Views
3 years ago

2011-25

 • Text
 • Schip
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Argonon
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Twee

De Binnenvaartkrant 16 6

De Binnenvaartkrant 16 6 december 2011 Wij feliciteren Andreas Reich Tankschifffahrt van harte met het mts Lena. .GmbH DAMEN MARINE COMPONENTS v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 17 6 december 2011 Scheepswerf De Hoop: Hollands glorie in Mexico DOOR HANS HEILIGERS Voor Shipyard de Hoop betekent 2011 een jubileumjaar. Er kwam geen burgemeester, fanfare of vuurwerk aan te pas maar binnen de werf is er uitgebreid teruggeblikt. De onlangs door Shipyard De Hoop aan Mexico opgeleverde Don Daniel, met duidelijk zichtbaar het karakteristieke logo van Oceanografia. Maar laten wij u eerst even helpen met de juiste beelden bij dit artikel. Als we spreken over Mexico dan hebben we het over een land dat bijna zestig maal groter is dan Nederland en ruim 112 miljoen inwoners telt. Daarvan wonen er meer dan 20 miljoen binnen de agglomeratie van Mexico City. Binnen Latijns-Amerika neemt Mexico een derde plaats in na het grotere Brazilië en Argentinië. De economie van Mexico kreeg vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw een geweldige boost door de ontdekking van enkele olievelden die tot de grootste ter wereld behoren. De winning en de exploitatie is voorbehouden aan Pemex (Petroleos Mexicanos), de staatsoliemaatschappij van Mexico. De omstandigheden voor de medewerkers die in de Golf van Mexico hun werk moeten doen zijn soms verre van ideaal. Jaarlijks moet rekening worden gehouden met meerdere tropische stormen. Dat is toch net iets anders dan onze kortstondige windkracht 9 met een pakje zware shag onder handbereik. Inzetbaarheid Het spreekt voor zich dat aan de platforms en ondersteunende schepen die tegen zulke zware omstandigheden bestand moeten zijn de hoogst denkbare eisen worden gesteld. Maar ook voor de praktische inzetbaarheid moeten deze schepen het maximale kunnen bieden. Niet alleen voor supply maar ook voor inzet bij onderhoud en duikwerkzaamheden. Oceanografia SA de CV verleent sinds 1968 offshore supplies aan Pemex met een eigen vloot. De rederij weet exact welke eisen ze aan haar nieuwbouwschepen stelt en de kwaliteit die ze er bij de bouw van verlangt. Het was dan ook de uiterste goeder trouw die als fundering onder de contracten lag waarmee De Hoop in 2001 de eerste opdracht binnensleepte voor de bouw van de Cabollo De Mar, een schip dat dienst doet bij inspecties, duikwerkzaamheden, onderhoud en reparatie. Wat ongetwijfeld een goede bijkomstige rol speelde bij het verkrijgen van de order was de omstandigheid dat werf De Hoop al in de zestiger jaren slepers en tankers voor Pemex bouwde. Sinds 2001 heeft rederij Oceanografia SA de CV al zestien maal een handtekening gezet onder een nieuwbouwcontract van De Hoop. Elke nieuw project is steeds weer opnieuw een proces van het verder uitbouwen van het vertrouwen en de gezamenlijke visie die daarbij met de opdrachtgever wordt gedeeld. De Hoop ‘heeft alles in eigen huis’ en is daardoor stevig bij de les wat betreft de kosten en de beloofde levertijd. Zeepaardje Niet alleen daarmee scoort de werf bij de opdrachtgever maar ook met de wijze waarop de variabele kosten aan boord beheersbaar worden gemaakt. De combinatie van een dieselelektrische aandrijving en een dynamic positioning system geeft daaraan een stevige bijdrage. De schepen worden gebouwd op de werven van De Hoop in Foxhol en Lobith. Op de 3D-schermen van de ontwerpafdeling staan al weer nieuwe ontwerpen voor een volgende serie schepen. Het karaktervolle logo van Oceanografia in de vorm van een zeepaardje (Caballo De Mar) is reeds op beide zijden van de schepen ingetekend. Respijt voor Maasbrachts museum DOOR JO BINDELS Op de valreep heeft de gemeente Maasgouw besloten het Maas- en Scheepvaartmuseum Maasbracht een krediet te verstrekken van € 17.500,-. Daarmee krijgt het bestuur van het museum minstens tot 1 januari 2013 de tijd om de te zoeken naar een definitieve oplossing voor de al jaren spelende huisvestingsproblemen. De jaarlijkse subsidie van de gemeente Maasgouw ging helemaal op aan huisvestingskosten. Omdat de gemeente in 2010 besloot de subsidie te beëindigen, dreigde de huur niet meer betaald te kunnen worden en dus ging het bestuur onder leiding van voorzitter Roelof Fransbergen op zoek naar een oplossing. Een van de opties was de aankoop van een kempenaer voor ombouw De Luikse bezoekers werden rondgeleid door Adri van Gulik en andere vrijwilligers van het museum. (foto Jo Bindels) tot museum. Het schip zou als ligplaats de oude passantenhaven in Maasbracht krijgen. Rijkswaterstaat, de eigenaar van de haven, staat echter geen langdurig liggende schepen toe in de haven. Het museumbestuur presenteert vrijdag 16 december aan vrijwilligers, sponsors en donateurs een alternatief plan, dat de toekomst van het Maas- en Scheepvaartmuseum moet veiligstellen. Vrijdag 18 november ontving het museum een delegatie van het Luikse havenbedrijf, die op werkbezoek was in Maasbracht. De circa veertig gasten kregen onder meer een rondleiding. Daarna ging het gezelschap aan boord van het mps Zuidplas voor een tocht door de haven en een bezoek aan het sluizencomplex. Tijdens de vaartocht gaven medewerkers van de aannemerscombinatie Besix-Mourik uitleg over de opwaardering van de Maasroute van Maastricht tot en met Lith en een uitgebreide fotopresentatie van de renovatie van het sluizencomplex Maasbracht en de verlenging van de oostkolk. Toch geld voor haven Genemuiden De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft anderhalf miljoen euro Quick Win-subsidie veiliggesteld, bestemd voor de uitbreiding van de industriehaven van Genemuiden. Coalitiepartijen CDA en PvdA en oppositiepartij VVD wilden afzien van deze subsidie om meer tijd te creëren voor een nieuwe MER-procedure. Die zou nodig zijn om een haven en ‘nat’ industrieterrein meer oostwaarts te realiseren. Deze voorkeurslocatie was de fracties van coalitiepartner Christen- Unie en de oppositiepartijen SGP en Gemeentebelangen – en daarmee een meerderheid in de raad – echter geen anderhalf miljoen euro waard, zeker niet in tijden van economische crisis. ADVERTENTIE Rijk neemt vaarweg Lemmer-Delfzijl over ADVERTENTIE Het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal worden eigendom van het Rijk. Het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl komen hierdoor in handen van Rijkswaterstaat. De zijtakken van de vaarweg blijven eigendom van de provincies. De minister betaalt daar een eenmalig afkoopbedrag van 186 miljoen euro voor. Minister Schultz: “Rijkswaterstaat kan als beheerder van het landelijke hoofdvaarwegennet vernieuwingen doorvoeren op de hoofdvaarweg, zoals meer bediening op afstand van bruggen en sluizen, efficiënte inzet van vaartuigen, personeel en gebundeld beheer en onderhoudscontracten.” De minister heeft met de provincies afgesproken dat de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl volgens afspraak doorgaat. De vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen (maximale afmetingen van 110 bij 11,40 meter en meerbaksduwvaart). De provincies voeren het werk (baggeren en ophogen van bruggen) in opdracht van het Rijk uit. De provincies gaan in samenwerking met het Rijk het verkeersmanagement en de bediening van de bruggen en sluizen doen. De belangrijkste zijtakken van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn het Van Harinxmakanaal (in Friesland) en het Winschoterdiep inclusief aansluitend gedeelte van de Rensel (in Groningen). Van de eenmalige bijdrage van het Rijk is 95 miljoen euro bestemd voor de provincie Friesland. De provincie Groningen krijgt 91 miljoen euro. Van dit bedrag moet in de komende jaren het beheer en onderhoud van de vaarwegen worden betaald, achterstallig onderhoud worden gepleegd. Ook worden diverse bruggen vervangen.

Binnenvaartkrant