Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2012-13

 • Text
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze
 • Schip
 • Goed
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 19 juni 2012 Blue Road op de koffie… …bij Robert-Jan Zimmerman Op deze plek belichten we elke keer een licentiehouder van het Blue Road-beeldmerk. Deze editie: Robert-Jan Zimmerman, directeur-eigenaar (en CEO) van de Mercurius Group in Zwijndrecht. De Mercurius Group heeft de afgelopen decennia diverse awards ontvangen als innovator en broedkamer voor anderen om te innoveren in de binnenvaart. Aanvankelijk vooral met chemicaliëntankers en een bijzondere franchise-constructie waarmee startende ondernemers op weg worden geholpen, later talrijke innovaties in containerschepen (River Hopper, Smartbarge, kraanschip, M-Factor) en het opzienbarende meelschip. Al sinds jaar en dag sponsort Mercurius het BVB. Hoe kijkt u tegen de promotie van de binnenvaart aan? Het blijft belangrijk dat de binnenvaart ook buiten onze sector aandacht krijgt. Het BVB doet daarin veel goed werk. In de loop der jaren heeft Kees (de Vries, secretaris van het BVB – red.) een prima team om zich heen verzameld. Dat is iets dat we graag sponsoren. Robert-Jan Zimmerman. Wat vindt u als licentiehouder van ‘the Blue Road’? Leuk, modern logo. Het geeft de binnenvaart een positieve, uniforme uitstraling. En de naam ‘The Blue Road’ is natuurlijk uitstekend. Blauw is immers de kleur van water – en de kleur van Mercurius! Dat het Engels is, ontkom je niet aan. Er komen steeds meer nationaliteiten werken in de binnenvaart en voor het onderling elkaar begrijpen moet je wel naar één taal. Ik was bij de doop van het nieuwe schip van Stolt-Nielsen en daar sprak iedereen Engels – zelfs Nederlanders onder elkaar. Gebruikt u het logo van the Blue Road? Jazeker, het staat standaard onder onze e-mails en op het briefpapier. Ik heb zelfs een sticker op de auto waar het op staat samen met de kreet ‘Kies voor binnenvaart’. Ik heb die stickers ook verspreid onder medewerkers van onze werf in Servië. Hoe staat het met het imago van de binnenvaart? Ik hoop dat er beter zal worden samengewerkt in de binnenvaart. Ook tussen de organisaties is die eenheid belangrijk voor ons. Het heeft te maken met de uitstraling van de sector naar de verladers, onze klanten. Je moet geen verdeelde indruk maken. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Eemsdelta Expo zet regio op de kaart DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Bezoekers van het tijdelijke beurscomplex in de Eemshaven worden door haar persoonlijk verwelkomd. Organisator Karla Wielenga van de beurs Eemsdelta Expo heeft 13 en 14 juni alles onder controle. En als de tweede en laatste beursdag zo ongeveer halverwege is, durft ze alvast te stellen dat het een geslaagde eerste editie van de beurs is geworden. “Exacte aantallen heb ik nog niet, maar de beurs is goed bezocht. Ik hoor alleen maar tevreden geluiden van standhouders. En daarmee zijn ook wij tevreden”, vertelt de organisator namens Eemsdelta.info. De ongeveer 120 standhouders zijn verdeeld over twee met elkaar verbonden beurstenten. De business van de deelnemers is bijzonder gevarieerd. Er staan reders en schoonmaakbedrijven, overheden en reclamebureaus, accountants en onderwijsinstellingen. Hun gemene deler is de Eemshaven, de deelnemers zijn bedrijven die op of rond de Eemshaven zijn gevestigd, er veel zaken doen of erop focussen in de toekomst van hun bedrijfsvoering. Naamsbekendheid Voor Marcel van Dortmont en Nicole Auwema van Amasus Shipping – vrijwel vanaf het begin in de Eemshaven gevestigd – is deelname aan de beurs vooral een zaak van werken aan naamsbekendheid. “Je ziet hier veel nieuwe gezichten, mensen van bedrijven die zich hier willen vestigen”, zegt Van Dortmont. “Het is een geslaagde beurs, zeker als je bedenkt dat hij pas voor de eerste keer plaatsvindt.” Zijn overbuurvrouw Daniela Borsava van schoonmaakbedrijf Mardan – dat onlangs een tweede vestiging opende in de Eemshaven – bevestig de positieve geluiden: “De beurs is goed georganiseerd. Wij staan voor het eerst op een beurs. Veel bedrijven hier kennen ons nog niet, daarom vonden wij het zinvol om ons hier te laten zien.” Marcel van Dortmont en Nicole Auwema van Amasus Shipping. (foto Jan Johan ten Have). Radio Holland presenteerde diverse nieuwe producten op de beurs, zowel maritiem als landmobiel. Regionaal manager services North Ulco Hoekstra: “Deze beurs past in onze opzet om in de toekomst zichtbaarder te zijn in de regio, nog dichter bij onze klanten te staan.” Windindustrie De School of Maritime Training, Energy and Production Technology van regionaal opleidingscentrum Noorderpoort presenteerde op de beurs de nieuwe specialisatie Onshore & Offshore Windindustry, vanaf het komende schooljaar een van de specialisaties van de BOL4- opleiding Allround Operationeel Technicus. Deze opleiding gaat in schooljaar 2012-2013 van start met naar verwachting 20 à 25 leerlingen. Daarnaast biedt deze opleiding diverse trainingen voor medewerkers ADVERTENTIE in de onshore en offshore windindustrie, zoals eerste hulp, brandbestrijding op windturbines, reddingstrainingen, rotorblade-inspectie, rotorblade-reparatie en heli winch & transport. “Om ervoor te zorgen dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk, werken wij hierbij nauw samen met het bedrijfsleven in deze sector”, zegt directeur Bert-Jan Hakvoort van de School of Maritime Training, Energy and Production Technology. “Daarnaast werken we intensief samen met Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De hogeschool levert een lector Windenergie om ons op de hoogte te houden van de nieuwste technologische ontwikkelingen en in ruil daarvoor kunnen de hbostudenten uit Leeuwarden bij ons terecht voor het praktijkdeel van hun opleiding.” SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 12: Carine Wauters - Plaatsnaam: Sas van Gent - Oplossing: Jubileumviering vijfenvijftigste Nationaal Kamp HORIZONTAAL 1. door een priester gewijd water; 7. kampeerwagen; 12. voertuig op twee wielen; 13. schoonmaakgerei; 14. zangstem; 15. heilige (afk.); 17. deel van bijenkorf; 19. hoofd van een moskee; 21. regeringsreglement (afk.); 22. mannelijk dier; 24. hoogleraar; 27. mak; 28. op het genoemde of bedoelde; 30. Europa (afk.); 31. waterplant; 32. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 33. sterk ijzerhoudende grondsoort; 35. rood of wit gekleurde eetbare wortelknol; 37. lofdicht; 38. paardenkam; 41. etenbereider; 42. insect met sjirpend geluid; 44. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 46. klein ondiep stilstaand water; 47. ledemaat; 48. letterzettergereedschap; 49. lichaamsdeel; 50. kleur van de haat; 52. wreed Romeins heerser; 54. wereldtaal; 56. boerenbezit; 58. klein soort van wilde duif; 61. uitroep van benauwdheid; 62. hoofdslagader; 64. asociaal persoon (afk.); 65. meisjesnaam; 67. Europese rekeneenheid (afk.); 68. een zekere (afk.); 70. deel van voet; 72. boomsoort; 73. persoon die aangesteld is in openbare dienst; 76. rij (reeks); 77. par expresse (afk.); 78. (ver)bond; 79. middag als tijdstip (12 uur); 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. metaalsoort; 83. land in Azië; 84. roeipen; 86. schrijfgerei; 87. laag vierwielig motorwagentje voor het rijden op racebanen. VERTICAAL 1. kleine met de beer nauw verwant roofdier; 2. wereldkampioenschap (afk.); 3. bloeiwijze; 4. ladder; 5. terug naar het uitgangspunt; 6. drietenige struisvogel; 7. periode van ernstige stoornis; 8. vreemd; 9. bergweide; 10. internationaal vliegtuigkenteken India; 11. alledaags (gewoon); 16. kever; 18. vlaktemaat; 20. sporenplant; 21. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam (afk.); 23. jongensnaam; 25. langpandige herenjas; 26. modder; 27. eetlust; 29. uit China afkomstig hondenras; 32. cadet bij de marine; 34. recht stuk vaarwater; 36. familielid; 37. Scandinavische muntsoort; 39. op elkaar; 40. bekende bijbelse persoon; 42. behaagziek (ijdel); 43. kleine groep van voorname mensen; 45. troefkaart; 46. kookgerei; 51. telwoord; 53. raad voor overleg en advies (afk.); 54. been in de benedenarm; 55. plaats in Zeeland; 56. deel van het been; 57. voedsel; 59. omwenteling; 60. met een lans gewapende ruiter; 62. werk (bezigheid); 63. saprijke geurige vrucht; 66. Spaanse uitroep; 67. electric and musical industries (afk.); 69 economisch en administratief onderwijs (afk.); 71. boomsoort; 73. in het jaar (Lat.); 74. slot (afloop); 75. toespraak; 78. nachtroofvogel; 80. zandheuvel; 82. bekende Nederlandse motorrace. 85. militaire rang (afk.). Stuur uw oplossing van krant 13 opsturen voor 27 juni 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

De Binnenvaartkrant 23 19 juni 2012 Wärtsilä scoort met ‘wind door de keten’ DOOR HANS HEILIGERS Als je spreekt over het voorwaardenscheppend klimaat dat nodig is om energie van offshore windmolens economisch profijtelijk te maken dan mogen wij in ons land niet klagen. De Noordzee biedt voldoende plaats en geeft ruimschoots wind om er windmolenparken in te richten die vanaf de kust onzichtbaar zijn. In onze kusthavens beschikken we over een scala van offshore gerichte schepen die zich verdienstelijk kunnen maken bij de installatie, onderhoud en reparatie. Winning van windenergie op de Noordzee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de wens om in 2020 onze elektriciteit voor 14 procent op duurzame wijze op te wekken. Onder de naam ‘Wind door de keten’ organiseerde Wärtsilä in het karaktervolle Zalmhuis in Rotterdam een seminar met boeiende, toonaangevende sprekers uit de branche en bood het bedrijf zijn gasten uitstekende mogelijkheden voor versteviging of uitbreiding van hun netwerk. Wij belichten wat willekeurige onderwerpen die voor het voetlicht kwamen. Scheepsontwerp Windmolenparken worden op hun verwachte economische levensduur gefinancierd door institutionele beleggers. Het gaat om honderden miljoenen aan investeringen, vaak met een looptijd van zo’n twintig jaar. Om een dergelijke investering kosten/baten-gezond te houden moeten de molens continu productief en bedrijfszeker zijn. Te late oplevering of storing betekent verlies van rendement. De sprekers op het seminar gaven aan wat hun bijdrage is om die situaties te voorkomen. Ballast-Nedam offshore is leading DOOR HANS HEILIGERS Na vijftien jaar in Zaltbommel te hebben gewerkt als adjunctdirecteur bij Van Voorden Scheepsschroeven en Straalbuizen staat er sinds een klein jaar een andere naam en adres op het visitekaartje van ir. Sjouke Sipkema MBM. Hij ontwierp inmiddels ruim 5.000 scheepsschroeven. Zijn onderneming Sip Marine is gevestigd aan het adres Lipsstraat 50 in Drunen. Dat adres laat aan duidelijkheid niets te wensen over: in deze bakermat worden de hoge kwaliteit ISO 484 Sip Marine highend propellers voor alle klassen gegoten. “Maar we doen dat eveneens in Italië, het land waar design nog steeds met hoofdletters wordt geschreven”, zegt Sipkema. Volgens plan ging het bij de start aanvankelijk om schroeven voor de megajachtenbouw. Even later begrijpen we dat dit een ruim begrip is. Alleen al voor een 67 meter tellend Damen-bijlboegschip dat dienst doet als bijboot van een megajacht levert Sip Marine vier schroeven. Zoals dat hoort in de De gasten tijdens de ontvangst van het seminar aan de koffie. (foto’s Hans Heiligers) onder offshore-contractors op het gebied van funderingstechniek. In eigen huis wordt de fundering ontworpen naar gelang de verwachte levensduur, de grootte van de molen, waterdiepte en bodemgesteldheid. Installatie van de molen op de fundering geschiedt met een eigen werkschip binnen ongelofelijk strakke logistieke en constructieschema’s die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring tijdens het bouwen van windmolenparken. Voor motorenbouwer Wärtsilä is het belangrijk om te begrijpen wat de strategie is en welke ideeën ten grondslag liggen bij het ontwerp van de schepen die bij de fundering, bouw en onderhoud van windmolenparken betrokken zijn. Welke rol speelt het schip daarbinnen? Verblijft het langdurig op zee Sip Marine Propellers: made in Drunen wereld van de bouw van dit soort jachten horen we geen namen en ligplaatsen. Het zou goed kunnen dat het in de omgeving is van de Atlantische kust waar Sipkema bij de werf STX France in Saint-Nazaire contracten ondertekende voor het ontwerp van schroeven. We spreken over de werf waar de Queen Mary II werd gebouwd. Honderdste schroef Naar verwachting gaat binnen enkele maanden in Drunen de vlag uit wanneer al weer de honderdste schroef in opdracht komt. Overigens vertelt Sipkema ons dat het niet alleen bij het leveren van de scheepsschroef blijft, dat is uit de tijd. Hij demonstreert ons een aantal computersimulaties van een onderwaterschip in de vaart. Dat begint aan de hand van een 3Dtekening die in het ontwerpprogramma Sipprop wordt ingevoerd. Een supersnelle computer met wel acht processors modelleert het onderwaterschip, rekent een dag of drie en daarna wordt met veel grafische ondersteuning het volledig scala aan omstromingssnelheden in beeld gebracht. of vaart het juist veel? Met die kennis van het operationeel profiel kan Wärtsilä efficiënt op de voorstuwingscomponenten en elektrische systemen ingaan om daarmee tot een hoge graad van betrouwbaarheid en efficiency te komen die ook nog eens brandstofbesparing realiseert. Zeilen B9 Shipping uit Noord Ierland gelooft in toepassing van windenergie op vrachtschepen en toonde voorbeelden van geslaagde ontwerpen die tot stand zijn gekomen door kennisuitwisseling met de top van zeiljachtenbouwers. De schepen zijn rendabel ingezet op vaste routes en besparen 70 procent van hun kosten. De zeilen worden bediend vanaf de brug. Dat geheel aan parameters wordt als informatiebron gebruikt voor de input van het uiteindelijk schroefontwerp. “Eigenlijk doet iedereen er verstandig aan om voor montage of wijziging van de schroef eerst even bij mij binnen te stappen”, zegt Sipkema. Overigens is Sipprop maar een van de programma’s waarmee veel efficiency kan worden bereikt en ongenoegen aan boord kan worden voorkomen op het gebied van brandstofverbruik, Lloyds Register maakte de technische vertaalslag naar investeerders in deze duurzame supply chains. En voor de veiligheid werd bij deze schepen een dual fuel Wärtsilä Sjouke Sipkema (rechts) en Leo Poppelier van Sip Marine. (foto Hans Heiligers) 20DF geplaatst die voor 90 procent op aardgas loopt en non-stop kan overschakelen op gasolie. Meteo Consult, dat we ‘van thuis’ kennen, gaf tijdens het seminar een professionele business-to-businesspresentatie. De onderneming maakt deel uit van de Meteo Group, Europa’s grootste onafhankelijke, private weerbedrijf. Het verleent gespecialiseerde diensten die afgenomen worden door diverse branches die veel belang hebben bij goede voorspellingen waardoor zij kosten kunnen voorkomen of beperken. We noemen wat willekeurige branches: de bouw, transport, energie en ook het thema van de dag: scheepvaart en offshore. Ook daar maakt Meteo Consult zich verdienstelijk met betrouwbare winden golfverwachtingen die veiligheid en efficiency bevorderen. Meteo Consult benadrukte dat weersverwachtingen voor tien tot vijftien dagen meer diepgang krijgen wanneer je via kansverwachtingen om extra informatie vraagt over de mogelijke scenario’s. Al met al een zeer geslaagde en gewaardeerde bijeenkomst van Wärtsilä met uitstekende contactmogelijkheden. trillingen en resonanties. Er wordt een ander scherm voorgezet waarop we zien hoe delen binnen de omgeving van de schroef en schroeftunnel van een leeg binnenvaartschip met rode golvende streepjes worden gemarkeerd. Dat duidt op loslating van het water: die turbulenties in de schroef komen in het getoonde voorbeeld van verkeerd geplaatste uithouders. Het wordt zelfs al veroorzaakt door een verkeerd gekozen plaats van de onderwateruitlaat die een eindje verderop een betere plaats zou hebben omdat daar de golf uitkomt. Straalbuis Dat alles wordt met dit opvolgend programma volledig zichtbaar en biedt geweldige mogelijkheden voor een 1:1-ontwerp waarmee de exacte balans kan worden gevonden voor alles wat zich onder het schip met de schroef, de straalbuis en schroeftunnel afspeelt. “De analyse wordt met inbegrip van de aanpassing voor het cavitatiegedrag van de schroef omgezet in een 3Dtekening waarmee de werf aan de gang gaat, zo doordacht is het”, zegt Sjouke Sipkema. Hij leverde ook het ontwerp voor een High Speed-straalbuis met een snelheid tot 10 knopen met weinig weerstand. Voor slepers en werkschepen bedacht hij de High Thruststraalbuis en voor de boomkorvisserij de High Catch-straalbuis voor optimale stuwkracht bij vissnelheden tot 6 knopen. Ondertussen is Sip Marine al weer bezig met de volgende stap: het ontwerp van een straalbuis zonder tunnel.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant