Views
3 years ago

2011-25

 • Text
 • Schip
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Argonon
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Twee

De Binnenvaartkrant 48 6

De Binnenvaartkrant 48 6 december 2011 Wij feliciteren Van Oord van harte met de multicat Oceanus. DAMEN SHIPYARDS HARDINXVELD DAMEN MARINE COMPONENTS v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant Bnnenvaartpresentaties op verschillende podia Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl 49 Bij het symposium Vervoer over Water @2030 wisselden vorige week de havenbedrijven, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en kade-exploitanten en het BVB van gedachten over de toekomst van het goederenvervoer over water en een geïntegreerd netwerk van vaarwegen en binnenhavens. Daarbij heeft BVB-secretaris Kees de Vries een presentatie gegeven over de mogelijkheden van de binnenvaart en over wat de sector inmiddels al heeft bereikt. Intermodal De secretaris van het BVB was op dreef vorige week. In Hamburg sprak hij bij de beurs Intermodal en daar deed hij opnieuw uit de doeken wat de binnenvaart kan en al doet. Voor het 35e jaar werd deze beurs voor containerlijndiensten, handelaren, expediteurs en logistiek dienstverleners gehouden. Met 120 exposanten is de Intermodal op de eerste plaats een netwerkbeurs voor iedereen die (wereldwijd) actief is in de containertransporten. Kees de Vries heeft daarbij ook het werk van het aquisitieteam Maatwerk toegelicht om te laten zien dat dergelijke initiatieven succesvol kunnen zijn. Andere sprekers tijdens de sessie ‘Inland Navigation: long-term strategies for moving more goods via accessible and navigable waterways’ waren directeur Robert-Jan Zimmerman van de Mercurius Group en Herman Journée van het Havenbedrijf Amsterdam. Netwerken Genetwerkt werd vorige week ook bij Scheepvaart Verkeersmanagement met als thema ‘Kansen op het water’. Kees de Vries was op tournee vorige week, want ook hier hield hij een voordracht over de binnenvaart. Hij schetste een beeld van de binnenvaart over vijftien jaar. Marco Huijsman van het Maatwerk Team hield een presentatie over het acquisitieproject en presenteerde daar the Blue Road. The Blue Road als sponsoring op het shirt van een hockeyteam. BVB-sponsor Hoenderop nam The Blue Road mee op deze ‘uiting’. Het BVB moedigt bedrijven in en om de binnenvaart aan om mee te doen met de promotie van de sector op deze wijze. Ook De Binnenvaartkrant toont het logo van The Blue Road. VOORTOUW Nieuws van het BVB De innovaties op het gebied van emissiereductie staan niet stil, met name de automotive industrie is hierin leidend. Het EICB blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen om eventuele opschaalbaarheid naar de binnenvaart te onderzoeken. De aanscherping van de emissieregels is al lang geleden in gang gezet. De eisen worden versneld ingevoerd. Maatschappelijk is er bewustwording van de noodzaak tot brandstofbesparing en vermindering van de uitstoot van kooldioxide. De eindafnemers eisen steeds meer compactere systemen. Om tegemoet te kunnen komen aan deze eisen zijn verschillende par- i Wat tijen actief, elk met hun eigen aanpak. Corning Inc. ontwikkelt een roetfilter waarin de NOx-katalysator geïntegreerd is. De uitdaging zit hem in het ontwikkelen van een roetfiltermateriaal met de coatingseigenschappen van een katalysator. Ook is het de uitdaging dezelfde hydrodynamische eigenschappen 6 december2011 Nieuwe ontwikkelingen in emissiereductie van Schrijver en Binnenvaartkrant-correspondent Frank Antonie van Alphen werkt aan een boek over de Nijmeegse Benedenstad. In het bijzonder over de (handels)relatie van dat stadsdeel met de binnenvaart tot 1936. Dat was het jaar waarin de Waalbrug bij de Karelstad werd geopend, waarna de Benedenstad aan lager wal raakte. Tot de bouw van de Waalbrug was de Waalkade een waterfront van bedrijvigheid geweest. Het was daar een gewemel van jewelste door de eeuwen heen. Maar er was ook veel armoede in de aangrenzende Benedenstad. Op de Waalkade werd gehandeld, verladen, gewandeld, gedronken, gewerkt en niet gewerkt, op die lage wal die steil vanuit de Benedenstad de Bovenstad beklom. Er waren scheepsbevrachters, stokers, slepers, timmerlieden, schippers en ondernemers. Revolutionaire plannen met het roetfilter. Columbus doet het EICB? En je had het verschijnsel van de kaaisjouwers. “Dat waren over het algemeen sterke, gespierde mannen die naast de kracht in hun ledematen over een geweldig doorzettingsen uithoudingsvermogen beschikten. Hun taal was een afspiegeling van hun werk; namelijk ruw en ruig, maar ging gepaard met een welgemeende kameraadschap. In feite waren er twee ploegen, waarvan de ene ploeg de schepen in de Nieuwe Haven loste, en een andere ploeg die hetzelfde werk aan de kades en de Vluchthaven deed”, schreef Wim Janssen in Zuuk ‘t mar uut, Uitgeverij De Brug Nijmegen. Toen in 1936 de Waalbrug werd geopend raakte de Benedenstad geïsoleerd. De middenstand in de Hezelstraat en Grotestraat hing de vlag uit met een zwarte lap eraan. Het was al donker van armoede geweest in de oude Benedenstad, en filtercapaciteit te behouden als de conventionele systemen over beschikken. Voor meer informatie over dit onderwerp: EICB 010-7989830 of info@eicb.nl Kaaisjouwers in de Karelstad maar nu hing er diepe duisternis. De verkeersbrug gaf, na de al tussen 1875 en 1879 aangelegde spoorbrug, de Benedenstad de nekslag. De bedrijvigheid daar verplaatste zich naar het zuiden van de gemeente. De kaaisjouwer was een beroep dat geen toekomst meer had. Van Alphen is op zoek naar verhalen en beeldmateriaal over het fenomeen kaaisjouwers, de benedenstadbewoners die schepen met de hand laadden en losten onder zware omstandigheden. Arbeiders wiens professie wortelde in het Zakkendragers Gilde, een genootschap dat een lange geschiedenis heeft, terugvoerend naar de vroegste historie van de Waalstad. Heeft u informatie en vooral niet gearchiveerde verhalen, neem dan contact op met Frank Antonie van Alphen: info@frankantonie.nl. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 24: B. Dekker - Plaatsnaam: Thorn - Scheepsnaam: Rival - Oplossing: De Sinterklaasavond staat voor de deur HORIZONTAAL 1. nagerecht; 7. uurwerk; 12. nachtkleding; 13. limonadesiroop; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. ongezellig; 19. hoofd van een afdeling; 21. heden; 22. oeverkant; 24. dierenverblijf; 27. grap; 28. pronkziek; 30. hertensoort; 31. hoog aanzien; 32. vruchtbaarmakende stof; 33. muurholte; 35. plaats in Zuid-Holland; 37. voorzetsel; 38. vogelbek; 41. lang en smal stuk hout; 42. vrouw wier man is gestorven; 44. waarvan geen tweede is; 46. land in Zuid- Amerika; 47. rivier in Duitsland; 48. deel van Duitsland; 49. gecastreerde hengst; 50. soort groente; 52. wreed Romeins heerser; 54. inwoner van Suriname; 56. slaapplaats; 58. naaktloper; 61. kinderspeelgoed; 62. bekende planeet; 64. plaaggeest; 65. gemalen graan; 67. duinvallei; 68. plaats in Gelderland; 70. sappig en zacht; 72. harde duw; 73 Europees land; 76. Nederlandse voetbalclub; 77. int. autokenteken IJsland; 78. Europeaan; 79. plaats in Duitsland; 81. vogel; 82. gehoororgaan; 83. in elkaar (samen); 84. snijwerktuig; 86. lachwekkend (komisch); 87. slonzige vrouw. VERTICAAL 1. vaak (meer dan eens); 2. Nederlandse politieke partij (afk.); 3. noodsein (afk.); 4. bijbelse reus; 5. soort bier; 6. deel van been; 7. gerecht met uien en vlees; 8. kraaiachtige vogel; 9. moed (durf); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vulkanische uitbarsting; 16. verfrissing; 18. verwaande houding; 20. raamscherm; 21. Nederlandse omroepstichting (afk.); 23. rivier in Rusland; 25. niveau van water; 26. broedplaats; 27. spijslijst; 29. plaats in Engeland; 32. miniatuurstad bij Den Haag; 34. Japanse munt; 36. gezondmaking (van een bedrijf); 37. op grote afstand; 39. naar omlaag; 40. netvleugelig insect; 42. Europese hoofdstad; 43. uitgestrekt (ruim); 45. scheepstouw; 46. schrijfgerei; 51. cilinder; 53. Europeaan/Aziaat; 54. kampeerplaats; 55. tafelgast; 56. vuilstortplaats; 57. tweegevecht; 59. land in Azië; 60. Italiaanse landstreek; 62. buiten gevaar; 63. Europese taal; 66. godin van de dageraad; 67. tweetal; 69. bouwland; 71. waterdoorlatend; 73. kleine gemeente; 74. autoped; 75. proefopname; 78. wijfjeskanarie; 80. ontkenning; 82. onder andere (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.). Stuur uw oplossing van krant 25 op voor 14 december 2011 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

Binnenvaartkrant