Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2012-05

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Waar
 • Onze
 • Loon

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 28 februari 2012 Binnenvaart op SchoolTV De opnames aan boord van een binnenschip voor SchoolTV waren uitgesteld vanwege het ijs op de vaarwegen. Inmiddels zijn de opnamen wel al gemaakt om de kinderen op de scholen aan te bieden. SchoolTV is multimediaal. Voor alle tv-programma’s is begeleidend material beschikbaar. Afhankelijk van het project bestaat dat uit een handleiding voor docenten en leerlingenboekjes, cd’s, spelmateriaal en websites met aanvullende informatie. Veel SchoolTVseries zijn op dvd verkrijgbaar. Doel van de opnames was om beelden te geven over de Rijn, het belang van deze vaarweg voor Nederland en Duitsland en welke goederen hier allemaal over vervoerd worden. Uiteraard ook een kijkje in de wereld van de binnenvaart door aan boord te stappen en mee te varen. De opnames aan boord zijn na bemiddeling van het BVB gedaan op het ms Paradox van F. de Boon. Barge to Business Barge to Business vindt dit jaar plaats op 14 en 15 maart in Wenen. Het BVB is daar aanwezig omdat het bureau ook betrokken is in het uitvoeringsprogramma Platina, waarmee beoogd wordt op Europees gebied de binnenvaart beter en meer op de kaart te zetten. Parallel aan Barge to Business is er een soort River Dating onder de naam ‘Danube Business Dating’, waarmee kansen worden geschapen om bedrijven in de binnenvaart en logistiek dienstverleners in contact te komen met logistieke en supply chain managers van verladers die vervoer over water willen toevoegen als transportmogelijkheid. Het acquisitieteam Maatwerk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart zal daarbij zich presenteren. Meer informatie over de conferentie en het uitgebreide programma tijdens Barge to Business zijn te vinden op www.bargetobusiness.eu. SGP Dichter bij huis is op vrijdag 2 maart in Gouda een congres van de SGP over de binnenvaart met als titel ‘Kansen voor de binnenvaart’. Het BVB verzorgt op verzoek van de SGP voorafgaand aan het congres een werkbezoek voor een groepje raadsleden, Kamerleden en Statenleden van de SGP. Na afloop spreekt Kees de Vries over de binnenvaart. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Nieuwe ontwikkeling: SCR zonder AdBlue Zoals in een eerdere column beschreven, staan de ontwikkelingen op het gebied van emissiereductie niet stil. Wij hebben eerder de techniek genoemd door Corning Inc. waarbij een roetfilter in de NOx-katalysator geïntegreerd is. Naast deze veelbelovende ontwikkeling zijn er tal van initiatieven, die de vergroening van de dieselmotoren verder brengen. Er is een Deense uitvinding die zeker ook het predicaat ‘veelbelovend’ verdient. Clean tech-bedrijf Amminex heeft de vaste stof AdAmmine uitgevonden, een metaalzout waarin i Wat van Aan het begin van het nieuwe watersportseizoen wordt op zaterdag 24 maart voor de eerste maal Watersportbeurs Rotterdam gehouden. Dat gebeurt op het Rijncruiseschip Horizon dat dan ligt afgemeerd aan de Wilhelminapier (tussen het Nieuwe Luxor en LantarenVenster). De beurs duurt van 09.30 uur tot 17.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 4 euro per persoon. “Rotterdam heeft de grootste haven van Europa en oefent Rotterdam ook een grote aantrekkingskracht uit op watersporters, die elk jaar in grotere getale de vaarwegen en havens van Rotterdam bezoeken. ureum zit, dat door ‘een beetje’ elektrisch verwarmen er weer uit verdampt. AdAmmine-blokken worden opgeslagen in een tank met een geregelde verwarming. Een leiding zorgt voor een gedoseerde stroom ammoniakgas in de uitlaat vóór de SCR-katalysator. Het innovatieve van dit idee is dat AdAmmine meteen puur ammoniakgas afgeeft, terwijl AdBlue een waterige oplossing van ammoniak is. Die moet eerst in de uitlaat verdampen voordat er ammoniak vrijkomt. De ammoniak heeft de katalysator nodig om NOx om te zetten in stikstof en zuurstof. Columbus doet het EICB? Daarom verdient de Maasstad ook (weer) een watersportbeurs, waar watersporters volop worden geïnformeerd hoe zij veilig en vlot door de havens kunnen varen”, aldus organisator Rinus de Bruin. Hij is eigenaar van Vaarschool Warekoers uit Rotterdam. Communicatie op het water Tijdens de beurs geven Haven bedrijf Rotterdam en Vaarschool Warekoers uitleg over het varen met een pleziervaartuig op vaarwegen waar ook de beroepsvaart actief is en over de (noodzakelijke) communicatie op het water. De AdAmmine-tabletten bevatten 2,5 maal zoveel ammoniak als eenzelfde volume aan AdBlue-vloeistof die ook nog kan bevriezen. Daar hebben de tabletten geen last van. Met de opslag van ammoniak in een vaste stof kan er veel meer meegenomen worden in hetzelfde volume van een AdBlue-installatie. Het gebruik van een SCR-katalysator wordt dankzij deze vinding minder omslachtig. Meer informatie is te vinden op: www.amminex.net of www.amt.nl. Veiligheid centraal op nieuwe Watersportbeurs Rotterdam Ook de stichting ‘Varen doe je samen’ (speciaal opgericht om meer wederzijds begrip te bevorderen tussen beroepsvaart en pleziervaart) is aanwezig om watersporters voor te lichten. Mensen van Brandweer Rotterdam- Rijnmond zijn op de Horizon om te vertellen over brandveiligheid aan boord van recreatievaartuigen. Port of Rotterdam geeft uitleg over het marifoongebruik en Vaarschool Warekoers doet dat over vaarbewijzen en het marifooncertificaat. Meer informatie: www.watersportbeursrotterdam.nl PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 4: Hans Top - Plaatsnaam: Rotterdam - Oplossing: Gebruik de kracht van positief denken HORIZONTAAL 1. in de muur ingebouwde slaapplaats; 7. haarversteviger; 12. nagerecht; 13. hoofdstad van Japan; 14. deel van een huis; 15. muzieknoot; 17. tegen; 19. vangwerktuig; 21. waarnemer (afk.); 22. zeepwater; 24. beroep; 27. naaldboom; 28. eetlust; 30. jongensnaam; 31. mager (frèle); 32. overwinning; 33. boomsoort; 35. hoog bouwwerk; 37. mannetjeshond; 38. reclamedrukwerk; 41. noodsein (afk.); 42. plaats in Limburg; 44. Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (afk.); 46. spijskaart; 47. onderdeel van een opera; 48. militair veldhospitaal; 49. arbeid (taak); 50. deel van arm; 52. opgeworpen heuvel; 54. diskette; 56. baardje; 58. troep herten; 61. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 62. grappenmaker in circus; 64. Indische praatvogel; 65. omlaag; 67. centrale antenne inrichting (afk.); 68. verwaande houding; 70. honkbalterm; 72. Europeaan; 73. mismanagement; 76. biljartstok; 77. verbrandingsrest; 78. familielid; 79. uitstapje (reis); 81. loco-burgemeester (afk.); 82. meisjesnaam; 83. wending; 84. insect; 86. land in Afrika; 87. klatergoud (schittering). VERTICAAL 1. lussenweefsel; 2. deo volente (afk.); 3. bladgroente; 4. deel van gebit; 5. label (sticker); 6. officieel bewijsstuk; 7. ongehuwd samenwonen; 8. bloedvat; 9. mannetjesschaap; 10. maanstand (afk.); 11. naam van Amerikaanse president; 16. gehoororgaan; 18. bepaalde hoeveelheid; 20. deel van oor; 21. verdwenen; 23. landstreek tussen Brabant en Limburg; 25. verpakkingsmateriaal; 26. deel van gebit; 27. toegang tot een huis; 29. ontvoerder van kinderen; 32. zeer nerveus persoon; 34. steen; 36. bekende Braziliaanse voetballer; 37. kippenloop; 39. gebergte in Rusland; 40. autowedstrijd (sterrit); 42. rijgkoord; 43. planeet die wij bewonen; 45. marterachtig roofdier; 46. midden- Europese tijd (afk.); 51. familielid; 53. zeehond; 54. muziekkorps; 55. gehoororganen; 56. bagger (modder); 57. onuitstaanbaar iemand; 59. klein steekwapen; 60. angstaanjagend; 62. land in Noord-Amerika; 63. onbeduidend (klein); 66. vordering; 67. hoofddeksel voor ruiters; 69. plaats in Brazilië (afk.); 71. Arabisch-Europese Liga (afk.); 73. werkelijk (juist); 74. (bijbelse) reus; 75. lichte herenoverjas; 78. katoentje voor een lamp; 80. bedorven; 82. muzieknoot; 85. bekende Nederlandse motorrace. Stuur uw oplossing van krant 5 op voor 7 maart 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

De Binnenvaartkrant 27 28 februari 2012 56 processen-verbaal voor niet gebruiken walstroom Vorig jaar schreef de Havendienst in Rotterdam 56 processen-verbaal uit wegens overtreding van het generatorverbod voor de binnenvaart, dat per 1 maart 2010 was opgenomen in de Havenbeheersverordening. Het verplichte verbruik van walstroom is bij veel schippers slecht gevallen. Medewerkers van de Havendienst werden uitgescholden voor rotte vis en kregen de vreselijkste ziektes toegewenst als ze een ‘PV’ uitschreven, vertelde Rotterdams havenmeester René de Vries bij de presentatie van de nautische jaarcijfers van de Rotterdamse haven, donderdag 16 februari. Walstroom is niet langer verplicht voor het gebruik op plaatsen waar tankers afmeren. Het gesleep met de kabels over de schepen blijkt niet te rijmen met de ADN-voorschriften. Over de stroomtarieven deed René de Vries geen uitspraken. “Dat is een dochterbedrijf van Eneco die dat verzorgt.” Het Havenbedrijf heeft zelf tonnen geïnvesteerd in de walstroomkasten. “Een aantal ervan is alweer vernieuwd.” Dat schippers de Rotterdamse haven mijden wegens het generatorverbod is niet aangetoond volgens De Vries. Wel wordt opgemerkt dat het verbruik van walstroom vorig jaar flink is toegenomen tot wel 85.000 kWh. LNG De Vries ziet graag betere – internationale – regelgeving voor het gebruik van LNG als brandstof in zee- en binnenvaart. Hij pleit voor bunkerplaatsen waar schepen LNG kunnen bunkeren. Het aantal zeeschepen met ladingen LNG valt wat tegen ten opzichte van de verwachtingen. Dat zou te maken kunnen hebben met de behoefte aan LNG in Japan nu daar de elektriciteitsleveranties door middel van kernenergie is teruggevallen na de tsunami vorig voorjaar. Intussen hebben tien zeeschepen met LNG Rotterdam bezocht en daarbij hebben zich geen problemen voorgedaan. Waar Zeeschepen worden voortaan getimed of ze wel op tijd binnenlopen. De Maasgeul wordt verbreed, omdat veel meer veel grotere schepen de haven binnen komen varen. Ook een verandering in de haven. Eten bij Hotel New York en dan gaan stappen op Katendrecht. Het kan dankzij de nieuwe Rijnhavenbrug. vooral op gelet wordt bij deze schepen is dat op geen enkele manier een haakse aanvaring mogelijk is. Dat is namelijk de enige botsing waardoor de lading vrij zou kunnen komen. De schepen worden de haven in gevaren met twee loodsen aan boord en met assistentie van vier sleepboten. Inspectie VVD-Kamerlid Charlie Aptroot diende op 15 november 2005 (!) een motie in die bepaalde dat inspectiediensten hun werk zo veel mogelijk moeten coördineren. Twee jaar geleden (2010) hebben de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, Rijkswaterstaat en de IVW (die sinds 1 januari van dit jaar Inspectie Leefomgeving & Transport heet) een convenant gesloten om dit te realiseren bij de controle van de binnenvaart. Vorig jaar (2011) leidde dit tot een aantal convenanten met binnenvaartrederijen (onder andere VT), die minder controles krijgen zolang blijkt dat ze zich zelf goed aan de regels kunnen houden. René de Vries: “De inspecties overleggen met elkaar en richten ons meer op slechtpresteerders.” Inspectie in verband met de radioactiviteit van containers afkomstig uit Japan vanwege het kernongeval in Fukushima heeft het eerste halfjaar van 2011 niet veel opgeleverd. 21 schepen werden gecontroleerd, aanvankelijk in de haven, later al op zee. Het enige dat werd gevonden, waren enkele licht radioactieve machinekamerfilters. Die werden afgevoerd. Veilige haven Het slechte weer van vorig jaar – er was aanzienlijk meer wind en storm dan in 2010 – beïnvloedde de nautische cijfers van de haven van Rotterdam nadelig. Het aantal ongelukken (16 tegen 15 in 2010) bleef nagenoeg gelijk maar er was meer blikschade (131 tegen 116), terwijl minder zeeschepen de haven aandeden: 33.681 tegen 34.404. Havenmeester René de Vries nuanceerde de cijfers: “Als je het hebt over 16 ongelukken op een kleine miljoen scheepsbewegingen is de haven nog steeds extreem veilig.” Het lager aantal zeeschepen bij een toename van de overslag (430 naar 435 miljoen ton) komt door de schaalvergroting en zwaarder beladen containerschepen. Dit jaar vindt er een verbreding plaats van de Maasgeul, de vaargeul in de Noordzee van de laatste 15 kilometer voor de kust naar de Maasmond . Die moet er voor zorgen dat extreem grote schepen elkaar kunnen passeren zodat de verblijftijd van deze zogenoemde ‘geulschepen’ in Rotterdam afnemen. Efficiency Index De gemiddelde ‘turn-around-time’ van schepen bleef gelijk; de afname was één minuut tot 4,36 uur. De havenmeester wil deze tijd niet langer meer gebruiken als methode om het werk van de nautische dienstverleners te waarderen. Er zijn zo veel andere, onbeheersbare factoren die deze tijd bepalen. Het Havenbedrijf werkt nu aan de Nautische Efficiency Index (NEI), een standaard voor de internationale scheepvaart die bepaalt of het verkeersproces verloopt conform vastgestelde planning. De zeeschepen krijgen een cijfer van 1 tot 10 voor efficiency van maritieme dienstverleners. De haven streeft naar een gemiddelde van minstens een 7. Een uur vertraging ten opzichte van de verwachte binnenlooptijd leidt al tot een onvoldoende. “Als je weet waar de vertraging door komt, dan kun je er iets aan doen”, aldus De Vries. Alleen de bediening van de Hartelbrug en de Botlekbrug is nog in beheer bij het Havenbedrijf. Als gevolg van de verzelfstandiging (2004) van het Havenbedrijf zijn de brug- en sluiswachters van de stadsbruggen overgeplaatst naar de gemeentelijke dienst. Schippers zouden de haven mijden vanwege de walstroomverplichting. 16 significante ongelukken op een miljoen scheepsbewegingen. (foto’s MG Redacties)

Copied successfully!

Binnenvaartkrant