Views
5 years ago

2011-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • April
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Onze
 • Goed

De Binnenvaartkrant 32

De Binnenvaartkrant 32 12 april 2011 WOENSDAG 20 APRIL 2011 BEURS-WTC TE ROTTERDAM Gratis toegang Geopend van 11.00 tot 18.00 uur Officiële opening door Giovanni van Bronckhorst (11.30 uur) Vacatures en stages Nautisch & Technisch Ruim 125 topbedrijven uit de gehele maritieme cluster Speeddaten met werkgevers Bedrijfspresentaties Maritieme netwerkborrel (17.00-18.00 uur) VMBO, MBO, HBO en WO Nautisch & Technisch LUSTRUM EDITIE Jij komt toch ook? Hét grootste evenement voor carrière en opleiding in de maritieme en offshore sector in Nederland EXPOSANTEN: 20•04•2011 LUSTRUM EDITIE | BEURS-WTC | ROTTERDAM Schrijf je nu gratis in op: www.maritimeoffshorecareerevent.com Het Navingo Maritime & Offshore Career Event 2011 wordt georganiseerd door: Powered by: Navingo BV Westerlaan 1 3016 CK Rotterdam The Netherlands t. +31 (0)10 2092600 f. +31 (0)10 4368134 e. ao@navingo.com i. www.navingo.com Supported by:

De Binnenvaartkrant 33 12 april 2011 Volop carrièrekansen in maritieme cluster Het maritieme cluster is een belangrijke economische factor in Nederland. De gezamenlijk geleverde toegevoegde waarde is per jaar bijna 15 miljard euro. De directe maritieme werkgelegenheid bedraagt ruim 130.000 banen. Die zijn verdeeld over de zeevaart, binnenvaart, visserij, waterbouw, scheepsbouw, offshore, maritieme dienstverlening, watersportindustrie, de Koninklijke Marine, havens en toeleveranciers. Stichting Nederland Maritiem Land becijfert in haar Monitor elke twee jaar het belang van het natte cluster en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de arbeidsmarkt. Uit de editie van 2010 komt naar voren dat de maritieme bedrijfstakken in 2008 en 2009 weliswaar klappen hebben gehad, maar dat ze dankzij innovatie en export vorig jaar in grote lijnen alweer konden profiteren van het economisch herstel. De jongste monitor verscheen afgelopen najaar en daarin werd zichtbaar dat het aantal vacatures niet meer afnam. Dat kan ook haast niet anders, want door de vergrijzing hebben vrijwel alle branches in Nederland (en Europa) de komende jaren te maken met een forse uitstroom van (ervaren) arbeidskrachten. Verse instroom is dringend nodig. Zeker ook in het maritieme cluster. Met name de varende beroepen en technische functies bij onder andere scheepsbouw, offshore en toeleveranciers kampen met een imagoprobleem, dat overigens niet (archieffoto MG Redacties) nieuw is. Veel jongeren denken – onterecht – dat het zwaar en vies werk is. Daar moeten de sectoren tegen blijven opboksen. Doorgroeien Bovendien biedt een natte opleiding veel kansen om door te groeien of te switchen naar een andere branche. 30 procent van de instroom in de verschillende sectoren is afkomstig uit een van de andere sectoren uit het maritieme cluster. Bij varende beroepen ligt dat aandeel lager: zeevarenden, binnenvaartpersoneel en mensen uit de visserij blijven doorgaans hun eigen bedrijfstak trouw (daar is kennelijk ook altijd weer werk te vinden). Maar toch kunnen ook zij vrij gemakkelijk overstappen naar bijvoorbeeld de waterbouw en maritieme dienstverlening. Zoals verwacht kan worden hoppen ook veel werknemers eenvoudig tussen scheepsbouw en maritieme dienstverlening. De zeehavens werven daarentegen met succes onder zeevarenden. Het werken in het maritieme cluster bevalt doorgaans goed. Als mensen er eenmaal een baan hebben gevonden, verkassen ze niet snel naar een bedrijf buiten de natte sector. Van degenen die hun baan opzeggen, keert slechts één op de tien het maritieme cluster zijn rug toe. Vier van de tien stappen binnen het cluster over naar een andere sector en vijf blijven in hun eigen bedrijfstak. Investeren in vakonderwijs Met alle opleidingsniveaus kunnen werkenden aan de slag in het maritieme cluster. Over het algemeen hebben de medewerkers binnen offshore en maritieme dienstverlening een hoger dan gemiddelde opleiding ten opzichte van andere branches in Nederland. De waterbouwsector en de maritieme toeleveranciers zitten op dat gemiddelde. In de watersportindustrie, binnenvaart en zeehavens werken relatief minder hoog opgeleide mensen. Er wordt flink geïnvesteerd in de vakopleidingen voor de diverse maritieme sectoren. Zo hebben het Onderwijs Centrum Binnenvaart en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) nieuw – digitaal en interactief – lesmateriaal ontwikkeld voor de vmboopleiding binnenvaartmatroos. Ook het mbo krijgt zo’n nieuw lespakket. Een hbo-minor Binnenvaart is in de maak. Uitdagend, afwisselend en goed betaald werd Daarnaast werken de maritieme branches samen om jongeren te interesseren voor een carrière in een van de natte sectoren. Bijvoorbeeld door campagnes en met de website www.spetterendeopleidingen.nl. Daarnaast proberen de maritieme branches – samen en individueel – mbo’ers, hbo’ers en universitair opgeleide studenten die niet direct een natte opleiding doen, duidelijk te maken wat de scheepvaart, offshore, scheepsbouw en aanverwante takken te bieden hebben: uitdagend, afwisselen en goed betaald werk. Ook op Navingo Maritime & Offshore Career Event zijn diverse branchevertegenwoordiger aanwezig. Zoals het Onderwijs Centrum Binnenvaart, dat in het Branchepaviljoen te vinden is. Alles uit de kast voor binnenvaart-CAO Eigenlijk had vorig jaar een nieuwe algemene cao voor werknemers in de binnenvaart in moeten gaan. Die kon echter niet algemeen verbindend verklaard worden, omdat de werkgeversorganisaties (CBRB, Kantoor Binnenvaart en Rijn & IJssel) niet voldoende werknemers representeren. De bij hen aangesloten bedrijven zouden minstens 55 procent van alle werknemers in de branche in dienst moeten hebben. Met zo’n meerderheid kan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid aan de andere werkgevers in de branche dezelfde loonmodellen en secundaire arbeidsvoorwaarden opleggen. Dat zorgt voor gelijke concurrentie. De binnenvaart komt een paar procenten te kort voor de gewenste representativiteit. Te weinig ondernemers zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Het CBRB, dat vooral de grotere werkgevers uit de binnenvaart vertegenwoordigt en goed is voor ruim 46 procent, organiseert volgende maand op Construction & Shipping Industry een debat over dit onderwerp. Op die manier wil de vereniging duidelijk maken hoe belangrijk de cao en aansluiting bij een werkgeversorganisatie zijn. Verantwoordelijkheid “Samen met Kantoor Binnenvaart hopen wij zoveel mogelijk ongeorganiseerde werkgevers te interesseren voor deze discussie. De te lage organisatiegraad van werkgevers wordt door beide organisaties gezien als een grote uitdaging die snel moet worden aangepakt.” Als er niet alsnog een bedrijfstak- CAO komt, vervalt over twee jaar mogelijk ook de verplichte deelname aan de pensioenregeling en is er geen geld meer voor de activiteiten van de Stichting CAO Binnenscheepvaart en het Onderwijs Centrum Binnenvaart. “Dit zijn de belangrijkste gevolgen van het feit dat te weinig werkgevers in de binnenvaart lid zijn van een werkgeversorganisatie,” stelt het CBRB. “Tijd dus om een fundamentele keuze aan de orde te stellen: nemen we daar genoegen mee of gaan werkgevers in de binnenvaart zich beter organiseren? Nemen wij onze verantwoordelijkheid voor collectieve arbeidsvoorwaarden en sociale regelingen in de bedrijfstak of doen wij dat niet?” Het debat, dat wordt ondersteund door Kantoor Binnenvaart, vindt plaats op 10 mei, bij de opening van Construction & Shipping Industry in Gorinchem. Deelname is gratis, maar vooraf registeren verplicht. Dat kan op www.cbrb.nl. Oude takel voor nieuw lokaal Om de samenwerking met het STC te symboliseren had Robert van Herk (foto), educator bij het Maritiem Museum Rotterdam, een takel meegenomen naar de opening van het vernieuwde zeemanschapslokaal op de hoofdlocatie op de Lloydpier. Dat blok stond symbool voor de andere attributen en modellen die het museum de komende tijd in bruikleen geeft aan de onderwijsinstelling. Ook worden vmbo-leerlingen gestimuleerd om het museum te bezoeken en zo te leren over de ontwikkeling van de haven en de beroepen in de haven. Het vmbo van het Scheepvaart en Transport College heeft sinds donderdag 31 maart op de begane grond een zeemanschapslokaal, dat zowel door de zeevaart- als de binnenvaartopleiding gebruikt wordt. Daar wordt onder meer het nieuwe digitale lesmateriaal toegepast dat het Onderwijs Centrum Binnenvaart samen met docenten van de binnenvaartscholen in Velsen, Harlingen en Rotterdam ontwikkelde. Bij de opening reikte Marianne Kleijwegt van de GGD-Rotterdam ook nog het vignet ‘ Gezonde School’ uit aan de vmbo-afdeling. De komende jaren besteedt het STC extra aandacht aan zaken als verantwoord beweging en gezonde voeding. (foto MG Redacties)

Binnenvaartkrant