Views
6 years ago

2012-16

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Onze
 • Groot
 • Nieuwe
 • Goed

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Open Scheepvaartdagen Antwerpen in volle voorbereiding 9 11 21 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 16 - 31 juli 2012 Jong geleerd… Begej werf in Servië ligt stil; mts Incubator laatste nieuwbouw Branchenforum über Dialog zwischen der norddeutschen Küstenregion und der Rheinregion Grote stap in transitieproces In juli werd een grote stap gezet in het transitieproces en is de totstandkoming van een gezamenlijke organisatie van BBU, CBRB en Koninklijke Schuttevaer per 1 januari 2013 waarschijnlijker geworden. Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Op de Binnenrotte in hartje Rotterdam varen opvallende, kleurrijke scheepjes die in de verte wel doen denken aan de diverse scheepstypes zoals je die in een wereldhaven verwacht. De zeven scheepjes worden bestuurd door kinderen. Die kinderen kunnen sinds 21 juli kennismaken met het werk op het water bij Kids Marina, een project ter bevordering van de interesse voor de haven en de scheepvaart bij kinderen. Havenvrouw van 2004 Mai Elmar doopte het eerste schip die zonnige zaterdagmiddag. Op de foto kiezen de eerste scheepjes het ruime sop en vormen samen met de Laurenskerk in het hartje van Rotterdam een schilderachtig schouwspel. Lees het artikel “Spetterende actie in hartje Rotterdam” op pagina 7. (foto Hans Heiligers) Een doorbraak ontstond door een gezamenlijke bestuursvergadering van CBRB en BBU in de tweede week van juli. “Na een jaar van aftasten zag je bij die vergadering hoe over en weer begrip kwam voor elkaars intenties”, vertelt BBU-directeur Erik van Toor. “Er is meer vertrouwen over en weer.” CBRB en BBU kwamen overeen wat de marsroute zou worden naar BLN, Binnenvaart Logistiek Nederland. Vrijwel onmiddellijk maakte KS bekend dat de nau tisch-technische organisatie als geheel zal toetreden tot de nieuwe organisatie. De drie directeuren van de organisaties hebben opdracht een bouwcommissie voor te bereiden, die de praktische invulling (contributies, personeel, etc.) moet voorbereiden. “Uiteraard hebben de besturen en de leden van de organisaties het laatste woord”, aldus Van Toor. Vooralsnog blijven de drie organisaties zelfstandig bestaan. Er komt wel een overkoepelend (9-koppig) bestuur. De uitvoeringsorganisaties BVB, BTB, EICB en OCB worden geïntegreerd in BLN. Voor organigram van nieuw BLN zie www.binnenvaartkrant.nl. Politiek geen oog voor Blue Road I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Waar de SP zich nog steeds onderscheidt als pleitbezorger van de binnenvaart, blijven partijen die in het politieke spectrum dichtbij de partij van Emile Roemer staan, vervoer over water nauwelijks belangrijk te vinden. Het is zoeken naar de binnenvaart in alle verkiezingsprogramma’s. Meestal is een opmerking over de binnenvaart gekoppeld aan het spoor en wordt aanbevolen dat de binnenvaart vooral schoner moet worden. Behalve de SP wijdt alleen ChristenUnie een paragraaf aan de binnenvaart. Geen enkele partij lijkt de Blue Road te kennen. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 12 september. De verkiezingscampagnes lijken vanwege het zomerreces nog niet echt losgebarsten, maar uit de programma’s is wel op te maken dat goederenvervoer en dan met name dat over water niet echt een in het oog springend thema zal zijn bij de verkiezingen. Groen Links en D66 zijn bijna niet te benaderen als het om binnenvaart gaat, schrijft Erik van Toor van BBU in Binnenvaart Magazine. Robert Tieman, directeur van het CBRB, treft geen oplossingen aan voor knelpunten in mobiliteit en logistiek. “Het aantal keren dat direct aan de binnenvaart wordt gerefereerd of dat de binnenvaart wordt genoemd, valt mij wat tegen, mede gelet op de sectorbrede input die geleverd is aan de diverse partijen.” De CBRB-directeur analyseerde de verkiezingsprogramma’s. De PvdA noemt ‘goede weg-, spooren waterverbindingen’ cruciaal. Bij het CDA speelt de binnenvaart expliciet een rol. “Deze groene wijze van vervoer ontlast onze wegen.” De binnenvaart stimuleren kan volgens het CDA door het bevorderen van schonere motoren, het openhouden van (kleine) vaarwegen en aandacht voor ligplaatsvoorzieningen. De PVV vertaalt het eigen ‘anti-Europa beleid’ in het niet willen doorvoeren van het EU-Witboek Transport. Lees verder op pagina 3 >> Service en reparatie als vaste koers! Bel: 0183-501811 www.dewaalbv.nl E N G I N E S E R V I C E info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831 CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM SCHEEPSBOUW SPECIALIST TURN-KEY AFBOUW REPARATIE HERMOTORISEREN PIPING T 010 - 294 0800 Officieel dealer van: Servicestation Brons, Bolnes en Stork +31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU

Binnenvaartkrant