Views
2 years ago

2011-04

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • Februari
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Waar
 • Nederland
 • Schip
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT De

DE BINNENVAARTKRANT De Binnenvaartkrant 24 15 februari 2011 Special 15 februari 2011 LOBITH-TOLKAMER 2 Gemeente Rijnwaarden: voorkeur voor toerisme DOOR HANS HEILIGERS Voordat we onze bezoeken gaan afleggen bij een aantal binnenvaartgerelateerde ondernemers in Lobith-Tolkamer steken we ter voorbereiding ons licht op bij wethouder Jos Lamers. Zijn portefeuille is ondermeer gevuld met de volgende onderdelen: economische zaken, midden- en kleinbedrijf, plannen voor de uiterwaarden, een overnachtingshaven en recreatie en toerisme. Het kan snel gaan met veranderingen. De betrokkenheid van Lobith- Tolkamer bij de binnenvaart is altijd zeer groot geweest. En om meteen maar eens aan te geven hoe dat de laatste jaren is gewijzigd: in de begrotingen 2010 en 2011 van de gemeente Rijnwaarden komen de woorden schip, binnenvaart en overnachtingshaven niet meer voor. De prioriteit is gericht op toerisme; daar liggen kansen voor de gemeente Rijnwaarden. Overnachtingshaven Toch hebben wij als een vanzelfsprekendheid voor de lezers van Wethouder Jos Lamers. (foto Hans Heiligers) onze krant de ‘voortgang’ van de plannen rond de beloofde overnachtingshaven hoog op ons vragenlijstje staan. De wethouder vertelt ons dat het plan eind jaren ‘90 in een geheel uitgewerkte versie op de plank lag, inclusief een goedgekeurde milieu-effectrapportage. Als locatie voor de broodnodige overnachtingshaven was vermeld de Bijenwaard in Spijk ( spreek uit: op ‘t Spiek). Binnen die status kwam er na veel verloop van tijd ook voor dit project een mogelijkheid tot realisatie door een besluit van het kabinet- Balkenende voor een landelijke investeringsimpuls in de economie. Op grond van die propositie investeerde zelfs een grote internationale beursgenoteerde ‘natte’ aannemer in het gebied waar de overnachtingshaven was gepland. Toen er uiteindelijk met de realisatie van het project zou kunnen worden begonnen, bleek dat er inmiddels vanuit Brussel strengere Europese normen van toepassing waren verklaard op de onderliggende milieu-effectrapportage: Natura 2000. Aan de eisen die daarin werden gesteld kan wellicht op de locatie van de Bijenwaard niet worden voldaan. Blijft over de locatie de Bijland, een van de mooiste recreatiegebieden van Nederland. In de wetenschap dat het de taak is van Lamers om de economische teruggang op te vangen, die in 1993 door de open grens voor Lobith-Tolkamer is ontstaan, is het alternatief van de Bijland voor hem onbespreekbaar. Toeristen zijn goed voor de economie van het groene Rijnwaarden en door de aanleg van een overnachtingshaven in Bijland zou je die juist verjagen. Dat is voor hem een brug te ver. Europakade Op de website van de overheid hebben wij gelezen dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 19 november 2010 meldt “... dat ze meer tijd nodig heeft om de alternatieven en de effecten op de natuur goed in beeld te brengen ...” Volgens het ministerie is men nog ‘volop in overleg’ met betrokken partijen in de regio. Als wij Lamers vragen naar de betekenis van dat overleg horen wij dat de laatste gesprekken tussen de gemeente en het ministerie plaatsvonden in het voorjaar van 2010. Daarna is het stil geworden. Ook de gemeentelijke website van Rijnwaarden is zeer geduldig. Daarop is te lezen dat de gemeente nog steeds bezig is om samen met Rijkswaterstaat een nieuwe overnachtingshaven te ontwikkelen. Het succes van de tot nu toe gerealiseerde plannen op de Europakade heeft eveneens een link naar de portefeuille van Lamers. Restaurants, terrassen, aanpalende horeca: zie elders in deze krant. In samenhang met de kracht en de toeristische kansen van het natuurgebied de Gelderse Poort moet het een royale impuls kunnen geven om het verlies dat ontstond bij de teloorgang van de bedrijvigheid in 1993, door het verdwijnen van de grenzen, te compenseren. Overnachtingshaven op laag pitje Van de economische achterstand en leegstand die toen is ontstaan zijn achter de mooie Europakade de gevolgen helaas nog dagelijks te zien. Lamers is daarom blij dat er met de voorgenomen inrichting van een toeristisch informatiecentrum opnieuw een impuls zal worden gegeven aan een verbeterde uitstraling van dat gebied. Designers & Builders since 1889 High added value, practical vessels, short delivery times and tailor-made solutions New One stop shop for all service and repair works on river cruise - and day passenger vessels www.dehoop.net

DE BINNENVAARTKRANT De Binnenvaartkrant 25 15 februari 2011 Special 15 februari 2011 LOBITH-TOLKAMER 3 Scheepswerf De Hoop in ‘t nieuw DOOR JOHAN DE WITTE De vernieuwde inrichting van het buitenterrein, kantoorrenovatie alsook verhuizing en installatie van een uitzonderlijk geavanceerde brandsnijmachine zijn gereed. De machine is uniek in de wereld, functioneert overeenkomstig en geeft de Lobithse Shipyard De Hoop in combinatie met hoogwaardige technologie een ijzersterke positie in competitie met scheepsbouw China. De brandsnijmachine is op aanvraag van Shipyard De Hoop ontwikkeld door ABB & Zinser. De eerste twee stappen in het scheepsbouwproces (afschuinen en snijden) heeft de producent in één machine kunnen combineren. Eveneens een nieuwe activiteit voor de werf is ‘shiprepair plus ligplaats’, in de oude douanehaven waar een ponton is gesitueerd. Het is een kwik-fit-service voor binnenschepen en riviercruisers. De toeristische branche heeft zich de laatste jaren op Europees niveau vermenigvuldigd en vraagt in de wintermaanden om onderhoud voor de schepen. Het uitbesteden hiervan ligt bij diverse firma’s in de lijn van modern management, waarbij Shipyard De Hoop met zijn nieuwe faciliteit langszij komt. Voor 2011 staan voor deze service reeds vijftien schepen op de lijst. Het onderhoud aan divers materiaal geeft de feedback waarmee nieuwbouw, vernieuwend blijft. De Amadeus Elegant werd gebouwd door De Hoop. Riviercruisers De reputatie van De Hoop hierin is zichtbaar in de riviercruisers die de laatste jaren zijn gebouwd. Voor de KD als trouwe opdrachtgever voor wie de werf de laatste zeven nieuwbouwschepen bouwde, wordt er op het moment een event-theaterschip gerealiseerd. Het wordt een monohull geschikt voor 1000 passagiers. In navolging van de KD Rhine Energy (nieuwbouw in 2004), welk schip de ‘ufo’ op water wordt genoemd, is dit nieuwe ontwerp specifiek en zal het zeker de aandacht op zich vestigen. We praten met directeur Patrick Janssens, sinds 2007 eigenaar van De Hoop in Lobith en Foxhol. “We bespreken samen met de reder wat hij nodig heeft voor zijn doel. De Hoop ontwerpt en bedenkt de ‘machine’ om het maximale te realiseren. Een werkwijze die ook onze opdrachtgevers kenmerkt. Een schip begint met een leeg vel papier; als het wegvaart is het specifiek.” De KNVTS-nominatie in 2005 voor het meest innovatieve schip van het jaar is hier een voorbeeld van. Het betrof de Breuil en Brion, welke schepen uitstekend functioneren in het transporteren van componenten voor de Airbus A380 airplane. De werf heeft 140 vaste medewerkers; de Foxhol-locatie onder dezelfde vlag aan het Winschoterdiep telt 65 medewerkers. Overigens een dag als vandaag zijn er wel 300 medewerkers (inleenkrachten en onderaannemers) present in verband met de stapelloop van een 105 meter lange suppleyor. “Omdat we reeds meerdere schepen bouwden voor deze Mexicaanse firma, kregen we het vertrouwen en komen de opdrachtgevers niet eerder kijken dan een paar dagen voor oplevering.” “In samenwerking met de crew leveren we de schepen compleet, inclusief de stores, om het zeegat uit te varen”, vertelt Patrick Janssens, die zijn vak niet minder dan boeiend kenmerkt! Shipyard De Hoop heeft een historie van honderden bouwnummers en meer dan duizenden ontwerpen. De werf vanuit de lucht gezien. De Amado Daniel is afkomstig van De Hoop. Passagiersschepen, offshore of een schip ingericht voor oceanografie, het zijn ontwerpen en realisaties met ‘Volkswagen’-kwaliteit! Eenvoudig, functioneel gecombineerd met moderne technologie. Voor de elektrische inrichting van de schepen maakt het Lobithse bedrijf Droste Elektro zich sterk. Het interieur heeft de handtekening van een eigen timmerafdeling. De vernieuwingsstrategie van De Hoop, waarmee innovatieve scheepsbouw wordt gepleegd, werkt! De werkgelegenheid en leefcultuur in de regio varen er eveneens wel bij! Lobith heeft zich op de toekomst gericht. De mentaliteit die er bij hoort is van een gemeenschap die binding met water heeft.

De Binnenvaartkrant