Views
2 years ago

2011-15

 • Text
 • Schip
 • Schepen
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Vaart
 • Meter
 • Weer

De Binnenvaartkrant 38

De Binnenvaartkrant 38 19 juli 2011 Wij feliciteren Bolero Scheepsprojecten B.V. van harte met het mts Bolero VI. v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 39 19 juli 2011 Jongeren warm maken voor de binnenvaart In de zomerperiode is het BVB druk bezig met de voorbereidingen voor de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die zijn van 2 tot en met 4 september. Op vrijdag 2 september zal het BVB inhoudelijk bijdragen aan een speciaal jongerenactiviteitenprogramma voor middelbare scholieren. Het BVB wil hiermee werk maken van de werving van jongeren (en ander nieuw personeel) voor de binnenvaart. De boodschap die dag is dat de binnenvaart aantrekkelijk en afwisselend is, met toekomstperspectief. In het ruim van een schip kunnen jongeren een leuk spel spelen waarbij ze van Rotterdam via Utrecht naar Amsterdam moeten varen. Op zaterdag en zondag staat het BVB samen met Nederland Maritiem Land in een tent op de Westerkade. Er zullen weer schepen voor de kade liggen die door mensen te bezoeken zijn. Vlaggen uitdelen In de zomer bezoeken BVB-medewerkers ook altijd de Volkeraksluizen om schippers informatie te geven over de promotie van en door de bedrijfstak. Dit jaar delen ze ook Blue Road-vlaggen uit. De sluisbezoeken – het zijn er drie dit jaar – zijn voor het BVB belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt en leeft onder de ondernemers, maar ook om te vertellen waar wij mee bezig zijn en uit te leggen waarom dat doen. De cover van ‘Boegbeeld’. Boegbeeld Studenten van Hogeschool Inholland hebben een magazine moeten maken. Eén groep van vier studenten koos de binnenvaart als onderwerp. Hun magazine heet ‘Boegbeeld’. Het is zakelijk en informatief, maar bevat ook informatie over evenementen, films en games die voor mensen uit de binnenvaart interessant is. ‘Boegbeeld’ is in een beperkte oplage verschenen; alleen voor school en de studenten zelf. De docenten waren zo enthousiast dat ze de studenten aanraadden een hogere oplage te laten drukken of een vervolg te maken. Daar denken ze nu over na. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Wat brengt de toekomst? Momenteel spelen er verschillende ontwikkelingen in de binnenvaart: veranderende regelgeving en beleidsmaatregelen, technische en logistieke innovaties, groeiende en krimpende markten en veranderingen in de omgevingsfactoren. Zo voorspelde een recent onderzoek dat in de toekomst lange perioden met droogte kunnen leiden tot extreem laagwater. Wat kan dat betekenen voor de binnenvaart en bijvoorbeeld voor de grootte van de schepen? Wat betekenen plannen voor het doorberekenen van de kosten van emissies voor de vervoerder? Leidt het gebruik van LNG niet alleen ertoe dat meer schepen gaan varen op LNG, maar ook tot kansen voor het vervoer van LNG per binnenvaartschip? Komt door de aanleg van Maasvlakte 2 de verwachte groei in containerbinnenvaart of niet? Het is een greep uit de thema’s i Wat van Cargill pakt stank aan DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT Haven Amsterdam heeft een convenant voor de Houthaven afgesloten met Cargill, Igma, Amfert-ICL en Eggerding. Het doel is de bedrijven te bewegen hun overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Als eerste gaf Cargill gevolg aan deze oproep. Burgemeester Eberhard van der Laan kon onlangs samen met Cargill-directeur Rhandy Macnack een nieuwe installatie in gebruik nemen die zorgt voor geurreductie. Met deze installatie is de die spelen en die directe gevolgen kunnen hebben voor de binnenvaartondernemer. Columbus doet het EICB? eerste grote investering gedaan in het kader van het convenant. Haven Amsterdam draagt bij dergelijke investeringen, die de leefbaarheid van de woonomgeving in de Houthaven bevorderen, ook een steentje bij. Cargill – sinds 1959 in Amsterdam – wil de overlast door geur en stof in de sojaverwerkingsfabriek verminderen. De fabriek verwerkt jaarlijks 1,5 miljoen ton sojabonen en 250.000 ton sojaolie voor de voedselindustrie. Scenarioplanning Natuurlijk is het belangrijkste voor de binnenvaartondernemer wat de concrete, directe gevolgen van deze ontwikkelingen op zijn eigen situatie zijn. Die kunnen bepalend zijn voor bepaalde beslissingen. Vooral op het moment dat er een grote investering wordt gedaan, bijvoorbeeld het aanschaffen van een schip, is het voor een ondernemer cruciaal om te weten of dit een verstandige keuze is in het licht van (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen. Bij de aanschaf van een containerschip is het goed om te weten wat de gevolgen zijn als de verwachte groei van containervervoer er wel of niet komt. Een methode om dit te doen is scenarioplanning. Met scenarioplanning is het mogelijk om de meest realistische en invloedrijke trends tegenover elkaar te zetten. Daarmee kan worden bepaald wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario’s op de eigen onderneming. Scenarioplanning is niet alleen interessant voor grote bedrijven, die het al veel langer toepassen. Onlangs is onder andere de Hogeschool Rotterdam begonnen met het inzetten van studenten om ditzelfde in het midden- en kleinbedrijf te verrichten. Hierdoor wordt het een laagdrempelig hulpmiddel voor een ondernemer die voor een belangrijke beslissing staat. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bas Kelderman, junior projectmanager bij het EICB: b.kelderman@binnenvaart.nl (010) 798 98 30 Haventour Haven Amsterdam ontving onlangs een groep medewerkers die kort daarvoor bij verschillende havenbedrijven aan de slag waren gegaan. Ze kregen onder meer uitleg over ladingstromen, de internationale positie van de Amsterdamse haven, duurzaam vervoer via water en rail en de haven als energy hub. Daarna was het veldwerk aan de beurt. Per rondvaartboot en bus bekeken de nieuwkomers een aantal bedrijven en havenbekkens. Haven Amsterdam is van plan dergelijke rondleidingen een aantal malen per jaar te organiseren. De volgende tour staat eind deze maand gepland. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 14: G.M. de Rooij-Plaatsnaam: Wijk Bij Duurstede-Scheepsnaam: Algero-Oplossing: Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders HORIZONTAAL 1. omslachtig gedoe (onzin); 7. onderwijzer; 12. Sociaal Economische Raad (afk.); 13. bamboebeer; 14. roeipen; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. dichtbij gelegen; 19. bedlegerig (onwel); 21. multiple sclerose (afk.); 22. jong dier; 24. op het punt staan om over te geven; 27. belasting op gebruik van een weg; 28. regenboogvlies in het oog; 30. nieuw (in samenstelling); 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. letter van het Griekse alfabet; 33. wandversiering; 35. opstandeling (kwajongen); 37. waadvogel; 38. haardos met vlecht; 41. titel (afk.); 42. aardbol (heelal); 44. ogenblik; 46. zuivelproduct; 47. in koortstoestand praten; 48. geluid van wilde dieren; 49. touwkleurig (ongebleekt); 50. Javaanse dolk; 52. bekende Braziliaanse (oud)voetballer; 54. mafkees (malloot); 56. kookgerei; 58. metalen mof met een schroefdraad; 61. sporenplant; 62. uithangteken van een drogist; 64. schil (vel); 65. haarloos; 67. droog (kaal); 68. gehoororgaan; 70. groot ongeluk; 72. mak (niet wild); 73. bekwaam (deskundig); 76. muzieknoot; 77. Verenigde Staten (afk.); 78. deel van bestek; 79. kleine gemeente; 81. vogel; 82. rivier in Engeland; 83. rangtelwoord; 84. trotse houding; 86. laag vierwielig motorwagentje; 87. bangerik (schijtebroek). VERTICAAL 1. Nederlandse producent van elektronica; 2. boomsoort; 3. Japanse munt; 4. fijn gestampt eten; 5. (klink)nagel; 6. oorspronkelijke bewoner van Peru; 7. geluk (meevaller); 8. lusthof; 9. kledingstuk; 10. soort verlichting; 11. Europees land; 16. voertuig met twee wielen; 18. bekeuring; 20. Europeaan; 21. insect; 23. in grote kolonies levend insect; 25. hoofddeksel; 26. meisjesnaam; 27. ver (in samenstelling); 29. zwarte delfstof; 32. beroep in de horeca; 34. Stichting Nederlandse Vrijwilligers (afk.); 36. apensoort; 37. opstootje; 39. helling langs auto- of spoorweg; 40. kiezen en tanden; 42. Europese hoofdstad; 43. pop van een vlinder; 45. Nederlandse Rundvee Stamboek (afk.); 46. klap (tik); 51. vurig moedig paard; 53. deel van gelaat; 54. octopus; 55. hoofd van een moskee; 56. wandelplaats; 57. reclameverlichting; 59. meer (poel); 60. deel van Zweden; 62. kansspeler; 63. lasterpraat; 66. lokspijs; 67. mannetjesbij; 69. plaats in Brazilië (afk.); 71. (drink)beker; 73. deel van been; 74. plaats in Gelderland; 75. laatste rustplaats; 78. huid (schil); 80. meisjesnaam; 82. lidwoord; 85. radium (scheik. afk.). Stuur uw oplossing van krant 15 op voor 27 juli 2011 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

Binnenvaartkrant