Views
5 years ago

2012-01

 • Text
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • Rotterdam
 • Haven
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 10 januari 2012 Wij feliciteren Anjutra BVBA van harte met het mts Florida. Concordia Verzekeringsmakelaars DAMEN MARINE COMPONENTS GEBR. DE JONGE B.V. Shipyard v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 15 10 januari 2012 Dalend ledental baart Schuttevaer zorgen DOOR EVERT BRUINEKOOL Koninklijke Schuttevaer telt nog slechts rond de 1.400 A-leden. “En de komende jaren zullen nog veel meer schippers uittreden”, verwacht Peter de Jonge, voorzitter van afdeling Utrecht. “Doemdenkers voorspellen een afname van 70 procent. Ik hoop dat het beperkt blijft tot 40 procent van de A-leden” De daling mist zijn uitwerking op de financiën niet: “Er is inmiddels over 2011 en 2012 een begrotingstekort van rond de 100.000 euro’”, aldus De Jonge. Het 80-jarig bestaan van Schuttevaer-afdeling Utrecht begon 30 december sober met een herdenking van de 11 augustus overleden vicevoorzitter Piet Nobel. Zijn plek aan tafel werd na de herdenking ingekomen door Anna Smink Scheijgrond. Ook de rest van de bijeenkomst werd sober gehouden. De Jonge: “Ik maak me zorgen om de toekomst van Schuttevaer. Afgezien van het dalende aantal leden speelt ook mee dat Rijkswaterstaat een subsidie van rond de 60.000 euro niet meer verstrekt. Dat maakt het nog moeilijker om de begroting sluitend te houden.” Als alle schippers en medewerkers van de circa 6.500 binnenvaartschepen die in Nederland varen lid waren, zou geen sprake zijn van financiële problemen voor de vereniging. “Maar dat is helaas niet het geval”, stelde De Jonge. “Minder dan een vijfde van de schippers is lid en velen daarvan zijn al op leeftijd.” Leny van Toorenburg maakte duidelijk dat de beslissing om de bilgeboot niet meer op het Amsterdam-Rijnkanaal in te zetten niet meer is terug te draaien. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Veel werk te verzetten De Jonge maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de vereniging en daarmee ook om de toekomst van de schippers. “Er ligt nog enorm veel werk voor vereniging Schuttevaer. Denk aan de dreigende aanpassing van de Akte van Mannheim waarbij Duitsland een tolheffing wil invoeren om de kosten voor beheer en onderhoud van de rivieren te dekken. Volgens de Akte van Mannheim echter is er een vrij verkeer van goederen en personen en mag er geen belasting worden geheven. Denk ook aan tal van technische eisen die mogelijk worden ingevoerd en belastingen op gasolie waarover wordt gesproken. Bij dergelijke onderhandelingen sta je sterker als je samenwerkt.” Aan de proef met ligplaatsen met spudpalen op het Amsterdam-Rijnkanaal deden slechts 21 schepen mee, vertelde Hans Vroegop namens Rijkswaterstaat. ”Dit lage aantal maakt het onmogelijk om het effect op de bodemgesteldheid te kunnen beoordelen. We verlengen de proef.” Positief nieuws voor de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal was er ook, zoals de verruiming in 2013 van stuw Zeeburg en het feit dat de minister binnenkort beslist over de uitvoering van de derde kolk bij de Beatrixsluis. “Is die beslissing positief, dan kunnen wij in 2015 starten met de realisatie daarvan.” Ook is er subsidie beschikbaar gekomen voor het ontwikkelen van een haven bij industrieterrein ’t Klooster bij de Beatrixsluis in Nieuwegein. Bilgeboot De schippers bleken boos over het verdwijnen van de bilgeboot op het Amsterdam-Rijnkanaal. “Wij moeten betalen voor afgifte en dan hebben wij recht op een afgiftepunt”, was het standpunt van diverse aanwezigen. Leny van Toorenburg, hoofd nautisch-technisch secretariaat van Koninklijke Schuttevaer, liet weten dat dit een gepasseerd station is. Een andere, steeds terugkerende discussie, betrof de snelheid op het Amsterdam-Rijnkanaal. Een woordvoerder van de politie stelde dat bij controles slechts een enkel schip te hard voer. “Het gaat niet alleen om snelheid maar ook om snelheid in combinatie met de natte doorsnede”, reageerde een van de aanwezigen, waarna ook anderen zich in de discussie mengden. Het merendeel van de schippers kan zich vinden in de opvatting dat 18 kilometer per uur te hard is op delen van het Amsterdam-Rijnkanaal en dat zeker voor grote schepen een limiet van 12 kilometer per uur in de buurt van lig- en losplaatsen beter zou zijn om overlast te beperken. Schuttevaer Limburg-Oost Brabant heeft nieuwe voorzitter Meindert Pot (ex-RWS) brengt veel kennis mee DOOR JO BINDELS Schuttevaer-afdeling Limburg-Oost Brabant heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Meindert Pot. Geen onbekende want hij was al jaren adviseur van het afdelingsbestuur. Pot was 32 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat en is zodoende op de hoogte van alle ins en outs van het project Modernisering Maasroute. Hij gaat zich voor de afdeling met name richten op het inbrengen van het afdelingsbelang en de kennis in de planvorming en het beleid in de verschillende projecten in de regio. Want, zo zegt hij, van de afdeling wordt steeds meer verwacht om mee te denken met ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, met goederenvervoer, met logistiek en met plannen van derden die de vaarweg direct of indirect raken. Haven Maasbracht Na de afhandeling van de standaardagendapunten was het de beurt aan twee belangrijke items: de herinrichting haven Maasbracht en de Maasroute. De herinrichting van de haven – zowel het natte als het droge gedeelte – is een complexe materie. Voor de stroomvoorziening zoekt de gemeente naar nieuwe oplossingen, want de stroomkasten worden niet meer teruggeplaatst. De gemeente gaat daarover in gesprek met Koninklijke Schuttevaer. De duwboten verkassen naar het achterste deel van de haven. De aanleg van de nieuwe parkeerhaven aan de Maasstraat start eind 2012, de passantenhaven na de Havenfeesten van 2013 en de weginfrastructuur begin 2014. De gemeente Maasgouw, die volgens wethouder Lalieu zowel bestuurlijk als ambtelijk veel planmatiger gaat werken, presenteert begin dit jaar een integraal plan. “Maar eerst praten we nog met de verschillende disciplines”, zei Lalieu. Het natte deel start volgens een medewerker van Rijkswaterstaat medio 2012; de oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2013. De langliggers mogen meepraten welke oplossing er voor hen moet komen. Klasse Va en Vb zijn voorzien in het havendeel tussen de huidige cruiseterminal en politiesteiger. Han Hubers sprak de hoop uit dat er voldoende ruimte blijft voor de beroepsvaart als de nieuwe cruiseterminal operationeel is. Verder moeten de schepen in levensbedreigende situaties van opvarenden op een zo kort mogelijke afstand bereikbaar zijn. Uitvoeringsmanager Frans Hendriks van Rijkswaterstaat gaf een overzicht van de werkzaamheden aan de Maasroute. Contributie Een heikel punt was de contributie. Landelijk komt Koninklijke Schuttevaer geld te kort, ofwel: er zijn te weinig leden. Het bestuur peilt of er een meerderheid is voor contributieheffing naar scheepsgrootte: een basistarief plus een bedrag voor de tonnenmaat. De meerderheid is voor. Met deze uitkomst gaan de vertegenwoordigers van de afdeling naar het jaarcongres Schuttevaer. Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting Wij feliciteren Anjutra BVBA met het mts Florida en wensen hen veel succes Wij leverden het stuurhuis met geleidekoker en hydrauliek. Wij wensen het mts Florida en bemanning een behouden vaart. Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 551731 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727 Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek Telefoon (078) 676 38 11 Telefax (078) 676 48 53

Binnenvaartkrant