Views
2 years ago

2011-26

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Schip
 • Twee

De Binnenvaartkrant 42

De Binnenvaartkrant 42 20 december 2011 Brug Hardenberg wordt vervangen DOOR JAN JOHAN TEN HAVE voor de nieuwe brug en het plaatsen van de De vervanging van de brug Hoogenweg over nieuwe brug. het Kanaal Almelo-De Haandrik in Hardenberg is 15 december begonnen). De scheep- opwaardering van kanaal Almelo-De Haan- De vervanging van de brug heeft te maken met vaart zal enige hinder ondervinden van de drik. Hierdoor is het kanaal straks geschikt werkzaamheden. Wanneer schepen de bouwlocatie willen passeren, wordt gezorgd voor van deze vaarroute stimuleert de provincie het voor schepen tot 700 ton. Door het aanpassen een vrije doorgang. De nieuwe brug is naar goederenvervoer over water en daarmee de verwachting in juni 2012 klaar. De kosten bedragen ongeveer 1,8 miljoen euro. 700 tons-schip betekent 35 vrachtwagens min- economische ontwikkeling in dit gebied. Elk De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen der op de weg. Het opknappen van het kanaal van een noodbrug voor fietsers en voetgangers, bestaat uit baggeren, aanleggenen verbeteren het verwijderen van de oude brug inclusief de van wachtplaatsen en het vervangen van vijf fundering, het aanbrengen van de fundering bruggen. mts Palandiel Wij bedanken Kuipers Shipbuilding B.V. voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen de familie Boonstra met het mts Palandiel een behouden vaart. 35.000 euro voor Emma at Work DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT niet alleen werkplekken bij bedrijven belangrijk, maar is ook financiële ondersteuning ‘Emma at work’ is een prachtig initiatief van Haven Amsterdam en het bedrijfsleven uit de noodzakelijk. En ondanks de wat kwakkelende Amsterdamse haven. De gedachte achter het economie hebben medewerkers van de havenbedrijven diep in de buidel getast. project is om een uitzendbureau in het leven te roepen om chronisch zieke jongeren, die Tijdens het recent gehouden Havengildediner zijn behandeld in het Emma Kinderziekenhuis kon algemeen directeur Dertje Meijer van of er nog steeds worden behandeld, aan werkervaring te helpen. Ze kunnen dan als volwas- Aalderen, plaatsvervangend hoofd van het Haven Amsterdam aan prof. dr. W.M.C. van senen zelfstandig functioneren. Emma Kinderziekenhuis, een cheque van Om deze stichting draaiende te houden zijn 35.000 euro overhandigen. Vijf nieuwe loodstenders Rivierdijk 78 3361 AR Sliedrecht T : +31 (0) 184 411 922 F : +31 (0) 184 419 565 Het Nederlands Loodswezen heeft de Friese scheepswerf Barkmeijer opdracht gegeven voor de bouw van twee stalen en drie aluminium tenders. De stalen, schroefaangedreven tenders zijn geschikt om in lichte ijscondities te varen. Deze tenders worden hoofdzakelijk in het Noorden ingezet. Tijdens strenge winters vriezen de Wadden en de Eemshaven regelmatig vast. Dankzij de stalen tenders kunnen schepen ook tijdens ijsgang worden beloodst. De aluminium tenders worden voornamelijk ingezet in IJmond, Rijnmond en Scheldemonden. Een onafhankelijk tussenpersoon Doctor Plesmanstraat 26 3331 KH Zwijndrecht T. 06 20832523 info@dolorepair.nl · www.dolorepair.nl MTS PALANDIEL Wij wensen Boro Tankvaart N.V. veel succes en een behouden vaart met het mts Palandiel. Wij verzorgden de machinekamervloerplaten en beschermkappen op het voor- en achterschip van het mts Palandiel. Wij wensen het mts Palandiel een behouden vaart, en…. gaat er toch iets mis, dan kunt u op ONS rekenen. Van harte proficiat !! Overvliet Assurantiemakelaars B.V. Twentestraat 88 Tel. : (010) 411 95 95 3083 ( BD ) Rotterdam Fax: (010) 413 97 74 E-mail: mail@overvliet.nl www.overvliet.nl www.cornetgroep.nl WERKENDAM TEL.: 0183-505475 Wij wensen het mts Palandiel veel succes en een behouden vaart.

De Binnenvaartkrant 43 20 december 2011 Hoogwaardig logistiek debat in Barcelona DOOR SARAH DE PRETER Innovatieve binnenvaartconcepten en de rolverdeling tussen de zeehavens in het noorden en zuiden van Europa waren de belangrijkste thema’s van het congres Inland Terminals, dat dit jaar voor de zesde keer plaatsvond. Gastheer en hoofdsponsor van het congres was de haven van Barcelona, waar jaarlijks zo’n 43 miljoen ton goederen worden overgeslagen. De containeroverslag bedroeg vorig jaar 2 miljoen TEU. De haven genereert 32.000 directe en indirecte banen en wil de komende jaren uitgroeien tot de grootste logistieke hub in het zuiden van Europa. Daartoe wordt meer ruimte gecreeerd voor logistiek en overslag. Zo zijn de twee containerterminals in de haven momenteel bezig met een uitbreiding. Vanaf volgend jaar hebben ze een gezamenlijke capaciteit van 4,5 miljoen TEU per jaar. Privébedrijven investeren in de periode 2000-2014 meer dan twee miljard euro in de haven. Er worden ook nieuwe spoor- en wegverbindingen naar het achterland aangelegd. Beverdonk Op dag één van het congres gingen onderzoekers en mensen uit de praktijk in op slimme manieren om de toekomstige goederenstromen in goede banen te leiden. Dennie Tweede leven voor Weerter Scheepswerf DOOR JO BINDELS Het eerste leven van de Weerter Scheepswerf is nooit helemaal geëindigd, hoewel de activiteiten de laatste jaren op een bijzonder laag pitje stonden. De toekomst van de werf was zeer ongewis. Met de aankoop van het terrein, de opstallen en de machines door de familie Bruekers uit Nederweert is een einde gekomen aan een lange periode van onrust en onzekerheid, schrijft Wim De werf ligt aan de Zuid-Willemsvaart. (foto Jo Bindels) Lockefeer van DP World Intermodal vertelde over de nieuwe Beverdonk Containerterminal aan het Albertkanaal. De terminal zal begin 2012 operationeel zijn en heeft een startcapaciteit van 60.000 TEU. Er komen dagelijkse afvaarten naar de haven van Antwerpen en naar andere havens. Het Albertkanaal is een succesverhaal voor de Antwerpse haven: het containervervoer via het kanaal is de laatste jaren alleen maar gestegen. Had de binnenvaart in 1998 een aandeel van slechts 21 procent in het containertransport, nu is dat 67 procent. Willy Robijns van Waterwegen en Zeekanaal leidde een workshop over het Europese project Innovative Inland Navigation. INLANAV is de opvolger van het Waterslagprogramma en richt zich op het transport over kleine vaarwegen. Het project ging in 2009 van start en loopt nog door tot komende zomer. Onder de paraplu van INLANAV worden diverse pilots uitgerold. Zo test het project ‘Watertruck’ het transport met duwbakken en -boten op de kleinere vaarwegen in Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) Oost-Vlaanderen onderzoekt dan weer de haalbaarheid van een dagelijkse binnenvaartshuttle tussen Gent en het Kanaal Bossuit- Kortrijk. Ook op de Po in Italië Bruekers in een persbericht. Want de werf stond lang te koop, en er was belangstelling – maar niet altijd met de intentie om de werf te behouden. Nu begint de Weerter Scheepswerf alsnog aan haar tweede leven. Sjef Driessens, een van de nog in leven zijnde telgen Driessens die verbonden waren aan de werf, dook op verzoek in de archieven. Daaruit blijkt dat er in 1870 al een werf was worden momenteel vernieuwende binnenvaartconcepten uitgeprobeerd. Confrontatie Dag twee stond in het teken van de ‘confrontatie’ tussen de Noordwest- Europese en de Zuid-Europese/mediterrane zeehavens. De havens van Rotterdam, Antwerpen, Marseille en Barcelona lichtten hun intermodale strategie toe en onderstreepten het belang van investeringen in het achterland. De Europese zeehavens vissen voor een deel in dezelfde vijver. Zo gaan de zuidelijke havens er prat op dat transporten uit en naar het Verre Oosten sneller en goedkoper via hen kunnen worden afgewikkeld. Alleszins zijn de achterlandverbindingen van deze havens minder goed ontwikkeld dan die van de Noordwest-Europese havens. De opkomst viel dit jaar wat tegen: uitgerekend op de dagen van het congres was een aantal havenbedrijven uit Barcelona op handelsreis in Istanbul. Niettemin blikt organisator Confor terug op een ADVERTENTIE aan de Zuid-Willemsvaart waar houten schepen werden gebouwd en gerepareerd. De opa van Sjef, Joop Driessens, had zich vanuit Wessem in Weert gevestigd om op werf te werken. Daarnaast baatte hij een herberg en een winkel uit aan de Biesterbrug. Toen de notaris rond 1900 de scheepswerf in zijn herberg veilde, kocht Joop de werf. In 1907 kreeg de werf zijn formele beslag door de oprichting van een naamloze vennootschap. Dat jaar wordt ook beschouwd als het oprichtingsjaar van de Weert Scheepsbouwmaatschappij. Opa Joop Driessens werd een van de aandeelhouders. De Limburger Koerier van die tijd vermeldt: “Men is bezig met het graven eener ruim 100 meter lange helling, welke bij die lengte ook zoo breed is, dat 2 schepen van de grootste afmetingen die de Zuid-Willemsvaart bevaren kunnen, aldaar tegelijk kunnen worden gebouwd. geslaagd evenement. “We hadden een kwalitatief programma”, zegt Paul Harding van Confor. “Het academische gedeelte was zeer hoogstaand en de praktijkspelers pikten daar mooi op in. De workshops werden gesmaakt en op dag twee hadden we een levendig debat. Ik heb tevreden reacties ontvangen van de deelnemers.” Volgend jaar weer komt er weer een Inland Terminal congres dus, al staat nog niet vast waar. “We zijn in gesprek met Wenen en Straatsburg”, aldus Harding. WIJ KLEDEN HEEL UW SCHIP AAN! MET SCHEEPSSTOFFERING OP MAAT: BANKEN GORDIJNEN TAPIJT VINYL BEDDEN MATRASSEN www.degostofferingen.nl Dijkje 1 Nieuwendijk T 0183 - 401 933 F 0183 - 403 837 info@degostofferingen.nl Reeds nu kan weldra de kiel worden gelegd voor een groot kanaalvaartuig!’ De rest van de 21 pagina’s tellende geschiedenis van de Weert Scheepsbouwmaatschappij laat zich lezen als een roman. De laatste directeur, Frans Driessens, sloot op 31 mei 1995 de poorten. Kwijnend bestaan Met de koop door Wim en Jola Bruekers uit Nederweert komt een einde aan het kwijnende bestaan sindsdien. Na zorgvuldige afweging hebben de directeur en de aandeelhouders van de Weerter Scheepsbouw Maatschappij besloten na 104 jaar het roer over te geven aan de familie Bruekers, in het vertrouwen dat de historie en betekenis van de werf en de familie Driessens behouden zullen blijven. Wim Bruekers benadrukt dat hij borg staat voor het behoud van de werf. De laatste jaren maken vooral veel watersportliefhebbers uit de regio dankbaar gebruik van de stalling en herstelwerf. Wim Bruekers richt zich vooral op service, reparatie en onderhoud aan binnenschepen en pleziervaartuigen en is van plan door herstel en renovatie van de werf er weer een bloeiend bedrijf van te maken. Hij beseft dat er een enorm karwei op hem afkomt maar hij heeft er vertrouwen in dat hij de werf met een groep gelijkgezinden en enthousiastelingen in de oude luister kan terugbrengen.

Binnenvaartkrant