Views
2 years ago

2011-14

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Weer
 • Twee

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 14 5 juli 2011 Mts Copenhagen + MGT Thruster = groen DOOR JOHAN DE WITTE Aan het casco van een ‘Kaap Green Tanker’ zit geen kilo overbodig ijzer. De kracht zit in constructie. Het scherpe voorschip heeft een bijlsteven, het onderwater-achterschip een praammodel. De voortstuwing is dieselelektrisch, in combinatie met door Maritima Green Technology ontwikkelde permanent magneet-elektromotoren. Deze MGT Thruster bezit unieke eigenschappen die voor milieu en portemonnee winst opleveren. Maritima Green Technology (MGT) is opgericht door Scheepswerven Bodewes in Hasselt en De Kaap in Meppel. Aan het roer staat Thecla Bodewes. Bekend met reparatie, verbouw- en nieuwbouwprojecten van binnenvaart, kust- en zeevaart participeert MGT in innovatie- en ontwikkelingsprojecten. Het accent hierbij ligt op duurzaam gebruik van energie, waarbij milieutechnisch en economisch winst wordt behaald. Eén van de eerste projecten is de 360 graden draaibare MGT Thruster. Deze voortstuwingsunit bestaat uit een slank stroomlichaam (pod) met schroef in een straalbuis. De MGT Thruster is voorzien van twee permanent magneet-elektromotoren in lijn, geïntegreerd in de pod. Het ontwerp is zeer compact. De schroefas is tevens de as van de elektromotoren. Hierbij ontbreken tandwiel-overbrengingen. Slechts de energiekabel wordt vanuit het schip de unit ingevoerd. Doordat er geen overbrengingsverliezen zijn, is het rendement 98,5 procent! D&A Eprop-systeem De MGT Thruster is er in de versies 750 kW (2 x 375) en 1000 kW (2 x 500). De Copenhagen heeft de lichte versie, die wordt gevoed door het elektronisch gestuurde D&A Eprop-systeem van D&A Electric uit Ridderkerk. Dit systeem vertaalt de dynamiek van waterstroming om het schip in een variërende vermogensvraag. Bij dieseldirecte voortstuwing wordt, om deze variatie het hoofd te kunnen bieden, het ontwerppunt van de schroef niet op het hoogste rendement uitgelegd, waardoor het gemiddelde rendement van de schroef afneemt. Bij de D&A Epropinstallatie is dit niet noodzakelijk en dit heeft een hoger rendement als gevolg. De omgevingsdynamiek speelt een sterke rol. Bijvoorbeeld; ingeval zich weinig water onder de bodem bevindt, neemt de versnelling van het water toe en past het toerental van de schroef zich hier op aan, zodat de gevraagde energie 100 procent blijft staan. Naarmate de snelheid bij wegvaren toeneemt vermeerdert het toerental. De helling van een rivier heeft eveneens invloed op het toerental. Een dieseldirecte voortstuwing kan hier niet op anticiperen. D&A electric heeft de software van het D&A Eprop ten aanzien van omgevingsdynamiek een uniek zelfreagerend vermogen gegeven. “Ervaring met de, inmiddels vier, varende Eprop-systemen leert dat een brandstofbesparing van tussen de 30 en 38 procent wordt behaald”, aldus Jeroen van Tilborg van D&A Electric. De Kaap Het zijn bedrijfsleider Sietse van der Woude, het Bodewes-team en onderaannemers die dit geoptimaliseerde 110 x 11,45 meter en 3800 kuub grote mts Copenhagen hebben gebouwd in opdracht van de firma B.V. GMS. Met Van der Woude in dialoog over ‘De Kaap-kwaliteit’ met betrekking tot de Copenhagen rollen er een paar overige Een kijkje onder de spiegel van het mts Copenhagen naar de plek voor de voortstuwingsmodules. (foto’s Johan de Witte) ontwerpen uit de koker waarmee de werf zich de laatste jaren onderscheidde. Van der Woude: “Buiten de particuliere koppelverbanden en duwbakken voor Chemgas hebben we voor het Amsterdamse Rondvaartbedrijf Lovers de eerste rondvaartboot zonder schadelijke uitstoot gerealiseerd. De Nemo H2 is speciaal ontworpen en gebouwd voor het varen op waterstof en produceert geen stank, lawaai of CO 2 . Het vlaggenschip van de Amsterdamse binnenstad!” “De dieselelektrische aangedreven Paris Etoile is een varend visitekaartje voor onze werf in de Franse hoofdstad. Het is een schoonheid naast haar conventionele ‘zusje’ en heeft 38 procent minder verbruik.” “Terug naar de Copenhagen, die door vier C18 Caterpillar-aggregaten wordt voorzien van energie. Het schip heeft tien ladingtanks en een gelijk aantal Marflex-deepwellpompen in aangepaste kruiphoogte (98 centimeter boven dek). Het voor twee partijen dubbele leidingwerk is van PSI. Er zijn acht ballasttanks met elk een ejector om snel te kunnen ballasten. Met overzakbare stuurhut is de kruiphoogte 4,30 meter. Hiervoor heeft de dubbele bodem onder het woninggedeelte – paviljoenmodel over de gehele scheepsbreedte – minimale hoogte. MTS Copenhagen is door de VT gecharterd en is een ijzersterke! Zakenvrouw van het Jaar Als telg van een bekende scheepsbouwersfamilie is Thecla Bodewes eerder dit jaar uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Daarmee is ze een bekende Nederlander geworden. Ze liep vroeger nooit achter trends aan. Zeilen, hockey en een tien voor rekenen waen haar ding. Er zat en zit durf in haar karakter. Na haar opleiding HTS Scheepsbouw in Haarlem tussen tien mannen, van wie er negen de jachtbouw kozen, ging zij voor acht jaar bij Bureau Veritas werken. In 1998 nam zij de scheepswerven over van haar vader. Lees verder op pagina 15 >> Uw partner voor al uw verzekeringsvraagstukken: • Aansprakelijkheid • Binnenvaart • Transport • Goederen • Werkmateriaal • Wagenpark • Personele verzekeringen Wij wensen GMS Copenhagen B.V. veel succes en een behouden vaart met het mts Copenhagen. Plaza 6, 4782 SK MOERDIJK / Postbus 14, 4780 AA MOERDIJK Tel.: 0168-393100 / Fax: 0168-393101 E-mail: bci@bcinsurance.nl / Website: www.bcinsurance.nl - complete elektrische installatie’s - onderhoud en modificatie’s - klasse maken volgens ADNR - levering alle elektrische apparatuur Wij verzorgden de complete elektrische installatie aan boord van het mts Copenhagen en wensen haar een goede Bel voor meer info: en behouden vaart. IJsseldijk 422 Krimpen aan den IJssel tel. 0180-446922 mob. 06-22389409 info@hoogendijk.eu

De Binnenvaartkrant 15 5 juli 2011 Sfeer Panheel Maritiem is tegen regen bestand DOOR JO BINDELS Regen en dreigende wolken deden geen afbreuk aan de sfeer op Panheel Maritiem. De vaste kern van nostalgische sleepboten lag daar 18 en 19 juni weer afgemeerd. Velen hebben een Industriemotor, die dit jaar extra in de belangstelling stond. De Smulvaartocht, nieuw dit jaar, telde twintig deelnemers, die in een onstuimig weer met twaalf boten op weg gingen naar de diverse opdrachtlocaties. Jacco Theunissen uit Maasbracht mocht als eerste de wisselbeker in ontvangst nemen. In de namiddag deden de schippers en genodigden zich tegoed aan een voortreffelijk barbecue van Frenken Partyservice uit Thorn. De zondag begon voor de schippers ook al goed: spek en eieren van kok Sjaak van de Sociëteit Olie en Stoom uit Gennep. Reünie Ondanks een enkele striemende regenbui mochten de organisatoren van Panheel Maritiem zondag naar schatting toch zo’n vijftienhonderd bezoekers begroeten. De vaste onderdelen, zoals de stationaire motoren, sleepboten, de tjalk en een amfibievoertuig uit WOII, trokken veel belangstelling. Ook de vis- en de friteskraam deden goede zaken. ’s Avonds was de grote tent afgeladen vol met de schippers en vele kennissen uit de omgeving. Het was weer een groot feest met eigen accordeonmuziek van een aantal schippers. Ton de Waal en Pad Janssen, twee van de organisatoren, blikken terug: “Panheel Maritiem is elk jaar weer een heel gezellige, sfeervolle en intieme reünie. De bezoekers hebben ons ook niet in de steek gelaten. Wij zijn tevreden over editie 2011, met veel dank aan onze sponsors en iedereen die ons gesteund heeft.” Volgend jaar staan, onder voorbehoud, DAF-motoren in het middelpunt. Ook de opgeknapte parlevinker Time is Money was van de partij. (foto Jo Bindels) Geen subsidie meer voor zwemonderwijs schipperskinderen DOOR COR SPEK De Vereniging Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) kreeg onlangs van het ministerie van Onderwijs een beschikking die een streep zet door het zwemonderwijs aan kinderen van varende ouders. Per 31 december 2010 is de subsidie aan het Zwemfonds gestopt. Voor de jaren 2009 en 2010 werd alsnog een bedrag aan BSOS ter beschikking gesteld van 20.000 euro. Dit bedrag keert de vereniging uit aan scholen die al eerder een aanvraag indienden. Hanneke Ruige, de eerdere penningmeester van BSOS, handelt deze aanvragen af. Het bestuur betreurt de beslissing van het ministerie. In de BSOSnieuwsbrief schrijft men: “Wij blijven van mening dat een goede zwemvaardigheid cruciaal is voor kinderen, in het bijzonder kinderen van varende ouders. Maar wij zullen ons bij deze beschikking moeten neerleggen.” Einde BSOS? Maar er verschijnt nog meer financieel leed aan de horizon. Ook de subsidie voor Het Landelijk Informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD), waaronder BSOS valt, zal worden beëindigd. Binnen LISD werken vier partners rond het onderwijs aan schippers-, nieuwkomers- (in primair en voortgezet onderwijs), woonwagen-, Roma- en Sintikinderen, samen op de terreinen informatievoorziening, advisering, ondersteuning, innovatieve projecten en deskundigheidsbevordering. Op de website van de vereniging uit men onder meer zijn bezorgdheid over het verdwijnen van de kennis, informatie en expertise rond het onderwijs aan die doelgroepen. Ook de bewaking van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs lopen gevaar als minister Marja Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar plannen doorzet, aldus het LISD, die eerder al een reactie stuurde naar de Tweede Kamer. Het steunpunt roept ouders en belanghebbenden vooral op te reageren naar landelijke en lokale politici, alsmede naar directies en besturenorganisaties. Meer informatie: www.bsos.nl en www.lisd.nl Wir Wünschen GMS Copenhagen B.V. mit MTS Copenhagen allzeit Gute Fahrt. Scheepwerven Bodewes en De Kaap bouwen ‘Kaap Green Tanker’ Wir haben den kompletten Wohnungsausbau inkl. Möbel, Küchen, Sanitär- und Fliesenarbeiten ausgeführt und das komplette Ruderhaus einschl. Hubschacht geliefert. >> Vervolg van pagina 14 Naast directeur van Scheepswerf De Kaap in Meppel is ze dat ook bij Bodewes Hasselt en Maritima Green Technology (MGT) in Meppel. “De verkiezing was een eer en ik gebruik het als een podium om innovaties onder de aandacht te brengen. Als Bodewes werven zetten we er onze maritieme trots mee op de kaart. Lichte, sterke en groene schepen bouwen is wat we doen.” Met het research- en ontwikkelingsbedrijf Maritima Green Technology wordt reeds twee jaar volop gewerkt aan de LNG-gasmotor. Volgens de moeder van drie kinderen, eveneens geboeid door Bèta-techniek: een doorbraak in schoner varen. “Haar jongens”, zoals Thecla Bodewes haar medewerkers noemt, realiseerden met de installatie van onder andere zelf geëngineerde podthrusters een groene Copenhagen, in overeenkomst met de gelijknamige stad die beschouwd wordt als de meest milieuvriendelijke. Naast haar gezin zit er bij Thecla Bodewes scheepvaart in haar hart! Wie leverden aan het mts Copenhagen BV Scheepswerf DE KAAP Bouw en Pasman Motoren & Aggregaten Leroy Somer Generatoren Balma Compressor Fiwado Bunkerstations ontwerp van casco en volledige afbouw Cat C18 met Leroy Somer samengebouwd, Bendit Isolatietechniek B.V. Lametco Metaal- en Levering van Total smeermiddelen (o.a. Maritima Green Technology Ontwerp en op een zwaar frame gemonteerd en Isolatie uitlaatgassensystemen Scheepsconserveringsbedrijf Friesland B. Caprano TDJ), Total gasolie, ADN pakket, levering van 2 pod – MGT Thrusters uitgelijnd, locale eigen besturing/ VDL Klima bv Hydrauliekpompen V. Coating en conserveren van gehele schip scheepsinventaris, stuurstoel, trossen, Gaastmeer Ship & Yacht design beveiliging aangebracht, touchscreen in Machinefabriek en Tischlerei und Alubau Wessels GmbH Americol schoonmaakmiddelen en bijboot Naval architect en engineering stuurhut geleverd, waarop alle 4 de Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V. Stuurhuis met hefkolom, complete Hempel (The Netherlands ) B.V. VT Verenigde Tankrederij motoren zijn te monitoren en Boegschroef type SD 1200 C, autokraan 10- betimmering, stoffering, hydrauliek, Totale conservering incl coating van de Operator en bevrachting communicatie met de motoren via 15 mtr met hefvermogen van 2000 kg, stuurstoel, auminium deuren, ladingtanks Bureau Veritas Classificatie ethernet netwerk ankerlieren, ankers en kettingen stuurhuistrap, achtermast/voormast DHR den Haan Rotterdam BV Inspectie Verkeer en Waterstaat D & A Electric B.V. Volledig ontwerp van Breman Shipping Installation B.V. Radio Holland Netherlands B.V. Zoeklichten / schijnwerpers Classificatie het elektrische aandrijfnet, technische Airconditioning, overdrukinstallatie, rvs Nautische apparatuur Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers Business Capital Insurance B.V. ondersteuning voor inbouw en installatie, klaproosters, machinekamerventilatoren, PERISKAL cvba Econosto Nederland B.V. Afbouw- en varenverzekering integraal D&A PMS (power management boiler, hydrofoor, fecaliën pompen, sanitair Tresco Inland ECDIS viewer Afsluiters en appendages Pon Power B.V. system) generatorpaneel achterschip, systeem in machinekamer Orlaco Products B.V. Camerasysteem Marflex B.V. 10x MarFlex electrisch 4x 1 Caterpillar scheepsdieselgenerator generatorpaneel voorschip, D&A Eprop ADT Fire & Security RAFA B.V. Ramen gedreven ladingpomp, type MDPD-80, motor voor voortstuwing/generator panelen BB en SB (voortstuwing) Brandbeveiligingsapparatuur Klaus Sandmann met een capaciteit van 100 m³/hr per stuk, bedrijf, Type C18 Acert met een prime brugbediening van de MGT thrusters, vier PSI Pijpleidingen Levering en aanleg sanitair in kruiplijnuitvoering en 10x MarFlex dieselmotor vermogen van 465 bkW (= hoofdgeneratoren van 575 kVa, Machinekamerleidingen en dekleidingen Blommaert BVBA luchtgedreven nazuigpomp in 624 hp), bij 1800 omw/min / 60Hz. boegschroefmotor van 500 kW, roterende Hoogendijk Scheepselectro B.V. Voormast type Improval kruiplijnuitvoering 1x 1 Caterpillar scheepsdiesel generatorset, omvormer van 100 kVa en afname test Electrische installatie Advecon Sign Service Kalibra International B.V. type C4.4 DI-TA met een prime generator voor BV van de MGT thrusters op locatie Victron Energy B.V. Omvormer/ acculader Belettering Tankinhoudsmeting vermogen van 69 ekW (= 86 kVA bij Cosphi Doedijns Hydraulics B.V. Amco Compressoren B.V. Huchem Special Products B.V. Zwets Werkendam B.V. 0,8), 50Hz. Hydraulische besturing Compressor Huchem Roka en Huchem Shipclean Sim ballastsysteem en Zwets pompen

Binnenvaartkrant