Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2012-05

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Waar
 • Onze
 • Loon

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 AGGREGATEN Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Rabobank Shipping www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Beslissende fase breekt aan voor nieuwe TEN-T 11 23 27 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 31.000 Editie 5 - 28 februari 2012 Acht jaar heeft het geduurd voordat het besluit om het vervoer van een brede range afvalstoffen per binnenschip te belasten met een zware administratieve druk, kon worden teruggedraaid. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu heeft de regels aanmerkelijk versoepeld. Regels die de toenmalige regering in 2004 gemakzuchtig ongewijzigd overnam van het wegvervoer. Infrastrukturdebatte verunsichert Wirtschaft an der Oberelbe Twee ongelukken met verschillende afloop Kort na elkaar zonken vorige week twee kleinere vaartuigen. Op de Nieuwe Maas kapseisde de sleepboot Commando en op het IJsselmeer zonk een werkscheepje uit Harlingen. Afgelopen donderdag is de Commando geborgen (foto). Mammoets drijvende bok Ajax kreeg de sleepboot met hulp van diverse andere vaartuigen (waaronder de Smit Waalhaven 7 en De Hoop 3) boven water. De Commando was een dag eerder ter hoogte van Bolnes gezonken toen hij tijdens het slepen van een coaster opeens water begon te maken. De beide opvarenden konden tijdig door een andere sleper worden opgevist. Ze waren wel onderkoeld en moesten daardoor naar het ziekenhuis. Veel slechter liep het af met de bemanningsleden van het werkscheepje dat diezelfde dag ‘s avonds op het IJsselmeer zonk, ten noordoosten van Den Oever. Het vaartuig werd pas uren na de telefonische melding bij het Kustwachtcentrum gevonden. De opvarenden waren verdwenen. Een dag later werd het lichaam van een van hen gevonden, een 48-jarige inwoner van Texel. Naar zijn collega, een 47-jarige inwoner van Zevenbergen, werd tot gisteren nog steeds gezocht. (foto MG Redacties) In het voorjaar van 2004 stond de binnenvaart op haar achterste benen uit verontwaardiging over de invoering van het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA). Daardoor moesten schippers die een lange lijst van afvalstoffen vervoerden – waaronder bijvoorbeeld ook sojaschroot en maïspellets, gebroken glas voor de recycling, gebroken puin met certificaat voor wegophoging en houtsnippers voor de elektriciteitscentrale of spaanplaatindustrie – voldoen aan regelgeving voor afvalvervoer over de weg en zelfs ingeschreven worden bij het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Daarmee waren Nederlandse schippers verplicht te voldoen aan tot dan toe onbekende eisen van kredietwaardigheid, goed gedrag en vakbekwaamheid om op de lijst te komen van ondernemers die afval mogen behandelen, de VIHB-lijst (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars). Het toenmalige Kantoor Binnenvaart (nu de Binnenvaart Branche Unie, BBU) omschreef deze regelgeving die was overgenomen uit de Wet goederenvervoer over de weg als ‘bureaucratische en lastenverzwarende onzin’. 56 bekeuringen voor niet gebruiken walstroom Kanaal dicht door instortende kade Afvalvervoerders verlost van ’bureaucratische onzin’ Het scheepvaartverkeer in het Winschoterdiep is in Groningen gestremd nadat de kade van de Noord oever instortte. Meerdere schepen zijn daardoor benadeeld. De kade stortte in de nacht van zondag 26 op maandag 27 februari in, vermoedelijk door het gewicht van bouwafval dat op de oever lag. Dat afval is afkomstig van de bouw van het nieuwe NS-station Europapark in Groningen (vlak bij het Eurobrog Stadion van FC Groningen). De vaargeul is nu voor een groot deel gevuld met modder en grind, waardoor het voor schepen onmogelijk is langs de onheilsplek te varen. Het kost waarschijnlijk minstens drie dagen om de rotzooi op te ruimen. Dat betekent dat de stremming in elk geval tot en met woensdag 29 februari duurt. Toen het begin dit jaar hoog water was, ontdekten de waterschappen meerdere zwakke plekken in de dijken langs het Winschoterdiep. Deze locatie viel daar niet onder. Vermoedelijk was de kade gewoon niet berekend op het grote gewicht van het bouwafval. Criteria Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu had vorig jaar al besloten de drie criteria te versoepelen, maar de uitvoering van dat voornemen duurde toch nog lang. De aangepaste VIHBregeling is 20 februari 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. De criteria voor opname op de VIHB-lijst na de vergunningaanvraag bij de stichting NIWO zijn aangepast. De VIHB-regeling omvat in Nederland de wettelijke bepalingen voor het vervoeren van (gevaarlijke) afvalstoffen. De oude criteria waren een positief eigen vermogen van € 18.000 (kredietwaardigheid), een vervoersvergunning binnenvaart of vakdiploma afvalstoffen (vakbekwaamheid) en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die elke vijf jaar opnieuw moest worden aangevraagd bij de domicilie-gemeente (betrouwbaarheid). Lees verder op pagina 5 >> Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl www.olthof.eu

Copied successfully!

Binnenvaartkrant