Views
2 years ago

2011-26

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Schip
 • Twee

De Binnenvaartkrant 4 20

De Binnenvaartkrant 4 20 december 2011 [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) . Fax: 010-4140212 E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Verdrietig om zijn heengaan, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven dat gevuld was met liefde en zorg voor ons, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa Hilbert Kamphuisen echtgenoot van Geertje Hofstra * 27 juni 1930 † 13 december 2011 Dennenoordpark 16 6862 VK Oosterbeek G. Kamphuisen - Hofstra Marja en Ruud Martijn en Elodie Sander Koert en Marian Hilde Thijs Overeenkomstig zijn wens heeft het afscheid in besloten familiekring plaatsgevonden. TE HUUR OF TE KOOP zelfvarende containerbak Enya. Tel: 32475982099 of +31620250460 WWW. LAPTOPPLUSWERKENDAM.NL voor laptops PLUS veel meer! Neem vrijblijvend contact op WIJ ZOEKEN PER DIRECT Matrozen en stuurlui. Info? Bel ons Pinoy Crewing, tel: 00316-39553820 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 CADA - BATTERIJEN + Cada Batterijen bvba Vosseschijnstraat - Haven 140 2030 Antwerpen - Belgium Tel. +32 (0)3 326 70 90 Fax. +32 (0)3 326 02 87 info@cada-batterijen.be CADA Batterijen INTERNATIONALE BEVRACHTINGEN TEL. +31 (0)10 266 78 90 bevrachtingen@hvcba.nl GYRON CREW ZOEKT i.o.v. Scheepvaartbedrijf Volante BV voor MS Volante, volmatroos en/of stuurman i.b.v. dienstb. met functie volmatroos/ stuurman. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 SCHIPPER/ KRAANMACHINIST met matroos biedt zich aan als ZZP-er. Tel. 06-47662395 SCHEEPSRUIMEN 500 bar + verf spuiten. Wij komen naar u toe! Bel. 06-54340087 Het bestuur en de directie van Oranje Verzekeringen feliciteert Gerard Deen met zijn verkiezing tot Havenman van het jaar 2011. www.cada-batterijen.be www.huizinga-snijder.nl RBC Brandbeveiliging • Verkoop • Verhuur • Diensten • Opleidingen • Advies compleet in brandbeveiliging T +31 (0)10 288 02 28 brandbeveiliging uBestel nu uw eigen jubileumboek - VBR 75 jaar! Het boek “ 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart / VBR 1934 – 2009 “ is uitgegeven geworden ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart. Dr. mr. Marc De Decker, de auteur van dit unieke boek, geeft een zeer verantwoorde historische beschrijving van de geschiedenis van 75 jaar Belgische Binnen- en Rijnvaart weer. Dit jubileumboek is voorzien van authentieke documentatie uit archieven met zowel historische als hedendaagse foto’s. Voor bestelling van het boek kunt U zich melden bij dhr. Wim Pols via de volgende contactgegevens: Tel. +32(0)3.385 33 80 / gsm : +32(0)475.35 04 19 / NIEUW E-mail : wim.pols@telenet.be De prijs van het boek bedraagt : € 30,- ( + € 3,- verzendkosten ). De storting onder vermelding: “Jubileumboek – VBR 75 jaar” op rekeningnummer: 733-0539202-09 Europese overschrijving: IBAN : BE 52-733053920209 / BICS : KREDBEBB 75 VBR

De Binnenvaartkrant 5 20 december 2011 “Er komt één nieuwe club voor in de plaats, waarin iedereen zich thuis voelt” (vervolg van pagina 1) Wolthuis is geen lid van de werkgroep. Beiden maken deel uit van het algemeen bestuur van het CBRB, maar spreken nadrukkelijk op persoonlijke titel. Gereserveerd Enkele ledengroepen van het CBRB staan gereserveerd tegenover de grote groep particulieren die bij een fusie een proportioneel grotere stem binnen de nieuwe club krijgen. De meer traditionele leden van het CBRB zijn nu wel gewend aan het meepraten door de eigenaren van grotere schepen, maar wat gebeurt er als die stem zo veel sterker wordt? Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de leden van Kantoor Binnenvaart, die huiverig zijn om deel uit te gaan maken van een organisatie waarin ook ‘de bevrachters’ zitten. “Ze willen niet onder de knoet van dikke sigaren rokende reders en bevrachters”, zegt Ronald Versloot met een ironische ondertoon. “Tja, dat beeld bestaat nog steeds, maar het is echt onzin. Je moet elkaar open tegemoet treden, dat dwingt respect af. Wij zijn het bewijs dat dat beeld niet klopt. Je hebt het zelf in de hand, je moet niet als een Calimero in het bestuur gaan zitten.” “Ik begrijp ook wel dat niet iedereen een gedreven redenaar is – en daar reken ik mezelf ook niet toe – maar je moet wel je eigen identiteit uitdragen en op basis van argumenten elkaar overtuigen, niet altijd kijken naar wat de meerderheid vindt.” Versloot heeft recht van spreken. In de zeventiger jaren was hij al lid van de ASV (wat overigens toen een heel andere organisatie was dan het nu is) en in de negentiger jaren was hij bestuurslid van de ITV (later de Nieuwe ITV). Dat waren dezelfde tankvaartondernemers die nu de OPTO vormen. Hij weet dus hoe het is om een club van louter particulieren te leiden en heeft ervaring met die overgang naar een bredere organisatie. “Je moet niet bang zijn bang jezelf bloot te geven. Er zijn best tegenstrijdige belangen, maar we hebben allemaal één gezamenlijk doel: meer lading en een alternatief zijn voor andere soorten vervoer. Voor de rest hebben we nou ook niet echt zo veel contact met de andere groepen.” Daaronder de tankvaartgroep – de reders en bevrachters die al deel uitmaakten van het CBRB – die een aparte groep is, hoewel al eens is geopperd haar samen te voegen met de OPTO. “Het maakt niet zo veel uit. Als er dossiers zijn die beide aangaan, dan gaan we er samen heen. Er is een grote overlap tussen de twee groepen. Logisch, er zijn nog steeds reders/bevrachters die eigen schepen hebben varen. Er is geen sprake van dat we onder druk worden gezet. Het gaat meestal over de technische dossiers.” Er wordt in verenigingsverband bij het CBRB niet over prijzen gepraat. “Dat mag niet, da’s simpel. Het is ook onzin; je krijgt die 5.000 kikkers toch niet in één emmer. Wel hebben we samen een kostprijsanalyse laten maken, waardoor de transparantie in de markt wordt “ Als je bij zo’n grote club bent aangesloten, sta je nooit alleen ” vergroot. Zoiets bevordert de kwaliteit van het ondernemerschap bij met name particuliere bedrijven en alleen daarom al zou je het moeten willen. Je zal in overleg moeten met de bevrachters als je het hebt over bevrachtingsvoorwaarden. Eerst onderling er uitkomen. Dat vraagt veel van het algemeen bestuur en de directie. Die dienen dus over Fingerspitzengefühl te beschikken.” Samen zijn ze bijna honderd jaar oud. Henry Wolthuis (bijna 40) en Ronald Versloot (bijna 60) hebben aan jeugdig enthousiasme niets ingeboet. (foto MG Redacties) Eén club En dan is er straks één grote vereniging met allemaal deelgroepen en zodra één daarvan z’n zin niet krijgt, dan vormen die weer een nieuwe club. Ronald Versloot glimlacht. “Dat geluid hoor je nu ook wel eens bij het CBRB, maar het gebeurt niet, want de voordelen van een grote organisatie zijn zo veel belangrijker dan de nadelen. Er is ook absoluut nooit sprake van geweest dat de groep Varende Ondernemers uit het CBRB zou stappen. Integendeel, de leden van de Varende Ondernemers hebben in het verleden bewust gekozen voor een brede brancheorganisatie.” Hoe gaat die nieuwe organisatie eruit zien? “Het zal een CBRB Plus zijn, maar met een andere structuur. Het zal erop neerkomen dat de bestaande clubs worden opgeheven en dat er één nieuwe club voor in de plaats komt. Iedereen moet zich er thuis voelen.” “ CBOB’ers hoeven zich geen zorgen te maken dat de zondagsrust in het gedrang komt? “Als een groep een eigen identiteit wil behouden, zal dat ook in het algemeen bestuur worden gereflecteerd. Daar heeft niemand een probleem mee.” “Iedereen z’n eigen stem”, zegt Henry Wolthuis, die halverwege het gesprek aanschuift. “Maar wel één binnenvaartsmoel waarin iedereen zich herkent.” De proactieve aanpak van de varende ondernemers levert wel soms kopzorgen op bij het CBRB. Henry Wolthuis: “Het CBRB heeft z’n handen vol om onze initiatieven te verwerken. Je moet niet bang zijn om iets te doen, want als je bij zo’n grote club bent aangesloten, sta je nooit alleen.” Ronald Versloot ziet ook heel praktische voordelen van een grotere organisatie. “Als meer mensen zich aansluiten, zal op den duur ook de contributie omlaag gaan. Of je krijgt meer goede mensen voor je geld. Je moet bedenken dat zo al twee fte’s vrij komen omdat de organisaties elkaar niet meer hoeven te beconcurreren en je overlap kan Je hebt het zelf in de hand, je moet niet als een Calimero in het bestuur gaan zitten ” wegnemen. Die kun je dan voor zinniger zaken inzetten.” Henry Wolthuis: “Ik denk dat het niveau van de vertegenwoordiging omhoog gaat. Het zal niet meteen zaligmakend zijn, maar wel beter dan wat we nu hebben. Ministers en ambtenaren zitten er niet op te wachten allemaal piepstemmetjes te horen vanuit een branche. Eén krachtige stem is veel effectiever.” Ronald Versloot durft de uitspraak aan: “Bij één organisatie waren de CCR-overgangsregels nooit zo gekomen als ze er nu liggen. Achteraf commentaar geven is nogal makkelijk. Laten we ervoor zorgen dat dit nooit meer zo gebeurt.” Hij kent natuurlijk zelf vooral de voorbeelden uit de tankvaart. “Die krijgt in hoog tempo nieuwe regels, al dan niet door het verladend bedrijfsleven, over zich uitgestort. De Groep Tankvaart en de OPTO werken nauw samen om uit die stortvloed onzinnige of onredelijke voorschriften te elimineren. “ Henry Wolthuis: “Er zijn zo veel voordelen van een brede organisatie. Bedenk dat er bij het CBRB 70 geassocieerde leden zijn aangesloten. Dat is een groot en belangrijk netwerk van banken, verzekeringen en diverse organisaties en instanties. Daar zit veel expertise en knowhow. Dure expertise is zomaar beschikbaar. Je hebt gewoon één organisatie nodig. Alles op basis van gelijkwaardigheid. Henk Wanders zegt altijd: ‘Een spits en een Europaschip zijn in hun eigen vaarwater net zo groot.’ Of neem het onderwijs. Het onderwijs moet branchebreed worden aangepakt, dat gaat niet alleen de schippers aan.” Tegen hun argumentatie valt weinig in te brengen. Om het proactieve nog maar eens te benadrukken, sluit Henry Wolthuis af met: “We moeten van doemdenken naar doendenken.” Ernstig conflict tussen ECT en Havenbedrijf Rotterdam De Rotterdamse stuwadoor ECT sleept Havenbedrijf Rotterdam voor de rechter omdat het zich bij de planning van Maasvlakte 2 ernstig benadeeld voelt ten opzichte van concurrenten. ECT eist dat de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 nog niet operationeel worden in 2013 en 2014 en wil tevens niet betalen voor de verbreding van de Amazonehaven. Het containeroverslagbedrijf eist 900 miljoen euro schadevergoeding als de twee concurrenten (Rotterdam World Gateway en APMT) toch al van start kunnen de komende jaren. “Dit is uitgegroeid tot een ernstig geschil, dat jaren kan gaan duren”, zegt Hans Smits, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, afgelopen vrijdag in Het Financieele Dagblad. Hij maakt zich echter geen zorgen over de afloop van de rechtszaak. Het Havenbedrijf stelt onmogelijk op de eisen in te kunnen gaan. “Het eerste betekent het eenzijdig openbreken van bestaande contracten met andere klanten. Het tweede betekent het grootschalig aanpassen van nog niet zo oude infrastructuur voor één klant, zonder dat die klant daar iets voor hoeft te betalen. Beide zijn verstoring van de marktwerking, van het gelijke speelveld in de haven. Die eisen waren en zijn onredelijk en strijdig met datgene wat het Havenbedrijf moet doen.” Toch hoopt het Havenbedrijf de relatie met ECT verder niet te verstoren en het geschil te isoleren: “…het bij de juristen neer te leggen en zijn loop te laten hebben. Want dit mag niet belemmerend werken voor de ontwikkeling van de containersector en van de haven.” Volledige reactie Havenbedrijf: www.binnenvaartkrant.nl.

Binnenvaartkrant