Views
2 years ago

2011-26

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Schip
 • Twee

De Binnenvaartkrant 56

De Binnenvaartkrant 56 20 december 2011 Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk Tel. 0180-44 22 66 Fax 0180-44 22 69 European Pump Services BV wenst al haar relaties een gezond en welvarend 2012 Vaar met Verhaar Omega de toekomst tegemoet Prettige feestdagen & een gelukkig nieuwjaar! Voor extra info: info@epsbv.com - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - machinale bewerking Wij wensen onze relaties prettige kerstdagen en een voorspoedig en succesvol 2012! Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam Postbus 528 NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160 E : info@breejen-shipyard.nl W: www.breejen-shipyard.nl

De Binnenvaartkrant 57 20 december 2011 DE BINNENVAART IN 2011 Het water op de Rijn gaat op en neer Wie jaarverslagen leest van Rijnrederijen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, ziet dat de enige factor die echt doorslaggevend was voor de winstgevendheid, voor of het wel of geen goed jaar was, waren de waterstanden op de Rijn. Niets nieuws onder de zon dus. 2011 werd een wat beter jaar dan de voorafgaande jaren, niet omdat de crisis over is of omdat de euro zo’n sterke munt is, maar wel omdat er twee periodes waren van opvallend lage waterstanden. Dus dat de economische balans alleen in evenwicht is als het water op die grote rivier af en toe laag staat, is niet zorgwekkend. Toch zijn er zorgen over de waterstanden. De lage waterstanden vielen dit jaar op zeer ongewone momenten. Volgens de CCR bereikte het laag water in het voorjaar een historisch record. De Rijnvaartcommissarissen stelden voor de bevaarbaarheid van de Rijn te verbeteren door sedimentaanvulling en stabilisering van de rivierbedding. Dat zou ook de ecologie van het Rijnbekken ten goede komen omdat het grondwaterpeil niet verder zou zakken. Dat was dus na het vrij extreem hoge water waarmee het jaar begon (waarbij het water soms in één nacht meer dan een meter waste) en het zeer lage water in mei. In november was het weer extreem laag water. Het was al extreem als het zomer was geweest, maar in november was het nooit eerder voorgekomen dat de waterstand zo laag was. Pas een week in december golfde er weer water door de Rijn. In hoeverre een en ander samenhangt met de wereldwijde klimaatverandering, weet niemand. Experts vinden het de gebruikelijke grilligheid van het weer. Hoe het ook zij, het heeft de binnenvaart dit jaar wel goed gedaan. Fusie North Sea Group en Argos Oil Tussen alle eigendomswisselingen dit jaar, steekt er één met kop en schouders boven alles uit: de fusie tussen North Sea Group (NSG) en Argos Oil. Daarmee ontstaat een nieuwe grote, onafhankelijke speler in de energiemarkt van Noordwest- Europa. Samen hebben NSG en Argos 850 werknemers, een gezamenlijke tankopslagcapaciteit van ruim 1,5 miljoen kuub en een jaaromzet van circa 10 miljard euro. NSG en Argos zijn beide actief sterk in op- en overslag, blending en trading van olieproducten, bunkering van (zee)schepen en de distributie en verkoop van olieproducten en biobrandstoffen. Het zwaartepunt van de activiteiten van de nieuwe onderneming komt te liggen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Argos Oil werd in 1984 opgericht door Peter Goedvolk en is één van de snelst groeiende olie- en energiebedrijven in de Benelux. Goedvolk behoort door de fusie met NSG tot de selecte groep van zeer rijke mensen in Nederland. Het is nog niet zeker waar fusiepartners gaan zetelen. Het nieuwe kantoorpand van Argos in Port City III in de Waalhaven is een goede kandidaat. Het hoge water op de Rijn maakt het lastig tegen de stroom in te varen. Bij laag water is het laveren tussen zandbanken die boven water komen. (foto’s Marinus Hoogendoorn) Tol? En de Akte dan? Tot tweemaal toe heeft de Duitse Transportminister Peter Ramsauer zich voor de binnenvaart onderscheiden door te ‘roepen’ dat er tol geheven moet worden in de Rijnvaart. Nog steeds is dat bijna letterlijk vloeken in de kerk. De Akte van Mannheim maakt dat immers onmogelijk en de Akte is in zekere zin heilig. Is het niet dankzij de vrijheid van de scheepvaart op de Rijn dat een groot deel van de industrie op de oevers van die Rijn tot bloei heeft kunnen komen? De onverschilligheid tegenover de rol van de binnenvaart voor de Grootste binnenvaarttanker ter wereld De bunkertanker Vorstenbosch werd dinsdag 17 mei gedoopt door Adry Groenewold samen met haar kleindochter Julia Aline, wier initialen gelijk zijn aan die van haar grootvader, J.A. Groenewold. De in 2009 overleden echtgenoot van Adri, Johan Groenewold, drukte een groot stempel op de doop van de Vorstenbosch, de grootste binnenvaarttanker ter wereld (waarmee VT twee weken na de ingebruikname van de Vinotra 10 de toppositie weer overnam). Het was Johans visie om een dergelijk groot schip te bouwen, vertelde zijn zoon Niels Groenewold, de huidige directeur van VT en de vader van Julia Aline. De Vorstenbosch is het eerste binnenschip ter wereld van 147 Duitse (en Europese) economie maakt deel uit van de algehele houding in Duitsland tegenover de binnenvaart en de vaarwegen. Mede onder druk van de Duitse milieubeweging – die al jaren zonder duidelijke aanleiding de binnenvaart het stempel van milieuonvriendelijk probeert te geven – beschouwt de regering in Berlijn de sector als een noodzakelijk kwaad waarbij het woord ‘noodzakelijk’ meer in twijfel wordt getrokken dan het woord ‘kwaad’. Zelfs de persoonlijke bemoeienis van de sympathieke en welbespraakte voorzitter van de Duitse BDB, Gunther Jaegers, lijkt nauwelijks iets aan dat vreemde standpunt van de Duitse regering te kunnen veranderen. Intussen gaan de Duitsers verder met het bezuinigen op de vaarwegeninfrastructuur. Tot overmaat van ramp werd vrij kort na de ramp met de Waldhof en de rampzalige duur van de afhandeling daarvan door Ramsauer besloten om te korten op het budget voor de Wasser und Schifffahrts Verwaltung. In het najaar volgde dus het plan om de Akte van Mannheim te gaan aanpassen om die tol toch mogelijk te maken. meter lengte en 28 meter breedte.

Binnenvaartkrant