Views
4 years ago

2012-14

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Meter
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Marine
 • Onze

De Binnenvaartkrant 34 3

De Binnenvaartkrant 34 3 juli 2012 Blue Road op de koffie bij… …Pieter Eikelenboom Pieter Eikelenboom. Hij is samen met Laurens Minderhoud eigenaar van Duplo Shipping. (foto privébezit) In Voortouw belichten we elke editie een licentiehouder van het Blue Road-beeldmerk. Deze keer is dat Pieter Eikelenboom. Hij is samen met compagnon Laurens Minderhoud eigenaar van Duplo Shipping. Ze richtten het bedrijf uit Schipluiden in 2007 op en beschikken nu over twee schepen: ms Presto en ms Prisa. Beide 110 meter-schepen varen met containers. Al sinds de start van Duplo Shipping sponsoren jullie het BVB. Waarom? Omdat het voor heel de branche goed is als de binnenvaart wordt gepromoot. Je kunt dat niet in je eentje. Dat zie je ook bij vervoersstromen die traditioneel over de weg gaan. Die zitten vaak zó vastgebakken. Als individuele vervoerder krijg je dat maar heel moeilijk los. Vandaar dat ik blij ben met het Maatwerk Team: dat stapt op verladers af en laat zien hoe de logistiek beter en vaak goedkoper kan als vervoer over water wordt ingezet. Wat vind je als licentiehouder van ‘the Blue Road’? Het is goed om als eenheid naar buiten toe te treden: met één naam en één logo. Door ‘the Blue Road’ laten we met z’n allen zien waar we voor staan. Gebruiken jullie het logo van ‘the Blue Road’ ook zelf? We hebben de vlag in top op onze beide schepen. Het logo staat ook op de facturen. We willen het op nog meer manieren gebruiken. Het moet bijvoorbeeld ook nog op onze website (www.duploshipping.nl) komen. Maar we varen volop en doen ook verder bijna alles zelf. Dan blijft er weinig tijd over voor het aanpassen van de site. Hoe staat het nu met het imago van de binnenvaart? Ik denk dat het de goede kant op gaat. De binnenvaart is een betrouwbare vervoerder en dat kan niet vaak genoeg uitgedragen worden. De laatste jaren krijgt de branche steeds meer de aandacht die ze verdient. In de media en in de politiek. Dat is belangrijk en positief. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl voortouw Nieuws van het BvB Kennisopbouw goederen vervoer over water “Om in de toekomst de groeiende hoeveelheid goederen betrouwbaar, vlot en duurzaam te kunnen vervoeren, is het nodig dat de binnenvaart een groter aandeel in het vervoerssysteem gaat innemen.” In de binnenvaart is het bovenstaande vanzelfsprekend. Als de verwachting uitkomt dat het containervervoer gaat groeien, mede door de aanleg van Maasvlakte 2, en intussen de wegen dichtslibben, is het optimaal benutten van ‘the Blue Road’ essentieel. Hiervoor is het belangrijk dat niet alleen de binnenvaart de meerwaarde van vervoer over water kent, maar ook de andere partijen in de logistieke keten zoals verladers en logistiek dienstverleners. Om deze reden voeren marktpartijen binnen het i Wat Hoewel het weer de naam geweld aandeed, was het Zomerfeest op Internaat De Singel geslaagd. De jaarlijkse familiedag op 15 juni was van het Voorplein verplaatst naar de gymzaal. Aansluitend op de jaarvergadering waren er allemaal spelletjes, waaraan niet alleen de kinderen maar ook de ouders en de groepsleiding meededen. Zoals kruiwagen rijden en spijkerbroek hangen. Na de barbecue waren er ’s avonds optredens in De Singel’s Got Talent. Vervolgens werd er volop gedanst. Ook directeur Ingrid de Gruijter deed enthousiast mee bij het spijkerbroek hangen. >> van programma ‘Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen’ (IDVV) onderzoek uit. Verschillende marktpartijen werken aan de onderzoeksvraag hoe de binnenvaart aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de diverse schakels in de logistieke keten. Columbus doet het EICB? Geslaagd Zomerfeest bij De Singel Waarom een onderzoek? Om de kansen te grijpen van de verwachte groei in containervervoer zullen er antwoorden gevonden moeten worden op belangrijke vragen, zoals hoe de infrastructuur beter benut kan worden, hoe er een verbeterde afstemming in de keten kan komen, hoe de binnenvaart haar duurzame status kan behouden en hoe innovaties doorgevoerd kunnen worden. Anders gezegd: wat is er nodig om de binnenvaart haar rol optimaal te laten benutten? Alleen door antwoorden op deze vragen te vinden, kan de binnenvaart een goed alternatief (blijven) bieden. Dit onderzoekstraject biedt de mogelijkheid om deze vragen te beantwoorden en oplossingen te vinden. Door de markt gedragen Het eindproduct van het onderzoeksprogramma is een gedragen plan voor overheid en markt, met de stappen voor 2014-2020 die nodig zijn om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Belangrijk hierbij is wel dat het uiteindelijke resultaat niet alleen een plan vóór, maar ook een plan vàn de markt is. Mede om die reden is het EICB betrokken bij dit onderzoek, net zoals de zusterorganisaties Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) en enkele ondernemers uit de binnenvaart. Het is belangrijk dat de binnenvaartsector zich verder bij dit onderzoek aansluit. Voor de ondernemer biedt IDVV de mogelijkheid om kansen te benutten en maatregelen in de praktijk te toetsen. Dit geeft inzicht in het effect van maatregelen op de eigen rol en prestaties in de keten. Het EICB zal u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van het IDVV-programma. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat: http://www.rijkswaterstaat. nl/kenniscentrum/verkeersmanagement/idvv/spoor_3/ Het EICB geeft ook informatie: (010) 798 98 30 of info@eicb.nl. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 13: M. Aerts - Plaatsnaam: Sint Jansteen - Oplossing: Ideeën voor betere binnenvaart plan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 2 74 83 19 49 64 46 1 66 3 38 75 7 82 26 72 22 35 48 56 60 50 27 83 62 12 43 79 32 87 HORIZONTAAL 1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roofdier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engelsman; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buideldier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemellichaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging (afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlijke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond (aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schilder; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. vergrootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstrument; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61. meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cirkelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rinoceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds automerk; 79. InterKerkelijk Omroep Nederland (afk.); 81. vogel; 82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvogel; 87. onaangenaam mens (nurk). VERTICAAL 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer (afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6. koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16. voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang; 23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inkomende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest; 39. badplaats in Florida; 40. deel van schip; 42. leesteken; 43. literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap; 55. soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. autoped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul; 73. Indonesisch rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85. Japans bordspel. Stuur uw oplossing van krant 14 opsturen voor 11 juli 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

De Binnenvaartkrant 35 3 juli 2012 Arie Prins: Rijn en Waal Expertise Door Hans Heiligers Meer dan eens hoor je van mensen in je netwerk die op creatieve wijze een andere richting hebben ingeslagen binnen het pad van hun carrière. Vaak geschiedt dat gepland, soms ook onverwacht. Vandaag het verhaal dat we optekenden aan de voet van de Waaldijk in de tuin van Arie Prins in Herwijnen. Tot vorig jaar was hij werkzaam als expert bij Inspectie Verkeer en Waterstaat... Arie Prins is geboren langs de Waal en groeide daar op met veel geknutsel aan motoren. Op school koos hij maximaal haalbare pakketten met veel techniek. Veel interessante vakken en veel antwoorden op vragen die hij al zo lang had. Geen wonder dat Prins glansrijk slaagde voor zijn opleiding scheepswerktuigkunde aan de Hogere Zeevaartschool. Ondanks zeevaartpapieren als machinist trad Prins in dienst bij de gemeente Rotterdam, waar hij verantwoordelijk werd voor grote machinekamers waarbinnen cv, airco en koeling staan opgesteld in gebouwen als Ahoy en de Schouwburg. Na heel veel ervaring werd het maritieme pad ingeslagen: Arie ging werken voor Woodward Governor in Hoofddorp en verwisselde zijn werkplek van Rotterdam voor de rest van de wereld. Op zijn visitekaartje stond achter zijn naam de toevoeging commision engineer/ service engineer. Dat betekent dat Prins alles weet van het in bedrijfstellen en servicen van stoom- en gasturbines voor elekriciteitscentrales, warmtekrachtstations, (dual fuel) scheepsdieselmotoren, gasmotoren, inclusief de daaraan verbonden snelheids- en vermogensregelingen. Hij verzorgde ook de opleiding van operators die op raffinaderijen en chemische plants met stoomturbines werken. In zijn volgende 24/7-job betrad Arie nog steviger het maritieme pad. Hij bedacht en tekende machinekamerautomatisering en motorbediening vanaf de brug. In het technisch vakblad las hij over een vacature van expert/inspecteur elektrotechnische installaties aan boord van binnenvaartschepen bij DGSM, het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken. Prins trad daar in dienst en alle kennis die hij bezat kon hij daar ruimschoots kwijt. In ruil daarvoor k r e e g h i j naast zijn salaris overzichtelijke werktijden en een ruimer sociaal leven. Keuringen Op enig moment werd bekend dat de inspectie zou worden geprivatiseerd door de overdracht van de keuringen aan de particuliere markt. Veel collega’s gingen wetboeken bestuderen voor een andere job binnen de dienst. Arie Prins zag er geen heil in om opsporingsambtenaar te worden om daarmee schippers te kunnen bekeuren. Samen met collega Bob Klaver werd het plan opgepakt om een eigen bedrijf te starten onder Arie Prins bij een van de schepen die hij keurde. (foto Hans Heiligers) de naam Rijn en Waal Expertise B. V. Het netwerk kwam goed van pas; binnen de kortste keren werden de eerste keuringen verricht. Arie noemt daarbij de namen van duwboot Jannick, Veerhaven III en het op 450 personen ingerichte dagpassagiersschip Maria Sibylla Merian. Na deze opdrachten is de collega elders in loondienst getreden en vindt Prins zelfstandig zijn weg onder de naam Rijn en Waal Expertise. Hij doet inspecties aan boord, keurt tekeningen van elektrische installaties en stuurinrichtingen en adviseert op het gebied van explosiebescherming van elektrisch materiaal. Rijn en Waal Expertise is aangesloten bij het NBKB, het Nederlands Bureau voor Keuringen van Binnenvaartschepen. Daarnaast accepteert Prins voor keurende collegaexperts afgeleide en gespecialiseerde opdrachten, vooral op het gebied van elektriciteit. Verder is hij voor fabrikanten en leveranciers vraagbaak en adviseur op het gebied van (overgangs-)regelgeving van stuurwerken. Prins is inmiddels ook al ingeschakeld als getuigedeskundige. Meer informatie: www.rijnenwaalexpertise.nl Wandelgang-haringparty in het ARA Door Johan de Witte File op de dijk, tot aan Hotel ARA auto’s, bomvolle parkeerplaats en pendelbusje c.q. hoop en verwachting in de lucht dat ons ‘nationaal product’ het economisch tij zal keren, is aan slechts één evenement voorbehouden: de Wandelgang haringparty! Als een giertij stroomt de partyruimte vol Wandelgangers op koers naar de haringkar van J.C. Schot uit Tholen. Alle hens aan dek voor Leen Deurloo en zijn twee maten. Per kop maken ze 120 maatjes per uur hapklaar. “We rekenen dat er vandaag rond de 1500 exemplaren over de snijplank gaan. Ze hebben een prachtige kwaliteit, zijn uitzonderlijk vet met een stevige beet en juist van zilte. Om te zuigen, mijnheer!” “We zijn er in Scheveningen altijd vroeg bij om te keuren en de hand (foto Inge Lugtenberg) te leggen op een partij A-kwaliteit. Behalve de aanvoer van de twee overgebleven Scheveningse loggers komt alles uit Denemarken. Niettegenstaande loopt de haringhandel via Schevingen.” J.C. Schot ‘zwemt’ met het tij mee en verkoopt puur genieten. Met het laatste staartje vloed liepen de varende CBRB-leden na acht uur vergaderen in een ARA-businessroom van honger en dorst naar binnen. Volle bak dus, in het bijzonder voor de bar waar de kenmerkende eigenschap van scheepsvolk en landrotten die een slok ‘buiswater’ weten te waarderen, zich manifesteerde als ‘haringen in de ton’. Voor de sfeer bracht het management van Hotel ARA de partyruimte met licht en kunst aan de muur in lounge outfit. Een kingsize tvscreen hield de consumerende behoefte van haringhappers en voetballiefhebbers in evenwicht. Stilzwijgend stond de enorme Wandelgang-bel te midden van publiek. Niemand trok er aan! Zilte atmosfeer Niettemin werd het vooral weer heel gezellig omdat de wandelgansters ruim vertegenwoordigd waren. Ook bij slecht weer en zilte atmosfeer weten de dames hun mannetje te staan. De haringhappers, tabaksgebruikers en kibbelingeters werden regelmatig door een plensbuitje van het terras gejaagd, waarna de rokers weer naar buiten manoeuvreerden. Wandelgang-gastheer Ruud de Jong, die overigens begon als belboy op het ss Rotterdam en daarmee enige wereldreizen maakte, heeft de complimenten overgebracht voor de uiterst vriendelijke service van de ARA-medewerkers. Zelf vond hij deze haringparty “werelds”. Veth Propulsion kijkt met nieuwe website vooruit Door Cor Spek ‘Professioneel en ambitieus.’ Sleutelwoorden die richting gaven aan de ontwikkeling en de bouw van een volledige vernieuwde website van Veth Propulsion uit Papendrecht. Inmiddels staat deze online en het resultaat mag er zijn. Wie de site bezoekt ziet een eigentijds, gebruiksvriendelijk en interactief medium. De bezoeker klikt eenvoudig zijn weg naar zijn juiste totaaloplossing op het gebied van roerpropellers, boegschroeven, dieselmotoren en generatorsets. Ook biedt het virtuele platform meer contactmogelijkheden dan voorheen, zijn er interactieve modules voor het online aanvragen van offertes, onderdelen en manuals van producten en dergelijke. Uiteraard staan de kernactiviteiten vermeld en vertelt de knop referenties (overzichtelijk gerangschikt per branche/ per product) wat Veth Propulsion eerder leverde voor welk schip. Actuele nieuwsberichten worden aangeboden via de online nieuwsmodule en een aan te vragen nieuwsbrief. Informatief zijn de korte videoboodschappen onder de button ‘Even voorstellen.’ Samen Directeur Erik Veth: “Wij luisteren naar onze klanten. Maar dat alleen is niet genoeg. Op basis van hun behoeften in combinatie met ons vakmanschap bouwen wij samen aan innovatieve oplossingen. De website speelt hierbij een belangrijke rol. Op die manier houden wij klanten altijd en overal op te hoogte van onze oplossingen en actuele ontwikkelingen binnen ons bedrijf en de branche.” Sales manager Martin van der Jagt: “Anno 2012 zie je een verschuiving van ‘informatie’ naar ‘conversatie.’ Wij vinden het belangrijk dat bezoekers weten wat zij van ons kunnen verwachten. Uitgaande van hun specifieke wensen kijken wij vooruit en bouwen wij samen aan kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid. Vertrouwen, transparantie en overzichtelijkheid hebben daarom een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de site. Deze combinatie maakt de website uniek en is het een krachtig communicatiemiddel voor nu én in de toekomst.” Meer informatie: www.veth.net

Binnenvaartkrant