Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2011-21

 • Text
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Onze
 • Schip
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Zoekt
 • Moeten

De Binnenvaartkrant 30

De Binnenvaartkrant 30 11 oktober 2011 Flexfleet-campagne richt zich op jongeren De Flexfleet-campagne – het beter bekend maken van de (flexibele) mogelijkheden van het kleine schip – richt zich de komende maanden ook op lagere overheden en vooral op jongeren. De reden dat vooral de jeugd bekend moet worden met de ‘kleine binnenvaart’ is dat het varen op een kleiner schip veel mogelijkheden biedt voor een carrière in de binnenvaart. Je staat er sneller aan het roer dan op een groter schip. De Flexfleet is een goede naam om onder de jeugd bekend te maken. De actie maakt deel uit van de grote campagne voor het kleine schip, waarin verladers grootscheeps werden benaderd met een ludieke mailing: een laad/los-bordje met de afbeelding van een schip erop. Op de achterkant van het bordje staan veel wetenswaardigheden over de binnenvaart. Nog steeds blijken veel verladers geen idee te hebben welke voordelen de flexibele binnenvaart hen kan bieden. Daar komt nu gelukkig verandering in. Veel verladers hebben al positief gereageerd op de campagne. Mer Green Er kwamen de laatste jaren veel nieuwe schepen op de markt. Het nieuwe schip van Mercurius uit Zwijndrecht, de Mer-Green, is toch weer zo uitzonderlijk dat het aanleiding was voor het BVB om een voordracht bij de doop ervan te houden. BVB-secretaris Kees de Vries sprak bij deze gelegenheid over het innovatieve bedrijf Mercurius, dat al met zo veel nieuwe soorten schepen de binnenvaartvloot heeft verrijkt. Nog meer Flexfleet Na de bijeenkomst over het Kleine Schip in Dordrecht houdt verladersorganisatie EVO in samenwerking met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en het Bureau Voorlichting Binnenvaart een bijeenkomst over de toekomst van het kleine schip voor verladers. Deze vindt vandaag (dinsdag 11 oktober) plaats in Zoetermeer. Belangstelling De binnenvaart was de afgelopen weken veel in het nieuws, onder andere door het dramatische ongeluk met het pleziervaartuig op de Maas en door het intensieve onderzoek naar de tewerkstelling van buitenlandse werknemers op de binnenschepen. Het BVB werd daardoor veel benaderd door media over onder andere het buitenlands personeel. Wilco Volker heeft hiervoor diverse interviews gegeven, onder andere op radio 2. Het BVB nuanceert sensatieberichten en probeert waar nodig en mogelijk positief en objectief in te steken. Verladersinfo In november wordt de Verladersinfo verzonden als bijlage bij ‘EVO Logistiek’. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Oproep ‘Watertruck’ voor industriële pilots Het project Watertruck zoekt bedrijven om pilotprojecten te organiseren. In Watertruck wordt een combinatie van duwboot en duwbakken geïnitieerd, die ervoor zorgt dat meer goederen vervoerd kunnen worden via de kleine waterwegen. Watertruck is een project van Interreg IVB NWE (Noordwest-Europa). Het innovatieve aan Watertruck is de toepassing van het wegtransportmodel op de binnenvaart. De duwboot kan vergeleken worden met een trekker die zo veel mogelijk rijdt om rendabel te zijn. De duwbak fungeert als oplegger, die ook de rol van tijdelijke opslagplaats kan vervullen. Duwbakken hebben een grotere flexibiliteit dan klassieke binnenschepen. Ze kunnen immers blijven liggen tot de gewenste vulgraad bereikt is, om dan in konvooi hun traject voort te zetten. Een bijkomend voordeel is dat schippers elke dag naar huis kunnen waardoor de job aantrekkelijker zal zijn. De laadcapaciteit van de combinatie duwboot en duwbak neemt aanzienlijk toe, omdat er i Wat van Moestuin voor De Meerpaal (Illustratie ‘Watertruck’) geen woonruimte meer nodig is. Gezocht: deelnemers De projectpartners (onder andere het EICB) zoeken partijen of bedrijven zoals expediteurs, transportbedrijven, logistieke en andere dienstverlenende bedrijven die bereid en in staat zijn om, samen met de Watertruck -partners, industriële modelprojecten te organiseren. Die moeten dan de meerwaarde van het Watertruck-concept (WT) duidelijk aantonen en demonstreren aan een breed publiek in een realistische werkomgeving. Watertruck is ook op zoek naar een grensoverschrijdend modelproject (van het ene land naar het andere). Columbus doet het EICB? DOOR COR SPEK Op 1 oktober vierde internaat De Meerpaal in Capelle aan den IJssel zijn 65-jarig bestaan met een reünie. Bij die gelegenheid werden de bewoners verrast met een compleet nieuw speelterrein achter het internaat. De Meerpaal heeft in zijn toekomstvisie de term ‘alive and kicking’ opgenomen. In de praktijk betekent dat onder meer aandacht voor gezonde voeding en een groene leefomgeving. De tuin achter het internaat werd daarom voor een deel ingericht als moestuin waar de kinderen volgend voorjaar voor het eerst zullen oogsten. Er zijn diverse fruitbomen, dito struiken en groenten geplant. Daarnaast kwam er voor de oudere jeugd een chill/ hangplek, uiteraard midden in het groen. Als het over ‘kicking’ gaat denkt men in Capelle aan bewegen, sport en spel. Tijdens de reünie vond de De geselecteerde partijen of bedrijven zullen geen directe of indirecte diensten verlenen aan het WT-project of de WT-partners, maar hen wordt gevraagd hun eigen transport- en verwerkingsprocedures aan te passen en het WT-concept (tijdelijk) toe te passen in hun eigen organisatie. In ruil voor het uitvoeren en organiseren van dergelijke industriële modelprojecten krijgen de geselecteerde partijen of bedrijven een subsidie. Meer informatie is te vinden op www.watertruck.eu. Mail of bel bij interesse of vragen naar info@eicb.nl of (010) 798 98 30. opening plaats van een zogenaamde pannakooi, een omheind voetbalterrein met kunstgras. Omdat voetbal en VVOR/Aqua Kids onlosmakelijk verbonden zijn met De Meerpaal mocht familie Veldman officieel de eerste aftrap geven, hetgeen gepaard ging met veel ballonnen en luid gejuich. De nieuwe speelplaats annex moestuin draagt de naam van teamleidster Nel Kruizinga, die in juni overleed: het Juf Nel Plein. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 20: Janneke van den Berg - Plaatsnaam: Nieuwegein - Scheepsnaam: Albatros - Oplossing: Burgemeester Ahmed Aboutaleb HORIZONTAAL 1. richtingaanduiding; 7. Nederlandse schrijver; 12. katoentje in olielamp; 13. draagbalk; 14. boomsoort; 15. loofboom; 17. wreed Romeins heerser; 19. voorgerecht; 21. soort onderwijs (afk.); 22. sprookjesfiguur; 24. plaats in Noord- Holland; 27. sprekende vogel; 28. Nederlandse omroepvereniging; 30. jongensnaam; 31. meisjesnaam; 32. windrichting; 33. gevangenis; 35. heildronk; 37. bundeltje haar; 38. vensterspijl; 41. bierkraan; 42. onderwijzer; 44. inwendig orgaan; 46. deel van camera; 47. deel van been; 48. klap op het oor; 49. plaats in Gelderland; 50. Engelse lengtemaat; 52. ver (in samenstelling); 54. (term in een) verwensing; 56. tot nader bericht (afk.); 58. verslag (verhaal); 61. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 62. neerslag in vaste vorm; 64. mager (dun); 65. hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg; 67. schrijfgerei; 68. Uedele (afk.); 70. lekkernij; 72. klein riviervisje; 73. pasgeborene; 76. plechtige belofte; 77. jong gesneden stier; 78. windrichting; 79. inwendig orgaan; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. huid (schil); 83. verdieping; 84. algemene inspectiedienst (afk.); 86. ruzie maken (kiften); 87. rondtrekkend volk. VERTICAAL 1. visgerei; 2. niet parkeren (afk.); 3. deel van gelaat; 4. autoped; 5. schermwapen; 6. boerenplaats; 7. Europese bizon; 8. verdriet; 9. hoen; 10. maanstand (afk.); 11. soort motorfiets; 16. droog (van wijn); 18. pulverig (los); 20. gewicht; 21. onderricht; 23. na het genoemde of bedoelde; 25. schijf vis; 26. keukengerei; 27. letter van het Griekse alfabet; 29. soort balsport; 32. krachtsport; 34. plaats in Brazilië (afk.); 36. begin (start); 37. naaldboom; 39. limonadesiroop; 40. zeer groot (geweldig); 42. krijgsmacht; 43. stadion van Ajax; 45. de schepper; 46. Europeaan; 51. lokspijs; 53. soort dakbedekking; 54. punten- of cijferlijst; 55. vruchtenbrij; 56. soort gereedschap; 57. hangman; 59. sierplant; 60. sportpark; 62. niet christen; 63. plaats in Zuid- Holland; 66. godin van de dageraad; 67. benedendeel van een gevel; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. vreemd (raar); 73. hoofdkaas; 74. plaats in Noord-Holland 75. gewicht; 78. telwoord; 80. meisjesnaam; 82. Voetbal International (afk.); 85. de dato (afk.). Stuur uw oplossing van krant 21 op voor 19 oktober 2011 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

De Binnenvaartkrant 31 11 oktober 2011 Gerwil Crewing breidt uit met Poolse vestiging voor Duitstalig personeel DOOR JAN JOHAN TEN HAVE De vraag naar Duitstalig personeel is structureel in de scheepvaart, maar aan die vraag is niet altijd gemakkelijk te voldoen. Daarom is nautische uitzendorganisatie Gerwil Crewing op Urk uitgebreid met een vestiging in het Poolse Poznan, Gerwil Crewing Poland Sp z o.o. “Wij willen een toegevoegde waarde zijn voor de maritieme sector”, vertelt directeur Louwe Hakvoort van Gerwil Crewing. “Met onze vestiging in het Poolse Poznan bieden wij een oplossing voor de grote vraag naar Duits- of Engels sprekend personeel aan boord.” Louwe Hakvoort (links) en Karol Smuszkiewicz. Gerwil Crewing Poland werd op 22 september officieel geopend. Het is een zelfstandig opererende organisatie, waarvan de dagelijkse leiding in handen is van directeur Karol Smuszkiewicz. De directeur is samen met Hakvoort eigenaar van de Poolse vestiging. Smuszkiewicz heeft een schat aan ervaring in de binnenvaart; hij komt uit een schippersfamilie en voer op alle Europese binnenwateren, waarbij hij werkte in functies van deksman tot stuurman. Ook in de nautische uitzendbranche heeft hij ervaring als ondernemer. De vraag naar Duitstalig personeel is onder meer groot in de tankvaart op Duitsland. Hakvoort: “Diverse terminals eisen voor laad- en loswerk dat medewerkers van het betreffende schip het Duits machtig zijn.” In Duitsland zelf is de vijver met beschikbaar maritiem kundige krachten echter zeer mager gevuld. Hakvoort kwam daarop terecht in Polen. “Pools nautisch personeel staat erom bekend dat het uitstekend kan communiceren in het Duits.” In zijn zoektocht kwam hij in contact met Smuszkiewicz. Daarover vertelt Hakvoort: “Ik zocht iemand die de dagelijkse leiding van een Poolse vestiging op zich kon nemen. Smuszkiewicz heeft alle benodigde kennis en ervaring. Onze gesprekken verliepen vanaf het begin uitstekend, we zitten ook gevoelsmatig op één lijn.” Vraag en aanbod Smuszkiewicz gaat zich met Gerwil Crewing Poznan bezighouden met de aanbodzijde. Hij verzorgt de werving en selectie. “Smuszkiewicz kent de nautische arbeidsmarkt in Polen als zijn broekzak en zorgt voor het aanbod dat aansluit op de vraag die wij signaleren in Nederland”, legt Hakvoort uit. “Ik vertegenwoordig hem in Nederland en hij mij in Polen, zo moet je het zien.” Hakvoort richtte Gerwil Crewing – genoemd naar echtgenote Gera en dochter Willeke –in 2004 op als nautisch uitzendbureau. Al snel legde hij zich toe op de inzet van Filippijns personeel voor zowel de zee- als binnenvaart, offshore en visserij. Filippijnen, omdat zij bekendstaan als sociale, vriendelijke en behulpzame mensen die vakbekwaam, gemotiveerd en betrouwbaar zijn en hard willen werken. Voor de inzet van Filippijnen in de Nederlandse vaart, richtte Hakvoort Gerwil Crewing Phillippines Inc. op. Onder leiding van directeur Ronaldo Valdez vindt daar de werving en selectie plaats. “Een probleem is ad hoc reageren op acute vraag naar personeel. Dan heb je niet alleen te maken met reistijd, maar vooral ook met weten regelgeving. Er komt nogal wat papierwerk bij kijken voordat een Filippijn hier aan de slag kan. Met personeel uit de Europese Unie ligt dat toch een stuk eenvoudiger en kunnen we sneller voldoen aan de vraag.” Gerwil Crewing – inmiddels de vaste bemanningsleverancier van vele Nederlandse schepen – wil meer zijn dan enkel een verloner. Hakvoort: ”Een goede sfeer heeft een bijzonder positieve invloed op het werkklimaat aan boord. Om de sfeer goed te houden moet er sprake zijn van een match tussen de mensen aan boord. Daar steken wij veel tijd en energie in, ook bij de inzet van Poolse medewerkers.” Om dit goed te kunnen aanvoelen onderhoudt Gerwil Crewing persoonlijke contacten. “We komen echt niet om de haverklap koffiedrinken, maar willen onze klanten wel goed kennen om hen te voorzien van medewerkers die bij hen passen. Je zit tenslotte de hele dag met elkaar op een schip. Dan moet er wel een klik zijn.” Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar Gerwil Crewing combineert betaalbaarheid van het personeel voor de werkgever met prima arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. “Dat kunnen wij alleen door onze eigen kosten laag te houden”, legt Hakvoort uit. “Wij hebben een platte organisatie met zeer lage overhead en een kleinschalige organisatie. Dit functioneert uitstekend, mede doordat wij veel investeren in automatisering. Bovendien houden wij de kosten van onze huisvesting laag. Dat blijft zo, ook als wij ons gloednieuwe pand op Urk in gebruik nemen.” Nautisch personeel dat bij Gerwil Crewing Poland op de loonlijst staat, werkt 28 dagen op, 28 af. Zij krijgen een goed salaris en hebben prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarom werken zij graag goed en hard. “Wij plaatsen zo veel mogelijk vaste mensen op vaste schepen. De omgeving is vertrouwd en mensen leren elkaar kennen. Dat stimuleert de werksfeer”, zegt Hakvoort. ”Anderzijds heeft dit voor ons als voordeel dat het zorgt voor rust binnen onze organisatie.” Goed voorbereid Bovendien zorgt Gerwil Crewing ervoor dat medewerkers goed voorbereid aan boord stappen. Zo wordt vooraf duidelijk gemaakt dat er qua alcohol en drugs een zero-tolerancebeleid geldt. Voor nautisch personeel dat vanuit bijvoorbeeld de zeevaart voor het eerst aan boord van een binnenschip stapt, krijgt een bijspijkertraining over de toch behoorlijk andere gebruiken op rivieren en kanalen, zoals het wonen voorop en het minder taakgericht en meer allround werken. Voor Filippijnen die kunnen en willen koken is er de mogelijkheid om zich vooraf te bekwamen in de Europese keukencultuur. Hakvoort: “Zo zijn wij voor het personeel een goede werkgever met prima arbeidsvoorwaarden en voor werkgevers een betrouwbare, kundige partner die hen de complete zorg van personeelszaken uit handen neemt.” Meer informative: www.gerwil.com Achterschip Grato naar buiten bij Poppen DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Het is altijd een spectaculair gezicht als er scheepssecties over het droge verplaatst moeten worden. Zo ook op vrijdag 30 september bij scheepswerf Poppen in Zwartsluis, waar het achterschip van het gloednieuwe beunschip Grato van Arian Trouwborst vanuit de loods naar buiten werd verplaatst voor montage aan het middenschip. Wagenborg Nedlift transporteerde het achterschip in de loop van de middag naar buiten. De sectie is in de loods vrijwel helemaal afgebouwd. Zo is de motor geplaatst, de betimmering grotendeels klaar en is het al volledig geconserveerd. “Binnen hebben wij geen last van slecht weer en zijn we bovendien voorzien van ideale hijsfaciliteiten. Het is nu nog een kwestie van aan elkaar lassen en kabels trekken en dan kan het voorschip eraan”, zegt directeur Martin Poppen. De oplevering van het 80 meter lange en 8,50 meter brede beunschip staat gepland voor half november. Eigenaar Trouwborst schat dat het laadvermogen van zijn nieuwe beunschip zo’n 1650 ton wordt. “We gaan ermee varen in Nederland, Duitsland en België”, vertelt hij. De Grato wordt volledig gebouwd door Scheepswerf Poppen. Ook de complete voorbewerking, inclusief snijden en zetten, gebeurt op die werf. Daarmee is in februari begonnen. Voor de afbouw werkt Poppen met diverse onderaannemers. Trouwborst is bijzonder tevreden over de inzet van Scheepswerf Poppen: “De samenwerking verloopt perfect.” Het transport van het achterschip van de Grato naar de helling. (foto Scheepswerf Poppen) >>

Copied successfully!

Binnenvaartkrant