Views
3 years ago

2011-25

 • Text
 • Schip
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Argonon
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Twee

De Binnenvaartkrant 6 6

De Binnenvaartkrant 6 6 december 2011 Peterson Agricare & Bulk Logistics BV Wij zoeken nog Enthousiaste Binnenvaartondernemers die hun schip willen inzetten voor het vervoer van granen en veevoeder(grondstoffen) binnen Nederland, naar België, Rijn en/of de Noord Duitse kanalen op basis van : daghuur / contract / dagvracht (evt. participatie bij aankoop) afdeling Binnenvaart tel. 010-2823354/318 biva@peterson.nl GYRON CREW ZOEKT i.o.v. Scheepvaartbedrijf Jeanine BV, 2x lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GEVRAAGD op het m/s Ferramenta een lichtmatroos ibv dienstboekje. Vaarsysteem 8 wkn op/4 wkn af. Loon conform. CAO Binnenvaart. Tel. 06-53929810 Holland Ship Cleaning Wij komen met serviceboot ruimen en tanks 500BAR, conservering en coatings. Werkgebied Moerdijk Tel. 06-17324458 E-mail: info@hollandshipcleaning.nl INTERFLUVIAL CREWING ZOEKT i.o.v. mts Marina, 3 matrozen i.b.v. dienstboek,vaar/verlof io, loon cao. Tel.06-14569190, interfluvial@hotmail.com www.huizinga-snijder.nl INTERFLUVIAL CREWING ZOEKT i.o.v. mts Hartelstroom, 2 matrozen ibv dienstboek, vaar/verlof i.o., loon CAO. Tel.06-14569190, interfluvial@hotmail.com • Havenservice • Grijperreparaties • Aluminium / R.V.S. • Knippen / Zetten • AZOBE reparaties • Reparaties alle soorten scheepsluiken Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772 lid INTERFLUVIAL CREWING ZOEKT i.o.v. mts RADU, 2x matroos en 2x stuurman, vaar/verlof io, loon CAO. Tel 06-14569190, interfluvial@hotmail.com GEZOCHT NETTE MATROOS droge lading vaart, 2wk op/ 2 wk af.. Loon n.o.t.k. Tel. 06-51485579 VOOR MTS-MYRIAM zijn wij opzoek naar kapiteins, stuurmannen en matrozen, met ervaring in de binnenvaart, in het bezit van een dienstboekje, het vaarsysteem: 4 wk.op/ 4 wk.af , het salaris vgls. CAO-Binnenvaart. Tel. +31(0)622424148 • Branderketels 230 en 24v (tevens met voorziening voor tapwater) • Vergassingsketels (met carburateur) • Rookgasafvoeren en schoorsteenkappen • Boilers (direct of indirect gestookt) • Alle aanverwante artikelen voor C.V. installaties • Electrische verwarming (oliegevulde wandconfectoren) Tevens specialist voor uw Gaskeuringen volgens S.I., Hydroforen, drinkwaterfilters, Electrotechniek, Non food scheepsbenodigdheden en Aandrijftechniek (roerwerk kettingen, V-snaren, kogellagers, tandwielen enz.enz). Geyssendorfferweg 61 - 3088 GJ Rotterdam Tel.: 010 - 414 90 55 - fax 010 - 414 93 33 - info@troost-rotterdam.nl • Levering en installatie van alle merken motoren • Reviseren en uitlijnen Officieel dealer van Tevens steunpunt van Iveco Machinefabriek A.A. Vink B.V. Rivierdijk 78 3361 AR Sliedrecht Tel: +31 (0) 184 411 922 Fax: +31 (0) 184 419 565 Email: mfvink@xs4all.nl ONDERHOUD EN REPARATIE Bodewes Millingen beschikt over de mogelijkheden om schades aan de scheepsromp snel en kwalitatief goed af te wikkelen. Scherpe tarieven en duidelijke afspraken ondersteunen onze kwaliteit. Bodewes Millingen beschikt over een helling van 160 meter waar schepen tot ca. 1200 ton op droog gezet kunnen worden. Ook de 150 meter lange kade biedt ruimte voor diverse werkzaamheden boven de waterlijn. Bodewes Millingen werkt bij grotere gecompliceerde schades samen met diverse leveranciers die elk expert zijn in hun specifieke vakgebied. Hierdoor kan op elk gewenst moment teruggevallen worden op alle noodzakelijke kennis om een reparatie aan uw schip effectief af te wikkelen zonder dat u zichzelf moet inspannen om de benodigde mankracht en kennis aan boord te krijgen. Dat noemen wij ontzorgen!! Voor informatie en/of vrijblijvende offertes kunt u contact opnemen met: Clement Gosen Bodewes Binnenvaart B.V. 0481- 438238 . 06- 30003214 Of een mailtje sturen naar: cg@bodewes-millingen.nl GEZOCHT 2 MATROZEN/ STUURMANNEN, i.b.v. dienstboekje voor mts Pride of Fial. Ruime ervaring op tankvaart. Tel. 06-21935259 Elektrotechniek Nautische apparatuur Service & Onderhoud Alewijnse Marine Systems Telefoon (024) 371 63 11 ams@alewijnse.nl www.alewijnse.nl

De Binnenvaartkrant 7 6 december 2011 Stap voor stap verder met RIS Door Sarah De Preter De ideale RIS-wereld mag dan nog ver weg zijn, toch is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt op het vlak van River Information Services. Dat bleek tijdens de slotbijeenkomst van de Europese RIS-projecten RISING en IRIS Europe II in Duisburg. In het kader van RISING en IRIS Europe II zijn sinds 2009 diverse RIS-projecten uitgevoerd. Zo nam Euroports een softwareapplicatie (Boost) in gebruik om de schepen te volgen tussen de zeeterminals en de terminal in Meerhout. “Containers moeten steeds vaker just-intime geleverd worden”, zei Philippe Govers van Euroports. “Om goed te kunnen plannen heb je accurate informatie nodig.” Boost koppelt verschillende databronnen aan elkaar, waardoor het transport van a tot z kan worden gevolgd. Door de koppeling met de European Position Server (EPIS) is de exacte AIS-positie van de schepen bekend. De koppeling met het RIS-systeem van NV De Scheepvaart OTST-convenant voor VT Group Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en de VT Group hebben een OTST-convenant getekend. OTST staat voor ‘onder toezicht staande organisaties’, een waardering voor organisaties die veel minder worden gecontroleerd, omdat ze in staat zijn gebleken hun eigen procedures en werkzaamheden heel goed te kunnen controleren in het licht van geldende wet- en regelgeving. Het interne QSHE-systeem (Quality, Safety, Health and Environment) van VT blijkt heel goed te functioneren. “We hebben hiervoor niets aan hoeven passen”, vertelde VT- CEO Niels Groenewold vrijdagmiddag 25 november in Rotterdam bij de ondertekening van het convenant. “Het is voor ons vooral de erkenning van de autoriteiten voor wat we doen. Je creëert daarmee een bijzondere positie in de markt.” De CBRB EN KB TOCH SAMEN VERHUIZEN zorgt voor informatie over de sluizen op het Albertkanaal. De schipper en de landzijde staan voortdurend met elkaar in contact om vertragingen of andere wijzigingen in de transportplanning door te geven. “De binnenvaart verhoogt hiermee haar service en profileert zich als een moderne, aantrekkelijke modus. Vroeger verstrekte alleen het wegvervoer dit soort realtime informatie over transporten.” PR-offensief Bureau Telematica Binnenvaart onderzocht hoe de verschillende stakeholders aankijken tegen RIS. Jos Helmer presenteerde de resultaten. De aanvankelijke scepsis ten aanzien van RIS heeft plaatsgemaakt voor een positievere houding. Maar dan wel op voorwaarde dat de privacybescherming van schippers goed geregeld is. Hiervoor is een duidelijk juridisch kader nodig, aldus Helmer, die de spelers in de binnenvaartketen aanspoorde om RIS in wederzijds vertrouwen en goed partnerschap verder te ontwikkelen. Ook zou er een PR-offensief gestart VT-Group bereikt hiermee dat de schepen van de eigen vloot minder worden gecontroleerd door inspecteurs van of namens IVW, RWS of de havenbedrijven van de grote zeehavens. moeten worden om verladers bewuster te maken van de voordelen van RIS. Met name in de droge ladingsector zijn verladers niet goed op de hoogte. Ook schippers in die markt zijn terughoudend met RIS. Men vreest dat te veel transparantie de eigen marktpositie kan verzwakken. “Het verder uitbouwen van RIS en wegwerken van bottlenecks zal stap voor stap gaan”, zei Jos van Splunder (Rijkswaterstaat) tijdens het slotdebat. Bernd Birklhuber van de expertisegroep Inland Ecdis: “Je kunt lidstaten niet dwingen om hun implementatie te versnellen.” Boris Kluge van de Duitse havenbond BöB stelde voor om de aandacht vooral te richten op de grote vaarwegen. Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart pleitte voor grensoverschrijdende samenwerking. “Het harmoniseren van nationale systemen is niet eenvoudig, maar we boeken vooruitgang. Een voorbeeld is de invoering van de elektronische meldplicht op de Rijn. Internationaal samenwerken en met elkaar praten heeft hier echt Programmaleider Eric van Hees van RWS, Rotterdams havenmeester René de Vries, Inspecteur-Generaal Jenny Thunnissen en VT-CEO Niels Groenewold na de ondertekening. (foto MG Redacties) Inspecteur-generaal Inspecteur-Generaal Jenny Thunnissen van Verkeer en Waterstaat was persoonlijk naar het kantoor van VT gekomen voor de ondertekening. Ondertekenen deden ook Directeur-Generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat, de havenmeesters Janine van Oosten van Amsterdam en René de Vries van Rotterdam en de CEO van de VT Group Niels Groenewold. Dronkers en Van Oosten konden niet aanwezig zijn, maar hadden al eerder getekend. Niels Groenewold gaf aan dat pas als de binnenvaart voor honderd procent dergelijke convenanten heeft ondertekend, de bijzondere positie van VT weer verloren gaat. “Dan zullen de controles weer toenemen.” Jenny Thunnissen stelde hem daarin onmiddellijk gerust. “Dat zal nooit gebeuren. In andere segmenten blijkt ook dat ongeveer 30procent van de bedrijven wil werken met self assessment waarbij alle interne processen op orde zijn, zo’n 10 procent wil dat helemaal niet en de rest is opportunistisch genoeg om te proberen onder controles uit te komen.” Die morgen had de Inspecteur- OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ ADVERTENTIE STORK BOLNES WERKSPOOR www.hoogendijksliedrecht.nl +31(0)184 49 30 30 geholpen.” De Europese RIS-richtlijn schrijft overheden voor om hun RIS-systemen open te stellen voor de koppeling met commerciële systemen. Vanuit privacyoverwegingen hebben veel schippers daar moeite mee. Het beschermen van de privacy en gevoelige informatie blijft een aandachtspunt. Iedereen was het erover eens dat hier regelgeving voor nodig is. Van Splunder zei dat lidstaten zelf afspraken moeten maken met de logistieke sector over het hergebruik van data die de vaarwegbeheerders nodig hebben om hun werk te kunnen doen. “Het is bijna onmogelijk de Europese Commissie te vragen om dit te regelen.” Maar juist voor de binnenvaart lijkt zo’n nationale aanpak niet de meest geschikte. Hoe zit het dan met de internationale datacommunicatie, wilde Nick van Haag (Bureau Telematica) weten. “Tracking and tracing is nu al een major issue”, zei ook Rusche. “Dat varieert van land tot land.” Als oplossing stelde hij voor om op corridorniveau een systeem te ontwikkelen voor beschermde datacommunicatie, waarvan het beheer in handen is van een niet-commerciële organisatie. Van Laar wil graag dezelfde spelregels in heel Europa: “In Nederland mag de politie AISgegevens niet gebruiken om vaaruren te controleren. In Duitsland hoor je dat dit wel gebeurt.” Cor Venema van de stuurgroep IRIS Europe II adviseerde de sector het onderwerp ‘veiligheid’ als uitdaging te beschouwen. “Vijf jaar geleden wilde niemand AIS. Nu wil niemand meer zonder.” RISING-projectcoördinator prof. dr. Frank Arendt moedigde de binnenvaart aan dapper door te gaan met de ontwikkeling van RIS. “Ook in de transportwereld wil iedereen zoveel mogelijk informatie hebben, maar het delen van informatie is moeilijk - in technische en juridische zin. Er is ook een mind change voor nodig. Laten we stapsgewijs verder bouwen aan een kwalitatieve, betrouwbare datacommunicatie. Je moet niet verwachten dat er een big bang komt waardoor alle problemen in één keer opgelost zijn.” Generaal een soortgelijk convenant getekend met en bij Coca- Cola. “Daar zie je dat de eigenrijders – met wie wij nooit een dergelijk convenant kunnen sluiten – die vast voor Coca-Cola rijden, door Coca-Cola strenger worden gecontroleerd dan wij ooit zouden kunnen.” Eens in de zo veel jaar volgt een ‘reality check’ door het ministerie. Een dergelijke ‘audit’ kan VT ook tegemoet zien. Maar het is een convenant en veel hangt af van wat de partijen ‘geloven’, wil het echt positief uitwerken met een win/win-situatie voor allen. “Je vertrouwt het of je vertrouwt het niet. Dat geldt ook voor onze inspecteurs”, aldus Jenny Thunnissen. “Maar als ze te vaak gaan controleren, dan mag je dat ons laten weten.” “Dat hoor ik inderdaad graag”, aldus Michael Beltman, directeur van de IVW, aanwezig bij de ondertekening. Niels Groenewold: “Het blijft een uitdaging.” Jenny Thunnissen: “Het gaat om de attitude. Mensen zijn niet foutloos.” Al eerder hebben Danser Containerline en MCT Lucassen een soortgelijk convenant getekend. VT is de eerste in de tankvaart, maar zal binnenkort worden gevolgd door Wijgula en Interstream Barging. Volgend jaar worden in de binnenvaart nog tien organisaties aan de lijst toegevoegd. ADVERTENTIE

Binnenvaartkrant