Views
3 years ago

2012-18

 • Text
 • Augustus
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Duandra
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Hamburg

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 28 augustus 2012 Verkoop en keuring van brandblusmaterialen RiBrandy Brandbeveiliging N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf Ook keuringen van zwemvestjes. U belt en wij komen. Vierlinghstraat 12 e Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56 Voor alle sloop- en saneringsschepen 1450,- • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn 45 Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel T: +31 (0)78 - 673 60 55 www.sloperij-nederland.nl BANDJEVERSTANDJE.NL T. 0180 619 411 Ü24 UUR service AUTOBANDEN / SERVICE / WINTERSETS U bent belangrijker dan uw knip! Eerlijke handel en devies is ons advies. Bespaar brandstof Volvo Penta; de zuinigste motor in zijn klasse De motor achter uw succes ISO 14001 gecertificeerd Brandstofreducerend Minder CO 2 uitstoot Geluiden trillingsreductie Gesubsidieerd Accessoires voor brandstofverbruik controle I www.volvopentacenter.eu | T +31 (0)10 415 22 11 | E info@volvopentacenter.eu www.autena.nl Stuwen met ContainerPlanner Op elk schip dat containers vaart is ContainerPlanner het onmisbare gereedschap. Het stuwprogramma is ontwikkeld vanuit de binnenvaartpraktijk. Met de muis maak je eenvoudig het beste stuwplan. per 1 april 2008 St. Teunismolenweg 48F Nijmegen Tel +31 (0)24 355 94 17 E-mail info@autena.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

De Binnenvaartkrant 17 28 augustus 2012 Harry de Groot is nog lang niet uitgeschreven DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Hij komt wel uit een schippersfamilie, maar niet uit een schippersgezin. Ook voer hij slechts een paar weken beroepsmatig en was hij meer dan dertig jaar werkzaam als ondernemer in de lederwarenbranche. Toch is Harry de Groot uit Vries bovengemiddeld geïnteresseerd in binnenvaart en kustvaart en spreekt hij de taal van de schipper. De Groot is maritiem publicist en bracht dit jaar zijn dertiende en veertiende boek uit. De Groot kan putten uit een enorm archief. Zijn naam als chroniqueur is zonder meer gevestigd in scheepvaartkringen en zeer regelmatig krijgt hij uit allerlei richtingen materialen aangeboden, van krantenknipselplakboeken tot foto- en ansichtkaartcollecties. De Groot ziet het niet graag de papierversnipperaar in gaan en verzamelde derhalve een indrukwekkende collectie. Coasters op kaarten Aan de hand daarvan bracht hij zijn veertiende boek uit: Coasters op kaarten – een maritieme groet. In dit boek schildert De Groot een tijdsbeeld aan de hand van een overzicht van ansichtkaarten met daarop afbeeldingen van coasters. “Uit een bonte verzameling postkaarten uit alle windstreken ontstaat een schitterend beeld van de Nederlandse kustvaart in de vorige eeuw”, staat er achterop het rijk geïllustreerde werk te lezen. Geografisch gerangschikt vindt de lezer bijna 140 pagina’s gevuld met foto’s met lange bijschriften. Hierover vertelt de auteur: “De kracht van dit boek is de herkenbaarheid voor wie in de kustvaart heeft gewerkt. Ik probeer het door middel van de bijschriften op een manier te verpakken die de lezer bijblijft. Dat is, getuige de vele enthousiaste reacties die ik al op het boek heb mogen ontvangen, goed gelukt. En aangezien mijn archief met ansichtkaarten nog lang niet is uitgeput, denk ik er al aan om een vervolg op dit boek te gaan maken.” Alles in de wind Hoewel De Groot inzet op één boek per jaar, verschenen er dit jaar al twee titels met zijn naam op het kaft. De tweede is Alles in de wind, het verhaal van een schipperskind, een vertaling en bewerking van het Engelstalige Ina’s Story van de Canadese schrijfster Anne van Arragon Hutten. Dit boek gaat over de jeugdjaren van de in 1953 naar Canada geëmigreerde Nederlandse schippersdochter Ina Deurwaarder. De Groot twijfelde of hij zich op dit werk zou storten, met name toen hij ontdekte dat in het oorspronkelijke boek bepaalde historische feiten niet klopten. Van de auteur kreeg hij echter alle vrijheid om het boek naar aanleiding van eigen onderzoek waar nodig aan te passen en te bewerken. “Over de scheepvaartwereld praat ik meestal met mannen”, vertelt De Groot. “Het interessante aan dit boek is dat het handelt over de scheepvaartwereld bezien door de ogen van een jonge vrouw. Een vrouw wier leven voor een groot deel werd bepaald door omgevingsfactoren zoals een streng orthodoxchristelijke opvoeding, de crisisjaren, de oorlogsjaren en haar emigratie. Het boek geeft een mooie inkijk in het schippersleven in de eerste helft van de vorige eeuw.” Calcit 12 in de vaart >> Vervolg van pagina 13 Bogenda Electro B.V. verzorgde de elektrische installaties, onder meer voor het bedrijfszeker functioneren van de zes ladingpompen, twintig elektrische afsluiters en de zestien mixers die tijdens de reis continu draaien om de lading vloeibaar te houden. Ben Sijbesma van Sygo b.v. installeerde zowel in het stuurhuis als op dek apparatuur om gegevens uit te lezen van de metingen van hoogte, ballast, gasolie, water en lading. Voor het laatste werd gebruik gemaakt van laser-sensoren omdat die bij uitstek geschikt zijn voor dit Maritiem publicist Hary de Groot in zijn ‘schatkamer’. (foto Jan Johan ten Have). type vloeibare lading. Ondertussen werkten de medewerkers van Johan de Leeuw aan het door Eric Molegraaf ontworpen interieur van de woningen op het voor- en achterschip en het stuurhuis. Afgaande op de reacties tijdens de open dag mocht het resultaat er zijn. Waterklerk Harry de Groot voer zelf maar zeer kortstondig, precies zes weken nadat hij op zijn 17e z’n mulodiploma haalde. Daarop ging hij naar de detailhandelsschool en werkte later nog ruim een jaar als waterklerk bij Wijnne Barends in Delfzijl. “Dat leven beviel me goed, maar toen mijn vader iemand zocht voor de boekhouding van zijn lederwarenzaak ben ik dat gaan doen. Ik vond het aanvankelijk verschrikkelijk werk, maar heb uiteindelijk de zaak overgenomen en er 31 jaar in gewerkt. Een paar jaar geleden heb ik afscheid genomen omdat het tussen mij en mijn compagnons niet meer boterde.” In zijn tijd als waterklerk bij Wijnne Barends begon De Groot met het verzamelen van foto’s en gegevens van schepen, eerst alleen van zijn werkgever, later alle Groninger kustvaarders. “Ik heb er nog altijd spijt van dat ik toen niet verder over de provinciegrenzen keek en een bredere collectie aanlegde.” In eerste instantie bleef het bij de kustvaart. Dat veranderde begin jaren’80: de aandacht werd verlegd naar de binnenvaart, vooral toen een hele reeks Franse motors los kwam die gekocht werden door Terwijl er in de Bilt een tropische dag in de grote boeken werd bijgeschreven, was een grote groep familie, vrienden en relaties getuige van de doop die plaatsvond op de Maasboulevard in Zwijndrecht. Ze zagen hoe Astrid van den Hurk-van Oijen onder toeziend oog van Sander en hun kinderen Rosanne, Fleur en Maud met één elegante zwaai de fles feestelijk liet knallen. Aalmoezenier Van Welzenes verzorgde op zijn unieke en karaktervolle wijze de inzegening. Daarna was het de hoogste tijd om de laatste paar honderd meters af te leggen naar Kade 100 voor een gezellig samenzijn waarbij het nergens aan ontbrak. We hoorden daar van Wim Driessen dat zowel hij als Sander en Astrid, Eric Molegraaf en zijn vrouw Ingrid van Oijen elkaar al kennen sinds hun tijd op het internaat in Nijmegen. Zelfs op zaterdagmiddag in Zwijndrecht is de wereld klein. Maasbrachtse haven wordt aangepakt DOOR JO BINDELS Na vele jaren van praten en niets doen omdat Rijkswaterstaat er geen geld voor had, is Aannemings bedrijf van den Biggelaar deze maand gestart met groot onderhoud in de haven van Maasbracht. Camiel Eurlings maakte het mogelijk door in 2010 bij een van zijn laatste werkbezoeken als V&Wminister een cadeautje van 1,3 miljoen euro mee te brengen. Van den Biggelaar voert de werkzaamheden uit vanaf de oude sluis tot aan de vlaggenmast. Ze bestaan uit het renoveren, vervangen of verwijderen van afmeervoorzieningen, trappen en steigers. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een aantal langliggers in de haven gesommeerd om, op straffe van een dwangsom van enkele honderden euro’s per dag, een andere ligplaats te kiezen. Er komt ook een nieuwe indeling van de ligplaatsen in de haven en de haven geschikt te maken voor grotere schepen. De aan- en afvoer van de benodigde ADVERTENTIE Neem contact op met T. +31(0) 315 230741 • M. +31(0) 612 221542 • Nederlandse particulieren. De Groot: “Die in de VS en Canada gebouwde schepen kwamen hier in het kader van de Marshallhulp. Over deze Franse ‘hardlopers’ deden de meest opmerkelijke indianenverhalen de ronde. Ik wilde het verhaal van deze schepen écht weten en sloeg aan het onderzoeken. Ik kwam steeds meer te weten over deze geschiedenis. Ik schreef er een groot verhaal over dat in delen te lezen was in Schuttevaer. Dat was mijn eerste publicatie.” Aan de wilgen Naar aanleiding van deze publicatie kreeg De Groot het verzoek van uitgeverij De Alk in Alkmaar om een boek te schrijven over de moderne binnenvaart. Dat deed hij in zijn vrije tijd. Het werd een verkoopsucces. Zo rolde hij in het schrijversvak. Nadat hij vier boeken had uitgegeven, hing hij de pen in 1989 aan de wilgen. Hij kon het niet meer combineren met zijn dagelijks werk in de lederwarenhandel. Pas nadat hij uit de zaak was gestapt, pakte hij zijn oude liefhebberij weer op. Dat leidde tot tien publicaties in de daaropvolgende elf jaar. En De Groot is nog lang niet klaar: “Mijn collectie materialen is inmiddels enorm en groeit nog bijna dagelijks. Een ware schatkamer. Ik ben nog lang niet uitgeschreven.” materialen gebeurt zo veel mogelijk over het water. De scheepvaart zal tijdens de werkzaamheden geen hinder ondervinden. De vaarweg en de haven blijven geopend. Het werk moet in maart 2013 klaar zijn. Na de Maasbrachter Havendagen in juni 2013 start de gemeente Maasgouw met haar aandeel in het Masterplan Haven Maasbracht: de aanleg van een nieuwe passantenhaven en de verplaatsing van de Cruise Terminal Maasbracht naar een nieuwe plek in de haven, ongeveer tegenover Café ‘t Wiel. Verder verlegt de gemeente een gedeelte van de Havenstraat richting haven, worden de terrassen aan beide kanten van de nieuwe Havenboulevard uitgebreid en gaan de parkeervoorzieningen op de schop. Vooral de horecaondernemers aan de haven ontvingen de oorspronkelijke en inmiddels aangepaste plannen met gemengde gevoelens. Binnenkort gaat de gemeente met hen om de tafel om tot een oplossing te komen. VEILIGE ONDERGROND VANAF 18.-/M 2 CONTROL YOUR SAFETY Marine Grip MARINE&CO info@marine-co.nl www.marine-co.nl

Binnenvaartkrant