Views
2 years ago

2011-26

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Schip
 • Twee

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 26 20 december 2011 Wij feliciteren v.o.f. Scheepvaartbedrijf Stad Rotterdam van harte met het mts Stad Rotterdam. Maritieme betimmeringen en interieurbouw v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 27 20 december 2011 Strategische marktcombinatie SON en TVM DOOR HANS HEILIGERS Eerder dit jaar gaf de voltallige ledenvergadering van scheepsverzekeraar Schepen Onderlinge Nederland (SON) akkoord voor een krachtenbundeling met de Onderlinge Waarborgmaatschappij TVM. De leden ontvingen onlangs een brief over de wijze waarop de samenvoeging per 1 januari 2012 haar beslag krijgt. Omdat we benieuwd zijn of er voor de leden iets gaat veranderen, hebben we in Groningen een gesprek met de directie van SON, Bert Jansma en Mense Landlust. We krijgen van de heren een korte inleiding en onthouden daarvan dat je in Nederland het verzekeringsbedrijf op twee manieren mag uitvoeren. Dat kan in de vorm van onderlinge waarborgmaatschappij of een NV. Daarnaast kennen we het verschil tussen non-profit organisaties en commerciële verzekeraars waar het draait om aandeelhouders en dividend. Het non-profit karakter van de onderlinges en coöperaties als TVM - SON staat haaks op de winstdoelstelling van aandeelhouders. De leden van een onderlinge waarborgmaatschappij of een coöperatie hebben een geheel ander en vooral begrijpelijk doel: het verkrijgen van maximale zekerheid tegen de minste kosten. En dat is altijd goed gelukt bij de SON. Sterker nog: als er minder schades werden betaald dan de ontvangen premie werd die winst volgens de statuten teruggegeven aan de leden van SON. Hogere eisen De roots van de door het samengaan van meerdere onderlinge waarborgmaatschappijen opgerichte SON gaan terug tot 1857. En ook vorig jaar viel in het Groningse kantoor van SON opnieuw het woord fusie en samenwerking. Het was Walradars voor Maastricht Landlust ter kennis gekomen dat TVM als grootste verzekeraar van het beroepsgoederenvervoer een studie verrichtte naar raakvlakken en samenwerking met de binnenvaart. Als geen ander kent TVM in Hoogeveen de multimodale vervoersketen en weten zij dat de uitbreidingsmogelijkheden van de A15 niet oneindig zijn. Een vlotte doorstroming van lading via Maasvlakte 2 naar het achterland noopt onherroepelijk tot samenwerking tussen wegvervoer en binnenvaart. SON is in gesprek gekomen met TVM waarbij al snel bleek dat er eveneens op een goede manier synergie zou kunnen ontstaan tussen de onderlinge waarborg TVM en de onderlinge waarborg SON. Het werd duidelijk dat op meerdere manieren voordeel te behalen valt. TVM heeft met een eigen vermogen van € 225 miljoen een sterke financiële positie op een balanstotaal van ruim € 600 miljoen. Het eigen vermogen van SON bedraagt € 6 miljoen. Vooral doordat de Nederlandsche Bank steeds hogere eisen aan solvabiliteit en riskmanagement stelt, kijkt meteen het eerste voordeel om de hoek. Jansma verwacht dat die toekomstige kosten een zelfstandige SON een bedrag van een paar ton per jaar gaan kosten. “En daar krijg je niets voor terug”, zegt Landlust. Die kosten worden nu bespaard omdat TVM die solvabiliteit en kennis in huis heeft. Het Europese netwerk van SON wordt groter en er kan geprofiteerd worden van alle beschikbare kennis over multimodaal vervoer. Winstdeling Ook TVM is pur sang een onderlinge waarborgmaatschappij waar al bijna een halve eeuw voor en door de leden op onderlinge basis risico’s worden gedragen. De onderlinge waarborgmaatschappij Schepen Onderlinge Nederland komt per 1 januari 2012 als ‘SON Scheepsverzekeringen N.V.’ onder Lady Anneke spectaculair te water de coöperatie TVM. Het bestuur daarvan opereert vanuit een coöperatie waarvan de SON via haar leden een vertegenwoordiging hebben in de raad van afgevaardigden van die coöperatie. Het kantoor van SON blijft met het volledig personeelsbestand vanuit Groningen zijn diensten verlenen. Dat zorgt voor continuïteit in contacten tussen de leden en de contactpersonen van SON want daar verandert niets aan. Ieder behoudt het contact met de medewerkers die risico’s accepteren en voor schademeldingen blijven de vertrouwde schademensen en experts eveneens een onveranderd aanspreekpunt. De leden krijgen binnenkort hun inleggeld terug; die garantie is binnen de nieuwe structuur niet langer nodig. Ondernemers die bij SON Scheepsverzekeringen gaan verzekeren betalen geen inleggeld meer. “Ook de ‘nieuwe’ SON hanteert het systeem van winstdeling”, vult Landlust aan. Langs de Maas heeft Rijkswaterstaat tussen St. Pieter en Boscherveld vier radars op de wal geplaatst: bij watersportvereniging Treech (foto), de Hoegh Brock, Wilhelminabrug en Oude Smeermaeserweg. Het doel is de veiligheid op het smalle deel bij de Servaasbrug en de onderdoorvaart te verbeteren. Vooral bij slechte weersomstandigheden, duisternis en een bewegend brugdeel zien de sluismeesters vanuit de bedienpost Borgharen de schepen op afstand nu beter. Door de combinatie van marifooncontact, camerabeelden en nu ook de radarbeelden is de scheepvaartbegeleiding compleet, aldus Rijkswaterstaat. (toto Rijkswaterstaat) Het casco van de tweede nieuwbouwcoaster uit een serie van zes die Wijnne Barends bestelde bij Groningen Shipyard, ging vrijdag 16 december even na het middaguur te water bij de Groningen Scheepsbouw Combinatie (GSC). Vele tientallen werknemers van de werf, betrokkenen bij de bouw, zakenrelaties en andere belangstellenden trotseerden de stromende regen en waterkoude om getuige te zijn van de spectaculaire, dwarse tewaterlating van Lady Anneke. Het was voor het eerst dat bij GSC een coaster dwars het water in ging, De Lady Anneke gleed bijna geruisloos van de langshelling van Groningen Shipyard. Een voor de gelegenheid geplaatste waterkering van bigbags brak de grootste vloedgolf, maar voorkwam niet dat de weg Waterhuizen werd overspoeld door duizenden liters water. Het geduld van de weggebruikers – de weg werd afgesloten in verband met de tewaterlating – werd dus niet voor niets op de proef gesteld. De Lady Anneke is na de Lady Anna de tweede 3500-tons kustvaarder die Groningen Shipyard bouwt. Het is de bedoeling dat het 88 meter lange en 13,50 meter brede schip eind maart in gebruik wordt genomen. De Lady Anna is dan al zo’n twee maanden in de vaart. (tekst en foto Jan Johan ten Have) Wij wensen v.o.f. Scheepvaartbedrijf Stad Rotterdam behouden vaart met het mts Stad Rotterdam. Part of Installing all kinds of insulation in shipbuilding and industry Ridderkerk Netherlands Tel: 0031 180 530530 Fax: 0031 180 511841 Antwerpen Belgium Tel: 0032 3 5401410 Fax: 0032 3 5401411 Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting Wij feliciteren v.o.f. Scheepvaartbedrijf Stad Rotterdam met het mts Stad Rotterdam en wensen hen veel succes Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 551731 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727

Binnenvaartkrant