Views
2 years ago

2011-04

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • Februari
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Waar
 • Nederland
 • Schip
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 15 februari 2011

De Binnenvaartkrant 15 15 februari 2011 Proeftuin moet samenwerking maritiem cluster Drechtsteden stimuleren en kanaliseren Teun Muller legt Tineke Verburg uit hoe belangrijk instroom van studenten voor maritieme bedrijven is. (foto MGR) Woensdag 10 februari is de Proeftuin Maritieme Innovatie van start gegaan, een programma dat de innovatiekracht van het maritieme bedrijfsleven in de regio Drechtsteden moet bevorderen door samenwerking te bundelen. Er gebeurt veel op bedrijfsniveau, maar vaak weten partijen niet van elkaar waar ze mee bezig zijn – laat staan welke kansen opduiken als ze zouden samenwerken. Werkgevers Drechtsteden is initiator, stadsregio Drechtsteden subsidieert het programma en HME voert het projectmanagement uit. Bedrijven worden gestimuleerd om projecten in samenwerking met studenten uit te voeren. Om hun kennis en mankracht te benutten én om meer jongeren te interesseren voor een carrière in het maritieme cluster. Want de sector heeft grote behoefte aan de instroom van vers bloed. Dat maakte Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden duidelijk in een vraaggesprek met presentatrice Tineke Verburg. Zwijndrechts burgemeester Antoin Scholten gaf het startseib voor de website www. proeftuinmaritiemeinnovatie.nl. Later op de middag konden bedrijven en studenten tijdens speeddatesessies aan elkaar snuffelen. VIV waarschuwt scheepseigenaar: “Let goed op kwaliteit van laagzwavelige brandstof die je bunkert” De Europese Commissie heeft in de richtlijn voor brandstofkwaliteit vastgesteld dat sinds 1 januari alleen nog laagzwavelige brandstof gebruikt mag worden voor onder andere binnenschepen. Dit besluit is door de Nederlandse overheid overgenomen. In deze richtlijn is het maximale zwavelgehalte vastgesteld op 10 ppm (= 0,001 procent). Door de EC zijn geen verdere specificaties afgegeven; dus mogen brandstofleveranciers iedere brandstof aanbieden mits die voldoet aan de eis van minder dan 10 ppm zwavel. Intussen zijn er verschillende laagzwavelige brandstoffen op de markt gekomen waardoor een gebruiker al snel het overzicht kan verliezen, waarschuwt de VIV, de vereniging van importeurs van verbrandingsmotoren en andere bedrijven die zich bezighouden met motoren voor de industrie en/of maritieme sector. “Nu heeft zwavel, naast een schadelijk effect voor het milieu, een smerende functie in de motor. Een toevoeging (lubricant) in de huidige zwavelarme brandstoffen moet een eventueel negatief effect van het ontbreken van zwavel opvangen.” De VIV adviseert gebruikers daarom dringend om altijd eerst met de motorenproducent af te stemmen aan welke specificatie de brandstof moet voldoen. In bijna alle gevallen zal aan de specificaties worden voldaan door brandstof te bunkeren of te tanken die voldoet aan de eisen van de Europese EN 590-norm. Deze EN 590-brandstoffen zijn volgens de branchevereniging uitstekend geschikt voor verbranding in de dieselmotor, met name door de uitgebreide specificaties van onder andere het cetaangetal en de smeringsindex. “Enkele zaken verdienen hierbij echter aandacht. Zoals eventuele bio-bijmenging en de reinheid van de brandstof alvorens deze aan de motor wordt aangeboden.” Bio-component In bijna alle gevallen geldt dat toevoeging van een bio-component aan de EN 590 geen probleem is voor het verbrandingsproces in de dieselmotor, aldus de VIV. Wel worden er bijzondere eisen gesteld aan de opslag en behandeling van deze biodiesel. “Vanzelfsprekend dient de gebruiker hiervoor de noodzakelijke maatregelen te nemen, in de opslag- en bunkervoorziening en het leidingsysteem. Wanneer de opslag, transport en filtering niet op de correcte wijze worden uitgevoerd, is het mogelijk dat er door de biobijmenging in de brandstof een wildgroei van bacteriën kan ontstaan.” Dat kan leiden tot het dichtslaan van brandstoffilters en een verzuring van de brandstof. “Het dichtslaan van de brandstoffilters kan in de scheepvaart grote gevolgen hebben en de verzuring heeft een snelle schadelijke werking op het gehele brandstof inspuitsysteem. Vanzelfsprekend kan hiervoor advies gevraagd worden aan de motorenproducent.” Brandstofreinheid De nieuwe generatie dieselmotoren maakt gebruik van geavanceerde brandstofinspuitsystemen, zoals common rail injection, die met een hoge maatvoering en precisie samengesteld worden. “Voor dergelijke dieselmotoren wordt een filteringsysteem voorgeschreven van bijvoorbeeld 3 μm (micron, red.). Dit betekent dat het brandstoffilteringsysteem aan zeer hoge eisen moet voldoen om aan een dergelijke brandstofreinheid te voldoen. Dit kan met bijvoorbeeld speciale brandstofvoorfiltersystemen of elektrisch aangedreven separatoren.” In de huidige situatie, waarin nieuwe brandstofspecificaties worden geïntroduceerd, met of zonder biobijmenging, is het van groot belang dat de gebruiker erop toeziet dat de bestelde specificatie ook in de bunker geleverd wordt, waarschuwt de VIV. “Een fout is immers snel gemaakt.” De vereniging adviseert controle, die eenvoudig kan plaatsvinden door altijd een brandstofmonster te nemen van de gebunkerde brandstof. “Let wel op dat dit monster wordt genomen in de bunkerflow. Waarbij het verstandig is om de monsterhoeveelheid langzaam te verkrijgen, een zogenaamd ‘druppel monster.’” Friesland zoekt binnenschipper die op biogas wil varen DOOR EVERT BRUINEKOOL Stichting Elektrisch Varen is op zoek naar een eigenaar die zijn binnenschip of visserijschip wil laten ombouwen om te gaan varen op biogas. De provincie Friesland neemt, via een subsidie, een aanzienlijk deel van de ontwikkelings- en ombouwkosten voor haar rekening. Voorwaarde is dat de ondernemer een band met de provincie Friesland moet hebben. “Wij hebben een scheepswerf en een vracht- of visserijschip nodig om een proef te starten met elektrisch varen”, vertelt Wilco Waller, voorzitter van de Stichting Elektrisch Varen en Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF). “De energie voor het elektrisch varen moet opgewerkt worden met biogas. Natuurlijk moet het schip representatief zijn voor de branche. Het schip moet dus in het dagelijks leven een vracht- of visserijfunctie hebben.” Accu’s Het schip waarmee de proef wordt gedaan, wordt volledig aangepast. “In plaats van een dieselmotor komt er een elektrische voortstuwing met accu’s in het schip. Een generator die niet op gasolie maar op biogas draait, laadt de accu’s op.” Dat wil niet zeggen dat motoren op gasolie volledig verbannen worden van het schip. “De enige voorwaarde is dat dergelijke motoren niet mogen worden gebruikt voor de voortstuwing. Ze kunnen wel worden ingezet voor andere functies aan boord.” Hoeveel geld de Provincie beschikbaar stelt, is nog niet bekend. “Het gaat in ieder geval om een aanzienlijk deel van de kosten.” De reden waarom de keuze valt op biogas is volgens Waller voor de hand liggend. “Biogas hebben wij in Friesland te over.” Maar wat te doen als het omgebouwde schip buiten Friesland komt. Het kan niet zo zijn dat het vaargebied beperkt blijft tot Friesland. “Dat is nu precies wat de stichting wil oplossen. Zowel nationaal als internationaal moeten er laadpunten gerealiseerd worden waar biogas getankt kan worden. Idealiter zou het zo moeten zijn dat biogas in hetzelfde distributiesysteem komt als het aardgas.” Bedrijven en ondernemers die een relatie hebben met Friesland en willen meewerken aan dit project, kunnen zich melden bij Wilco Waller: wilco.waller@seff.nu. Wilco Waller zoek een schipper die mee wil doen aan de proef. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Binnenvaartkrant