Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2012-17

 • Text
 • Schip
 • Augustus
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Marine
 • Jaar
 • Meter

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 14 augustus 2012 Wij feliciteren Rederij Reinie Tank van harte met het mts Reinie. Maritieme betimmeringen en interieurbouw Shipyard v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 23 14 augustus 2012 Blue Road op de koffie… …bij Chris Oorburg In de rubriek Voortouw belichten we elke Binnenvaartkrant een licentiehouder van het Blue Road beeldmerk. Deze editie: Chris Oorburg, schipper-eigenaar van het ms Tyro. Het ms Tyro is 1.119 ton groot en vaart alle goederen die vervoerd kunnen worden met een dergelijk schip. Chris Oorburg vaart erop met zijn echtgenote Arina. Op de ochtend van dit interview passeerden ze onderweg naar Terneuzen de Volkerak sluizen, waar twee enthousiaste BVB’ers uitleg gaven over het werk van het BVB. Dat hebt u niet nodig. U was van meet af aan sponsor van het BVB. Waarom? Hier kun je alleen maar achter gaan staan. Het is nodig dat er wat promotie voor de binnenvaart wordt gemaakt; en dat red je echt niet alleen. Gelukkig dat ze dat bij het BVB opgepikt hebben. Of het effect heeft gehad? Het is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar ik zie dat het veel drukker is geworden. Als je ziet hoeveel geladen schepen er schutten in de Volkerak en de Krammer. Dat er ook zoveel nieuwe schepen bij zijn gekomen, kan he BVB niets aan doen. Heeft u suggesties hoe het promotiewerk kan verbeteren? Zoals het nu gaat, doen ze het goed. Ik zou echt niet weten welke andere opties er zijn. Maar het blijft nodig. Zelfs mensen in onze eigen omgeving, die zowat tegen een sluis aan wonen, die hebben geen idee wat zich op het water afspeelt. Chris Oorburg. Wat vindt u van the Blue Road? Ik vroeg me eerst wel af wat dat nou moest voorstellen. Maar als je je er dan in verdiept, dan zie je wel dat het best toepasselijk is op deze sector en nu zijn we enthousiast. We krijgen er ook enthousiaste reacties op. We hebben al een vlag versleten, er hangt nu een nieuwe. En we gebruiken het natuurlijk op onze brieven en facturen. Ik vind dat the Blue Road duurzaamheid uitstraalt, klantgericht is en dus professioneel. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Tot 31 augustus kans voor indienen projecten Dit is een laatste herinnering voor het indienen van een projectaanvraag voor de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’. Deze tranche is nog open tot en met 31 augustus. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) voert sinds 1 januari 2011 namens het Havenbedrijf Rotterdam deze regeling uit. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. Natuurlijke personen en projecten die op het moment van i Wat van Groninger kok van Titanic herdacht In het Noordelijk Scheepvaartmuseum zal vanaf 6 oktober 2012 t/m 10 februari 2012 een tentoonstelling te zien zijn die is gewijd aan de Titanic, de drie Nederlandse opvarenden: ‘Nederlanders op de Titanic’ en de Groninger Hendrik Bolhuis in het bijzonder, omdat hij kok was op de Titanic. Deze expositie was dit voorjaar te zien in het Maritiem Museum te Rotterdam. Dankzij de onderlinge banden kan het Noordelijk Scheepvaartmuseum deze expositie in aangepaste vorm nu in de geboortestad van een van de opvarenden tonen. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum zal namelijk uniek materiaal over Hendrik Bolhuis te zien zijn. Deze primeur is tot stand gekomen in samenwerking met de nazaten van de familie Bolhuis en de Groninger Archieven. Het verhaal van de drie Nederlandse opvarenden toont tegenstellingen aanvraag reeds zijn gerealiseerd, zijn uitgesloten. Het aanvragen van een financiële bijdrage voor een initiatief kan bijvoorbeeld voor personele kosten; kosten van dienstverlening; investeringen; afschrijving op investeringen; kosten van onderhoud, huur, pacht, lease of verzekering. Columbus doet het EICB? tussen arm en rijk 100 jaar geleden: verschillen tussen arme stoker Wessel van der Brugge, kok Hendrik ADVERTENTIE T. +31(0) 315 230741 • M. +31(0) 612 221542 • Luchtkwaliteit Andere kosten kunnen ook in aanmerking komen voor een financiele bijdrage, als ze maar voldoende verband hebben met het verbeteren van de luchtkwaliteit. De vergoeding bedraagt ten hoogste 25% bij onderzoek betreft en 75% bij concrete uitvoering en tastbare demonstratieprojecten. Aanvragen worden beoordeeld door de Innovatieraad van het EICB, bestaande uit onafhankelijke experts uit binnenvaart, maakindustrie en wetenschap. Gekeken wordt naar het verwacht milieurendement in de regio Rotterdam tot 2025 per geïnvesteerde euro. In tegenstelling tot 2011 wordt onderscheid gemaakt tussen kleine projecten en grote projecten, boven of onder de € 100.000,-. De aanvraag voor een financiële bijdrage kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2012. De Innovatieraad zal de ingediende aanvragen beoordelen in het geplande overleg op 25 september. Voor meer informatie, bel het EICB (010) 798 98 30 of kijk op www.eicb. nl/content/view/109/1. Bolhuis en jonkheer George Reuchlin, directeur van de Holland-Amerika Lijn. VEILIGE ONDERGROND VANAF 18.-/M 2 CONTROL YOUR SAFETY Marine Grip Neem contact op met MARINE&CO info@marine-co.nl www.marine-co.nl PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 16: Ida Faasse - Plaatsnaam: Terneuzen - Oplossing: Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum HORIZONTAAL 1. waardebepaling (raming); 7. deel van gelaat; 12. werkschuw; 13. volkomen ontwikkeld insect; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. eminentie (afk.); 17. Zwitserse hoofdstad; 19. de fijnste veren; 21. muzieknoot; 22. voertuig op twee wielen; 24. cannabis sativa; 27. directie (afk.); 28. Europeaan; 30. Chinese vermicelli; 31. vogeleigenschap; 32. gewicht; 33. kever; 35. aardmannetje (kabouter); 37. medicijn (dragee); 38. prikkelbaar (boos); 41. scheepsvloer; 42. vullen met benzine; 44. plat open zeilbootje; 46. herkauwend huisdier (koe); 47. indianentent; 48. ongeduldig heen en weer lopen; 49. rijstbrandewijn; 50. klanknabootsing van dof knallend geluid; 52. kerstboomversiering; 54. universiteitsterrein; 56. lidwoord; 58. mannelijk beroep; 61. vordering; 62. extra uitkering; 64. plaaggeest; 65. gekneed mengsel om te bakken; 67. vertrek in een woning; 68. gesloten; 70. (half)zacht (Engels); 72. tenger; 73. land in Zuid-Amerika; 76. jongensnaam; 77. lengtemaat (afk.); 78. licht paars; 79. kleine gemeente; 81. zink (scheik. afk.); 82. bewaarplaats voor gevangen vis; 83. welpenleidster; 84. ten verzoeke van (afk.); 86. als gast blijven slapen; 87. koffiesurrogaat. VERTICAAL 1. marionet; 2. extra large (afk.); 3. alstublieft (afk.); 4. telwoord; 5. beperkt van duur (vergankelijk); 6. goudstaaf; 7. ontsmettingsmiddel voor wondjes; 8. bips (zitvlak); 9. kleine vrucht; 10. erbium (scheik. afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. voormalige Chinese leider; 18. vertragingstoestel; 20. uitroep van schrik; 21. Europeaan; 23. ruwe steenmassa; 25. zwemvogel; 26. stille haat (rancune); 27. kort steekwapen; 29. zijn mond voorbij pratend (flapuit); 32. boterhamsmeersel; 34. meisjesnaam; 36. trainen (studeren); 37. kookgerei; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. grimas; 42. hoofdstad van Tunesië; 43. verdieping; 45. katholieke scholengemeenschap (afk.); 46. republiek (afk.); 51. int. autokenteken Australië; 53. boomsoort; 54. donorbewijs (wilsbeschikking); 55. gemalen graan; 56. golfterm; 57. balletrokje; 59. grap (boert); 60. rond verkeersplein; 62. tropische vrucht; 63. land in Afrika; 66. rivier in Utrecht; 67. onderwereld; 69. Electric Light Orchestra (afk.); 71. rode muts met kwastje; 73. telwoord; 74. reinigingsmiddel; 75. geneesheer; 78. waterloop; 80. harde kunststof (afk.); 82. gewicht (afk.); 85. vanaf (afk.). Stuur uw oplossing van krant 17 opsturen voor 22 augustus 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

Copied successfully!

Binnenvaartkrant