Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2011-25

 • Text
 • Schip
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Argonon
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Twee

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Nieuwe bedie ningstijden schaden binnenvaart 11 37 Europäische RIS-Projekte feiern Abschluss mts Argonon introduceert LNG in binnenvaart 21-36 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | fax 010 414 02 12 Editie 25 - 6 december 2011 Gerard Deen 'Havenman van 2011' dankzij revolutionaire Argonon ECT kiest voor synchromodaal SPECIAL De tanker Argonon van Deen Shipping vaart als eerste binnenvaartschip op LNG. Of preciezer: op een 'dual fuel'-mengsel van 80 procent LNG en 20 procent diesel (die is nodig voor de ontsteking). Vrijdag 25 november werd de Argonon in Rotterdam gedoopt. Omdat hij als eerste zijn nek durfde uitsteken met de bouw van een schip dat op het milieuvriendelijke LNG vaart, wordt Gerard Deen uitgeroepen tot Rotterdamse Havenman van het Jaar 2011, zo werd gisteren bekend. Hij ontvangt de prijs op 9 januari. Dankzij de toepassing van het vloeibare aardgas stoten de motoren van de Argonon veel minder CO2, SOx en NOx uit dan bij conventionele voortstuwing. De uitstoot van fijnstof is zelfs bijna volledig verdwenen. In de Argonon-special in deze krant (ook te vinden op www.binnenvaartkrant.nl) staat alles over de techniek, de achtergronden en de betrokken bedrijven die deze revolutionaire innovatie mogelijk hebben gemaakt. (foto Johan de Witte) www.olthof.eu Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 De enorme hoeveelheden goederen die via de Nederlandse zeehavens Europa in en uit worden vervoerd, kunnen alleen goed gecoördineerd worden als onomwonden wordt gekozen voor synchromodaliteit: een slimme combinatie van weg, water en spoor. ECT maakte dit vorige week bekend in de vorm van een boekje, ‘De toekomst van het goederenvervoer’, dat minister Schultz van I&M in ontvangst nam. Het boekje bevat de visie op duurzaam en betrouwbaar Europees transport, aldus ECT. Het ontwikkelen van synchromodaal vervoer biedt de binnenvaart een goede kans om deel uit te maken van transportketens die nu nog buiten het bereik van de sector liggen. “De basis van synchromodaal vervoer is volume, waardoor lading gebundeld kan worden en efficiënt, betrouwbaar en duurzaam voornamelijk via spoor en binnenvaart kan worden vervoerd.” Rijnstremming “Een ander aspect van synchromodaal vervoer is de beschikbaarheid van alle modaliteiten. Hierdoor kan op vervoersknooppunten gekozen worden uit meerdere achterlandmodaliteiten – binnenvaart, trein, feeder (shortsea), truck – en er kan eenvoudig gewisseld worden wanneer de omstandigheden dat nodig maken.” In het rapport wordt onder andere verwezen naar de langdurige stremming van de Rijn als gevolg van het omslaan van de tanker Waldhof in januari dit jaar. “De wekenlange blokkade in februari 2011 van de Rijn door een gekapseisd binnenvaartschip ter hoogte van de Lorelei in Duitsland gaf grote logistieke problemen. Andere modaliteiten bleken maar deels in staat het wegvallen van de binnenvaart op deze route te compenseren.” ECT concludeert daaruit dat het in de Europese transportketens ‘veelal’ aan voldoende capaciteit ontbreekt. “De volumes gaan gewoon niet door de pijplijn, de infrastructuur zit aan zijn maximum. Congestie ligt voortdurend op de loer.” Een ander voorbeeld is een spoorprobleem. “…in 2006 toen een winterstorm het spoorsysteem van Duitsland een week lang ontregelde. Het duurde vervolgens drie maanden voordat het goederenvervoer weer op schema was. Klaarblijkelijk waren de grenzen van de capaciteit nadrukkelijk bereikt.” ECT stelt dat bedrijven expliciet aangeven anders te willen gaan vervoeren en hun lading te (willen) verplaatsen van de weg naar het spoor, de binnenvaart en de feeder. “Oók uit het oogpunt van efficiencyverbetering en kostenbesparingen." Duurzaamheid "De werkelijkheid is echter weerbarstig. In het achterlandvervoer van de Rotterdamse haven heeft het wegvervoer momenteel nog steeds een marktaandeel van circa 50 procent, in het continentale vervoer is dat marktaandeel zelfs nog veel hoger. De auto-industrie beijvert zich daarbij steeds schoner en dus ‘groener’ te worden (euro 6, gigaliners, green cars, etc.), om zo een aantrekkelijke modaliteit te blijven. Dat helpt zeker. Duurzaamheid gaat echter veel verder dan met minder uitstoot gezamenlijk ‘schoon’ in de file staan. Het gaat evengoed ook om betrouwbaarheid, bereikbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Synchromodaliteit wil zeggen dat de vervoersorganisator met de wensen van de klant in het achterhoofd bij elk knooppunt overweegt met welke modaliteit het beste de volgende afstand kan worden afgelegd. Het ECT-boekje: “Altijd verzekerd zijn van optimale vervoerscombinaties en wanneer nodig eenvoudig kunnen switchen tussen modaliteiten. Synchromodaliteit leidt voor alle partijen tot een grotere kostenefficiency, een duurzamere operatie en een optimaal gebruik van middelen en infrastructuur.” “Een belangrijk onderscheid van synchromodaal vervoer ten opzichte van intermodaal en comodaal vervoer is ook dat de klant niet tot trein-, binnenvaart of feedervervoer wordt ‘gedwongen’. Lees verder op pagina 5 >> Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl Rabobank Shipping CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM

Copied successfully!

Binnenvaartkrant