Views
4 years ago

2012-19

 • Text
 • September
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Antwerpen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Schepen
 • Schip
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 11

De Binnenvaartkrant 11 september 2012 Van Candybarge tot Melkweg De Candybarge, de synchromodale control tower en de Melkweg zijn drie van de tien initiatieven om meer containers over water te vervoeren, die met totaal 3 miljoen euro uit de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) worden ondersteund door de overheid. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit de logistieke wereld en onder onafhankelijk voorzitterschap van Aad Veenman (bestuurslid van het Strategisch Platform Logistiek en oud- NS-directeur) selecteerde de tien beste van de twintig ingediende bedrijfsinitiatieven. Verwacht wordt dat jaarlijks 130.000 containers meer via het water vervoerd worden. Minister Melanie Schultz: “Met een slimme mix van water, weg, spoor en luchtvervoer kan Nederland haar positie als internationaal logistiek knooppunt behouden, ook bij een verwachte forse groei van het containervervoer door de opening van de tweede Maasvlakte. Met dit initiatief krijgen bedrijven een impuls om hun goede ideeën versneld uit te voeren en daarmee anderen te inspireren.” Varen in de keten ‘Varen in de keten’ is de titel van het deelprogramma waarin de initiatieven worden ondersteund. In de categorie ‘Meer vervoer via het water’ gaat het om de projecten: ‘Waarom nog lege kilometers?’ door het consortium van Kloosterboer Container Logistics en MCT Markiezaat. Het gaat om het uitwisselen van lege containers tussen exporteurs in de agrarische sector in het gebied tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. Door de containers op te slaan in een lokaal depot of binnenlandse terminal hoeven de lokale vervoerders deze niet meer te halen uit depots in Antwerpen of Vlissingen. Dit voorkomt onnodige, lege kilometers. En een groter deel van het transport kan via de binnenvaart plaatsvinden. ‘Candybarge’ door Inland Terminal Veghel samen met verladers en shortsea rederijen. Er is een sterk wisselend aanbod van (on)gekoelde en lege containers van Rotterdam naar Brabant en vice versa. Doel van het project is om aan te tonen dat overgang van transport hiervan naar de binnenvaart mogelijk is, al vraagt het wat meer afstemming en nieuwe afspraken. De oversteek bij Hoek van Holland benodigt een containerterminal bij Stena Lines. ‘Binnenvaart importcontainers fruit’ door Best Fresh Group, ABV Logistics, ADB Cool Company, Anaco Greeve, Bud Holland, CCG, Cool Control, Fruit Partner, IFFE, LBD, Nature’s Pride, Varekampt Cold Stores en Stena Line. De betrokken bedrijven in het Westland importeren veel verse producten via de Rotterdamse haven. In plaats van omrijden worden de containers per binnenschip van de Maasvlakte aan dezuidzijde naar de noordzijde van de Nieuwe Waterweg gebracht. ‘Vervoer van aardappelrestproduct’ door ClaBe BV en Panteia. De aardappelverwerkende industrie in Zuidwest-België en Noordwest- Frankrijk levert een dik, vloeibaar restproduct op dat goed geschikt is als varkensvoer. De afnemers zitten vooral in Oost-Brabant en Noord- Limburg. Nu gaat het vervoer per tankauto overdag via de knelpunten Brussel, Antwerpen en Eindhoven en zijn de retourritten over de weg voor 90 procent leeg. De binnenvaart is gezien de beschikbare vaarroutes een alternatief. Doel van het project is om dit uit te proberen in de praktijk. ‘De Melkweg’ door Logistiek Centrum Gorinchem en Promelca BV. Om de binnenvaart in de regio rond Gorinchem te kunnen benutten voor de export van melkpoeder via Rotterdam moet er een geheel nieuwe logistieke keten opgezet worden, waarbij de inland terminal alle containers afhandelt via de binnenvaart en als depot voor lege containers fungeert. In de categorie ‘Slim benutten van water, weg, spoor en lucht (Synchromodaliteit)’: ‘Synchromodale Cool Port Control Tower’ door Wayz, Post- Kogeko en Visbeen. In de regio Barendrecht/Ridderkerk zijn vooraanstaande fruitimporteurs/-ontvangers gevestigd. Deze versproducten worden in koelcontainers over zee aangevoerd en vervolgens naar de ontvangers gebracht. Het volume aan containers zal mede door de Maasvlakte 2 sterk groeien en de loslocatie zal verschuiven van de stadshaven (Waal/Eemhavengebied) naar de Maasvlakte 2. De langere aanvoerroute, het groeiende volume en het risico van files op de A15 hebben geleid tot het idee om binnenvaart en wegtransport te combineren zodat de leveringen toch betrouwbaar blijven. Het idee is om hier een zogenaamde ‘Cool Port Control Tower’ voor te maken. Die kan alle planningen en vervoersbewegingen zien en stuurt op elk moment bij hoe deze stroom containers worden vervoerd. De meeste projecten hebben direct betrekking op het vervoer van containers naar en van de zeehavens. (foto PortPictures) ‘Ontwikkeling van een synchromodale planningstool’ door CTU, MCS en TNO. De twee betrokken terminal operators hebben vijf multimodale terminals en een zesde in aanbouw. Hun klanten zijn regionale verladers die veelal tot 50 kilometer van de terminal gevestigd zijn. De terminals werken nu nog elk met hun eigen planning. Door gegevens te delen kunnen ze hun verladers een flexibeler en beter product via de binnenvaart of (deels) per vrachtwagen aanbieden. Belangrijkste ingrediënt is het ontwikkelen van een gezamenlijke planningstool zodat de terminals bij elkaar capaciteit kunnen boeken. ‘Synchromodale Control Tower’ door Season Logistics, CTV Container Trucking, TNO, TU Twenthe en Cape. De markt vraagt om steeds meer flexibiliteit en on-demand planning, wat de rol van ketenregisseurs steeds belangrijker maakt. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een synchromodale planningstool voor ketenregisseurs op basis waarvan ze vervoersbeslissingen kunnen nemen. Binnenvaart staat in dit systeem op gelijke voet met andere vervoersmogelijkheden. ‘Syflon’ door Inland Terminal Veghel, Nabuurs en TU Eindhoven. Syflon is een virtueel netwerk voor verladers in een regio. Er zijn reeds vier verschillende verladers en basisstromen van containers geïdentificeerd in de regio ten zuiden van Nijmegen. Meer samenwerking via het netwerk biedt kansen om kosten te besparen en onnodig vervoer te voorkomen. Lege importcontainers zijn na lossing bijvoorbeeld beschikbaar voor iemand die exporteert, diverse ladingen op een schip kunnen gecombineerd worden etc. Het resultaat is meer gebruik van multimodaal vervoer en een reductie van lege voertuigbewegingen. ‘Transportation in Control Services’ door Alcotrans, Bulcotrans, Danser, MIS-Cobiva, SCS multiport, Rapp trans, Navigatie en Studio Veiligheid. De partijen willen hun informatie combineren om effectief te kunnen plannen. Hiervoor worden IT-systemen en een samenwerkingsvorm ontwikkeld. Het gaat om onder andere een actueel beeld van vraag en aanbod van vervoer, terminalcapaciteit, vaar- en wachttijden bij sluizen, voorspellingen voor aanlegmogelijkheden, rijtijden op de weg en een actueel inzicht in de loscapaciteit bij de klant en mogelijkheden retourvracht.

De Binnenvaartkrant 9 11 september 2012 Er zit muziek in Wereldhavendagen Ook blij met de jongste bezoekers aan boord van de Argonon. (foto MG Redacties) De muziek blijft een hoofdrol spelen in de Wereldhavendagen. Dit jaar was het thema ‘Er zit muziek in de haven’ en zondagmiddag 9 september werden de WHD afgesloten met een optreden van het Donkozakkenkoor, waarmee wordt verwezen naar het thema van volgend jaar: ‘Van Wolga tot Maas’. Vrijdagmiddag vond de officiële opening van de Wereldhavendagen plaats door Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf, en Hans Waege, algemeen directeur van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. Zij kregen de muzieksleutel van de stad uit handen van havenwethouder Jeannette Baljeu. Hans Waege is uitgenodigd omdat het aan zijn festival gelieerde C the City wordt gehouden op het festivalterrein van de Wereldhavendagen met meer dan 20 concerten. Volgens de stichting Wereldhavendagen bezochten ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar de WHD. Directeur van de Wereldhavendagen Sabine Bruijnincx: “Dankzij de deelnemers hebben stad en haven zich van hun beste kant getoond. Op naar volgend jaar!” Binnenvaart Op vrijdagmiddag 7 september lag het ms Sympathie van Eric van Dam voor de kant aan de Willemskade en kon ook rekenen op warme belangstelling van de bezoekers van de Wereldhavendagen. In het ruim van de Sympathie was een circuit uitgezet om de bezoekers De ‘Flyboard’ opende de Wereldhavendagen spectaculair. Een soort jetski aan een touw die zowel tot 10 meter boven het water als er in ‘danst’ op de tonen van onder andere de muziek van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Orchestra. (foto Ries van Wendel de Joode) te entertainen. Voor een nog completer beeld van de binnenvaart was ook het kraanschip Transferium van Mercurius Group actief met demonstraties tijdens de Wereldhavendagen. Vooral zaterdag werd het ’s middags erg druk bij de Wereldhavendagen. Argonon Zaterdag en zondag stal het mts Argonon van Gerard Deen de show. De eerste LNG-aangedreven binnenvaarttanker trok een lange stroom bezoekers. Het was af en toe dringen bij de loopplanken. “De mensen kijken hun ogen uit op de Argonon”, vertelde Karin Struijk van de stichting Green Award zondagmiddag. Ze had vanuit de Green Award-stand op de Willemskade uitzicht op de dual fuel-tanker, waarover letterlijk honderden mensen wandelen, klimmen, bezichtigen. “We telden in één uur 400 mensen die over de loopplank gingen.” Monique Keller van het Bureau Voorlichting Binnenvaart hielp bij de inschrijving van mensen die een rondleiding door stuurhut en machinekamer wilden. “Ze vinden het allemaal vooral een schoon schip, maar veel weten eigenlijk niet eens echt wat het is. Als je zegt dat het een zeeschip is, geloven ze het ook. Maar gelukkig is de crew van de Argonon aanwezig om een technische uitleg te geven. We horen als reacties alleen maar superlatieven.” De crew van de Argonon had zich ook professioneel voorbereid op de dagen, deelde folders uit en straalde uit trots te zijn op het eerste en nog steeds enige binnenschip op LNG. Ed de Jong van Deen Shipping: “Je hoort ook wel mensen zeggen: waarom zijn jullie zo open over die techniek? Maar we willen juist graag dat collega’s hiervan weten en er ook voor kiezen. Gerard Deen heeft een doorbraak geforceerd voor de hele sector. We zijn betrokken bij plannen voor 23 eenheden, waaronder ook zeeschepen, en drogeladingschepen.” Tijdens de WHD haalden helikopters weer halsbrekende toeren uit boven het water van de Nieuwe Maas. (foto MG Redacties) Spektakel op de Nieuwe Maas DOOR JOHAN DE WITTE Wie met een vrijkaartje van Mercurius op het bovendek van de Sharq Explorer door het theater Wereldhavendagen vaart, beleeft een boeiende voorstelling. Publiek, figuranten te land, water en in de lucht, geregisseerd door 28 graden maken de Rotterdamse Wereldhavendagen tot een spektakel! ‘Lekko’, we voegen ons tussen roeiers die in een race voor winst de riemen testen op hun buigzaamheid. Stoomkracht en raderen van ss Hare Majesteit kloppen de rivier tot schuim. Skyline van een moderne stad, de Hef staat permanent in top en de Zwaan buigt onder aandacht. Door haar spijlen gunt ze ons een blik op het passagiersschip Rotterdam, dat in grootte wordt gerelativeerd door de ‘Verticale Stad’ van Rem Koolhaas. Nostalgisch elegant met stoomfluim aan de pijp en snor voor de boeg voert ss George Stephenson competitie met een Dockyardsleper. Een drijfkraan dondert de inhoud van zijn grijper in de Maas. Even stuift het water in kleuren van een regenboog over het geamuseerd publiek. De Europoort heeft Hollands baggerglorie dit weekend vrijgegeven, zelfs een onderzeer uit de zwaardvisklasse is opgedoken aan de kaai. Varend langs Hr. ms. De Ruyter zien we nota bene rokjes op de commandotoren. Rond over bakboord, langs Waalen Maashaven weer op koers naar het kijkspel. Niettegenstaande slingerbestendige stewardessen ons reeds met spijs en drank verwennen laat de oude lady Rotterdam iedereen extra smullen. Hotel New York houdt Rotterdammers in sfeer van weleer. De Kop van Zuid baadt in zonneschijn. Dan steelt het kraanschip Transferium de show. Full power draait ze pirouettes, schroefwater vliegt boven de kont uit. Adembenemend jongleert ze met containers waarbij zorg voor Haagse perikelen en coalitie even naar de achtergrond verdwijnt. Aan dek van de nieuwe Rotterdam staat sloepenrol op het programma; officieren wijzen waar het langs gaat mocht het fout gaan. Ze ligt op vertrek. Naast haar gooit het bunkerschip de trossen los, een ruk aan de fluit en de cruiser vertrekt. Voorbij is de voorstelling die verdwijnt in kielzog van de Sharq Explorer, het is wéér mooi geweest, dankjewel organisatie, vrijwilligers, publiek en last but not least de maritieme wereld! Kraanschip Transferium steelt de show, full power rondjes draaiend. (foto Johan de Witte) >> ONZE ACTIVITEITEN HANDEL IN SCHEPEN Wij kopen en verkopen schepen zonder veel beperkingen in soort of type. NIEUWBOUW Wij realiseren de bouw van nieuwe schepen. Daarbij adviseren wij bij het ontwerp en verzorgen we de financiële aspecten. ADVERTENTIE Handel & Scheepvaart B.V. DE VELDHOVEN 4C - 3342 GR HENDRIK IDO AMBACHT - T: +31 (0)78 6822101 - F: +31 (0)78 6822104 E: INFO@BEIJERLAND.COM - I: WWW.BEIJERLAND.COM

Binnenvaartkrant