Views
2 years ago

2011-04

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • Februari
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Waar
 • Nederland
 • Schip
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 52

De Binnenvaartkrant 52 15 februari 2011 Wij feliciteren STS Transport van harte met het mts Bianca II. Shipyard v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 53 15 februari 2011 Lus van Linne krijgt natuurfunctie DOOR JO BINDELS Met de indiening van de Planstudie-MER is de zeven jaar durende voorbereidingsfase afgesloten voor de ontgronding van de Lus van Linne, de grootste meander in de Maas, net ten zuiden van Roermond. Als alles meezit, gaat in 2012 de eerste schop de grond in, waarna in circa twaalf jaar zo’n tien miljoen ton grind en touvenant opgebaggerd gaat worden. Doel: de ontwikkeling van tweehonderd hectare dynamische en soortenrijke riviernatuur en een bijdrage leveren aan de hoogwaterbescherming in Midden-Limburg. Dat is allemaal volgens het voorkeurs alternatief zoals beschreven in de Planstudie-MER, verklaarde directeur Willem Duijstee van Ballast Nedam Grondstoffen tijdens een informatieavond op woensdag 2 februari. In de Harmoniezaal Linne benadrukte hij meteen bij het begin van zijn uitleg dat Bewoners bestuderen met argusogen de plannen. (foto Jo Bindels) het ging om een presentatieavond, geen inspraakavond. In vogelvlucht doorliep Duijnstee de MER-studie: de diverse fasen van de ontgronding, maatregelen om overlast door zicht, trillingen, geluid en fijnstof zo veel mogelijk te bepreken en de uiteindelijke inrichting van de Lus en de plassen met een centrale scheidingsdam, verondiepingen, opvullingen, hoogwaterterp met als resultaat voorzieningen voor flora en fauna en de mogelijkheid tot natuurgerichte recreatie. De kranen beginnen en al snel daarna verschijnen de baggermolens op het toneel. Vooral de opmerkingen van Duinstee over de baggertijden (van 07.00 uur tot 19.00 uur) en de duur van het project (zo’n twaalf jaar) toverden blikken van bezorgdheid over geluid en trillingen op veel gezichten van de aanwezigen. Of toezeggingen over metingen daarvan tijdens de uitvoeringsperiode die bezorgdheid kunnen wegnemen, moet nog blijken. Het ontlokte een van de aanwezigen de verzuchting: “Zeven jaar van voorbereiding en anderhalf uur voor de inspraak.” Geluid Wat het geluid betreft, legde Duinstyee uit dat vergunning eist dat het geluid teruggebracht wordt tot maximaal het bestaande achtergrondgeluid van 50 DbA in de straten van Linne. Duijnstee benadrukte ook dat maximale openheid en transparantie de insteek is van Ballast Nedam Grondstoffen. Daarom is er ook een website in het leven geroepen: op www.delusvanlinne. nl kunnen belangstellenden de MER-studie, andere documenten en deelonderzoeken, kaarten en persverslagen downloaden. Nieuwe veertaxi vervangt oude pont Werkendam DOOR COR SPEK Na de zomer gaat een veertaxi het huidige pontje vervangen dat tussen Werkendam en Boven-Hardinxveld vaart. Dat veer pendelt jaarlijks 64.000 mensen hen en weer, maar dat moeten er meer worden. Het inzetten van een veertaxi maakt deel uit van de ontsluiting over water van een groot deel van de regio. Er vaart al een dienst tussen Gorinchem en Sleeuwijk (100.000 passagiers per jaar), maar tussen Gorinchem en Werkendam blijft het water onberoerd. De verwachting is dat de toekomstige veertaxi meer reizigers zal gaan overzetten. In de nieuwe regeling worden immers Werkendam, Boven-Hardinxveld, Sleeuwijk en Gorinchem verbonden door twee snelle boten. In de spits varende de veren zelfs om het half uur. Ook zal de veertaxi op afroep beschikbaar zijn, waardoor de oversteek over water naar Gorinchem en bijvoorbeeld Slot Loevestein eenvoudig en aantrekkelijk wordt. De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant subsidiëren het project voor anderhalf miljoen euro verspreid over vijf jaar. De gemeentebesturen lappen jaarlijks een bedrag om de exploitatie van de veerdienst sluitend te krijgen. Die verwachting is dat die minder zullen worden door de multifunctionele inzetbaarheid en de grotere reikwijdte van de veren. Voordat de veren in de vaart komen, krijgen de opstapplaatsen een herstelbeurt. Tussen het lage licht en de paddestoel Links de paddestoel en rechts de splitsingsdam tussen Calandkanaal en Nieuwe Waterweg. Daarop de twee zwart-witte torens van de centrale lichtenlijn. Als, vanuit zee gezien, de witte lichten hiervan onder elkaar staan zit je ‘recht voor het gat’ om de Maasmond aan te lopen. De lichten staan in lijn op 112 graden en zijn 21 mijl (39 kilometer) ver zichtbaar. Ze hebben als karakter ‘ISO 4 sec’, ofwel 4 seconden aan en 4 seconden uit. Een handig hulpmiddel bij de navigatie, zoals voor het bijzonder transport dat nu tussen de paddenstoelen zit. Het booreiland Noble Scott Marks, gesleept door de Nederlandse Boulder (12.000 pk) met bakboord vóór de Noorse Thorax (7180 pk) en stuurboord vóór de Duitse Elbe (7180 pk). De ‘dozenboot’ Maersk Kalmar is even daarvoor binnengelopen en uitgaand, voorbij het lage licht, vaart de tanker CPO Sweden. Op de voorgrond komt uit het Breeddiep de Crane Barge 3 die op weg is naar de Osprey, een zogeheten SSHL-schip (Semi Submersible Heavy Lift). De Crane Barge 3 is een van de ‘hedendaagse parlevinkers’ van SSL (Ship Spares Logistics). Deze dienstverlener vervoert proviand en andere stores, zoals verf en onderdelen, naar met name schepen die moeilijk bereikbaar zijn over de weg of als ze op de boeien liggen, zoals de Osprey. Ook de Noble Scott Marks is op weg naar de Osprey om boven dit half afzinkbare schip gemanoeuvreerd te worden. Als dat eenmaal is gebeurd en de ballast is uitgepompt wordt het goed zeevast gesjord en gelast. Dat mag ook wel want de ‘oilrig’ wordt verscheept naar Dubai en moet dan door de beruchte Golf van Biskaje. Na een boorcontract op de Noordzee is het Liberiaanse gevaarte, van Amerikaanse eigenaren uit Texas, voor drie jaar gecontracteerd in Saoedi- Arabië tegen een lucratieve dagprijs van $ 237.000,-. (foto Anton de Krieger / www.worldshipsocietyrotterdam.nl) WERELDSCHEPEN Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. Dat is een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. De Rotterdam Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. Hoe? Zie www.worldshipsocietyrotterdam.nl World Ship Society Rotterdam Branch

De Binnenvaartkrant