Views
3 years ago

2012-22

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Oktober
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Marine
 • Schepen
 • Gaat

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 23 oktober 2012 REPARATIE BEDRIJF Markerink B.V. ß ß ß ß ß ß ß 7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIES MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN HERMOTORISERINGEN AFBOUW VAN NIEUWBOUWCASCO’S Bijlandseweg 30 6916 BJ Tolkamer TEL: (0031)316-541041 www.markerink.nl info@markerink.nl Hoeben Metalen B.V. Kampen Zoals metaalrecycling anno nu hoort te zijn! Oslokade 1, Kampen Tel. (038) 477 29 35 Hoeben Metalen is een metaalrecyclingbedrijf van formaat met een sterke regionale en landelijke reputatie. Het verzamelen, slopen als verwerken een centrale ligging aan de N50 én een locatie direct aan het water. Scheepssloperij RDM Kampen BV is gespecialiseerd in het recyclen van drijvend materieel zoals binnenvaartschepen, zeewaardige schepen, pontons etc. Kijk voor al onze mogelijkheden op: www.rdmkampen.nl www.hoeben-metalen.nl RDM KAMPEN B.V. recycling drijvend materieel Informeer ook naar ons aanbod gebruikt materieel WWW.VLOOTSCHOUW.NL • WWW.BINNENVAARTKRANT.NL GELDERLAND, DIRECT AAN DE MAAS, TE KOOP Heerewaarden industriegrond totaal 14.000 m² Damwandkade 200 m Riante woning aan de Maas met ruime inpandige kantoren Scheepsbouwloods met kranen1800 m² Inlichtingen en brochure, 0487-571498 - info@euroshipservices.nl

De Binnenvaartkrant 15 23 oktober 2012 LNG-elektrisch en Veth Propulsion: een stevige marktcombinatie DOOR HANS HEILIGERS Over LNG is al veel geschreven en over de voortgang van de vele projecten rond deze schone Liquid Natural Gas transportbrandstof zult u zeker ook nog veel kunnen lezen. U mag LNG ook als afkorting zien van vloeibaar aardgas, hetzelfde gas dat op de wal reeds tientallen jaren wordt gebruikt om te koken en comfortabel te verwarmen. En zoals op elk pad naar vooruitgang moeten ook bij alle lopende LNG-projecten in de binnenvaart hobbels worden genomen en zelfs ook tegen muren worden aangelopen. Havenman van het Jaar en eigenaar van het eerste dual fuel LNG-gasolieschip Gerard Deen sprak uit eigen ervaring daarop reeds begin dit jaar minister Maxime Verhagen aan. Een Scania 16L LNG generatorset. (foto’s Hans Heiligers) Vloeibaar LNG is minder ontvlambaar dan diesel vlampunt LNG : 1.100° vlampunt diesel : 250° Een half jaar later was de minister terug bij Deltalinqs, de Rotterdamse belangenvereniging van havenen industrieel gebonden ondernemers. Hij erkende dat Europese overheden obstructies in de regelgeving moeten wegnemen zodat er in de toekomst geen beletsels zijn om op LNG te mogen varen en om tot oprichting te komen van een netwerk van LNG bunker- en tankstations. Samengevat: de ogen moeten onverminderd gericht blijven op het gemeenschappelijk doel om te komen tot een brede sociale en economische acceptatie van LNG als aantrekkelijke, veilige en vooral schone brandstof. Verhagens bezoek resulteerde in de ondertekening van de ‘Green Deal LNG Rijn en Wadden’ die naast Rotterdam daarmee eveneens door de noordelijke provincies wordt gedragen. De ambitie van het platform is duidelijk: 50-50-500 in het jaar 2015. Bedoeld wordt: 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG in dat jaar. Als voorloper daarvan is er ondertussen door Vopak en de Gasunie een besluit genomen tot de bouw van een LNG-terminal op de Maasvlakte met aanlegsteiger voor de binnenvaart en laadpunten voor tankwagens. De wereldvoorraden gas zijn vele malen groter dan olie en worden binnen veel politiek stabiele landen in meerdere werelddelen gevonden. Door meerdere partijen in de binnenvaart is al een voorschot genomen op de voorgenomen verbeteringen van de regelgeving. Er lopen meerdere projecten waarbij op dit moment vier schepen dispensatie hebben van knellende gedateerde regelgeving zodat ze op LNG-elektrisch kunnen varen, of op een combinatie van LNG-diesel zoals mts Argonon van Deen Shipping. Veth Propulsion Ook bij Veth Propulsion zijn de ontwikkeling van LNG en de mogelijkheden voor toepassing binnen hun oplossingen uitgebreid bestudeerd. Voorafgaand aan innovaties bij Veth Propulsion heeft de onderneming nooit te klagen over ideeën en overige input van een hechte groep klanten waarmee de Papendrechtse ondernemer een stevige en langdurige vertrouwensrelatie onderhoudt. Juist die samenwerking stond in het verleden borg voor succesvolle afgeronde introducties van nieuwe producten die in de branche breed gedragen worden. Het is knap hoe snel er bij Veth Propulsion met dezelfde betrokkenheid is ingespeeld op de mogelijkheden waarop ze LNG kunnen toepassen binnen hun brede productenrange met volledige instandhouding van alle voordelen en specifieke eigenschappen er van. Op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen hebben wij daarvan in de stand van Veth Propulsion uitgebreid kennisgenomen. Met uitleg van Martin van der Jagt (sales manager) en Wim Boom (accountmanager Binnenvaart) bekeken wij ondermeer een daar opgestelde compacte en stoere gasmotor Scania type SGI-16M / 60 Hz met een vermogen van 285 kWe. De onderneming is overtuigd van LNG als veilige, schone en voordelige brandstof. “Als je een LNG-generatorset met roerpropellers vergelijkt met een conventioneel Martin van der Jagt en Wim Boom op de stand tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. systeem dan geeft dat een extra rendementsverbetering”, zegt Van der Jagt. “Dat voordeel neemt toe omdat een schip met een LNG-elektrische voortstuwing meerdere generatorsets aan boord heeft die de volledige stroomvoorziening voor hun rekening nemen, waaronder heel vaak het pompbedrijf of voor andere voorzieningen zoals reefers. Bij lage belasting kan er simpelweg één of meerdere sets worden uitgeschakeld.” Vaarprofiel en valkuilen Wim Boom vertelt over twee geavanceerde tankschepen die op dit moment bij scheepswerf Peters worden gebouwd en waarin hun LNG-elektrisch aangedreven roerpropellers worden geplaatst. Het achterschip wordt daardoor beter dragend zodat niet alleen de vrije toestroom gegarandeerd is maar ook nog eens extra rendement oplevert. Een bijkomend voordeel ontstaat bij toepassing van roerpropellers door besparing van vierkante meters in de machinekamer met als gevolg meer laadruimte bij drogeladingschepen. Geen motor, geen keerkoppeling, geen schroefas, geen roerwerk in lijn van het schip. Ook in de marge zijn er bijkomende voordelen. Je voldoet meteen aan de strenge Euro 6 emissie-eisen. Er is ook een behoorlijk reductie van decibellen en het constant toerental van de motor komt eveneens ten goede aan de levensduur en werkt door in een verdubbeling van de periode waarbinnen smeermiddelen moeten worden ververst. Veth Propulsion beschikt als thruster-leverancier over veel kennis uit langdurige voortrajecten en uitwisseling van ervaring met hun klantenkring. In samenhang met een analyse van het vaarprofiel van een schip staat dat borg voor een goed advies over LNG-elektrisch en behoedt dat de klanten voor eventuele valkuilen. De reductie van LNG tegenover diesel (CCNR2) bedraagt voor NOx CO 2 Roet SO 2 >80% >20% >90% >90 Duidelijkheid over nieuwe sluis IJmuiden Door Dorothé van Geemert Er is duidelijkheid over de bouw en de financiën van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. De afmetingen zijn nu bekend: de sluis wordt 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep en de benodigde ruimte is vastgesteld. Voor de locatie is gekozen tussen de Noordersluis en de Middensluis. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat het toenemende scheepvaartverkeer in de toekomst geen nadelige gevolgen zal hebben voor het milieu. Verder is er overeenstemming over de financiering. De maximale kosten van 848 miljoen euro worden verdeeld over drie partijen. Het ministerie neemt 574 miljoen voor zijn rekening; de provincie 58,3 miljoen en de gemeente Amsterdam 129,6 miljoen. Voor het ontbrekende deel wordt gerekend op een Europese subsidie uit de Trans- Europese Netwerken voor Transport (TEN-T). Zoals het er nu naar uit ziet wordt in 2015 met de bouw begonnen. Als alles volgens planning verloopt is de oplevering in 2019. Hoe belangrijk de nieuwe sluis is voor de toekomst van de Amsterdamse haven, blijkt uit de komst van het cruiseschip Celebrity Reflection, dat deze maand zijn maiden call maakte in de hoofdstad. Het 315 meter lange schip paste maar net in de huidige sluis. Het enorme schip biedt plaats aan 3.000 cruisegangers en is eigendom van het Amerikaanse Celebrity Cruises. De rederij wil vanaf volgend jaar een schip in Amsterdam stationeren, dat zijn cruises begint en eindigt in de hoofdstad. De cruisevaart is booming en naar verwachting zal de komende jaren de groei van schepen, die Amsterdam aandoen, gestadig toenemen. De laatste jaren is de belangstelling voor biomassa – met name voor het bijstoken van energiecentrales – enorm toegenomen. Aangezien de overheid het gebruik van biomassa in de toekomst zal verplichten, heeft de OBA aan de Westhaven al stappen gezet om naast de overslag van kolen ook ruimte te creëren ADVERTENTIE voor de overslag van biomassa. Ondertussen staan er op het terrein vijf overdekte opslagloodsen binnen het bereik van brugkranen. Ze waren er de afgelopen zomer dus helemaal klaar voor om de eerste grote lading van 47.000 ton biomassa vanuit Vancouver te ontvangen. Een gedeelte van de lading gaat verder naar Tilbury (Groot-Brittannië). Het zit in de planning dat in 2020 een volume van 6 miljoen ton biomassa in Amsterdam wordt overgeslagen. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant