Views
3 years ago

2012-12

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Avalon
 • Onze

De Binnenvaartkrant 32 5

De Binnenvaartkrant 32 5 juni 2012 Wij feliciteren Provider Scheepvaart B.V. van harte met het mts Provider. Shipyard EUROMARITIME SCHEEPSBOUW v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 33 5 juni 2012 Inland Shipping in Luxemburg levert goed én betaalbaar varend personeel. “Internationalisering van het personeelsbestand in de binnenvaart is onafwendbaar. Nederland heeft te maken met een te klein aantal Nederlandse werknemers in de binnenvaart, evenals Duitsland een tekort aan Duitse werknemers heeft. Zoals het er nu voor staat, is er onvoldoende personeel om alle schepen te bemannen. De noodzaak is duidelijk om nú energie te steken in jong en goed opgeleid personeel. In West-Europa is het animo voor werken in de binnenvaart beperkt aanwezig, in Middenen Oost-Europa daarentegen wordt veel meer enthousiasme tentoongespreid.” Ronald Hofkens van Inland Shipping in Luxemburg valt met de deur in huis. Hij en zijn compagnon Huub van Exel zetten alle zeilen bij om vakkundige en gemotiveerde medewerkers voor de binnenvaart te mobiliseren. Inland Shipping vermindert de druk van personeelskosten “Internationalisering is onafwendbaar” Van Exel: “We realiseren ons ook wel dat de meeste ondernemers niet zitten te wachten op een werknemer met een gebrekkige kennis van de Nederlandse of Duitse taal; daarom stoppen wij veel energie in opleidingen. Werknemers die bij ons aan de slag willen, krijgen als voorwaarde dat ze Nederlands of Duits leren. Wij en onze klanten zijn zeer te spreken over onze werknemers en hun toegevoegde waarde aan boord van een schip.” Inland Shipping is een detacheringsbureau voor de binnenvaart. De hoofdactiviteiten zijn detachering (uit eigen personeelsbestand) en payrolling (personeelsbestand van de klant), waarbij het grote voordeel voor klanten is dat ze hun ziekterisico afdekken. Werknemers zijn vast in dienst bij Inland Shipping en verrichten hun werk aan boord van de klanten van Inland Shipping, zoals rederijen of schippers-eigenaren. Hofkens: “Het probleem in de binnenvaart is tweeledig: de prijzen staan onder druk en er is niet voldoende personeel om de schepen te bemannen. De oplossing ligt in internationalisering van het personeelsbestand. Daarmee wordt een heel nieuwe markt van arbeidskrachten aangeboord en bovendien zijn de werkgeverslasten in Luxemburg gunstiger dan in Nederland en Duitsland, waardoor personeel minder duur is en dus minder op de exploitatie drukt. Iedereen moet keihard werken om een euro te verdienen. Onze werknemers geven een beetje lucht.” Huub van Exel vult aan: “De meeste werknemers die zich aanmelden, doen dat omdat ze via familie of vrienden gehoord hebben van Inland Shipping. Verder bezoeken wij regelmatig scheepvaartscholen in de Midden- en Oost- Europese landen en adverteren wij natuurlijk op internet. Wij eisen dat werknemers minimaal één steuntaal spreken (Duits of Engels) en vervolgens serieus aan de slag gaan om de Nederlandse of Duitse taal machtig te worden. Wij organiseren daartoe taalcursussen, waarbij werknemers in kleine groepen twee tot drie maal, met tussenpozen van een aantal weken, een week lang intensief taalles krijgen.” Ronald Hofkens besluit: “Wij leveren goed én betaalbaar personeel. Wij nodigen iedereen uit om vrijblijvend te informeren naar de voordelen die wij bieden.” Inland Shipping 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (+352) 22 99 99 51 41 www.inlandshipping.lu BETAALBAAR PERSONEEL! Shipping

Binnenvaartkrant