Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2012-05

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Waar
 • Onze
 • Loon

De Binnenvaartkrant 6 28

De Binnenvaartkrant 6 28 februari 2012 GEVRAAGD NL MATROOS uit omg Zwijndrecht voor op k. v.b. i.b.v dienstboekje met funtie matroos, 14/14 loon, comf CAO Telnr 06-15900101 PINOY CREWING zoekt matrozen en stuurlui voor mts Cebu en voor mts Michael Angelo, per direct. Info? Bel ons Pinoy Crewing, Tel. 00316-39553820 GEVRAAGD BUNKERKAPITEIN op MTS ‘ALEXIA’ - 3.500 T. in het bezit van de nodige vaarbewijzen en ADN 2 wkn op/af vaargebied ARA. Tel. +32(03)2367456 SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS Allegro, 1x SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS Armaris, 1x SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS Cathalijn, 1x (licht)matroos i.b.v. dienstboekje (licht)matroos i.b.v. dienstboekje (licht)matroos i.b.v. dienstboekje met functie (licht) matroos. vaar/verlof i.o. loon comf.CAO. hr@shipcrew.nl met functie (licht) matroos. vaar/verlof i.o. loon comf.CAO. hr@shipcrew.nl met functie (licht) matroos. vaar/verlof i.o. loon comf. CAO. hr@shipcrew.nl www.huizinga-snijder.nl TE KOOP Halfrond 89, 3017 PP Bezoekadres: Rotterdam Yacht Centre City Marine (Binnenhaven) Tel. 010-404 87 17, Autotel.: 06-54 967880 TE KOOP: NOSTALGISCH RONDVAARTBEDRIJF compleet met boekingen in het midden des land. TE KOOP Casco gondel boegschroef 1200 mm diamtr., NIEUW! Tel. 06-53341520 Elektrotechniek Nautische apparatuur Service & Onderhoud Alewijnse Marine Systems Telefoon (024) 371 63 11 ams@alewijnse.nl www.alewijnse.nl UNIEKE KANS Een zeer ruime eengezinswoning. Inclusief aparte grote garage. afm. 6 x 5 m (ideaal voor ZZP-ers). Gelegen in een rustige woonwijk zonder doorgaand verkeer. Nabij het historische stadscentrum, NS station en uitvalswegen. Oplevering in overleg. Tel: 010-4601900 vlietlanden.nl funda.nl WASSENAER VAN OBDAMSTRAAT 2 -Maassluis- Vraagprijs € 262.500,-- k.k. vraagt voor MS ELIN, 110 x 11.40 m, bj ‘05, SCHIPPER(SECHTPAAR) of SCHIPPER en STUURMAN i.b.v. Rijn-/Radarpatent tot min. Mannheim (ADNR is een plus), vaargebied ARA tot Basel of evt. containers in havengebied. Dagvaart, loon n.o.t.k Contact: +32 475 44 95 35 E-mail: gm@binnenvaartonline.be Van T.v.d. Boogaartstraat 20a, 4251 EN Werkendam Postbus 199 4250 DD Werkendam Tel.: 0183-505588 Fax.: 0183-504644 Mob.: 06-53 186642 E-mail: cornetshipping@planet.nl STARTERS GEVRAAGD VOOR BEUNSCHEPEN met vast werk Zwolle heeft het... beleef het op vrijdag 9 maart 2012 Internaat Prinses Margriet-Zwolle OPEN HUIS van 14.00 - 17.00 uur Proef de sfeer en doe mee met verschillende workshops voor jong en oud. Ouders die voor de keuze staan huisvesting te zoeken voor hun kind/kinderen zijn van harte welkom! Kom kennis maken en praat met onze medewerkers, kinderen en ouders. Internaat voor schippers- en kermisjeugd Prinses Margriet te Zwolle Klooienberglaan 561 - 8031 GC Zwolle - Telefoon: 038 - 42 741 74 Het internaat maakt deel uit van de Stichting Meander. www.stgmeander.nl

De Binnenvaartkrant 7 28 februari 2012 Kustwacht gebruikt AIS ook voor handhaving DOOR EVERT BRUINEKOOL De kustwacht gebruikt AIS, het Automatic Identification System, niet alleen voor het vergroten van de veiligheid op de kust- en ruime binnenwateren. Schippers die zich niet houden aan de geldende regels lopen dankzij de AIS-gegevens ook kans op een proces-verbaal. “Primair gebruiken wij het om de scheepvaart te volgen en daarmee de veiligheid te kunnen waarborgen”, vertelt Peter Verburg, woordvoerder van het Kustwachtcentrum Den Helder. “Maar ook voor handhaving is het een goed hulpmiddel. Vroeger konden onze mensen een overtreder alleen betrappen als zij daar toevallig ter plekke waren, echt op heterdaad. Nu kunnen wij op onze schermen zien dat iemand zich niet aan de regels houdt en daarmee de veiligheid in gevaar brengt. En daar komen wij inderdaad tegen in actie. En ook in dat geval gaat het om het vergroten van de veiligheid. Die regels zijn er immers niet voor niets.” Zeeuwse stromen De kustwacht controleert vooral het Noordzeegebied maar houdt ook toezicht op de ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zeeuwse en Hollandse stromen. “Wij controleren vooral of de scheepvaart zich houdt aan het verkeersscheidingsstelsel, of men kruist onder de juiste hoek (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) en of men zich niet in verboden gebieden bevindt”, legt Verburg uit. “Een aantal gebieden in Zeeland is gereserveerd voor flora en fauna. Daar mogen alleen schepen met een vergunning komen. Windmolenparken zijn niet toegankelijk voor de scheepvaart en 500 meter rondom platforms is een veiligheidszone van kracht.” Niet iedereen houdt zich daaraan. In 2010 bijvoorbeeld zijn er 25 overtredingen geconstateerd. Het blijkt dat vooral vissers die gebieden aantrekkelijk vinden omdat zij hebben gemerkt dat daar meer vis zit. In verband met de veiligheid mogen zij daar niet komen en als wij het merken, of als het ons door de medewerkers op de platforms wordt gemeld, kunnen zij rekenen op een forse bekeuring.” Het is nu ook weer niet zo dat medewerkers van de kustwacht onophoudelijk de schermen gebruiken om op die manier zo veel mogelijk overtreders te kunnen bekeuren. “Je kunt niet eindeloos inzoomen op allerlei gebieden. En wij kunnen ook niet alles zien op één scherm want dan lopen alle labels in elkaar over. Het gaat erom dat wij het grote overzicht houden en daarmee de situatie zo veel als mogelijk kunnen overzien.” Radar Op dit moment zijn nog niet alle schepen voorzien van een AIS. “Het is nog niet voor alle scheepvaart verplicht”, legt Verburg uit. “Maar wij denken dat nu al zo’n 80 procent van de scheepvaart te zien is via AIS.” Ook schepen zonder AIS verschijnen op de schermen. “Ons AIS is gekoppeld aan acht radarketens langs de kust. De schepen die binnen zo’n radarketen vallen, zien wij op hetzelfde scherm. Alleen zijn dan de labels niet te zien. Wij weten dat er schepen zijn, maar niet wie zij zijn en wat zij vervoeren. Pas op het moment dat AIS voor alle scheepvaart verplicht is, hebben wij een totaalbeeld.” Big Brother Schippers hebben tijdens de jaarlijkse vergaderingen van Koninklijke Schuttevaer laten weten het vervelend te vinden dat elke actie van hen kan worden gecontroleerd. Menigeen haalde de beruchte stelling ‘Big Brother is wachting you’ aan. “Ik kan me dat gevoel goed indenken”, reageert Verburg. “Wij zien ook aanmerkelijk meer dan voorheen. Maar als je de regels respecteert, is er niets aan de hand. En, vergeet niet, het gaat vooral om veiligheid.” “Wij kijken naar de verschillende labels. Is er sprake van gevaarlijke stoffen, dan is het wel zo prettig dat wij weten wie waar vaart en wat de bestemming is. Is er ergens iets aan de hand en meldt een schipper een gevaarlijk incident dan kunnen wij de situatie direct beoordelen en gepaste veiligheidsmaatregelen nemen. Het is op de Nederlandse wateren veiliger dan voorheen en dat is en blijft de hoofdzaak van het AIS.” Volkerak: extra kolk, keersluis of deuren open? Een dezer dagen week bepaalt Rijkswaterstaat met welke varianten de dienst verder gaat voor de capaciteitsuitbreiding van de Volkeraksluizen. Vervolgens wordt de haalbaarheid van die “oplossingsalternatieven” onderzocht. Halverwege dit jaar moet dat resulteren in een advies aan minister Schultz van Infrastructuur & Milieu over het beste plan. De Volkeraksluizen zijn het drukste en grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa. Ze vormen ook het grootste knelpunt op de scheepvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn. Het huidige complex heeft sinds 1977 drie kolken voor de beroepsvaart. De sluizen liggen in de Volkerakdam tussen het Hollandsch Diep en het Volkerak-Zoommeer. Ieder jaar gaat er meer dan 200 miljoen ton aan goederen door de sluizen. Schepen zouden maximaal een wachttijd van dertig minuten mogen hebben voordat ze worden geschut. Nu al wordt die norm regelmatig overschreden. Hoewel het aantal schepen is afgenomen, worden zij steeds groter. De totale hoeveelheid vervoerde goederen neemt COOL BARGE SHUTTLE ONDERDEEL VAN FRESH CORRIDOR ook nog steeds toe. Gezien de toekomstige groei op dit traject, zeker met de totstandkoming van de Seine-Schelde-verbinding over een jaar of vijf, zullen de wachttijden alleen maar verder toenemen. OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ ADVERTENTIE STORK BOLNES WERKSPOOR www.hoogendijksliedrecht.nl +31(0)184 49 30 30 “Absolute must” Koninklijke Schuttevaer drong vorig jaar tijdens haar jaarcongres in Terneuzen aan op de aanleg van vier extra sluiskolken, juist met het oog op die Seine-Schelde-verbinding. Voorzitter Annemarie Jorritsma noemde de bouw van een extra kolk bij de Kreekraksluizen, in Terneuzen, bij de Krammersluizen en de Volkeraksluizen een “absolute must”. In januari organiseerde Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst voor omwonenden, mensen uit de beroeps- en recreatievaart en andere belangstellenden. Circa zestig mensen kwamen luisteren en kijken naar wat de opties zijn. Rijkswaterstaat kiest waarschijnlijk uit drie varianten. De eerste is het optimaliseren van het sluizencomplex door een combinatie van ingrepen in de bestaande infrastructuur. Zoals verlenging of verbreding van de huidige kolken of versnelling van het schutproces door de aanleg van omloopriolen of aanpassing van de deuren. De tweede variant is het bouwen van een vierde (en eventueel zelfs een vijfde) sluis. Alternatief 3 is een semi-openverbinding voor de scheepvaart. Twee mogelijke varianten binnen dit alternatief zijn de realisatie van een keersluis naast de bestaande schutsluizen of het open zetten van de deuren van de bestaande sluizen. Vóór de eventuele bouw zijn op korte termijn ook al maatregelen te treffen (quick wins) die de capaciteit vergroten. Rijkswaterstaat denkt onder andere aan het afschaffen van toerbeurt en in plaats daarvan te schutten op basis van een optimale kolkindeling en in combinatie met reisplanning de vaarsnelheid in de gehele corridor te optimaliseren (vaarplanning). Ook zou beter beheer en onderhoud(smanagement) de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van de sluizen kunnen vergroten. ADVERTENTIE

Copied successfully!

Binnenvaartkrant