Views
6 years ago

2012-10

 • Text
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Meter
 • Twee
 • Marine
 • Schepen

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Service en reparatie als vaste koers! Bel: 0183-501811 www.dewaalbv.nl Vereniging Waterwegen en Zeekanaal 30 jaar Wirtschaft braucht Elbe als Transportweg 11 27 33 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 10 - 8 mei 2012 Smalle vaarweg voor Noord/Zuidlijn Aluminium catamaran bij Sepers Volop congressen op CSI-beurs Vandaag begint de Construction & Shipping Industry 2012 in de Evenementenhal in Gorinchem (Franklinweg 2). Alle drie de dagen zijn er belangrijke binnenvaartbijeenkomsten tijdens de beurs. victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Voor het Amsterdam Centraal Station, op het smalste stuk van het IJ, baggert Strukton,Mergor Geocon een brede sleuf in de bodem van het IJ, waar vanaf september op een diepte van 10 meter tunnelelementen van 13 meter breed worden afgezonken voor de metrotunnel tussen Noord en Zuid Amsterdam. De 420 meter lange zinksleuf loopt van het Centraal Station tot aan de Sixhaven. “Om instorting en dichtslibben tegen te gaan, heeft de sleuf bovenin een breedte van 120 meter en loopt vervolgens in een flauwe helling naar beneden af tot een breedte van 20 meter”, vertelt projectleider Job Jansen. Er moet 170.000 kubieke De samenwerking tussen schippers onderling en met bevrachters en verladers is niet efficiënt, moet beter en kan ook beter. Dit stellen prof. dr. ir. Gert van Dijk (hoogleraar Cooperative Entrepreneurship aan de universiteit van Nyenrode), dr. ir. Onno F. van Bekkum en ir. Karel van den Boogaard in het onderzoek ‘Marktwerking en Samenwerking in de binnenvaart’, dat zij verrichtten in opdracht van het Transitiecomité. De markt in de binnenvaart toont bepaald gebreken, aldus de onderzoekers na gesprekken met 20 binnenvaartondernemers, 9 bevrachters, 3 verladers, 4 coöperaties 7 brancheorganisaties en 44 overige deskundigen. Zij stellen dat vanuit maatschappelijk gezichtspunt er reden is tot zorg over de binnenvaart. De gevolgen van die gebreken zijn namelijk langdurige overcapaciteit, afnemende belangstelling van nieuw en talentvol ondernemerschap en van innovatie. Aanbevolen worden capaciteitsbeheersing, samenwerking en de beschikbaarheid van meer informatie. Een bevestiging dus van de resultaten van eerdere onderzoeken in de binnenvaart. De keten van verladers, bevrachters en schippers is volgens het onderzoek ‘onder de maat gedocumenteerd’. Professor Van Dijk stelt dat dit “…een indicatie is voor hoe de keten is georganiseerd. Niet goed dus. Voor niemand goed. Voor de uiteindelijke vragers in de markt niet, voor de bevrachters niet, en, zeker zoals het nu gaat, voor de schippers niet. Het kan zoveel beter. De efficiëntie in de keten kan worden verhoogd. Onze conclusie is dat meer samenwerking, tussen schippers horizontaal, maar zeker ook verticaal - tussen de schakels meter slib en grond worden verwijderd met de inzet van 2 kraanschepen. De afvoer gebeurt met duwboten en splijtbakken naar de Amerikahaven. Schone grond gaat naar opslag in de Coenhaven. “Zodra de zinktunnels geplaatst zijn, gebruiken wij deze grond weer om de tunnels af te dekken.” Het scheepvaartverkeer gaat ‘gewoon’ door. Achter het Centraal Station geldt een snelheids beperking en er is ter plekke een oploopverbod ingesteld. Om het scheepvaartverkeer te begeleiden is continu een patrouillevaartuig aanwezig, de Noord/Zuidlijn 1. (foto Evert Bruinekool) Gebrekkige binnenvaartmarkt moet efficiënter van de keten dus - gewenst en mogelijk is.” Capaciteit De ‘uit de hand gelopen reservecapaciteit beheersen’ acht hij niet erg kansrijk. De onderzoekers denken aan een sectororganisatie (een bedrijfschap voor de binnenvaart), overheidsregulering of regie door banken. Ze noemen dit echter allemaal zelf ‘twijfelachtig’. Beter is samenwerking tussen schippers. “Waar initiatieven vooralsnog ontbreken, kun je beginnen met een uitnodiging aan schippers die qua ondernemerschap opvallen. Een gezelschap van dergelijke personen met visie en capaciteiten kan een bal aan het rollen krijgen. Het spitst zich toe op een heel eenvoudige vraag: ‘Onder welke voorwaarden ben jij bereid ja te zeggen tegen samenwerking?’” Lees verder op pagina 3 >> Nog voor de opening van de beurs is er net als vorig jaar al een congres, georganiseerd door het CBRB. Dit jaar is het thema ‘Coöperatief ondernemen’ omdat dit jaar in het teken staat van 'coöperatief ondernemen'. De start van dit congres is om 10 uur op dinsdagmorgen 8 mei. Sprekers zijn Jan Vogelaar, adjunct-directeur van het CBRB, Jan Jonker van Tata Steel, Ko Francke van de agrarische coöperatie CZAV. In de aansluitende paneldiscussie discussiëren behalve de twee laatste sprekers ook Laurie D’Hont van verladersorganisatie EVO en directeur Stefan Meeusen van de NPRC, het grootste commerciële samenwerkingsverband in de sector binnenvaart. Sociale media Op woensdag houdt het Bureau Voorlichting Binnenvaart een congres over het werk van de acquisitiegroep Maatwerk en over de sociale media. Over Maatwerk spreekt logistiek consultant Marco Huijsman, die leiding geeft aan het acquisitieteam. Communicatieadviseur Monique Rook houdt een voordracht over de sociale media en hoe die kunnen worden ingezet om de binnenvaart te promoten. De laatste dag van de beurs, donderdag 10 mei, houden de collega’s van Weekblad Schuttevaer een bijeenkomst op de beurs: Schuttevaer Economisch Forum. Ook hier staat het samenwerken centraal en de belangrijkste spreker daarbij zal zijn Arie Kraaijeveld, de voorzitter van het Transitiecomité. www.olthof.eu BEZOEK ONS OP CONSTRUCTION & SHIPPING (STAND 424) info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM SCHEEPSBOUW SPECIALIST TURN-KEY AFBOUW REPARATIE HERMOTORISEREN PIPING T 010 - 294 0800 SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831

Binnenvaartkrant