogeheten balans- en uitkeringstest. Aan de hand van de uitkomsten zou het bestuur moeten kunnen bepalen of zij haar goedkeuring kan verlenen aan het aan haar voorgelegde besluit van de aandeelhoudersvergadering om dividend uit te keren. Deze bijkomende bestuursverantwoordelijkheid is niet zonder gevolg en de bestuurdersaansprakelijkheid risico’s nemen toe nu deze verantwoordelijkheid bij het bestuur wordt neergelegd. Wanneer het bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan een voorgenomen besluit van de aandeelhoudersvergadering tot dividenduitkering en die dividenduitkering plaatsvindt maar binnen een afzienbare termijn kan de vennootschap niet langer aan haar verplichtingen voldoen en dus failliet gaat, dan is het bestuur aansprakelijk te houden voor het boedeltekort. ‘In Balans’ wordt verzorgd door Mazars acountants en belastingadviseurs. Meer informatie: www.mazars.nl kerstmarkten te bezoeken. De reis kost € 958,- euro per persoon. Anders dan bij de reguliere vaarvakanties van de J. Henry Dunant – die uitgaan van de regionale afdelingen – is er geen bijdrage in de kosten mogelijk door het Rode Kruis. Joke Raaijmakers: “Ik besef dat het best veel geld is, maar dit is nu eenmaal de kostprijs. Er is 24 uur per etmaal zorg en het wordt echt een geweldige, onvergetelijke vakantie. Een vakantie die voor deze doelgroep normaal gesproken niet is weggelegd.” Joke hoorde van een collega aan boord die zelf uit een schippersfamilie afkomstig is, dat zij samen met haar broers en zussen het geld bijeenbrengt om de vakantie voor hun ouders te betalen. “Zodat zij nog één keer van de Rijn kunnen Rode Kruis organiseert vaartocht voor oud-varenden genieten. Misschien dat ook andere families dat zo kunnen oplossen.” Aanmelden kan per e-mail via reserveringenjhd@redcross.nl. Informatie is verkrijgbaar via (070) 445 58 54.

Binnenvaartkrant