Views
6 years ago

2012-17

 • Text
 • Schip
 • Augustus
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Marine
 • Jaar
 • Meter

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Miljoenenclaims vanwege sluis bij Eefde Advies aan WenZ: vaarwegprojecten zorgvuldiger voorbereiden 3 7 17 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 17 - 14 augustus 2012 Nieuwe ligplaats gedoopt door ‘Wijnkoningin’ Oderverein plant Protestfahrt nach Berlin Haven Antwerpen: ‘gespreksdiscipline’ Havenbedrijf Antwerpen worstelt met de gevolgen van de invoering van één marifoonkanaal voor alle meldingen van de binnenvaart in combinatie met verplicht AIS. Organisaties zetten druk op het havenbedrijf, dat de schippers verzoekt om ‘gespreksdiscipline’. Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net Feestelijk werd de nieuwe ligplaats aan de Moezel bij ‘Ortsgemeinde’ Ellenz vorige week gedoopt. De wijnstreek in Rheinland-Pfalz kreeg in de rivier een robuuste aanlegplaats voor binnenschepen, zo’n 500 meter boven het stuwcomplex Fankel. De doop vond plaats ter gelegenheid van het zestigste Wijnfeest van Ellenz. Na de zegen te hebben gekregen van priester Norbert Reichel, werd de ligplaats echt op z’n scheepvaarts gedoopt toen Wijnkoningin Anna – ondersteund door Wijnprinses Annika – er een flinke fles Sekt Moderniseringsplan voor Duitse vaarwegen nu al mislukt? DOOR SARAH DE PRETER Er is niet genoeg geld voor de verdere verdubbeling van de sluizen op de Moezel. Dat heeft het Duitse verkeersministerie in een brief aan de Duitse binnenvaartorganisatie BDB laten weten. Het project wordt stopgezet en de regering kan niets zeggen over de toekomst ervan. Of er de komende twintig jaar voldoende geld en menskracht is om de sluizen alsnog te vergroten - verkeersminister Peter Ramsauer weet het niet. Zijn ‘moderniseringsconcept’ voor de vaarwegen dreigt daarmee een farce te worden. De Moezel werd tot nu toe door het Duitse verkeersministerie beschouwd als een ‘belangrijke vaarweg’, gezien de tonnages die er vervoerd worden en de prognoses voor de verdere vrachtontwikkeling op de rivier. Minister Ramsauer had de Moezel in juni, samen met de Rijn en de Main, opgenomen in de categorie ‘met voorrang te verruimen vaarwegen’. Daarentegen wil de Duitse overheid op minder druk bevaren rivieren, vooral in het oosten van het land, alleen nog investeren in onderhoud. De plannen maken deel uit van de nieuwe vaarweg-categorisering, waar men in Berlijn al maanden aan werkt en die van alle kanten heftig bekritiseerd wordt. Vooral in het oosten van Duitsland is de weerstand groot. tegenaan gooide vanaf de sleper Ruwer van WSA-Koblenz. Ligplaats Ellenz is door de WSA ingericht volgens de laatste stand der techniek over een lengte van 500 meter, als wachtplaats voor schepen in verband met sluis Fankel, hoogwater of ijsgang op de Moezel. De omgeving werd nauw betrokken bij de aanleg, er werden nieuwe voet- en fietspaden aangelegd en nieuwe parkeerplaatsen aan de oever van de rivier. (Foto: WSA Trier) Binnenvaartorganisaties en verladers gaan er in september een protestvaart met een binnenschip naar Berlijn organiseren. Regionale politici zijn boos over het feit dat de investeringen in de vaarwegen en de havens die de laatste jaren gedaan zijn nu in één klap hun waarde dreigen te verliezen, als de laatste nog ontbrekende schakels in het vaarwegennet niet gerealiseerd worden. BDB: Roer moet om Maar het geld is op, onderstreepte minister Ramsauer in juli tijdens de jaarvergadering van de BDB in Duisburg. Lees verder op pagina 3 >> Het Antwerpse havenbedrijf reageerde op vragen van Koninklijke Schuttevaer met de mededeling: “Wij kunnen U verzekeren dat wij ons erg bewust zijn van de implicaties en moeilijkheden welke deze meldingen veroorzaken. (…) om onmiddellijk soelaas te brengen aan dit probleem werd er qua mankracht voor iedere wacht een tweede persoon voorzien. Wij maken tevens ook werk van het versneld invoeren van een tweede werkkanaal. Maar we vragen ook van de sector medewerking in deze, inzonderheid qua gespreksdiscipline. Wij kunnen U verzekeren dat wij de gesprekken op kanaal 60 regelmatig auditen, en als de gesprekken professioneel zouden verlopen, zouden de meldingen sneller afgehandeld kunnen worden. Ook de verplichte invoering van AIS heeft als doestelling de communicatie te verbeteren. Als we nu echter de scheepvaart in de haven monitoren, zien we dat op bepaalde momenten er tot 40% van de binnenvaart het AIS heeft uitgeschakeld. Er worden ook andere mogelijkheden verder onderzocht, zoals enkel het melden van meren/ ontmeren op kanaal 60 (...) Zoals U kunt merken, wordt door het GHA alles in het werk gesteld om deze nieuwe procedure optimaal te laten verlopen, maar dit gaat niet zonder de volle medewerking van de sector.” Meer hierover op pagina 7 van deze krant en op www.binnenvaartkrant.nl tevens een reactie van de opnieuw actieve bond Ons Recht/Notre Droit. Rabobank Shipping www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl Officieel dealer van: HYDRAULISCHE (STUUR)INSTALLATIES +31 (0)10 258 02 58 info@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU

Binnenvaartkrant