Views
5 years ago

2011-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • April
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Onze
 • Goed

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 12 april 2011 Take the blue road Het BVB is meer dan ooit het voorlichtingsbureau van de binnenvaart. De afgelopen weken werden letterlijk duizenden postverzendingen geprepareerd en de deur uit gedaan. Er ging een mailing uit naar alle binnenvaartondernemers, met informatie over de beurs Construction and Shipping Industry in Gorinchem en een uitnodiging voor een bijeenkomst die het BVB organiseert. Het gaat om de bijeenkomst woensdag 11 mei van 13.00 uur tot 15.00 met twee onderwerpen: ontwikkelingen walstroom en ontwikkelingen Kleine Schip. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl en info@ksvschuttevaer.nl. Er zijn meer bijeenkomsten op de beurs; veel ook over de onderwerpen die van belang zijn voor de binnenvaart. Een overzicht hiervan zit in de mailing die alle binnenvaartondernemers hebben ontvangen, met een briefkaartje die bezoekers van de beurs in kunnen vullen, waarmee ze op de beurs in de stand (297) een gratis vlaqg van the Blue Road kunnen ophalen, zo lang de voorraad strekt. Op de BVB-website staat ook informatie over de bijeenkomsten op de beurs. Jaarverslag Het jaarverslag 2010 van het BVB is uit. Alles sponsors van het BVB hebben vorige week een exemplaar ontvangen. Hierin legt het BVB verantwoording af over alle activiteiten die met het sponsorgeld konden worden uitgevoerd vorig jaar (en waarover u elke twee weken in deze rubriek weer kunt lezen). Magazine Het BVB heeft een magazine laten maken voor verladers. Omdat ‘Take the Blue Road’ de nieuwe, internationale slogan is voor de binnenvaart, heet dit magazine ‘Blue Magazine’. Het is verstuurd naar 1.800 verladers www.binnenvaartkrant.nl Het Blue magazine. Kijk op in Nederland. De eerste reacties zijn heel positief. Sponsors hebben ook een exemplaar voor meer hierover. ontvangen. Op de website van het BVB is hij nu digitaal te bekijken via een ‘pagefliptool’. Daardoor kan de bezoeker van de website het magazine bijna letterlijk doorbladeren, zonder het te hoeven downloaden. (De pagefliptool is ook te bekijken op de website van deze krant: www.binnenvaartkrant.nl) Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Binnenvaart onderzoekt ADN(R) ventilatie-eisen De interpretatie van een ADN(R)- artikel over ventileren en gasmetingen aan boord houdt veel Nederlandse binnenvaartondernemers bezig. De brancheorganisaties krijgen van bedrijven die in de containerbinnenvaart actief zijn, veel vragen over de interpretatie van toezichthoudende diensten van randnummer 7.1.6.12 van het ADN(R). Dit randnummer bevat specifieke ventilatie-eisen, waarop de toezichthoudende diensten gericht (gaan) controleren. Dit betekent dat de vervoerder moet nagaan of er stoffen aan boord van het schip zijn uit kolom 10 van tabel A van het ADN(R) en na positieve controle ventileren en melding maken van deze additionele ventilatieeisen. De verschillende VE-bepalingen zijn: VE01: Laadruimen die deze stof bevatten, moeten met het volle vermogen van de ventilatoren worden geventileerd, indien na meting is vastgesteld dat de gasconcentratie van de vanuit de lading komende gassen boven 10 procent van de onderste explosiegrens komt. Deze meting moet direct na het laden worden uitgevoerd. Een herhalingsmeting moet na een uur worden uitgevoerd. Deze meetresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd. VE02: Laadruimen die deze stof i van Wat doet het EICB? bevatten, moeten met het volle vermogen van de ventilatoren worden geventileerd, indien na meting is vastgesteld dat de laadruimen niet vrij van de vanuit de lading komende gassen zijn. Deze meting moet direct na het laden worden uitgevoerd. Een herhalingsmeting moet na een uur worden uitgevoerd. Deze meetresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd. VE03: Ruimten zoals laadruimen, woningen en machinekamers die grenzen aan een laadruim dat deze stof bevat, moeten worden geventileerd. Deze moeten na het lossen mechanisch worden geventileerd. Na het ventileren moet de gasconcentratie in deze laadruimen worden gemeten. Deze meetresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd. VE 04: Indien spuitbussen conform 3.3 BP 327 voor hergebruik of voor verwijderingdoeleinden worden vervoerd, zijn de bijzondere bepalingen VE01 en VE02 van toepassing. Het bedrijf Transafe heeft opdracht gekregen om: • te onderzoeken of de huidige bepalingen met betrekking tot de ventilatie van een laadruim mogelijk zijn. • te onderzoeken of de huidige bepalingen met betrekking tot de metingen door de bemanning mogelijk zijn. Focus hierbij is de aanwezigheid van alle verschillende meetbuizen/-apparatuur om de Columbus verschillende aanwezige stoffen te kunnen bepalen. Input hierbij is het eindrapport Onderzoek inhoudelijk nalevingskosten; Knelpunten Perceel Vervoer van Berenschot, waarin de kosten van naleving van de huidige bepalingen zijn vastgesteld. • te onderzoeken of het meten in de containers en het controleren van de containers op beschadiging en lekkage door de belader doeltreffend worden uitgevoerd. • een risico-inventarisatie te verrichten van het geboden alternatief. Voor deze risicoanalyse moet worden bezien: - de VE-bepalingen naleven, dat wil zeggen: altijd meten en afhankelijk van de meetresultaten wel/niet ventileren. - alleen meten als er sprake is van vermoeden. Alleen ventileren bij positieve meetresultaten. Hierbij moet worden gelet op de kwaliteit van de metingen, uitgevoerd door de schipper onder de operationele omstandigheden (volgens de VEregels) ten opzichte van de ideale situatie waarbij de metingen worden uitgevoerd door professionele bedrijven. - nooit meten en nooit ventileren. De resultaten van het onderzoek worden medio juni verwacht. Meer informatie is verkrijgbaar bij Khalid Tachi van EICB: k.tachi@eicb.nl. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 7: Anneke Bernouw-Verheij- Plaatsnaam: Nederhemert - Scheepsnaam: Hamaritha - Oplossing: Green award certificaat HORIZONTAAL 1. kruidenpasta met sterke smaak; 7. land in Afrika; 12. moedermelk; 13. exact (goed); 14. familielid; 15. windrichting (afk.); 17. bekende Braziliaanse (oud)voetballer; 19. toespraak; 21. rivier in Rusland; 22. gedekte eettafel; 24. luxe auto (slee); 27. voor (in samenstelling); 28. huidverharding; 30. algemeen beschaafd Nederlands (afk.); 31. een klein beetje; 32. wild zwijn; 33. vlaktemaat; 35. gigantisch (kolossaal); 37. Limited (afk.); 38. land in Afrika; 41. Nederlandse fabrikant van o.m. kopieerapparaten; 42. woestijn in Noord-Afrika; 44. gebied (gewest); 46. tegen (in samenstelling); 47. zo goed als nieuw (afk.); 48. land in Afrika; 49. berggeel; 50. hark (mestvork); 52. voorgerecht; 54. inwoner van Armenië; 56. drinkbeker; 58. in het water plonzen; 61. administratie (afk.); 62. schijnbaar (niet echt); 64. opstootje; 65. echtgenoot (wederhelft); 67. nagerecht; 68. venijn (toxine); 70. klasse (stand); 72. Europese rekeneenheid (afk.); 73. man die het ijs schoonveegt; 76. Chinese vermicelli; 77. godsdienst (afk.); 78. veel voorkomende ziekte in Afrika; 79. werelddeel; 81. de oudere (Lat. afk.); 82. Spaanse uitroep; 83. beest met barstende koppijn; 84. ontkenning; 86. land in Afrika; 87. land in Afrika. VERTICAAL 1. volhardende strijder tegen de apartheid in Afrika; 2. sociale zekerheid (afk.); 3. hoogste punt; 4. insectenetend zoogdier; 5. (Afrikaans) muziekinstrument; 6. Nederlandse violist en orkestleider; 7. teken op de huid door een zweepslag; 8. ongaarne; 9. plaats in Gelderland; 10. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 11. land in Afrika; 16. vragend voornaamwoord; 18. meisjesnaam; 20. twijg (stek); 21. Deense muntsoort; 23. oorvijg (klap); 25. (Friese) jongensnaam; 26. aanspreektitel voor een koning; 27. Nederlandse politieke partij (afk.); 29. toespraak op Prinsjesdag; 32. Afrikaan; 34. Electric Light Orchestra (afk.); 36. soort inktvis; 37. lang en smal stuk hout; 39. rivier in Afrika; 40. ledematen; 42. geraffineerd (sluw); 43. gordijnstok; 45. deel van huis; 46. grote bijl; 51. rivier in Utrecht; 53. Europa (afk.); 54. land in Afrika; 55. insectenlarve; 56. Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking; 57. (slaap)gast; 59. vochtig aanvoelend; 60. land in Afrika; 62. Amerikaanse staat; 63. Opera van Mozart (Italiaanse barbier); 66. woonboot; 67. Vereniging van Alcohol- en andere Drugproblemen (afk.); 69. oosters hoofddeksel; 71. muurholte; 73. alcoholische drank; 74. familietwist; 75. sieraad; 78. zangstem; 80. een en ander (afk.); 82. onzes inziens (afk.); 85. plusteken (voegwoord). Stuur uw oplossing van krant 8 op voor 20 april 2011 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven! Sudoku Kijk voor de sudoku op internet: www.binnenvaartkrant.nl. Daar is de Japanse cijferpuzzel online in te vullen en in te sturen. Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.

De Binnenvaartkrant 29 12 april 2011 Maritieme arbeidsmarkt trekt aan Navingo viert het eerste lustrum van het Maritime & Offshore Career Event met een aantal nieuwe onderdelen op de beurs. Op 20 april vindt dit jaarlijks terugkerende evenement voor de vijfde keer plaats. Net als voorgaande jaren wordt de grootste maritieme carrièrebeurs in Beurs- World Trade Center Rotterdam gehouden. Het aantal exposanten (ruim 125) laat zien dat de arbeidsmarkt in de sector weer aantrekt. Organisator Navingo verwacht minimaal 2500 bezoekers. Ook de onderwijsinstellingen zijn goed vertegenwoordigd. Zoals Avans Hogeschool uit Den Bosch, die de minor Offshore Engineering & Automation onder de aandacht brengt. (foto’s Navingo) Het Navingo Maritime & Offshore Career Event is een goede graadmeter: “Er is duidelijk meer vraag naar personeel”, zegt event manager Annemieke den Otter. “Dat is een positief teken voor de sector. We merken het ook aan onze maritiemevacaturebank.nl. Zo zien we dat rederijen op zoek zijn naar Nederlands personeel. Aan de wal is een trend dat men vooral gericht zoekt naar mensen met een passende opleiding. In de scheepsbouw gaat het bijvoorbeeld om lassers met de juist papieren en ervaring.” De vergrijzing zorgt voor een toenemende uitstroom van oudere werknemers. De instroom hapert. Alle branches hebben daar last van; dus ook de maritieme. Bedrijven moeten extra inspanningen doen om goed en gekwalificeerd personeel te vinden. “Je merkt het ook bij de opleidingen. Zo hebben de zeevaartscholen grote moeite om voldoende studenten te interesseren voor bijvoorbeeld de marof-opleiding.” Navingo Maritime & Offshore Career Event is goede graadmeter Alle natte sectoren zijn op het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) vertegenwoordigd: van jachtenbouw tot binnenvaart en van offshore tot waterbouw. Ook de bekende maritieme uitzendbureaus en opleidingen zijn aanwezig. Het evenement biedt een breed aanbod voor iedereen die werkzaam is in de maritieme en offshore-sector – of die dat wil worden. De bedrijven hebben 20 april naar schatting 800 vacatures in de aanbieding; zowel technische als nautische functies. De relevante onderwijsinstellingen laten zien welke opleidingen en cursussen ze in huis hebben. Circa 25 bedrijven voor al uw personeelsadvertenties (m/v) 010-4140060 hebben (ook) stageplaatsen te vergeven. “Je krijgt als bezoeker echt een goed beeld van wat allemaal mogelijk is in de maritieme sector en de offshore”, zegt Den Otter. “Van de reders, werven, contractors, maritieme uitzendbureaus zijn zo’n beetje alle bekende namen aanwezig. In de stands van de meeste bedrijven staan niet alleen HRmanagers (managers personeelszaken, red.) maar ook medewerkers van de werkvloer, die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het werk inhoudt en hoe de sfeer bij dat bedrijf is.” Navingo verwacht 2500 bezoekers. Marketing manager Tessa van Hees: “Net als voorgaande jaren zal de helft bestaan uit studenten, van universiteiten, hbo’s en mbo’s, en de andere helft uit mensen die al werkzaam zijn in de maritieme of de offshore-sector.” Ze kunnen voor informatie over banen en stages terecht bij de stands. Daarnaast zijn er gedurende de hele dag bedrijfspresentaties. “Als je van een specifiek bedrijf meer wilt weten, moet je daar zeker naar toe gaan”, aldus Van Hees. “Mensen uit de bedrijven geven nuttige informatie en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.” Speeddaten Op de beursvloer staat een grote kubus. Daarin vertellen vertegenwoordigers van bedrijven over bijzondere scheeps(bouw)projecten die ze hebben uitgevoerd. Dit programma heeft Navingo in samenwerking met ingenieursvereniging KIVI NIRIA samengesteld. Door de vrije inloop kunnen bezoekers zelf bepalen hoe lang ze blijven luisteren. Een andere kubus is die van de Maritieme Vacaturebank. Daar zijn banen te vinden die actueel op de vacaturesite beschikbaar zijn. “Daarnaast, en dat is een nieuw onderdeel dit jaar, hebben we speeddate-sessies”, vertelt Den Otter. “Werkzoekenden moeten zich daarvoor vooraf aanmelden op de website van de beurs. Op basis van de gegevens die ze dan invullen, zoeken wij bedrijven die passen bij hun opleiding en wensen. In de kubus hebben ze een speeddate van drie minuten met iemand van het bedrijf om te zien of er een klik is. Het is dus geen compleet sollicitatiegesprek, maar kan de aanleiding zijn om een afspraak te maken.” Net als voorgaande jaren sluit de carrièrebeurs af met een gezellige netwerkborrel. Het laatste uur van MOCE kunnen bezoekers en exposanten onder het genot van een drankje napraten en ervaringen uitwisselen. Voor werkzoekenden een extra kans om in ontspannen sfeer een gesprek aan te knopen met de HR-manager van het bedrijf van hun keuze. Het Navingo Maritime & Offshore Career Event vindt plaats in Beurs- World Trade Center (Beursplein 35, Rotterdam). De beurs is gratis toegankelijk en duurt van 11.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op www. maritimeoffshorecareerevent.com. Voetbal als voorbeeld De lustrumeditie van het Maritime & Offshore Career Event begint om 11.00 uur. Een half uur later verricht Giovanni van Bronckhorst de officiële opening. De ex-voetballer zal op het podium worden geïnterviewd over hoe je met een goede instelling, de juiste opleiding en doorzettingsvermogen alles kunt bereiken wat je wilt. Of dat nu in het voetbal of in de maritieme sector is. Er blijken trouwens nogal wat overeenkomsten te zijn tussen die twee. Lustrum Navingo laat de vijfde verjaardag van het Maritime & Offshore Career Event niet ongemerkt voorbijgaan. De beurs zelf kent diverse nieuwe onderdelen en na afloop is er in een restaurant vlak bij Beurs-WTC een feestelijke receptie voor de exposanten en de medewerkers van Navingo. Navingo verloot onder meer prijzen onder de exposanten. Het feest is om 21.00 uur afgelopen. Op die manier ontlopen de deelnemers de files maar kunnen ze toch nog op tijd naar huis.

Binnenvaartkrant