Views
6 years ago

2012-13

 • Text
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze
 • Schip
 • Goed
 • Rotterdam

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl AGGREGATEN Fusie is een brug te ver voor Koninklijke Schuttevaer Soepele vervanging Rijkswaterstaat vervangt de vaste boogbrug van de Schellingwouderbrug over het Buiten IJ. Nadat het slechte weer tot vertraging leidde bij het verwijderen van de oude brug, “50 schepen op LNG in 2015” In 2015 moet LNG geheel geaccepteerd zijn als transportbrandstof en breed beschikbaar voor de scheepvaart en het zware wegtransport. Dat is onderdeel van de ‘Green Deal LNG Rijn en Wadden’, die Deltalinqs, Stichting LNG TR&D en Energy Valley donderdag 14 juni sloten met de rijksoverheid. Het doel is om vóór 2020 voldoende kritische massa te bereiken zodat de relatief nieuwe brandstof economisch rendabel verder te ontwikkelen is. De betrokken partijen willen dat in 2015 al ten minste vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en 500 trucks op Liquid Natural Gas varen/rijden. Een doorbraak is nodig omdat binnenvaartondernemers pas op brede schaal in schepen zullen investeren die het vloeibaar gemaakte aardgas als brandstof gebruiken als er voldoende bunkermogelijkheden zijn. Bunkerbedrijven investeren op hun beurt nog niet of nauwelijks in LNG-faciliteiten als er te weinig potentiële afnemers zijn. Bunkerbedrijven bundelen krachten voor regio Gent 3 9 21 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 13 - 19 juni 2012 verliepen de werkzaamheden afgelopen zaterdag soepel met het invaren van de nieuwe brug. Bijna drie uur eerder dan gepland lag die op zijn plek. Vervolgens zakte de Op 14 juni werden in totaal 56 Green Deals getekend. De milieucontracten zijn door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afgesloten op initiatief van de demissionaire ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zien kansen voor groene groei, maar kunnen die vaak niet verwezenlijken. De Green Deals zijn afspraken die de obstakels moeten wegnemen. Bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen of door samenwerkingspartners bijeen te brengen. Rijnvaart Voor de Green Deal LNG zijn dat TR&D (een samenwerking van 3TU, VSL en TNO), Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van industriële en haven bedrijven in Rotterdam). Zij ponton langzaam, kwam de brug op zijn stempels terecht en kon de ponton worden verwijderd. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) willen een impuls geven aan de inzet van het schone, zuinige en stille LNG voor zwaar transport: binnenvaart, zeevaart, visserij en trucks. In de Green Deal LNG spreken ze onder meer af om te verkennen en onderzoeken welke algemene randvoorwaarden nodig zijn om de vervanging van gasolie door LNG te bevorderen. Het gaat met name om het investeringsklimaat en de regelgeving, zo vermoeden de samenwerkende organisaties en de betrokken ministeries. Demonstratieprojecten bij meerdere scheepvaart- en wegtransportbedrijven moeten zorgen voor een olievlekwerking. Wat betreft de investeringen – zowel aan aanbodals vraagzijde – richten de partijen zich op twee gebieden: de Rijnvaart (het hele traject Rotterdam-Basel plus Amsterdam en Vlissingen) en de Wadden (Waddenzee, Noord- Nederlandse havens en de aansluitende vaarroutes naar West-Nederland, Duitsland en Scandinavië). Lees verder op pagina 3 >> “Maut auf dem Rhein nicht zu lange hinauszögern” Grote veerboten zijn veilig De Onderzoeksraad voor Veiligheid beveelt aan om het veiligheidsniveau van fiets- en voetveren beter te waarborgen. Veerponten die meer dan 12 personen vervoeren, moeten al voldoen aan alle eisen van de Binnenvaartwet. Vandaar dat het Landelijk Veren Platform (LVP) benadrukt dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad de kleinste veerponten betreft. De aanbevelingen staan in een rapport van de Onderzoeksraad over het ongeluk op het Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk op dinsdag 31 januari dit jaar, waar het veerpontje Keereweer werd aangevaren door een binnenschip. Het LVP wijst op een onderzoek van de Inspectie Verkeer & Waterstaat (nu Inspectie Leefomgeving en Transport) dat aantoonde dat veerponten veilig zijn. Voor veerponten die niet meer dan 12 passagiers overzetten, zijn wettelijk nauwelijks verplichtingen. Het LVP vindt dat ‘een professionele sector veiligheid garandeert door minimale eisen te stellen aan het vaartuig en zijn bemanning’ en nam in 2010 het initiatief om met overheden in overleg over een landelijk kader voor veerponten tot en met 12 personen. “Het doel is om vaarwegbeheerders, gemeenten en de branche handvatten te geven ten aanzien van minimale veiligheidsen bemanningseisen”, aldus het LVP. “Inmiddels ligt er een conceptleidraad voor veren die minder dan 12 personen vervoeren. Door de relevante overheden wordt onderzocht of men het mogelijk en wenselijk vindt dat de centrale overheid dit ondersteunt of aanbeveelt. We zijn verheugd dat de Onderzoeksraad van mening is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het LVP moet ondersteunen bij de verdere uitrol van de ontwikkelde leidraad.” Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl Rabobank Shipping CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 www.olthof.eu GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM

Binnenvaartkrant