Views
2 years ago

2012-15

 • Text
 • Nieuwe
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Onze
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Marine

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 17 juli 2012 Samenwerken is credo voor noordelijke havens DOOR JAN JOHAN TEN HAVE In het kader van achterlandlogistiek is dé vraag van de toekomst hoe we goederen in zo dik mogelijke stromen zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker krijgen. Samenwerking is daarbij het devies. “Want”, zo zei voorzitter Marijke van Haaren van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) tijdens de oprichtingsvergadering van de IJsselmeeralliantie, “als je goede afspraken hebt, pikt iedereen een graantje mee.” De IJsselmeeralliantie is het gezicht en de stem van de noordelijke havens, collectieve belangenbehartiger en gesprekspartner. De alliantie heeft als doel strategische kennis voor de ontwikkeling van achterlandhavens uit te wisselen met de grote zeehavens. Collectief In opdracht van Provincie Fryslân bereidde Gert Schouwstra van AA Planadvies de oprichting ervan voor. Toen het zover was, werd de brancheorganisatie van noordelijke havens overgedragen aan de NVB. Van Haaren benadrukte het belang van samenwerken en communiceren: “Wij organiseren en faciliteren de IJsselmeeralliantie, maar hebben daarbij wel input nodig. Het gaat niet vanzelf. Wil deze regio sterker worden in het goederenvervoer, dan moet je beter onderling afstemmen en elkaar wat gunnen.” “De uitdaging voor de IJsselmeeralliantie is om te komen met een gezamenlijke visie en collectieve uitvoeringsagenda. Samenwerken is het credo, ontwikkel een gezamenlijke strategie en kom daarmee gezamenlijk naar buiten. Er kan veel meer gebeuren als je goed samenwerkt.” Inmiddels hebben 28 noordelijke partijen aangegeven samenwerking in de IJsselmeeralliantie te zien zitten. Het betreft onder meer de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, diverse gemeenten, Groningen Seaport, de Eemshaven, Harlingen Seaport en Zuiderzeehaven Beheer. Achterland Volgens de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes bewijst de grote belangstelling voor dit initiatief dat havenbedrijven beseffen dat zij elkaar in de toekomst nodig hebben. “De tijd is voorbij dat elke haven stand alone functioneert en zich niet druk hoeft te maken over wat er elders gebeurt. Juist nu het economisch wat minder gaat, moeten we ons voorbereiden op de toekomst.” De IJsselmeeralliantie behartigt belangen van het achterland van de havens van Amsterdam en Rotterdam. Vertegenwoordigers van beide havens leverden een uitvoerige bijdrage aan de oprichtingsbijeenkomst. Lees verder op pagina 13 >> als de afwerking telt Wij wensen het hybrid survey vessel Geo Focus een behouden vaart. Smits Neuchâtel Marine Department BV Postbus 8294, 3503 RG Utrecht Groenewoudsedijk 10 3532 BG Utrecht Tel. 030-284 07 40 Fax. 030-296 53 28 Email : info@smitsneuchatel.nl Site : www.smitsneuchatel.nl BVK 999 Rijkswaterstaat lanceert nieuwe site met vaarweginformatie Op de site www.vaarweginformatie.nl bundelt Rijkswaterstaat voortaan alle actuele informatie over vaarwegen. Op de site zijn scheepvaartberichten, bedieningstijden en afmetingen van bruggen en sluizen, waterstanden, afvoeren en doorvaarthoogten, seizoensinformatie zoals ijskaarten en zwemwaterberichten en elektronische vaarkaarten te vinden. De site vervangt www.infocentrumbinnenwateren.nl en www.risserver.nl. De website is opgezet als samenwerkingsplatform van meerdere vaarwegbeheerders. Dat betekent dat er op de website informatie beschikbaar is die niet alleen van Rijkswaterstaat afkomstig is. Zoals de Berichten aan de scheepvaart en de VIN-database met onder meer de bedieningstijden van bruggen en sluizen. Varen doe je samen Ook Varen doe je samen! heeft voor de campagne van 2012 (die als motto heeft: ‘Veilig in elkaars Vaarwater’) een vernieuwde website: www.varendoejesamen.nl. Daarnaast is er een app, die vooral gericht is op de pleziervaart. Er zijn verder handige extra’s om veilig vaarweggebruik te stimuleren. Bijvoorbeeld een meldfunctie voor onveilige locaties, een quiz over veilig varen en een checklist die helpt om veilig te handelen in lastige situaties. De app is geschikt voor iPhone en iPad; de Android-versie volgt later deze zomer. Wij feliciteren Geo Tender IV BV van harte met het hybrid survey vessel Geo Focus. e e n b e h o u d e n v a a r t !

De Binnenvaartkrant 13 17 juli 2012 Veel animo voor IJsselmeeralliantie >> Vervolg van pagina 12 Gert-Jan Nieuwenhuizen van Haven Amsterdam schetste de essentie van de IJsselmeeralliantie: “Hoe krijgen we in zo dik mogelijke stromen de goederen zo dicht mogelijk bij de consument?” Deze problematiek vraagt om nieuwe logistieke concepten, zoals dat van de extended gate, waarbij containers in een dikke stroom van Rotterdam naar (bijvoorbeeld) Amsterdam worden verplaatst en ze vanaf de hoofdstad fijnmaziger worden verdeeld. Regiogedachte Nieuwenhuizen benadrukte de veranderende rol van Haven Amsterdam daarbij: “Je ziet een verschuiving van reactief naar proactief. Wij ontwikkelen actief strategieën over hoe de binnenvaart te ontwikkelen zodat die complementair onze zeehavens versterkt.” Ook kosten spelen volgens hem een belangrijke rol: “We moeten met elkaar zoeken naar mogelijkheden om de kosten per 20- voetscontainer verder te verlagen.” Hij adviseerde de IJsselmeer alliantie om in eerste instantie de ladingstromen per noordelijke regio in kaart te brengen. Vervolgens moet er volgens hem onderzoek plaatsvinden naar mogelijkheden van ladingbundeling, gevolgd door ontwikkeling en implementatie van nieuwe logistieke concepten. ”Om onze ambities te verwezenlijken moeten we van havengedachte naar regiogedachte”, zei Arwen Korteweg, projectleider logistics bij Havenbedrijf Rotterdam. De ambities waarop hij doelde zijn groei van overslagvolume, schoner en efficiënter transport en een netwerk van havens en achterlandverbindingen. Hij pleitte voor versterking van het netwerk van havens en knooppunten en verbetering van de havenorganisatie. “Om de beoogde groei Gedeputeerde Sietske Poepjes (links) en NVB-voorzitter Marijke van Haaren ondertekenen de overdrachtpapieren. (foto Jan Johan ten Have) te realiseren is groeiend gebruik van zowel binnenvaart als spoor noodzakelijk.” In de Havenvisie 2030 ontwikkelt Rotterdam zich verder tot een global hub, een toonaangevend Europees knooppunt voor goederenstromen en koploper in duurzame en efficiënte ketens. Een cruciale succesfactor daarbij is dat het haven- en industriecomplex voor alle achterlandmodaliteiten – binnenvaart is goed voor bijna de helft van de modal shift – snel, betrouwbaar en robuust bereikbaar moet zijn. Hotspots Korteweg benadrukte dat er in dit kader voor Noord-Nederland nog een wereld te winnen is op logistiek gebied, aangezien het landsdeel een zeer marginale rol in de Nederlandse logistiek speelt. Zo is er in de top-10 van hotspots op de logistieke kaart van Nederland geen enkel logistiek knooppunt uit het noorden te vinden. Ook is Noord-Nederland niet terug te vinden in het internationale Kernnet Logistiek. “Slechts 10 tot 15 procent van de goederenstroom vanuit Rotterdam gaat via Noord-Nederland. Daarom moet de focus van Noord- Nederland zeker niet alleen op deze twee zeehavens liggen. Kijk vooral ook naar bestaand bedrijfsleven in eigen regio en welke kansen er voor die bedrijven liggen.” Van Wijk Stuurhuizen levert nieuw stuurhuis voor Duplus Het was een wonder dat het 25 februari alleen bij materiële schade bleef toen een van de Kruispoortbruggen in Brugge opeens weer naar beneden kwam toen het ms Duplus er doorheen voer. Jaring en Ria Ruijtenberg en hun kinderen Erik en Willeke konden net op tijd het stuurhuis verlaten, dat door de klap totaal vernietigd werd. De brug lijkt spontaan dichtgegaan te zijn – de brugwachtster vertelde de schipper meteen na het ongeluk dat zij de knop niet had ingedrukt – maar over hoe dat kon gebeuren bestaat geen duidelijkheid. Zolang de aansprakelijkheid niet erkend is, is er nog juridisch getouwtrek en kan de familie Ruijtenberg het gebeurde nog niet helemaal afsluiten. Maar deze maand kreeg de Duplus zijn nieuwe stuurhuis en daarmee herinnert optisch niets meer aan de hachelijke momenten van die 25e februari. Na de aanvaring werd het 85 meter lange schip voorzien van een noodstuurhut. Voor het nieuwe stuurhuis (foto’s Van Wijk Stuurhuizen) schreef de verzekeraar een tender uit, waarna de keuze op Van Wijk Stuurhuizen uit Werkendam viel. “De prijs en het vertrouwen in ons gaven de doorslag”, aldus bedrijfsleider Henri Raams. “De familie Ruijtenberg is vooraf ook nog in onze werkplaats komen kijken om te zien hoe we hier werken.” “We wilden weten hoe ze het zouden maken, wat we konden verwachten”, bevestigt Jaring Ruijtenberg. Half juni arriveerde de Duplus in Werkendam. Van Wijk Stuurhuizen had het nodige voorwerk al gedaan, zodat de beloofde drie weken ligtijd toereikend waren. Maandag 9 juli was de klus geklaard, een dag later vertrok de Duplus naar thuishaven Tholen. Het stuurhuis is 5 meter breed en 2,60 meter lang, heeft een aluminium bovenbouw met lichtbeugel erop. “Het is compleet nieuw. Toen we de noodstuurhut eraf hadden gehaald, hebben we de stalen onderkuip tot op het ijzer kaal gemaakt. Vervolgens zijn we gaan opbouwen”, aldus Henri Raams. Hij heeft prettig samengewerkt met de familie Ruijtenberg: “Aardige mensen, die precies wisten wat ze wilden.” Het timmerwerk is verzorgd door Steeha (van der Steenhoven & den Haan) uit Werkendam. Oechies Elektrotechiek uit Rotterdam deed de elektra. “We hebben weer een prachtig stuurhuis”, zegt Jaring Ruijtenberg. “We hadden al een heel mooi stuurhuis.” Het opvallendste verschil is dat het aluminium van het vorige een bronzen kleur had; het nieuwe heeft de gangbare zilvergrijze kleur. Over alle drie de bedrijven is Ruijtenberg goed te spreken. “Ze werken daar correct en lopen niet met hamers te gooien en stoten niet overal tegenaan. We hebben alles mooi in de verf en dan is het wel fijn als de mannen voorzichtig doen.” stuurhuizen roefdeuren Wij verzorgden de complete betimmering van het nieuwe stuurhuis voor ms Duplus en wensen de familie Ruijtenberg veel succes en een behouden vaart. Andre den Haan & Johan van der Steenhoven Sijlweg 8 b 4251 NS Werkendam tel: 0183 50 56 74 gsm: 06 46724213 of 06 46724212 www.steeha.nl Betimmeringen, renovatie & onderhoud www.vanwijkstuurhuizen.nl t trappen Beatrixhaven 3b 4251 NK Werkendam T. 0183-502184 F. 0183-501178 uWij leverden het nieuwe stuurhuis voor het ms Duplus en wensen de familie Ruijtenberg veel succes! Aluminium Roestvaststaal

Binnenvaartkrant