Views
4 years ago

2011-12

 • Text
 • Juni
 • Jaar
 • Schip
 • Twee
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Meter
 • Rotterdam
 • Binnenvaart

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 12 7 juni 2011 www.huizinga-snijder.nl Binnenvaartschepen van casco tot turnkey De kernactiviteit van Combi International is de ontwikkeling en bouw van binnenvaartschepen voor droge lading en tankvracht. Ieder project van Combi International wordt met de grootste zorg begeleid, vanaf de eerste tekening tot en met het in de vaart nemen. Combi International breidt haar vloot uit en zijn daarom op zoek naar een: SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3-355.16.88 Fax: 0032(0) 3-355.16.99 Email: info@somtrans.be Kommen Sie arbeiten bei einer Reederei mit Zukunft, eine Zukunft auch für Sie! • Kapitäne Rheinpatent, Radarpatent ADNR - Zertifikat, C-Zertifikat Pluspunkt Ervaren schippersechtpaar of Ervaren kapitein Wij bieden u goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden. Hebt u interesse en/of vragen dan kunt u uw reactie richten aan: Combi International BV, Postbus 72, 4940 AB Raamsdonksveer of via mail: info@amerpoort.com, contactpersoon mevrouw A. van Strien, telefoon: 0162-570301 of 0612743140. • Steuermänner mit Patent http://twitter.com/BVK_binnenvaart VOOR MTS-ISABEL zijn wij op zoek naar stuurmannen en matrozen met ervaring in de Binnenvaart, in het bezit van een dienstboekje, het vaarsysteem: 4 wk.op/ 4 wk.af , het salaris vlgs. CAO-Binnenvaart. Tel. 06-22424148 TE HUUR Res VI en Res VII, 10x4x5 hoog, containers ADNR, boegschroef 76.5x11.45, 2870 ton. T.J. Feenstra. Tel. 06-53684834 GEVRAAGD 24-32 TEU schip voor vaste container dienst België. Voor meer info gelieve contact op te nemen met Johan Byl (United Container Transport) Tel. +32 (0)36521004 INTERNATIONAL ZZP Stuurmannen, matrozen, deksmannen, aflossers voor een normaal tarief. Bel! 0049(0)170.80.38.987 Ingevolge PANDVERZILVERING zal worden overgegaan door het ambt van gerechtsdeurwaarder Eric HOOFT tot de VERKOOP UIT DE HAND van het handelsfonds met als hoofdelement het BINNENSCHIP MS “ BELIZE ” Thans in zeer goede staat afgemeerd in de haven van Antwerpen, Nieuw Lobroekdok. Specificaties van het schip: Binnenschip ms BELIZE, materiaal: staal-acier, afmetingen: Lengte: 55 m., Breedte: 7,2 m., nettotonnenmaat: 671,743 T, motor: Aantal: 1, Merk: Deutz, vermogen: 340PK/CV/PS/HP 250 kW 408 IPK/CVI, bouwjaar: 1957, localiteit: Beez les Namur-België, werf: SA Chantier Naval Meuse et Sambre, met alle toebehoren Summiere verkoopsvoorwaarden: - De verkoop geschiedt in der minne mits biedingen onder gesloten omslag in te dienen door de liefhebbers voor vrijdag 17/06/2011, 17.00 uur op het kantoor der gerechtsdeurwaarders zoals bovenaan vermeld. - De verkoop houdt in dat het ganse handelsfonds wordt verkocht omvattende alle elementen van de handelszaak, evenals het enige materiele bestanddeel nl. het schip de Ms Belize. - De verkoop geschiedt met verhoging van 5000 € zonder bijkomende kosten en vrij van BTW. - Lastenkohier is ter inzage op het kantoor van de gerechtsdeurwaarders te Antwerpen. - Het schip wordt verkocht in de staat zoals het zich thans bevindt en zonder waarborg, en de koper zal geacht worden het schip bezichtigd te hebben en zich van de huidige staat vergewist te hebben en de bepalingen van het lastenkohier te kennen en zich daarmede akkoord te verklaren. Bovenvermelde omschrijving is gebaseerd op de gegevens zoals bekend op het Scheepshypotheekkantoor. De koper zich niet kunnen beroepen op de eventuele andere toestand waarin het schip zich thans bevindt. - De bezichtiging geschiedt op bepaalde dagen en uren, overeen te komen na afspraak met het kantoor van instrumenterende gerechtsdeurwaarders en mits machtigingsbewijs. - De betaling geschiedt in Euro of gewaarborgde bankcheque uitgeschreven in Euro. - Het handelsfonds met inbegrip van het schip wordt voor VRIJ en ONBELAST verkocht - De meest biedende onder gesloten omslag zal door de gerechtsdeurwaarder worden verwittigd en de onderhandse verkoopsakte zal binnen de 10 dagen worden verleden, datum waarop de betaling dient te geschieden. - Alle inlichtingen kunnen worden bekomen op het gerechtsdeurwaarderskantoor tijdens de kantooruren, ttz. 9 u. – 12 u. en 14 u. – 17 u, tel. 03 259 00 70, fax. 03 216 03 96, gerechtsdeurwaarders@gdw-amerikalei73.be WIR BIETEN: - Arbeitssicherheit - Pünktliche Zahlung Ihres Lohnes - 100% Soziale Versicherung - Moderne und viele Doppelhüll-Schiffe - Zahlung Ihrer Kurse für Zertifikate und Patente - Möglichkeiten um Patentinhaber und später Schiffsführer zu werden. BEL SNEL 06-53109083 Schubertlaan 75 te Rotterdam TE KOOP Fraai gelegen hoekappartement op de 3 e woonlaag met kelderberging aan de Schubertlaan 75 te Rotterdam-Hillegersberg. Gelegen nabij het lage Bergse Bos en de Bergse Plassen. Woonoppervlakte ca. 60 m² Vraagprijs: 157.500 k.k. OMBOUW NAAR DUBBELWANDIG Bodewes Millingen kan voor u de ombouw van uw tanker realiseren. Concreet houdt dat voor u in: Bodewes Millingen verzorgt het tekenwerk en de keur. Bodewes Millingen verzorgt het staalwerk op de eigen helling. Bodewes Millingen verzorgt alle overige aanpassingen aan het leidingwerk, de elektrische installatie of overige systemen. Bodewes Millingen verzorgt de aflevering van uw omgebouwde tanker die voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan gesteld heeft. Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met: Ate van der Werff Bedrijfsleider Bodewes Binnenvaart B.V. 0481- 438238 06- 30003214 Of een mailtje sturen naar: avdw@bodewes-millingen.nl Tel. 010 452 66 66 · www.stadenland.nl · www.funda.nl

De Binnenvaartkrant 13 7 juni 2011 “Gooi de oude Zuiderdokken weer open” De stad Antwerpen besteedt te weinig aandacht aan haar maritieme verleden, het is al vaker beweerd. Ook de plannen van het stadsbestuur voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken lijken in die richting te wijzen. Eric van Hooydonk, professor havenrecht en voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen, hield onlangs een vlammend pleidooi voor de heropening van de drie historische binnenvaartdokken. “In Rotterdam of Hamburg was dit al lang gebeurd. Het stadsbestuur zou hier enorm mee kunnen scoren.” Van Hooydonk gaf een lezing in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen op uitnodiging van OpenZuidOpen. Deze vereniging van buurtbewoners, musea en handelaars maakt zich sterk voor de heropening van de Gedempte Zuiderdokken. Het is een oud idee waarvoor in het verleden al tal van organisaties gepleit hebben. Ook Watererfgoed Vlaanderen, de koepelvereniging voor het maritiem erfgoed, ligt de heropening van de dokken na aan het hart. Maar het Antwerpse stadsbestuur heeft andere plannen met de parkeerplaats op het Zuid waaronder zich nog de kaaimuren bevinden van de historische binnenvaartdokken. De stad wil de Gedempte Zuiderdokken heraanleggen als evenementenplein en heeft hiervoor ook al een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen. Een symbolische verwijzing naar het dokkenverleden behoort volgens het stadsbestuur wel tot de mogelijkheden. Ook sluit de stad de heropening op lange termijn niet uit. Geen tegenargumenten “In feite is niemand principieel tégen de heropening”, betoogde Van Hooydonk, die alle bezwaren tegen het heropenen van de dokken onterecht vindt. Bijvoorbeeld dat de grond waarmee de dokken destijds opgevuld zijn vervuild zou zijn. “Recent bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het helemaal niet zo erg is”, volgens Van Hooydonk. Ook de geraamde kosten voor de heropening – het duurste scenario zou zo’n 54 miljoen euro kosten – moeten met een korreltje zout worden genomen. “Die kosten kunnen nooit ofte nimmer uitsluitend ten laste van de stad Antwerpen worden gelegd, want bepaalde deelprojecten zijn een verantwoordelijkheid van de Vlaamse en Federale overheid.” Verder vindt hij dat de baten onvoldoende zijn meegenomen in de kostenstudie van de stad. “In de dokken zou een jachthaven geëxploiteerd kunnen worden en de gebouwen in de buurt zouden enorm in waarde stijgen.” Alleszins zou door het openleggen van de dokken een enorme (gratis) parkeerplaats verdwijnen. “Maar”, zo stelt Van Hooydonk, “dat probleem heb je ook als je een evenementenplein aanlegt.” Hij ziet de meerwaarde van zo’n plein niet in: “Sommige kantoren zijn zelfs weggetrokken omdat ze de overlast van de evenementen niet meer konden verdragen.” Dat de werken veel hinder met zich mee zouden brengen is eveneens een non-argument: “Je zuigt het zand eruit en voert het af met schepen, zonder veel vrachtwagengeweld.” Eric Van Hooydonk ziet niets dan voordelen in de heropening van de Gedempte Zuiderdokken. (foto’s Sarah De Preter) Weinig maritieme flair De lijst met argumenten voor de heropening van de dokken is lang, aldus Van Hooydonk. “Antwerpen is een havenstad, maar de identiteit van het Zuid is door het dempen van de dokken verminkt. We hebben veel te weinig water in de stad en ook de scheepvaart is grotendeels uit het stadsbeeld verdwenen. Terwijl we nog altijd de tweedegrootse haven van Europa zijn. Maar vergeleken met steden als Rotterdam en Hamburg hebben we te Het Antwerpse stadsbestuur heeft andere plannen met de parkeerplaats op het Zuid waaronder zich nog de kaaimuren bevinden van de historische binnenvaartdokken. ADVERTENTIE UITLIJNSERVICE ! ( 0527-681788 * info@hoekmanshipbuilding.nl www.hoekmanshipbuilding.nl weinig maritieme flair.” Hij riep het stadsbestuur op om de plannen voor het evenementenplein te staken en in plaats daarvan de haalbaarheidsstudies voor de heropening van de dokken te verfijnen. “Watererfgoed Vlaanderen wil daar graag bij helpen. Het zou een mooie aanvulling zijn op de ontwikkelingen op het Eilandje, waar de stad echt goed bezig is. De heraanleg van het Bonapartedok en het Willemdok is ronduit schitterend. Maar trek die lijn nu ook door naar Zuid, waar we één van de allermooiste havenwijken in Europa kunnen maken.” “Op oude foto’s zie je dat de kaaimuren nog steeds onder de grond zitten. Alleen de deklaag is destijds weggehaald. We zijn ons misschien ook te weinig bewust van de schitterende monumentale gevels en waardevolle havenarchitectuur die op het Zuid te vinden zijn. De heropening van de Zuiderdokken zou een enorme impact hebben op de uitstraling van de stad.” Van havendok tot foorplein Op de plaats waar nu een grijze parkeerplaats ligt, stond van de 16e tot de 19e eeuw het Zuidkasteel, een soort dwangburcht die de Spanjaarden hadden gebouwd om de opstandige Antwerpenaren in bedwang te houden. In het kasteel verschanste zich in 1830 het Hollandse garnizoen onder leiding van generaal Chassé. Nadat de Nederlandse troepen met behulp van de Franse generaal Belliard waren verdreven, lag het kasteel in as en puin. De Antwerpenaren, voor wie het Zuidkasteel inmiddels een symbool van onderdrukking en oorlog geworden was, wilden er zo snel mogelijk vanaf. Aan het einde van de 19de eeuw werden op de plaats van het kasteel drie binnenvaartdokken aangelegd: het Steendok, Schippersdok en Kooldok. Ze vervingen de oude vlieten die door het rechttrekken van de Scheldekaaien waren verdwenen en stonden via de Zuidersluis in verbinding met de Schelde. Tussen 1881 en 1968 gonsde het er van de havenactiviteit. Er werd veel zand en grind verladen, maar ook huishoudelijk afval. Door de schaalvergroting in de scheepvaart trok de haven steeds verder naar het noorden van de stad. Medio jaren ‘60 vielen de activiteiten aan de Zuiderdokken stil en werden de dokken gedempt. Op de zo ontstane parkeerplaats vinden ontelbare evenementen plaats waaronder de bekende Antwerpse Sinksenfoor. Winst gaat naar nieuwe zeesluis De haven van Gent behandelde vorig jaar 48 miljoen ton, bijna een derde meer dan in 2009. De hoge overslagvolumes leidden tot recordomzetten voor zee- en binnenvaartrechten. Ook de concessieopbrengsten zijn gegroeid, laat het Havenbedrijf weten. Daar stond slechts een lichte stijging van de bedrijfskosten tegenover. Van de ruim 9 miljoen euro winst die het Havenbedrijf in 2010 heeft gemaakt wordt het grootste gedeelte toegevoegd aan de reserves. Daardoor kunnen ook in de toekomst belangrijke operationele kosten worden gedragen. Maar de haven legt ook geld opzij om mee te kunnen betalen aan een nieuwe zeesluis in Terneuzen. De Vlaamse overheid financiert een deel van die sluis maar wil dat ook het havenbedrijf een duit in het zakje doet. Ook in de andere zeehavens laat de overheid havenbedrijven meebetalen aan de bouw van nieuwe sluizen. Scheepsdalebrug eindelijk open Na een bouwtijd van twee jaar is in Brugge de nieuwe Scheepsdalebrug in gebruik genomen. De Bruggenaars hebben er reikhalzend naar uitgekeken, want de brug over het kanaal Gent-Oostende vormt een belangrijke toegangsweg tot de stad. De moderne rolbasculebrug vervangt de verouderde Vierendeelbrug en heeft ruim 12 miljoen euro gekost. Ze zal zorgen voor een vlotter en veiliger verkeer, zei Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits bij de opening. Het autoverkeer en het fiets- en voetgangersverkeer worden op de brug van elkaar gescheiden. Ook de binnenvaart is gebaat bij de nieuwe brug, die een doorvaarthoogte van 7 meter en een doorvaartbreedte van 29 meter heeft. Hierdoor is in de toekomst containertransport in drie lagen mogelijk. De brug gaat sneller open en dicht dan haar voorganger en is van afstand bedienbaar. Vredesbrug Waterwegen en Zeekanaal laat op zondag 19 juni de aandrijving van de Vredesbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek op punt stellen. Voor de voorbereidende werkzaamheden is de brug op dinsdag 14 juni gestremd van 07.00 tot 10.00 uur. Op 19 juni zelf is de brug gestremd van 07.00 tot 21.00 uur gestremd. Er zijn wel vier openingen op noodaandrijving voorzien.

Binnenvaartkrant