Views
3 years ago

2011-25

 • Text
 • Schip
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Argonon
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Twee

De Binnenvaartkrant 24 6

De Binnenvaartkrant 24 6 december 2011 UW SPECIALIST IN REPARATIE & INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk Tel. 0180-44 22 66 Fax 0180-44 22 69 Hartelijk gefeliciteerd met het mts Argonon Wij leverden: Een stuks Bornemann strippomp unit, type W6.4zk-67/2. Deze pompunit is geschikt voor algemene toepassing, waaronder het verpompen van lichte producten als naphta, MTBE houdende producten, gasolie en lichte chemie. De unit heeft een capaciteit van ca. 100m3/uur bij een werkdruk van 2 bar en is voorzien van een drukvaste (EEx-de IIB T4) ABB elektromotor 18.5 kW. SCHROEFASREMMEN Naast de strippomp heeft EPS tevens de bunkergiek met een lengte van 28 meter voor dit schip geleverd. De giek is vanuit de ladingzone op afstand bedienbaar met een ATEX afstandbediening en 7-voudige ATEX ventielenblok. Deze bunkergiek is voorzien van twee gescheiden leidingen (1x 8” en 1x 10”) en is hiermee inzetbaar voor verschillende partijen. De bunkergiek is geheel volgens klantwens ontworpen en vervaardigd volgens het EPS/Lagendijk concept dat garant staat voor een lange periode van zorgeloos gebruik met een grote mate van bedrijfszekerheid. Voor extra info: info@epsbv.com ELEKTRONISCHE MOTORBEDIENINGEN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN Wij verzorgen de administratie en fiscale begeleiding voor Argonon Shipping B.V. en wensen hen veel succes met het mts Argonon. Tromplaan 9, 3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht, tel 078-6819444, fax 078-6819210 www.esj.nl info@esj.nl STUURWERKEN Oudeland 61 - 3335 VH Zwijndrecht T 078 619 20 03 - F 078 619 15 39 E-mail info@dcsint.nl - www.dcsint.nl Wij wensen Argonon Shipping B.V. veel succes en een behouden vaart! MKB Accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate, Private, Corporate Finance OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX GEFELICITEERD! Op het duurzame mts Argonon leverden wij: Het stuurhuis met hefkolom, ankerlieren, ankers en kettingen Wij wensen Argonon Shipping B.V. een behouden vaart met het duurzame mts Argonon. Biesboschweg 5 ∙ 4926 SJ Lage Zwaluwe ∙ Tel. +31 (0)168 - 484555 ∙ Fax. +31 (0)168 - 484224 ∙ www.ebr-bv.nl

De Binnenvaartkrant 25 6 december 2011 SPECIAL DE BINNENVAARTKRANT “IEDERE KILOMETER VAREN IS MILIEU SPAREN” Argonon verlegt koers van diesel naar LNG DOOR JOHAN DE WITTE Bijzonder aan deze tanker is de opgebouwde gastank c.q. equipment waarmee de Caterpillarvoortstuwingsmotor en aggregaten op dual fuel-brandstof (20 procent gasolie en 80 procent LNG) draaien. Aan tafel zijn: Klaas den Braven als projectmanager, Ben Timmerman namens Pon met energiezuinig en duurzaamheid hoog in het vaandel, Ed de Jong in functie voor de business development van het project en Gerard Deen als gedreven ondernemer voor wie innoveren een uitdaging is. “Wat je zelf niet kunt, beheersen anderen”, aldus Gerard Deen, die met verschillende meedenkers en -werkers het ‘vliegwiel’ vormt voor implementatie van LNG-brandstof in de binnenvaart. In zo’n voortraject staan onderwerpen op de agenda als: techniek, tekeningen, uitgiftestations langs het water, goedkeuringsproces, klassecertificering, subsidies, de markt er voor wakker maken en, als rode draad, veiligheid! Ontwikkeling waarin ervaring, uitdaging ontmoet. “Vernieuwing is boeiend, je moet in energie partner zijn met je markt”, aldus Klaas den Braven. In appèl aan de wetgevers zijn de heren unaniem: “Wetgeving moet duidelijk zijn, Europawijd uniform!” ‘Carbon footprint’ Met het begrip ‘carbon footprint’ ijken wetenschappers de impact van mens en industrie op het milieu. De meest effectieve manier om de ‘carbon footprint’ in evenwicht te brengen met de natuur is reductie van energie en emissie door alternatieve energiebronnen en brandstof. Liquified Natural Gas (LNG) is zo’n brandstof die uitstoot bij de bron aanpakt. Na ons de zondvloed, (foto’s Johan de Witte) denk je wel eens tussen CCR2 en 4 die investering vraagt, maar we begrijpen ook dat het al kort voor twaalf is betreffende ons milieu. Mulisch formuleerde het met: “Alles wat je vooruitschuift blijft je achtervolgen!” Wanneer je bio-LNG in voortstuwing stopt, mag er een groen, klimaatneutraal label aan je schip. De voordelen van LNG zijn onder andere emissiereductie, goedkoper dan olie, terugverdienmogelijkheid, schonere motoren, minder onderhoud en men heeft berekend met de wereldvoorraad nog 175 jaar vooruit te kunnen… Nu is CCR2 van kracht en CCR4 wordt actueel in 2016. Wat CCR4 precies inhoudt, is nog onzeker. Zeker is dat een bestaande motor alleen vervangen mag worden mits deze exact van hetzelfde type is als de voorgaande. Dus geen a- of b’tje! Zo niet, wordt de ondernemer verplicht nageschakelde techniek (blijvende kostenpost) te installeren op bestaande (EN590 brandstof) motor, óf over te gaan op alternatieve brandstof zoals LNG en de bestaande motor hiervoor aan te passen. Als derde optie: eenzelfde motor met dual fuel-brandstof te plaatsen. Hoog tijd dus voor de maritieme branche om de ontwikkelingen van LNG, milieu en CCR-perikelen op de voet te volgen! Subsidie De subsidie is namens de minister van Verkeer en Waterstaat verleend door Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Eén van de grootste projecten die van deze regeling gebruik maakt is het LNG dual fuel-project van Deen Shipping BV, Pon Power BV en INEC ontwerptekenbureau. Ook EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft een cruciale bijdrage geleverd aan dit project. Bij dual fuel wordt LNG gebruikt als hoofdbrandstof en diesel of (plantaardige) als ontstekingsbrandstof. De verwachting is dat het gebruik van LNG op korte termijn zal zorgen voor gunstiger emissiewaarden voor NOx en fijnstof bij gelijkblijvend rendement van de motor. Op langere termijn zal het gebruik van LNG een bijdrage leveren aan een CO 2 -neutrale oplossing. Het gebruik van LNG als brandstof in de scheepvaart heeft de toekomst. Deze vernieuwende technologie is niet alleen een van de duurzaamste oplossingen, maar ook financieel aantrekkelijk. Het is een ontwikkeling die de transportwereld over de weg en binnenwateren op zijn kop zet ‘evenwel de wereld laat door draaien’. De zeevaart heeft met dual fuel ervaring sinds 1980. Pon beheerst de techniek reeds lang met aggregatenenergie voor diverse behoeften. Uitgiftestations De uitbreiding van LNG-uitgiftestations in de komende jaren zal een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van dual fueltoepassingen in de binnenvaart. Zwijndrecht bijt hierbij de spits af. Dit past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert. De Nederlandse Gasunie en Vopak zijn de initiatiefnemers en partners in de GATE-terminal met drie tanks van 180.000 cbm. De bunkercapaciteit van de Argonon is ruim voldoende voor een retourreis Basel. De komende tien jaar zal de totale capaciteit van LNG-export- en importterminals verdubbelen. Resumerend: binnenvaartondernemers moeten een plan klaar hebben ingeval hun motor over twee à drie jaar aan vervanging toe is. De keuze zal liggen tussen investeren in oude techniek of overgaan naar schonere motoren. Bij een toekomstgerichte bedrijfsstrategie, ligt het accent op milieu versus waardevol verkoopbaar materiaal! Techniek Er word een bijzonder goed geïsoleerde tank in het ladinggedeelte geplaatst. LNG komt in 162 minus Celsius aan boord. Het is in deze temperatuur vloeibaar en neemt 600 maal minder volume dan bij normale omgevingstemperatuur. Ondanks de isolatie zal de druk in de tank zónder afname, minimaal toenemen en moet worden afgeblazen. Deze zogeheten boil-off vindt niet plaats doordat een eveneens op LNG draaiende generator de energie van de Argonon levert. De continue brandstofafname voorkomt de oplopende druk in de tank. De 20 procent EN590 of eventueel biobrandstof blijven noodzakelijk voor de ontsteking in de cilinder en koppelcurve te behouden. Een arbeidsslag met puur LNG werkt niet doordat LNG zich laat comprimeren zonder daar bij te ontsteken. efm scoort weer beter onder deelgenoten en verzekerden De deelgenoten en verzekerden van efm onderlinge schepenverzekering zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening van hun vereniging in Meppel. Uit een recent klantonderzoek blijkt dat de klanten de kwaliteit en service van efm met een rapportcijfer van 8,1 waarderen. Drie jaar geleden was dit cijfer een 7,9. Volgens directeur Tom Boerema blijkt uit het onderzoek dat de duizenden aangesloten binnenvaartschippers, watersporters, woonbootbewoners en andere klanten met name de eigen expertisedienst, eerlijke voorwaarden en snelle afhandeling van schades weten te waarderen. “Wij zijn een echte onderlinge verzekeraar en hanteren een eerlijk en stabiel premiebeleid”, vertelt de directeur. “Winst maken is niet ons doel, dus wanneer het ons voor de wind gaat, profiteren de deelgenoten daar automatisch van en krijgen ze premie terug. Dat gebeurt nu al enkele jaren.” efm is marktleider in Nederland als het gaat om scheepsverzekeringen. Boerema: “In Meppel werken bijna veertig mensen die stuk voor stuk ‘iets’ hebben met het water en daardoor bijzonder betrokken en gemotiveerd zijn om de klant te helpen. Wat uit het onderzoek ook blijkt is dat de eigen expertisedienst ervoor zorgt dat schades snel en vakkundig afgehandeld worden. Doordat onze historie teruggaat naar de 19e eeuw, is er eigenlijk geen schadegeval dat we niet eerder bij de kop hebben gehad. Door deze kennis ligt de schipper nooit langer dan strikt noodzakelijk stil. Ik durf echt te stellen dat onze service beter is dan die van andere verzekeraars en gelukkig weten onze deelgenoten en verzekerden dat ook.” Kleine lettertjes “Waar andere verzekeraars op korte termijn stunten met kortingen of aanbiedingen, kiest efm ervoor om een stabiele en betrouwbare partner te zijn, die er echt voor al haar klanten van groot tot klein is.” Aldus hoofd Advies en Verkoop Johan van Assen. “Bij ons hoeven de mensen niet bang te zijn voor de kleine lettertjes in de voorwaarden. Wij gaan voor de lange termijn en zijn er oprecht trots op dat we in sommige gevallen hele schippergeneraties door de eeuwen heen hebben verzekerd.” “We kennen de risico’s van de binnenvaart en proberen deze zo goed mogelijk af te dekken. We hanteren geen commerciële trucs om een uitkering bij een eventuele schade lager uit te laten vallen. Simpel gezegd word je bij efm niet besodemieterd. Wij staan naast onze klant en zij bepalen zelf onze zeer complete voorwaarden!”

Binnenvaartkrant