Views
2 years ago

2012-15

 • Text
 • Nieuwe
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Onze
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Marine

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 17 juli 2012 www.kika.nl Giro 8118 Voor alle sloop- en saneringsschepen Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel T: +31 (0)78 - 673 60 55 www.sloperij-nederland.nl DA-CAPO SPECIALIST IN SCHEEPSTIMMERWERK Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • www.da-capobv.nl • info@da-capobv.nl FEMM SCHEEPSUITRUSTING LOOP EENS BINNEN U bent van harte welkom! Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen Tel. +32(0)3-2251444 Tel. +32(0)3-2906644 Fax +32(0)3-2906646 Mobiel +32(0)4-78656736 Internet www.femm.be www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl • CCR fase 2 motoren • Revisie motoren • Ruil motoren • Onderdelen Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56 Prijzen CCR 2 motoren (meer types op aanvraag): Basis DAF KMD WS 315.2 315 PK / 242 kW € 15.800,- KMD WS 400.2 400 PK / 295 kW € 16.800,- KMD XF 450.2 450 PK / 335 kW € 20.300,- KMD XF 510.2 510 PK / 375 kW € 21.300,- Basis SCANIA KMD S14 450.2 450 PK / 335 kW € 20.700,- Basis MERCEDES Mercedes V12 702 PK / 525 kW prijs op aanvraag Revisie en levering onderdelen van: DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-, Mercedes-, MTU- en Volvo motoren. Koning Technisch Bedrijf B.V. Eekhorstweg 20 T. +31 522 461 435 7942 KC Meppel F. +31 522 462 060 www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn

De Binnenvaartkrant 23 17 juli 2012 Blue Road op de koffie bij… …Edwin Poppelier In Voortouw belichten we elke editie een licentiehouder van het Blue Road-beeldmerk. Deze keer is dat Edwin Poppelier. Hij is eigenaar van en schipper op de Arese. Dat 135 meter lange motorschip kwam in 2009 in de vaart. Sinds wanneer sponsort u het BVB? En waarom? “Al vlak nadat ik voor mezelf was begonnen in 2003. Reclame is altijd goed. Voor een bedrijf maar ook voor een bedrijfstak. In de binnenvaart gebeurt het nog te weinig. Als je ziet wat een gemiddeld bedrijf aan marketing en reclame besteedt ten opzichte van ons…Het is goed dat het BVB er is. Iedereen zou de promotie moeten steunen.” Wat vindt u als licentiehouder van ‘the Blue Road’? “Het is goed dat er een herkenbaar logo is waarmee de binnenvaart zich kan profileren. Goed ook dat het een kreet is die ook over de grens werkt. Net als wij varen veel schippers internationaal. Wij zijn nu onderweg naar de Donau; ook in Oostenrijk snappen ze ‘the Blue Road’.” Hoe gebruikt u het logo van ‘the Blue Road’? “Het staat op ons briefpapier. We hebben ook zo’n denneboomsticker van het BVB met het Blue road-logo erop. Die moeten we nog opplakken, maar dat kan pas als het droog weer is.” Edwin Poppelier. (foto privébezit) Verkoopt de binnenvaart zichzelf goed? “Te weinig dus, als je het mij vraagt. Op tv zie je veel vaker weg en spoor als het over transport gaat. Kijk maar naar het programma RTL Transportwereld op RTL7. De serie Wereld van de Binnenvaart die begin dit jaar op tv was, was een goed initiatief. Dat zou een vervolg moeten krijgen. Je moet de boodschap immers blijven herhalen en vervoer over water onder de aandacht van het publiek blijven brengen. McDonalds maakt ook nog steeds volop reclame, ook al is dat voor hun naamsbekendheid al lang niet meer nodig.” Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Nieuwe ronde Marco Polo-subsidieaanvragen De Europese Commissie heeft op 28 juni de 2012-uitvraag, voor projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie binnen het Marco Poloprogramma, uitgedaan. Dit programma is erop gericht om projecten die bijdragen aan CO 2 - reductie door grensoverschrijdend wegvervoer te reduceren in hun startfase financieel te ondersteunen. Dit kunnen projecten zijn die zijn gericht op een modal shift naar de binnenvaart of rail. Daarnaast kunnen ook projecten die gericht zijn op een beperking van het aantal vrachtwagenkilometers door slimme innovaties in aanmerking komen voor subsidies. Heeft u als ondernemer een idee op de plank waarmee een modal shift van de weg naar het water wordt i Wat van Nationaal Platform LNG van start gegenereerd, dan zou een Marco Polo-subsidie voor uw bedrijf interessant kunnen zijn. Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U moet aan kunnen tonen dat er daadwerkelijk lading van de weg naar het water gaat. Daarnaast moet de ladingstroom internationaal zijn en is er een ondergrens aan het totaal aantal tonkilometers dat naar de binnenvaart verplaatst wordt. Het opstellen van de aanvraag en de administratieve afhandeling vergen veel tijd en de meeste bedrijven kiezen er voor om dit aan specialisten uit te besteden. Mocht u een project hebben dat aan de bovenstaande eisen voldoet, dan kan de Marco Polo-subsidie een interessante mogelijkheid zijn Columbus doet het EICB? De Green Deal LNG, waarover deze krant eerder publiceerde, krijgt nu ook echt handen en voeten. Op 5 juli presenteerde een groep bedrijven en organisaties plannen voor de introductie van het vloeibaar aardgas als schone transportbrandstof in Nederland. Vloeibaar gas kan een bijdrage leveren aan het schoner maken van de transportsector, door vermindering van de uitstoot van NOx, SOx, fijn stof en broeikasgassen. Tijdens de bijeenkomst werd het Nationaal Platform LNG opgericht. Het Platform heeft een ’50-50-500-doelstelling’: ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG in 2015. Initiatiefnemers van het platform zijn de twee regio’s verenigd in Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie in de Rotterdamse haven). Daarnaast is LNG TR&D betrokken. Dit samenwerkingsverband tussen 3TU, VSL en TNO beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas en kan zorgen dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk gebracht worden. Andere partijen kunnen zich aansluiten. Het begin van de keten is gesitueerd op de Rotterdamse Maasvlakte, bij ADVERTENTIE om het project van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld een aanpassing aan het schip om nieuwe lading te kunnen vervoeren kan deels vergoed worden. Op 21 september 2012 sluit de aanvraagperiode en moet het plan ingediend zijn. Wilt u meer weten over het Marco Polo-programma en of uw project in aanmerking zou kunnen komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met het EICB: (010) 798 98 30 of info@eicb.nl. Het EICB helpt binnenvaartondernemers met het realiseren van innovaties en het zoeken naar mogelijke subsidiebronnen. de Gate Terminal waar LNG over zee naar Nederland wordt aangevoerd. Aandeelhouders Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankauto’s. Deze brengen de LNG naar tankstations en naar bunkerstations. Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 13: W. Neleman - Plaatsnaam: Rotterdam - Oplossing: Heb geloof in je eigen kwaliteiten HORIZONTAAL 1. kleurrijk; 7. zeer moeilijke keuze; 12. tweetal muzikanten; 13. landstreek (gewest); 14. Spaanse uitroep; 15. soort onderwijs (afk.); 17. ambtsgewaad (toga); 19. homo sapiëns; 21. lengtemaat (afk.); 22. bijnaam van Eisenhower; 24. menist (doopsgezinde); 27. deel van schoen; 28. bekend kinderspeelgoed; 30. jongensnaam; 31. stuk bouwland; 32. kroeg; 33. vreemd (raar); 35. Fins telecommunicatiebedrijf; 37. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 38. kippenproduct (mv.) 41. Transport en Logistiek Nederland (afk.); 42. halve gek (doldwaze); 44. boom aan een kraan of een graafmachine; 46. herkauwend zoogdier; 47. Engelse titel; 48. mopperaar; 49. ingeving (plan); 50. lichaamsdeel; 52. land in Azië; 54. weefsel of soort stof; 56. buidel; 58. wereldzee; 61. Europeaan; 62. pommes frites; 64. loot (stek); 65. gemalen graan; 67. spoedig; 68. buiten zichzelf van woede; 70. deel van gebit; 72. doorschijnend (fragiel); 73. verhuizen naar een ander land; 76. onderste deel van een gevel; 77. de oudere (Lat. afk.); 78. zintuig; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. biljartstok; 83. land in Azië; 84. flesafsluiting; 86. het (ziekelijk) verlangen naar de geboortegrond, naar huis; 87. aan de andere kant van de zee (vroeger voor Indië). VERTICAAL 1. bloedverwanten (gezin); 2. en dergelijke (afk.); 3. deel van dag; 4. zuivelproduct; 5. houtsoort; 6. eskimohut; 7. vrouwelijke dominee; 8. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 9. meisjesnaam; 10. mobiele eenheid (afk.); 11. plaats in Noord-Brabant; 16. voor de bakker (in orde); 18. gong; 20. eikenschors; 21. hulzen van gedorste korenaren; 23. landbouwwerktuig; 25. boomvrucht; 26. Duitse ontkenning; 27. grote roofvis; 29. algemeen sterk zintuiglijk bewustzijn (tastzin); 32. vasteland; 34. steen; 36. natuurlijke weersgesteldheid; 37. plaaggeest; 39. eiland in de Middellandse Zee; 40. telwoord; 42. ondergrondse spoorweg; 43. voetbalstadion van Ajax; 45. karaat (afk.); 46. hallo; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. tennisterm; 54. lachwekkend; 55. plaats in Gelderland; 56. getand gereedschap; 57. aanlegplaats voor schepen; 59. Indische dakbedekking van palmbladeren; 60. naaktloperij; 62. kleine prik; 63. plaats in Italië; 66. roem (aanzien); 67. Dance Music Union (afk.); 69. rivier in Nederland; 71. nietsnut (zero); 73. tijdperk; 74. vlinderlarve; 75. ongaarne; 78. vertragingstoestel; 80. gevangenis; 82. kunstmatige inseminatie (afk.); 85. personeelszaken (afk.). Stuur uw oplossing van krant 15 opsturen voor 25 juli 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

Binnenvaartkrant